Strona Główna BIP Strona Główna
maj
 

31.05.2014
II OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE WETERANÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH W PLESZEWIE

W dniu 31 maja br. na strzelnicy Karczemka w Pleszewie odbyły się II Otwarte Zawody Strzeleckie Weteranów Służb Mundurowych. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował trzyosobowy zespół w składzie: ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, mjr Jerzy SOBCZAK oraz szer. rez. Agnieszka GAWEŁ, która wykonuje obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Kompani przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu.

Zawodnicy poszczególnych drużyn mieli za zadanie z pozycji leżąc oddać 10 strzałów do tarczy ustawionej w odległości 100 metrów. Najwięcej punktów uzyskała drużyna z Ligi Obrony Kraju w Pleszewie. Na drugim miejscu u klasował się zespół Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

Organizatorzy zapewnili słoneczną pogodę, kawę, ciasto oraz grochówkę wojskową. Ufundowali również nagrodę dla najmłodszego zawodnika, którą odebrał Adrian SOBCZAK oraz dla najlepszego zawodnika-kobiety, którą otrzymała Agnieszka GAWEŁ.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: mjr Jerzy Sobczak, Agnieszka Gaweł,Adrian Sobczak


31.05.2014
DZIEŃ WETERANA

W związku z obchodami Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w dniu 29 maja br. delegacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu w składzie: kpt. Robert Sakowski oraz Aldona Matuszewska złożyła kwiaty na grobie śp. kpt. Daniela AMBROZIŃSKIEGO oraz śp. kpr. Radosława SZYSZKIEWICZA.

W tym roku po raz trzeci obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa , wprowadzony w życie z dniem 30 marca 2012 r., przyznający weteranom i weteranom poszkodowanym szereg uprawnień, związanych z uhonorowaniem ich służby oraz zapewnieniem im świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej, dofinansowania nauki, uprawnień socjalnych i pracowniczych, a także możliwości przyznania dodatku weterana tym spośród nich, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką. Do chwili obecnej status weterana i weterana poszkodowanego przyznano ponad 10 tys. osób.

Żołnierze Wojska Polskiego w misjach zagranicznych uczestniczą od 1953 roku. W tym czasie wzięli udział w 80 misjach i operacjach pokojowych organizowanych przez ONZ, OBWE i NATO. Uczestniczyło w nich ponad 100 tysięcy polskich żołnierzy i pracowników wojska. Pierwsze zwarte jednostki Wojska Polskiego pojawiły się w misjach wojskowych na szeroką skalę w 1973 roku, podczas operacji UNEF II w Egipcie. Obecnie polscy żołnierze biorą udział w czterech misjach: w Afganistanie (PKW Afganistan), w Kosowie (PKW KFOR), w Bośni i Hercegowinie (PKW EUFOR/MITT) oraz w państwach bałtyckich (PKW Orlik). W trakcie misyjnej służby zginęło ponad stu Polaków. Najwięcej w Iraku (22 w latach 2003-2008) i w Afganistanie (43 od 2002 roku).

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Aldona Matuszewska, szer. Waldemar Smoliński


20.05.2014
SPOTKANIE Z GIMNAZJALISTAMI W KOŹMINKU.

W dniu 20 maja 2014 roku na zaproszenie Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku Pani Iwony Chojnackiej – Adamus, odbyło się spotkanie mające na celu przybliżenie uczniom specyfiki zawodu żołnierza oraz pracy w wojsku, jak również możliwości podjęcia nauki w szkołach średnich o profilu wojskowym oraz uczelniach wojskowych. Uczniowie wysłuchali prelekcji i z zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował kpt. Jacek Wolf.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, Elżbieta Wysocka


17-18.05.2014
FESTYN LOTNICZY W MICHAŁKOWIE

W dniach 17-18 maja bieżącego roku odbył się IV Festyn Lotniczy w Michałkowie, na którym można było w najlepszym wydaniu ujrzeć demonstrację możliwości maszyn oraz doskonałych umiejętności pilotażu. Patronat honorowy objął Dowódca Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech MAJEWSKI.

W pierwszym dniu festynu ze względu na mało sprzyjające warunki meteorologiczne, można było podziwiać akrobacje tylko trzech pilotów, natomiast w drugim dniu, akrobatycznych atrakcji było znacznie więcej.

