Strona Główna BIP Strona Główna
marzec
 

21.03.2014
VII TARGI EDUKACYJNE W KALISKIEJ ARENIE

Po raz siódmy w pierwszy dzień wiosny w hali Arena odbyły się Kaliskie Targi Edukacyjne. Tysiące gimnazjalistów odwiedziło stoiska prezentujących się podczas imprezy szkół ponadgimnazjalnych i innych instytucji edukacyjnych.
Oficjalnego otwarcia targów dokonał Prezydent miasta Kalisza Janusz PĘCHERZ razem z wiceprezydentem Dariuszem GRODZIŃSKIM oraz innymi przedstawicielami w których skład wszedł Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.
Podczas targów swoje stanowisko promocyjne wystawiła również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu. Mjr Jerzy SOBCZAK oraz kpt. Jacek WOLF informowali młodzież o możliwości kształcenia się w uczelniach wojskowych. Na temat zasad naboru i pełnienia służby przygotowawczej informacji udzielała szer. rez. Agnieszka GAWEŁ, która ten rodzaj służby zna najlepiej. W maju 2013 roku jako elew Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu rozpoczęła służbę przygotowawczą. Po jej zakończeniu w sierpniu 2013 roku podpisała kontrakt, następnie odebrała przydział kryzysowy i obecnie wykonuje obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Kompani NSR przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu. Wyposażenie stanowiska promocyjnego w sprzęt i uzbrojenie zabezpieczyli żołnierze z 16 jarocińskiego batalion remontu lotnisk. St. szer. Krzysztof KAŹMIERCZAK i st. szer. Andrzej GRABOWSKI prezentowali poszczególne rodzaje broni oraz informowali osoby odwiedzające stanowisko promocyjne o trudach pełnienia służby zawodowej w jednostce wojskowej.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: mjr Jerzy Sobczak, kpt. Jacek Wolf, Agnieszka Gaweł, Milena Sobczak


18.03.2014
KONTROLA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W dniu 18 marca br. została przeprowadzona kontrola funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, który podlega pod Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP.
Kpt. Robert OŁOSZEWSKI i pan Leszek WOŹNIAK sprawdzili sposób realizacji czynności związanych min. z zakładaniem ewidencji wojskowej, przeprowadzaniem badań lekarskich, przeznaczaniem do poszczególnych form służby wojskowej, przenoszeniem do rezerwy oraz sposób prowadzenia zajęć świetlicowych. Ocenili również oznakowanie, funkcjonalność i wyposażenie lokalu w którym odbywa się kwalifikacja wojskowa.
Składamy podziękowanie sekretarzowi komisji panu Jerzemu KONKOLEWSKIEMU oraz przedstawicielowi Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu panu Włodzimierzowi SELIDZE za realizację czynności dotyczących kwalifikacji wojskowej, które w ocenie osób kontrolujących prowadzone są na bardzo wysokim poziomie.

Autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy Sobczak


17.03.2014
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W KROTOSZYNIE

Od dnia 17 marca 2014 r. do dnia 09 kwietnia 2014 r. w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ,ul. Mickiewicza 11 w Krotoszynie zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisji Lekarskiej orzeknie o kategorii zdrowia stających do kwalifikacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdolności do czynnej służby wojskowej. Osobom zgłaszającym się do kwalifikacji założona zostanie ewidencja wojskowa oraz wydane zostaną wojskowe dokumenty osobiste, książeczki wojskowe. Wszystkie osoby zostaną zapoznane z ochotniczymi formami służby wojskowej, służbą przygotowawczą, służbą w NSR oraz służbą kandydacką i zawodową. Podczas kwalifikacji wojskowej obowiązki przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu realizować będzie Pani Monika MARCINKOWSKA.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska


12.03.2014
15 ROCZNICA WSTĄPIENIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO NATO

W związku z 15 rocznicą wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO, w dniu 12.03.2014 roku w 1 Liceum Ogólnokształcącym im. Adama ASNYKA w Kaliszu, odbyła się lekcja patriotyzmu z uczniami drugich i trzecich klas mundurowych. Celem spotkania było przybliżenie uczniom tematyki związanej z działalnością oraz głównymi zadaniami stojącymi przed Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego. Na zakończenie odbyła się również prelekcja na temat szkolnictwa wojskowego i służby zawodowej oraz trening musztry indywidualnej oraz zespołowej. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: kpt. Monika Marcinkowska


07.03.2014
ZEBRANIE OSTROWSKIEGO KLUBU OFICERÓW REZERWY

Dnia 7 marca bieżącego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach odbyło się zebranie sprawozdawcze Klubu Oficerów Rezerwy przy Zarządzie Rejonowym Ligi Obrony Kraju w Ostrowie Wielkopolskim.
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych oraz uroczystym powitaniu zaproszonych gości, prezes KOR sierż. w st. spocz. Tadeusz Włódarczyk, przedstawił krótki rys historyczny Klubu Oficerów Rezerwy. Zebranie poświęcone było min. podsumowaniu działalności klubu w 2013 r. oraz określeniu celów na rok bieżący. W czasie spotkania wręczono również odznaczenia oraz uhonorowano okolicznościowymi dyplomami najbardziej zasłużonych działaczy stowarzyszenia.
Ostrowski Klub Oficerów Rezerwy ma już 58 letnią tradycję. Jest w kraju jedynym takim stowarzyszeniem. Pozostałe zakończyły swoją działalność lub przekształciły się w inne stowarzyszenia. Od wielu lat prowadzi bogato ilustrowaną kronikę. W Klubie działa również sekcja strzelecka odnosząca sukcesy w kraju i za granicą, oraz sekcja sędziów strzelectwa sportowego i sportów obronnych, obsługująca społecznie różnego rodzaju turnieje i zawody.
Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF.
Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, Andrzej Sękowski


07.03.2014
90. URODZINY KAWALERA ORDERU VIRTUTI MILITARI

7 marca br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczystość związana z 90 urodzinami ppłk. w st. spocz. Tadeusza Siedleckiego, kawalera orderu Virtuti Militari. W uroczystości wzięła również udział żona jubilata, prezydent miasta Kalisza Janusz PĘCHERZ oraz przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu.

