Strona Główna BIP Strona Główna
luty
 

25.02.2014
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I JAROCINIE

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, która podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu rozpoczęły swoją działalność kolejne Powiatowe Komisje Lekarskie tj. w Ostrowie Wielkopolskim i w Jarocinie. Osobom stającym do kwalifikacji wojskowej założona zostanie ewidencja wojskowa oraz wydane zostaną wojskowe dokumenty osobiste, książeczki wojskowe. Wszystkie osoby zostaną zapoznane z ochotniczymi formami służby wojskowej, służbą przygotowawczą, służbą w NSR oraz służbą kandydacką i zawodową.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Tomasz Sieklucki21.02.2014
GALA POWIATU JAROCIŃSKIEGO

21 lutego w sali kina ECHO odbyła się Gala Powiatu Jarocińskiego w której udział wziął mjr Jerzy SOBCZAK. Uroczystość była doskonałą okazją do podkreślenia przypadającego w tym roku jubileuszu 15-lecia Powiatu Jarocińskiego i spotkania się samorządowców wszystkich czterech powiatowych kadencji.
Na kinowym ekranie można było obejrzeć i powspominać najważniejsze wydarzenia minionego 15-lecia. Wspomnienia przeplatane były wręczeniem nagród dla osób zasłużonych dla powiatu współcześnie. Nagrodzono najlepszych sportowców i ich trenerów oraz osoby i instytucje wyróżniające się w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury, sportu, działalności społecznej i młodego talentu. Starosta Jarociński docenił także nagrodą specjalną Zespół Folklorystyczny "Snutki" z Potarzycy, który w tym roku obchodził będzie jubileusz 30-lecia działalności.
Podczas uroczystości przyznano także odznakę honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Nagrodę otrzymała szkoła z 40-letnimi tradycjami - Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach. Wielkopolski Instytut Jakości nagrodził z kolei jarocińską firmę P.W. Shine Artur Kowalski.
Galę uświetnił występ chóru kameralnego Cantum Continuum pod dyrekcją Agnieszki Sobczak oraz recital pochodzącego z Jarocina Filipa Mettlera. Na zakończenie uroczystości obecni na Gali radni wszystkich czterech kadencji stanęli do wspólnego zdjęcia z osobami uhonorowanymi podczas imprezy.

Opracowano na postawie strony powiatu jarocińskiego.


21.02.2014
SPOTKANIE Z UCZNIAMI GIMNAZJUM NR 9 W KALISZU

W dniu 21 lutego 2014 r. mjr Jerzy SOBCZAK spotkał się z młodzieżą z klasy III F Gimnazjum nr 9 w Kaliszu. W niedalekiej przyszłości uczniowie szkoły będą podejmować decyzje związane z dalszą edukacją. Spotkanie z „mundurem” miało na celu przedstawić uczniom kryteria jakie należy spełnić aby zostać żołnierzem zawodowym. Mjr Jerzy SOBCZAK omówił zasady naboru do uczelni wojskowych, przedstawił kryteria jakie należy spełnić aby zostać powołanym do służby przygotowawczej i zawodowej służby wojskowej oraz wyjaśnił zasady wykonywania obowiązków żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak


18.02.2014
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W OSTRZESZOWIE

Dla mieszkańców miast i gmin Ostrzeszów, Grabów nad Prosną, Mikstat, gmin: Czajków, Doruchów, Kobyla Góra i Kraszewice Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrzeszowie została zorganizowana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszewie przy ul. Zamkowej 31. Komisja będzie urzędować od dnia 18. lutego do 11. marca 2014 r. od pon. do pt. w godz. 7:30 – 15:30.
Celem prac Powiatowej Komisji Lekarskiej jest orzeczenie kategorii zdrowia w kontekście zdolności do czynnej służby wojskowej oraz założenie osobom stającym do kwalifikacji ewidencji wojskowej oraz wydanie wojskowego dokumentu osobistego, jakim jest książeczka wojskowa. Wszystkie osoby zostaną zapoznane z ochotniczymi formami służby wojskowej, służbą przygotowawczą, służbą w NSR oraz służbą kandydacką i zawodową.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Magdalena Kulak


14.02.2014
MIANOWANIE NA WYŻSZY STOPIEŃ OFICERSKI

W dniu 14.02.2014 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczystość związana z mianowaniem na wyższy stopień oficerski kpt. Przemysława BOJARCZUKA.
Rozkazem personalnym Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 29 stycznia 2014 r. mjr Przemysław BOJARCZUK został wyznaczony na stanowisko służbowe szef wydziału- zastępca wojskowego komendanta uzupełnień w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu. Po objęciu stanowiska w dniu 14.02.2014 r. został mianowany na stopień majora. Akt mianowania na uroczystej zbiórce wręczył Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI.
Mjr Przemysław BOJARCZUK służbę wojskową rozpoczął w 1991 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po zakończeniu nauki i mianowaniu na pierwszy stopień oficerski został skierowany na stanowisko dowódca plutonu-instruktor do 9 Ośrodka Szkolenia Służby Czołgowo Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim. W 1999 roku został przeniesiony do pełnienia służby w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu na stanowisku oficer. W 2011 roku został skierowany do pełnienia obowiązków w Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrowie Wielkopolskim. Od 2011 roku pełnił służbę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu na stanowisku oficer.
Wszyscy obecni na uroczystości gratulowali mjr BOJARCZUKOWI awansu, życzyli powodzenia na nowym stanowisku służbowym oraz spełnienia dalszych planów zawodowych i osobistych.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska, Marek Regulski


03.02.2014
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W KALISZU

W dniu 3.02.2014 r. rozpoczęła się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu funkcjonować będzie 8 powiatowych komisji lekarskich. Kwalifikacja wojskowa kończy się z dniem 30 kwietnia 2014 r. Jako pierwsza w dniu 4 lutego swoją działalność rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kaliszu, która zlokalizowana jest przy ul. Śródmiejskiej 34 ( Przychodnia Lekarska Rogatka). Komisja urzędować będzie do 28 lutego i przyjmie 565 mężczyzn rocznika podstawowego – 1995, który jest zobowiązany w całości zgłosić się do kwalifikacji wojskowej w 2014 r. , mężczyzn roczników starszych 1990-94, którzy z różnych przyczyn nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz 6 kobiet.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport, zaświadczenie ze szkoły o pobieranej nauce, jedno zdjęcie oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia o ile takie posiadają i mogą one mieć wpływ na określenie kategorii zdrowia.

W pierwszym dniu w trakcie realizacji kwalifikacji wojskowej została przeprowadzona konferencja prasowa mająca na celu poinformować media o zasadach i sposobie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. W konferencji wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu, ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, szef Wydziału Rekrutacji, mjr Jerzy SOBCZAK, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnym w Urzędzie Miejskim, Aleksander QUOOS oraz przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu, dr Jerzy NOWICKI.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Tomasz Sieklucki