Największe emocje wśród widzów niewątpliwie wzbudziły min. przeloty dwóch ogromnych śmigłowców MI-24, akrobacje czeskiej czteroosobowej grupy The Flying Bulls Aerobatics Team w Zlin-50 i dwuosobowej The Flying Bulls Aerobatic Duo w XA-42. Spore poruszenie wśród widzów wywołał również pokaz litewskiego pilota Jurgisa Kairysa na SU-26 oraz Artura Kielaka na XtremeAir XA-41.

Udział w festynie wzięli również żołnierze 16 Batalionu Remontu Lotnisk z Jarocina prezentując na płycie lotniska swój sprzęt i uzbrojenie będące na wyposażeniu jednostki, jak również kpt. Jacek WOLF z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, Piotr Grzegorczyk


14.05.2014
OBCHODY 20-LECIA CKiW OHP W PLESZEWIE

W środę 14 maja 2014 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, odbyły się uroczyste obchody 20. rocznicy utworzenia pleszewskiej placówki w której udział wziął Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI oraz mjr Jerzy SOBCZAK. Program uroczystości obejmował część religijną, patriotyczno-wojskową oraz jubileuszową Centrum.

W obchodach uczestniczyło kilkaset osób, wśród których znaleźli się m.in. ordynariusz diecezji kaliskiej biskup Edward Janiak; Senator RP Andżelika Możdżanowska; Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb; Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski; Poseł na Sejm RP Wojciech Ziemniak; członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski; Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Marian Adamek; Starosta Pleszewski Michał Karalus; przedstawiciele władz samorządowych miast i gmin powiatu.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kaliskiej biskupa Edwarda Janiaka. W homilii Biskup Kaliski podkreślił wagę dziesięciu przykazań w życiu człowieka. Stwierdził, że każdy powinien w swoim życiu kierować się tymi Bożymi „drogowskazami”.

Część patriotyczno-wojskowa rozpoczęła się przy pomniku „Chwała artylerzystom” znajdującego się przed Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Tam nastąpiło wciągnięcie Flagi Państwowej na maszt, a następnie odegrany został hymn państwowy. Poczet flagowy wystawił 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk. Później kierownik internatu Romualda Kempińska przybliżyła zgromadzonym pokrótce historię pomnika, który upamiętnia artylerzystów 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej oraz żołnierzy 70 Pułku Piechoty poległych w czasie II wojny światowej. Następnie delegacja Ochotniczych Hufców Pracy oraz reprezentacji innych instytucji złożyły hołd poległym składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

Po złożeniu kwiatów wszyscy przeszli na teren pleszewskiego Centrum, gdzie przed budynkiem administracyjnym nastąpiła realizacja kolejnego punktu uroczystości – ceremonia odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej historię Wojska Polskiego w Pleszewie. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: w imieniu Ochotniczych Hufców Pracy Komendant Główny OHP Marian Najdychor; w imieniu władz Powiatu Pleszewskiego Starosta Pleszewski Michał Karalus; w imieniu władz Miasta Pleszewa Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Marian Adamek; w imieniu oficerów, żołnierzy i pracowników cywilnych byłej jednostki wojskowej płk rezerwy Florian Siekierski oraz płk rezerwy Ryszard Wiliński. Po odsłonięciu tablicy ksiądz dziekan Krzysztof Grobelny dokonał jej poświęcenia. Podczas części patriotyczno-wojskowej pod tablicą pamiątkową Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Krystian Piasecki złożył kwiaty, a uczestnicy pleszewskiego Centrum ustawili zapalone znicze.

Dla uczczenia pamięci o żołnierzach Wojska Polskiego stacjonujących w Pleszewie oraz w hołdzie tym wszystkim, którzy w obronie niepodległej Polski poświęcili swoje życie odczytany został apel pamięci oraz oddana została salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk.

Część jubileuszowa Centrum odbyła się na placu apelowym. Rozpoczęła się ona od pokazu musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Następnie zgromadzonych na placu gości powitał Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Krystian Piasecki. Po powitaniu dyrektora Piaseckiego nastąpiła prezentacja filmu o CKiW OHP w Pleszewie. W czasie uroczystości uhonorowanym zostało kilkadziesiąt osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju działalności pleszewskiego Centrum. W uznaniu za dotychczasową współpracę odebrali grawerowane podziękowania, odznaczenia i odznaki. Komendant Główny OHP wyróżnił zasłużonych dla rozwoju pleszewskiego Centrum Honorowymi Odznakami OHP oraz uhonorował Medalami 55-lecia OHP dziękując im za długoletnią, owocną pracę, jak również wyrażając uznanie za wsparcie dla działalności i realizacji zadań stawianych przed instytucją.