Życzenia w imieniu własnym i Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu dr. płk. Zdzisława MAŁKOWSKIEGO złożył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI. Wielu lat zdrowia życzył jubilatowi prezydent miasta Kalisza Janusz PĘCHERZ oraz w imieniu ZŻWP Pan Ryszard OPALIŃSKI.

Podpułkownik w stanie spoczynku Tadeusz Siedlecki urodził się 9 marca 1924 r. w Sobianowicach, w powiecie lubelskim. Do służby wojskowej został powołany w czasie II wojny światowej, w dniu 28 sierpnia 1944 roku. Brał udział w walkach o wyzwolenie stolicy, za co został odznaczony „Medalem za Warszawę”. Uczestniczył w walkach o Berlin, gdzie otrzymał „Medal za zdobycie Berlina”. Po wojnie ukończył Szkołę Oficerską Wojsk Inżynieryjnych w Toruniu w specjalności saperskiej. Dalszą służbę pełnił przy rozminowywaniu Ziemi Opolskiej. Podczas ratowania życia innemu żołnierzowi został ciężko ranny. Otrzymał za to srebrny Krzyż Virtuti Militari. Tadeusz Siedlecki jest członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Inwalidów Wojennych. Uhonorowany także Odznaką Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska


06-07.03.2014
POWIATOWE TARGI PRACY W OSTRZESZOWIE I OSTROWIE WLKP.

Dnia 6 marca 2014 roku w Gimnazjum Nr 2 w Ostrzeszowie odbyły się III Powiatowe Targi Pracy, natomiast dnia 7 marca 2014 roku w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp. odbyły się VII Powiatowe Targi Pracy.

Głównym celem, jaki stawiali sobie organizatorzy, było stworzenie okazji do bezpośredniego kontaktu pomiędzy poszukującymi i oferującymi pracę. Każdy uczestnik targów miał możliwość sprawdzenia, jakie są aktualne oferty na lokalnym rynku pracy, jakie jest zapotrzebowanie oraz możliwości po ukończeniu szkoły. Zainteresowane osoby podjęciem pracy mogły bezpośrednio porozmawiać z każdym pracodawcą.

Wśród wystawców nie zabrakło również służb mundurowych. Wojsko reprezentowali żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu jak również kpt. Jacek WOLF z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, prezentując wspólnie ofertę dotyczącą służby przygotowawczej, służby w ramach NSR, służby zawodowej oraz szkolnictwa wojskowego. Oba stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających.

Według danych Powiatowych Urzędów Pracy stopa bezrobocia pod koniec stycznia 2014 roku dla powiatu ostrzeszowskiego wynosiła 11,3% (około 2700 zarejestrowanych osób bezrobotnych), natomiast dla powiatu ostrowskiego wynosiła 10,8%, (około 6900 zarejestrowanych osób bezrobotnych). Średnia dla województwa wielkopolskiego jest równa 10.0%, a dla kraju 14.0%.

Uczestnictwo w targach pracy możliwe było dzięki współpracy z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy w Ostrzeszowie Panią mgr Ewą Rycerską oraz Panią mgr Hanną Pawlak-Kornacką w Ostrowie Wielkopolskim.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, Halina Mielcarek


01.03.2014
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca. Jest poświęcone pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Tego dnia 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość” Polski z sowiecką okupacją.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kaliszu zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci. Z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu w uroczystości wziął udział mjr Jerzy SOBCZAK.

Opracowano na podstawie strony internetowej „Kalisz Nasze Miasto”


01.03.2014
„DRZWI OTWARTE SZKOŁY” W PRZYGODZICACH

W dniach 28.02.2014 r. - 01.03.2014 r. odbyły się dni otwartych drzwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.

Szkoła przygotowała dla gimnazjalistów bogatą ofertę ciekawych zajęć oraz mnóstwo atrakcji. Między innymi można było uzyskać poradę doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego lub poznać tajniki z wielu interesujących dziedzin od kryminalistyki po budownictwo inżynieryjne, ekologię, czy też geodezję. Niewątpliwie największym zainteresowaniem cieszył się tor policyjny, pokaz samoobrony, pokaz pozycji strzeleckich oraz piłkarski freestyle.

W dniu 01.03.2014 r. udział wzięła również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu podlegająca pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, wystawiając swoje stoisko promocyjno – informacyjne. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem osób chętnych do służby w mundurze. Kpt. Jacek WOLF przedstawił bogatą ofertę dotyczącą naboru do uczelni wojskowych, zawodowej służby wojskowej, służby przygotowawczej oraz Narodowych Sił Rezerwowych.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. rez. Krzysztof Szurgaj