Strona Główna BIP Strona Główna
wrzesien 2014
 

26.09.2014
OBCHODY Z OKAZJI 70-LECIA ISTNIENIA LOK W PLESZEWIE

Dnia 26 września bieżącego roku odbyły się w Pleszewie uroczyste obchody z okazji 70 rocznicy istnienia największej organizacji proobronnej jaką jest Liga Obrony Kraju.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru zarządu rejonowego LOK w Pleszewie i odsłuchaniu hymnu państwowego. Następnie po przemówieniach oraz krótkim rysie historycznym nastąpiło wręczenie wyróżnień i odznaczeń.

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczył LOK w Pleszewie złotą odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”. Sztandar organizacji udekorowali: członek prezydium ZŻWP płk Henryk Budzyński i prezes koła ZŻWP w Pleszewie płk Ryszard Wiliński. Prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej w Poznaniu LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk wręczył Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzejowi Krupińskiemu srebrną odznaką „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. Natomiast prezes zarządu rejonowego w Pleszewie Jacek Przepierski otrzymał z rąk Komendanta WKU w Kaliszu ppłk Andrzeja Krupińskiego pamiątkowy ryngraf z logo WKU w Kaliszu.

Pleszewski oddział Ligi Obrony Kraju powstał na początku 1945 roku. Obecnie zrzesza 674 członków w 13 kołach i 10 klubach oraz kieruje działaniami LOK na terenie powiatów: pleszewskiego i jarocińskiego.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: kpt. Jacek Wolf


20.09.2014
ZAWODY STRZELECKIE W COSSW W KALISZU

W sobotę 20 września br. zawodnicy rywalizowali w X Zawodach Strzeleckich o Puchar Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu .

W tych, wpisanych na stałe w kalendarz przedsięwzięć Służby Więziennej, zawodach wystartowało 18 drużyn strzeleckich, reprezentujących okręgowe inspektoraty oraz ośrodki szkolenia Służby Więziennej jak również drużyny reprezentujące: Straż Graniczną w Kaliszu, Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Komendę Miejską Policji w Kaliszu, Służbę Ochrony Lotniska w Krakowie, Państwową Straż Pożarną w Ostrowie Wlkp., a także drużyny Ligi Ochrony Kraju, Bractwa Kurkowego, Temidy, Tarczy 96, Bursztyna I, Salwy I, Bellony AMJ, Fundacji Szturman, AZS Częstochowa, OSRiR Koluszki, Snajpera Wójcin oraz osoby indywidualne.

Zawody uroczyście otworzyli Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Danuta Kalaman oraz Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, ppłk Roman Kloc. Zmaganiom strzelców przyglądali się uczniowie Zespołu Szkól Ekonomicznych w Kaliszu o profilu mundurowym oraz klasy mundurowe z V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.

W X Zawodach Strzeleckich o Puchar Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, 155 zawodników z 45 drużyn oraz indywidualnych strzelców, rywalizowało ze sobą w trzech konkurencjach: strzelanie z pistoletu oś 25 m, Strzelanie z karabinka oś 50 m oraz „Parszywa dwudziestka”.

W czasie zawodów ciekawy pokaz DRONU zaprezentowała firma TAP Systemy alarmowe z Poznania, która dokonała z DRONA zapisu video terenu ośrodka, m.in. strzelnicy w czasie organizowanych zawodów.

W drużynie reprezentującej Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu udział wzięli mjr Jerzy Sobczak, kpt. Jacek Wolf oraz szer. rez. Agnieszka Gaweł, pełniąca służbę w ramach NSR.

Foto: kpt. Jacek Wolf, Zygmunt Pacholczyk

Tekst: mjr Joanna Kempa (COSSW w Kaliszu)


18.09.2014
SPOTKANIE EDUKACYJNE Z PRZEDSZKOLAKAMI W PLESZEWIE

18 września br. kpt. Jacek WOLF z Wojskowej Komendy uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu spotkał się z grupą przedszkolaków z „Przedszkola Słonecznego” w Pleszewie.

