Strona Główna BIP Strona Główna
sierpień
 

31.08.2014
DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE W SZAŁE

Tradycyjnie jak co roku święto plonów obchodzili rolnicy, ogrodnicy i sadownicy powiatu kaliskiego. Dnia 31 sierpnia bieżącego roku w miejscowości Szałe w gminie Opatówek na terenie ośrodka rekreacyjnego odbyły się powiatowo - gminne dożynki, które przyciągnęły tysiące widzów.

Uroczystość rozpoczęła się występem Orkiestry Dętej OSP Chełmce oraz Zespołu Śpiewaczy Opatowianki. Mszę świętą w intencji rolników sprawował ks. Jerzy Salamon - Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmcach, koncelebrował ks. Henryk Sikora - duszpasterz ludzi pracy na roli Diecezji Kaliskiej.

Gospodarzami powiatowo – gminnych dożynek był Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej Mieczysław Łuczak. Funkcję tegorocznych starostów pełniła Teresa Łazarek z Chełmc wraz z Stanisławem Janiakiem z Cieni Pierwszej.

Tradycyjny obrzęd ludowy przygotował Zespół Pieśni i Tańca Przygodzie.

W trakcie uroczystości wręczono również medale „Zasłużony dla rolnictwa” oraz odznaczenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował kpt. Jacek WOLF.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: Jadwiga Trawczyńska oraz na podstawie www.kalisz.naszemiasto.pl


26.08.2014
UROCZYSTE WRĘCZENIE AKTU MIANOWANIA ORAZ ZŁOTEGO MEDALU W STAROSTWIE KĘPIŃSKIM.

Dnia 26 sierpnia 2014 roku w gmachu Starostwa Kępińskiego odbyła się uroczystość mianowania na stopień wojskowy majora oraz nadania złotego medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” kpt. w st. spocz. Stanisławowi JEZIORNEMU. Dla podniesienia rangi oraz nadania uroczystego charakteru temu wydarzeniu, akt mianowania i odznaczenie medalem było pierwszym punktem sesji Rady Powiatu Kępińskiego.

Na uroczystość przybyli: przedstawiciel Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej płk Adam KĘPIŃSKI, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Zdzisław MAŁKOWSKI, pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Przemysław BOJARCZUK, jak również Starosta Kępiński Włodzimierz MAZURKIEWICZ oraz Wicestarosta Kępiński Ryszard DACHOWSKI.

Aktu mianowania dokonał przedstawiciel Dyrektora Departamentu Kadr MON płk Adam KĘPIŃSKI w asyście Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Zdzisława MAŁKOWSKIEGO oraz Starosty Kępińskiego Włodzimierza MAZURKIEWICZA.

Pan mjr Jeziorny Stanisław urodził się w 1924 r. Po wrześniu 1939 roku trafił do niemieckiego obozu pracy. Po wylądowaniu na Zachodzie Sił Sprzymierzonych (Anglików, Amerykanów oraz Kanadyjczyków) obóz, w którym przebywał został wyzwolony przez żołnierzy kanadyjskich. Stamtąd w 1944 roku trafił do 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka. Służąc w 1 Pułku Pancernym walczył pod koniec 1944 roku oraz w 1945 roku na terenie Francji, Holandii i Belgii. Służbę w ostatnich dniach wojny kończył w 7 Batalionie Strzelców Podhalańskich.

Nad kanałem „Kempen” w okolicach Merksplas w Belgii, gdzie jego Brygada Strzelców Podhalańskich prowadziła walki z zaciekle broniącymi się Niemcami doskonale pamięta bardzo trudną przeprawę przez ten kanał. Przy kapliczce z figurą Matki Boskiej został wówczas postrzelony przez snajpera niemieckiego. Jego kolega został tam śmiertelnie trafiony. „To dzięki opiece Matki Boskiej przeżyłem tę bitwę” – tak wspominał niegdyś Stanisław JEZIORNY na specjalnych uroczystościach związanych z obchodami wyzwolenia przez Wojsko Polskie tego Belgijskiego miasta w 1944 roku, na które został zaproszony przez Burmistrza Merksplas Franka Wilrycx’a.