Uroczystość zakończył krótki występ artystyczny młodzieży z Centrum, który owacyjnie został przyjęty przez zgromadzonych.

Opracowano na podstawie strony internetowej CKiW OHP w Pleszewie.


07.05.2014
WARSZTATY OBRONNE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KALISZU

7 maja 2014 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu odbyły się Warsztaty Obronne. Temat szkolenia: TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNYCH REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH, PODLEGŁYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. OPRACOWYWANIE „PLANÓW PRZYGOTOWANIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA”. Organizatorem szkolenia był Szpital w Kaliszu, a współorganizatorami: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu. W warsztatach uczestniczyły osoby odpowiedzialnie za sprawy obronne podmiotów leczniczych, podległych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele Akademii Medycznej i Poznańskich Szpitali Klinicznych, oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, na czele z Pełnomocnikiem Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Zastępcą Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr Elżbietą Ruta – Solarską – koordynatorem szkolenia. W Warsztatach udział wzięli także przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, na czele z podpułkownikiem Andrzejem Krupińskim, oraz przedstawiciele Szpitala Kaliskiego, na czele z jej Dyrektorem lek. Wojciechem Grzelakiem – organizatorem szkolenia. Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do planowania i organizacji przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych, realizowanych przez podmioty lecznicze. Zadania te wynikają ze stosownych dokumentów normatywno - prawnych obowiązujących w tym zakresie, w tym zwłaszcza Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741). Prowadzącymi szkolenie byli główni specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, starszy specjalista ds. obronnych WSZ w Kaliszu oraz Zastępca Komendanta WKU w Kaliszu. Podczas warsztatów zapoznano szkolonych z dokumentami normatywno – prawnymi, obowiązującymi w zakresie spraw obronnych podmiotów leczniczych, zasadami ochrony informacji niejawnych podczas opracowywania „Planów…” i zasadami sprawozdawczości w zakresie spraw obronnych. Zastępca Komendanta WKU w Kaliszu mjr Przemysław Bojarczuk zapoznał uczestników szkolenia z aktami prawnymi normujące zasady: reklamowania, nadawania przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej (OC) oraz wykorzystywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne podmiotów leczniczych. Przedstawiciel WSZ w Kaliszu mjr rez. Marian Nowak przedstawił zasady tworzenia w podmiotach leczniczych Stałych Punktów Kontaktowych – prawego ramienia Zespołu Kierowania Szpitalem na czas mobilizacji, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny – z praktycznym pokazem wyposażenia i działania Punktu.

Autor tekstu i zdjęć: Marian Nowak


04.05.2014
UROCZYSTE OBCHODY Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA W SZWACINIE

Dnia 04.05.2014 w podkaliskim ośrodku Szwacin w gminie Godziesze Wielkie r. odbyły się uroczyste obchody z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Wszystkich przybyłych gości powitał wójt gminy Godziesze Wielkie Józef Podłużny. Po uroczystej mszy świętej, wręczono odznaczenia dla wyróżniających się strażaków, jak również wręczono nagrody laureatom powiatowego konkursu plastycznego. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował kpt. Jacek Wolf.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: www.faktykaliskie.pl, kpt. Jacek Wolf, Kamila Stempin-Wolf


03.05.2014
223. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja br. o godz. 10.30 w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza rozpoczęła się uroczystość poświęcona 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W uroczystości Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu reprezentował szef wydziału mjr Jerzy SOBCZAK.
Konstytucja 3 maja, czyli Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku, była pierwszym w Europie i drugim na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 r. tego rodzaju nowoczesnym, spisanym dokumentem. Regulował on ustrój prawny państwa i chociaż – z uwagi na rozbiory Polski – nie obowiązywał długo, stanowi ważne dziedzictwo pamiętane po dziś dzień.
Po zakończeniu uroczystości, jej uczestnicy przeszli do kaliskiej katedry na mszę świętą w intencji Ojczyzny. Poprzedził ją program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 17.


Opracowano na podstawie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.