Celem spotkania było przybliżenie dzieciom zawodu oraz misji jaką niesie żołnierz. Przedszkolaki po krótkiej prezentacji multimedialnej z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w treningu musztry ucząc się zwrotów w miejscu, oddawania honorów, maszerowania krokiem defiladowym jak również czołgania na brzuchu. Następnie przymierzyli różnego rodzaju nakrycia głowy oraz maski przeciwgazowe. Na zakończenie lekcji wszystkie dzieci otrzymały symboliczne prezenty.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: Ewelina Maciejewska


18.09.2014
PRELEKCJA W KLASACH MATURALNYCH W PLESZEWIE

W dniu 18 września 2014 r. przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu kpt. Jacek Wolf spotkał się z młodzieżą klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. W niedalekiej przyszłości uczniowie ci będą podejmować decyzje związane z dalszą edukacją. Spotkanie z „mundurem” miało na celu przedstawić uczniom kryteria jakie należy spełnić aby zostać żołnierzem zawodowym. Kpt. Jacek Wolf omówił zasady naboru do uczelni wojskowych, przedstawił kryteria jakie należy spełnić aby zostać powołanym do służby przygotowawczej i zawodowej służby wojskowej oraz wyjaśnił zasady wykonywania obowiązków żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: Monika Marcinkowska


07.09.2014
DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W m. GOLA

Dnia 7 września bieżącego roku w miejscowości Gola odbyło się tradycyjne Święto Plonów. Dożynki powiatowo – gminne obchodzone przez miejscowych rolników, ogrodników i sadowników przyciągnęły ogromną grupę widzów z gminy Jaraczewo oraz okolicznych wiosek.

Święto Plonów rozpoczęło się tradycyjnie od mszy świętej podczas, której wspólnie dziękowano Bogu za tegoroczne plony, piękną pogodę podczas żniw, jak również brak klęsk żywiołowych.

Na części oficjalnej pojawiło się wielu zaproszonych gości. Wśród nich był również poseł Piotr Walkowski.

Żołnierze z 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk wraz z kpt. Jackiem Wolfem z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu wspólnie przygotowali stoisko promocyjno – informacyjne, które do późnych godzin cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Na stoisku można było zaczerpnąć wszelkich informacji dotyczących powołania do różnych form służby wojskowej, jak również zapoznać się ze sprzętem wojskowym jakim dysponuje 16. brl w Jarocinie. Wśród atrakcji przygotowanych przez mundurowych znalazły się min: 12,7mm wielkokalibrowy karabin wyborowy TOR, 5,56 mm karabinek wz. 96 BERYL, 9mm pistolet maszynowy wz. 84P GLAUBERYT oraz sprzęt do wykrywania metali za pomocą urządzenia MIMID Schiebl.


Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: kpt. Jacek Wolf, chor. Maciej Zaborowski


01.09.2014
OBCHODY 75. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ W KALISZU

W 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu odbyła się ceremonia upamiętniająca największy w dziejach świata konflikt zbrojny. Przy obelisku rozstrzelanych przez Niemców 23 żołnierzy polskiego podziemia reprezentacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, mjr Jerzy SOBCZAK oraz ks. płk w st. spocz. Tadeusz PAŁUSKA złożyła wiązankę kwiatów. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, służb mundurowych oraz młodzież szkolna.

II wojna światowa to największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.


Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Calisia.pl - Kinga Antczak


08.09.2014

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 08 września 2014 r. odszedł
ostatni Szef Powiatowego Sztabu Wojskowego w Kaliszu
oraz pierwszy Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu

płk. w st. spocz. Władysław CHAMIELEC.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 11 września 2014 r. o godz.
12:00 w Kościele Garnizonowym przy ul. Kolegialnej 2/1 w Kaliszu.
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu
komunalnym przy ul. Poznańskiej 183-187 w Kaliszu.


01.09.2014
OBCHODY Z OKAZJI 75. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ ORAZ DNIA WETERANA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Od złożenia wiązanek kwiatów przez samorządowców i delegacje kombatanckie, służby mundurowe, harcerzy, młodzież szkolną oraz mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego przy tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom 60 Pułku Piechoty rozpoczęto obchody wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana.

Delegacje i samorządowcy złożyli także wiązanki kwiatów w miejscach pamięci: pod tablicą upamiętniająca śmierć kaprala Jana Ładubca - pierwszej ofiary agresji Hitlerowskiej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kompałły, pod obeliskiem przy ul. 60 Pułku Piechoty.

Powiat Ostrowski reprezentowali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk i Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

Mszę świętą w intencji Obrońców Ojczyzny odprawiono w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Bema. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Bogusław Lementa.

Po uroczystej mszy świętej wszyscy przeszli pod pomnik poległych żołnierzy na cmentarzu przy ulicy Bema. Obchody zakończyło tradycyjne spotkanie towarzyskie w Szkole Podstawowej nr 11.

Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował kpt. Jacek WOLF.

Foto oraz tekst: na podstawie http://www.powiat-ostrowski.pl