Stanisław JEZIORNY został między innymi odznaczony honorowym medalem w dowód wdzięczności i uznania za zasługi wyzwolenia Merksplas podczas II Wojny Światowej przez Burmistrza miasta Merksplas na uroczystym zgromadzeniu tamtejszej Rady Miejskiej. Został również uhonorowany specjalnym dyplomem od Burmistrza Grodziska – Henryka Szymańskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej – Marka Klinickiego za udział w walkach wyzwoleńczych na terenie Belgii. Przez cały czas czynnie działa w Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych.

Tekst: kpt. Jacek WOLF.
Foto: Marcin JEZIORNY.


25.08.2014
WRĘCZENIE KART PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH

W drugiej połowie sierpnia bieżącego roku zakończył się II turnus służby przygotowawczej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Powołanym do czteromiesięcznej służby żołnierzom, z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, nadane zostały przydziały kryzysowe jak również podpisane zostały kontrakty na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu, przydziały kryzysowe w Poznaniu, Wrocławiu oraz Koszalinie wręczyli kolejno: p. Włodzimierz Seliga, p. Monika Marcinkowska oraz kpt. Jacek Wolf. Większość z tych żołnierzy w najbliższym czasie uczestniczyć będzie w ćwiczeniach rotacyjnych, które będą sprawdzianem dyspozycyjności i wyszkolenia jak również przepustką do zawodowej służby wojskowej.

Foto: kpt. Jacek Wolf, Włodzimierz Seliga
Tekst: kpt. Jacek Wolf


21.08.2014
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA W CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI W GRUDZIĄDZU

21 sierpnia br. w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu odbyła się uroczystość związana z pożegnaniem elewów, którzy odbyli służbę przygotowawczą. Podczas szkolenia i przygotowania do wykonywania zadań żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych elewi zdobywali wiedzę m.in.: z zakresu szkolenia strzeleckiego, taktyki, czy wychowania fizycznego. Ostatnim etapem szkolenia było poddanie żołnierzy egzaminowi - zarówno teoretycznemu, jak i praktycznemu z zagadnień, które realizowane były w ramach szkolenia podstawowego i specjalistycznego. Komendant Centrum Szkolenia Logistyki, w zastępstwie ppłk Jan Urbański podziękował wszystkim żołnierzom za ogromne zaangażowanie, jakim wykazali się w trakcie całego okresu szkolenia.

W uroczystości wziął udział Pan Włodzimierz SELIGA, który po jej zakończenia wręczył niżej wymienionym żołnierzom z terenu administrowanego przez WKU w Kaliszu karty przydziału kryzysowego:

- szer. elew. Łukasz WASIEWICZ;
- szer. elew. Przemysław KACZMAREK;
- szer. elew. Piotr LISIECKI.

Foto: Włodzimierz SELIGA
Tekst: kpt. Jacek WOLF


20.08.2014
WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWANIA W JAROCINIE

W dniu 20 sierpnia 2014 roku w sali sesyjnej jarocińskiego ratusza odbyła się ceremonia wręczenia aktów mianowania. Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk.

Oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek Wolf odczytał decyzję Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej nr 1058 z 27 maja br. oraz 1178 z 10 czerwca br. o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe podoficerów, niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Akty mianowania wręczył Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Przemysław Bojarczuk wraz z Burmistrzem Jarocina Stanisławem Martuzalskim.

W uroczystości brał również udział Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk mjr Jacek Gochno.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: chor. Maciej ZABOROWSKI.


15.08.2014
XXIII BIEG IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KOBYLINIE

W Kobylinie odbył się kolejny XXIII już Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dniu 15 sierpnia 2013 r. jak co roku z okazji Święta Wojska Polskiego zjechali się biegacze z całej Polski i zza granicy. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, w zastępstwie ppłk Konrad STUBE, w imieniu Ministra Obrony Narodowej objął bieg honorowym patronatem.

Celem przedsięwzięcia zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Kobylin oraz Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowego Zespołów Sportowych w Poznaniu była popularyzacja sportu i zdrowego stylu życia, uczczenie Święta Wojska Polskiego jak również uczczenie pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W tegorocznej edycji wzięło udział 230 zawodników, którzy mieli do pokonania trasę na dystansie 15 km, która wiodła ulicami miasta i przez lasy. Najlepsi długodystansowcy otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe.

