Strona Główna BIP Strona Główna
czerwiec 2014
 

18.06.2014
SZLAKIEM ZIEMII KŁODZKIEJ

Kadra zawodowa oraz pracownicy cywilni Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu w dniach 18-20 czerwca bieżącego roku udali się w podróż historyczno – geograficzną do Kotliny Kłodzkiej.

Zwiedzanie Dolnego Śląska rozpoczęto w jednym z najciekawszych i najbardziej tajemniczych obiektów militarnych na terenie Gór Sowich, gdzie znajdują się Sztolnie Walimskie. Od 1943 roku Niemcy prowadzili tam zakrojone na szeroką skalę i z ogromnym rozmachem prace budowlane pod wspólnym kryptonimem "Riese" ("Olbrzym"). Budowa nie została nigdy ukończona, a jej pozostałością jest szereg podziemnych betonowych korytarzy, umocnień i hal jak również budowli naziemnych, do dziś owianych mgłą tajemnicy co do ich przeznaczenia. Do pracy wykorzystywano robotników oraz więźniów z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

Kolejnym ciekawym miejscem o bogatej historii jest monumentalna Twierdza Kłodzka, będąca klasycznym i unikatowym wzorem architektury obronnej zespołu fortyfikacji XVII – XVIII wiecznych. Niebywałą atrakcją jest zespół kilku kilometrowych podziemnych chodników kontrminerskich, przeszkolenie artyleryjskie pod okiem pruskiego żołnierza przy jednej z armat, izba pamięci więźniów z II wojny światowej, oraz mauzoleum martyrologii finów. Z bastionów górujących nad Kłodzkiem podziwiać można przepiękną panoramę miasta wraz z masywami Gór Stołowych oraz Śnieżnika.

Nie zapomniano również zwiedzić niewielkiej barokowej Kaplicy Czaszek w Czermnej, gdzie znajduje się wewnątrz około 3 tyś. czaszek oraz kości ludzkich – prawdopodobnie ofiar wojen prusko - austriackich na ziemi kłodzkiej oraz szerzących się po nich epidemiach chorób zakaźnych. Kolejne około 21 tyś. szczątków spoczywa w krypcie pod kaplicą. Kaplicę zbudował w latach 1776- 1804 czeski ksiądz Wacław Tomaszek.

Następną atrakcją przy granicy z Czechami jest kopalnia złota w Złotym Stoku. Pierwszy zapis o prowadzonych tu pracach górniczych pochodzi z 1273 roku, gdzie do lat dzisiejszych zdołano wydrążyć ponad 300 km sztolni, szybów wentylacyjnych oraz chodników na 21 poziomach. Na przestrzeni ponad 700 lat wydobyto tu około 16 ton czystego złota. W sztolniach można odbyć podróż specjalną podziemną kolejką, jak również obejrzeć unikalny 10 metrowy podziemny wodospad.


Tekst. kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF16.06.2014
SPOTKANIE Z PPŁK. W ST. SPOCZ. TADEUSZEM SIEDLECKIM

16 czerwca br. oficerowie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu oraz płk. rez. Tadeusz Pałuska uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez ppłk. w st. spocz. Tadeusza Siedleckiego, które odbyło się w miejscu jego zamieszkania.

Żołnierze zostali zapoznani z odznaczeniami i szeregiem pamiątek związanych z czynną służbą wojskową Pana Siedleckiego, do której został powołany w czasie II wojny światowej, w dniu 28 sierpnia 1944 roku. W trakcie jej pełnienia brał udział w walkach o wyzwolenie stolicy, za co został odznaczony „Medalem za Warszawę”. Uczestniczył również w walkach o Berlin, gdzie otrzymał „Medal za zdobycie Berlina”. Po wojnie ukończył Szkołę Oficerską Wojsk Inżynieryjnych w Toruniu w specjalności saperskiej. Dalszą służbę pełnił przy rozminowywaniu Ziemi Opolskiej. Podczas ratowania życia innemu żołnierzowi został ciężko ranny. Otrzymał za to srebrny Krzyż Virtuti Militari.

W przyległym do mieszkania ogrodzie przy filiżance kawy Pan Siedlecki opowiadał o czasach przedwojennych kiedy wspólnie z kolegami stanowił drużynę i grał w piłkę nożną o okresie wojennym, kiedy brał udział w walkach o wyzwolenie kraju oraz swojej pracy zawodowej po uzyskaniu niepodległości.

Dziękujemy Panu Siedleckiemu za zaproszenie i zorganizowanie spotkania, które było dla nas żywą lekcją historii.


Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: mjr Jerzy Sobczak, Tadeusz Siedlecki.06.06.2014
UROCZYSTA PROMOCJA ABSOLWENTÓW W COSSW W KALISZU

Dnia 06.06.2014 roku na placu apelowym w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się uroczysta promocja absolwentów na pierwszy stopień oficerski. 452 funkcjonariuszy otrzymało awans na podporucznika Służby Więziennej.

W uroczystej promocji absolwentów udział wzięli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Stanisław Chmielewski, przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego, Wiesław Molek, dyrektor biura wojewody wielkopolskiego Andrzej Plesiński, wicestarosta kaliski Andrzej Dolny, dyrektor generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Włodarski. W promocji uczestniczyli również parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, kurateli, nauki, szkolnictwa wyższego, wojska, policji i straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej oraz środowiska więziennego.

Prymusem COSSW w Kaliszu została pracująca na co dzień w Areszcie Śledczym we Wrocławiu ppor. Agata Karpowicz-Pach, uzyskując ze szkolenia zawodowego ocenę celującą.

Dowódcą uroczystości był kpt. Marek Kaszczyk, starszy wykładowca zakładu technik interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego, natomiast dowódcą Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej był ppor. Paweł Czarnecki z Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach.

Ceremonialne zabezpieczenie uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, której Naczelnikiem, I kapelmistrzem jest ppłk SG dr Stanisław Strączek, natomiast tamburmajorem, st. chor. sztab. Wacław Wacławiak.

W uroczystej promocji wzięli również Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, wchodzącego w skład Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ppłk Włodzimierz CIECIURA, oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu, podlegający pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.autor tekstu: kpt Jacek Wolf
autor zdjęć: Grzegorz Pilecki - "Życie Kalisza"