Wyniki w kwalifikacji generalnej mężczyzn:
1 miejsce – Bogdan SEMENOWYCZ z Kijowa (1986 r.), czas 00:49:18;
2 miejsce – Adam DRACZYŃSKI z Nowej Soli (1976 r.), czas 00;49:44;
3 miejsce – Tomasz SOBCZYK z Wrocławia, (1977 r.) czas 00:52:40.


Wyniki w kwalifikacji generalnej kobiet:
1 miejsce – Dorota PRZYBYSZ z Grodziska Wlkp. (1966 r.), czas 01:00:06;
2 miejsce – Anna POGORZELSKA z Kożuchowa (1981 r.), czas 01:01:07;
3 miejsce – Maria ORŁOWSKA z Trzemeszna (1972 r.), czas 01:08:23.


Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu kpt. Jacek WOLF, na stoisku informacyjno – promocyjnym, przedstawił zainteresowanym możliwość naboru do ochotniczych form służby wojskowej, a w szczególności do Narodowych Sił Rezerwowych. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem nawet wśród obcokrajowców.

Tekst: kpt. Jacek WOLF;
Foto: kpt. Jacek WOLF, Andrzej Pietrzak.


14.08.2014
UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

Święto Wojska Polskiego upamiętnia nie tylko zwycięstwo odniesione w Bitwie Warszawskiej, ale wszystkie heroiczne wydarzenia w ponad tysięcznej historii oręża polskiego. Obchodzone corocznie jest szczególnym przykładem kultywowania najpiękniejszych tradycji zapisanych na kartach historii.

Obchody święta w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu rozpoczęto uroczystą zbiórką w dniu 14 sierpnia, podczas której pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Przemysław BOJARCZUK w imieniu Dyrektora Departamentu Kadr wręczył żołnierzom rezerwy mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz wojskową odznakę „Za rany i kontuzje”.

Na zakończenie uroczystości podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska za wzorową służbę i pracę składając życzenia pomyślności w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w służbie i pracy. Wszyscy żołnierze i pracownicy wojska Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu zostali wyróżnieni pochwałą.

Na stopień st. chor. sztab. mianowani zostali:
- chor. sztab. Zdzisław STOLECKI;
- chor. sztab. Andrzej GRZYWACZ.Na stopień mł. chor. mianowany został:
- st. sierż. sztab. Jerzy Pawłowski.Na stopień st.kpr. mianowany został:
- kpr. Krystian KOSTERA.Wojskową odznaką „Za rany i kontuzje” z jedną gwiazdką odznaczony został:
- kpr. Ireneusz Bocian.


Tekst. kpt. Jacek Wolf
Foto: Monika Marcinkowska, Tomasz SIEKLUCKI


14.08.2014
SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI W STAROSTWIE OSTRZESZOWSKIM

Dziesięciu kombatantów z prezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrzeszowie kapitanem Wacławem Mickiewiczem na czele, przybyło na zaproszenie ostrzeszowskiego starosty na doroczne spotkanie z okazji Dnia Wojska Polskiego.

W spotkaniu z kombatantami uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego: starosta Lech Janicki, jego zastępca Zofia Witkowska i sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny, a także burmistrz Ostrzeszowa Mariusz Witek i jego zastępca Paweł Uścinowicz, przedstawiciele służb mundurowych: komendant powiatowy PSP Tomasz Mak, zastępca komendanta powiatowego KPP Jerzy Kupaj i kapitan Jacek Wolf z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. Na spotkanie przybył także inicjator spotkań z kombatantami w rocznicę cudu nad Wisłą i Dnia Wojska Polskiego – były starosta ostrzeszowski, a obecny deputowany do Parlamentu Europejskiego - Andrzej Grzyb.

Cieszymy się ogromnie, że możemy się ponownie w tym gronie spotkać i zachować tradycję – powiedział starosta Lech Janicki życząc gościom wszelkiej pomyślności, zadowolenia i satysfakcji oraz jak najwięcej dobrych wspomnień.

Ostatni żyjący żołnierz Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej Władysław Graf na ręce Zofii Witkowskiej przekazał unikatowe archiwalia – dokumenty obrazujące przebieg działań Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej w dniach od 1 do 4 września 1939 roku.

Uroczyste śniadanie stało się okazją do podziękowań, rozmów i wspomnień.

Jak podkreślił gospodarz spotkania Lech Janicki, bardziej oficjalne obchody Dnia Wojska Polskiego i bitwy warszawskiej będą połączone z obchodami 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i odbywać się będą 1 września pod pomnikiem harcerskim.

Foto: pełnomocnik starosty ds. kontaktów z mediami Magdalena Kułak
Tekst: Na podstawie: www.powiatostrzeszowski.pl


13.08.2014
WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWANIA W STAROSTWIE PLESZEWSKIM

Ceremonia odbyła się z wojskową oprawą 13 sierpnia br. w sali sesyjnej urzędu powiatowego. Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Przemysław Bojarczuk odebrał meldunek od kpt. Jacka Wolfa o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, a na salę wkroczył poczet sztandarowy 16 Batalionu Remontu Lotnisk z Jarocina.

Odczytano decyzje Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej nr 1058 z 27 maja br. oraz 1178 z 10 czerwca br. o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe podoficerów, niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Akty mianowania wręczał mjr Przemysław Bojarczuk w obecności Wicestarosty Pleszewskiego Doroty Czaplickiej oraz Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew Ewy Świątek. Przedstawiciele samorządu powiatowego i miejskiego złożyli nominowanym gratulacje w imieniu starosty i burmistrza.

Na koniec uroczystości grupa awansowanych, przedstawiciele WKU i władz samorządowych pozowali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Foto: kpt. Jacek Wolf, Tomasz Wojtala.
Tekst: na podstawie www.pleszew.starostwo.gov.pl


11.08.2014
UROCZYSTE WRĘCZENIE KART POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.

W dniach 8, 11 i 12 sierpnia 2014 roku Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Przemysław BOJARCZUK wręczył szesnastu ochotnikom (w tym dwóm kobietom) karty powołania do służby przygotowawczej III turnusu 2014 roku.

W dniu 06.08.2014 roku odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, na które przyjechało 38 kandydatów oraz 8 kandydatek spośród 53 chętnych, którzy złożyli wnioski.

Kandydaci, którzy otrzymali rekomendację komisji rekrutacyjnej WKU w Kaliszu oraz przeszli pozytywnie badania psychologiczne w Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kaliszu będą odbywać służbę w korpusie szeregowych w kilku ośrodkach szkolenia. Termin stawiennictwa 2-go września br.

Służba przygotowawcza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej odbywa się w III turnusach czteromiesięcznych i rozpoczyna się w styczniu, maju lub wrześniu i jest przepustką do Narodowych Sił Rezerwowych, a w przyszłości może stać się także wstępem do zawodowej służby wojskowej.

Foto: kpt. Jacek Wolf, Monika Marcinkowska
Tekst: kpt. Jacek Wolf


01.08.2014
ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Kaliszanie oddali cześć walczącym o honor i wolność ojczyzny – w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z sierpnia 1944 r. Punktualnie o 17.00 w Kaliszu, podobnie jak w całym kraju, w hołdzie dla uczestników Powstania Warszawskiego zawyły syreny alarmowe.

Przedstawiciele władz miasta, na czele z Wiceprezydentem Jackiem Konopką, Przewodniczącym Rady Miejskiej Radosławem Kołacińskim oraz Barbarą Wrzesińską zapalili znicze i złożyli kwiaty przy pomniku poświęconym Żołnierzom Armii Krajowej, znajdującym się na terenie ogrójca klasztoru oo. Jezuitów. W uroczystościach udział wzięli także: Przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wincenty Pawlaczyk, radni, posłowie, reprezentanci stowarzyszeń i związków kombatanckich oraz młodzież.

W tym uroczystym dniu przemówienia wygłosili: Kazimierz Wiktorowicz - Prezes Kaliskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK, wspominając wydarzenia sprzed siedemdziesięciu lat oraz Eugenia Pastuszek – przewodnicząca związku Sybiraków Oddział w Kaliszu.

Mszę świętą w intencji ofiar powstania odprawił superior o. Henryk Droździel, homilię wygłosił o. Aleksander Jacyniak.

Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek Wolf.

Tekst: na podstawie www.kalisz.pl
Foto: kpt. Jacek Wolf, Anna Błaszczyk