Strona Główna BIP Strona Główna
styczeń 2014
 

31.01.2014
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W POZNANIU W PŁYWANIU.

Zgodnie z "Planem – kalendarzem przedsięwzięć sportowych w WSzW w Poznaniu oraz regulaminem zawodów w sporcie powszechnym na rok 2014" w dniu 31 stycznia 2014 r. na obiekcie sportowym 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w pływaniu.

W zawodach, których organizatorem był Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław Małkowski oraz Komendant Garnizonu Poznań mjr Wojciech Nawrocki, uczestniczyli przedstawiciele z WSzW w Poznaniu, Komendy Garnizonu Poznań oraz podległych Wojskowych Komend Uzupełnień.

Zawodnicy brali udział w dwóch konkurencjach: w stylu dowolnym oraz klasycznym i uzyskali następujące wyniki:

STYL DOWOLNY
I. mjr Adam KOTARAK - Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
II. kpt. Sylwin DONART – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
III. mjr Mariusz WYSOCKI - Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


STYL KLASYCZNY
I. mjr Wojciech NAWROCKI – Komenda Garnizonu Poznań
II. mjr Artur BISKUP – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu
III. mjr Adam KOTARAK - Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu


Z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, w zawodach udział wzięli mjr Jerzy SOBCZAK oraz kpt. Jacek WOLF.


Autor tekstu: na podstawie www.wszwpoznan.wp.mil.pl
Autor zdjęć: na podstawie www.wszwpoznan.wp.mil.pl

30.01.2014
GRA DECYZYJNA W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W KALISZU

W dniu 30.01.2014 r. w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu odbyła się gra decyzyjna nt. „Realizacja zadań zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez ogniwa układu pozamilitarnego. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 roku”. Celem spotkania było omówienie współdziałania w zakresie prowadzenia akcji kurierskiej przez samorządy terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu jak również właściwej realizacji i przebiegu zbliżającej się kwalifikacji wojskowej. Spotkanie stało się również okazją do omówienia spraw związanych z reklamowaniem służby wojskowej przez organy samorządowe oraz służby mundurowe. Zebranych zapoznano także z realizacją zadań podczas profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim powołania do służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych, zawodowej służby wojskowej jak również służby kandydackiej.

Zajęcia prowadził Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, mjr Jerzy SOBCZAK, kpt. Przemysław BOJARCZUK oraz przedstawiciel Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu P. Jacek MROCZEK. W grze decyzyjnej uczestniczyli również przedstawiciele 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, starostw powiatowych terenu administrowanego (miasto Kalisz, powiat kaliski, powiat jarociński, powiat pleszewski, miast Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski, powiat kępiński, powiat krotoszyński, powiat ostrzeszowski), powiatowych i miejskich komend policji i Poczty Polskiej.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Tomasz SIEKLUCKI
28.01.2014
III TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ KLAS MUNDUROWYCH W LISKOWIE

W dniu 28 stycznia 2014 roku odbył się III Turniej Halowej Piłki Nożnej Klas Mundurowych Południowej Wielkopolski, którego organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu oraz Zespół Szkół nr 1 w Liskowie.
W Turnieju wzięły udział następujące drużyny: Zespół Szkół Technicznych w Turku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, Zespół Szkół w Przygodzicach, I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół nr 1 w Liskowie oraz szkoły gimnazjalne : Gimnazjum z Liskowa i Gimnazjum z Koźminka.
Halowa piłka nożna to bardzo trudna i wymagająca dyscyplina sportowa, ale jednocześnie niezwykle widowiskowa. Wymaga ona jednak od zawodników doskonałego przygotowania fizycznego, wspaniałego wyszkolenia technicznego, niesamowitej precyzji podań i strzałów na bramkę oraz świetnej organizacji gry zespołowej. Często o sukcesie decydują finezyjne zagrania, które czasami są dziełem przypadku.
Poziom sportowy III Turnieju Halowej Piłki Nożnej Klas Mundurowych Południowej Wielkopolski był bardzo wysoki. Widzowie mogli podziwiać dynamiczną grę zespołów i dużą ilość efektownych bramek. Trenerom i zawodnikom należą się zasłużone gratulacje za ambicję, wolę walki i stworzenie pasjonującego widowiska sportowego oraz doskonałe przygotowanie młodzieży. Rywalizacja sportowa rządzi się swoimi prawami i zwycięzca może być tylko jeden.
Wyniki klasyfikacji finałowej:

I miejsce : ZST w Turku
II miejsce : ZS w Przygodzicach
III miejsce : ZSP nr 2 w Kaliszu
IV miejsce: ZS nr 1 w Liskowie


Najlepszym bramkarzem III Turnieju Halowej Piłki Nożnej Klas Mundurowych Południowej Wielkopolski został Dawid Wolarz z ZS w Przygodzicach, a najlepszym strzelcem Erwin Woźniak ZSP nr 2 w Kaliszu.
W widowiskowym meczu udział również wzięli Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, Szef Wydziału Rekrutacji mjr Jerzy SOBCZAK oraz Oficer Wydziału Rekrutacji kpt. Jacek WOLF.

Tekst: na podstawie www.zs1liskow.pl
Foto: kpt. Jacek WOLF

28.01.2014
69. ROCZNICA WYZWOLENIA KALISZA

23 stycznia br. w samo południe odbyła się uroczystość upamiętniająca 69. rocznicę wyzwolenia Kalisza spod okupacji hitlerowskiej. Wiązanki kwiatów i znicze pod tablicą pamiątkową na ścianie ratusza złożyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele miasta, stowarzyszeń kombatanckich, służby mundurowe, harcerze oraz delegacje kaliskich szkół. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, która podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował mjr Jerzy SOBCZAK.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Bartłomiej Hypki

22.01.2014
SZKOLENIE ZATRUDNIONYCH OSÓB PODCZAS KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2014 ROKU.

W celu właściwego przebiegu oraz realizacji zadań podczas zbliżającej się kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie, w dniu 22 stycznia 2014 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu odbyło się szkolenie instruktażowo-praktyczne. Szkolenie dla wszystkich osób funkcyjnych zaangażowanych podczas kwalifikacji wojskowej zorganizował i przeprowadził Szef Wydziału Rekrutacji mjr Jerzy SOBCZAK.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF
19.01.2014
SPOTKANIE OPŁATKOWE ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW

19 stycznia br. w Centrum Księdza Orione w Kaliszu odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe Związku Piłsudczyków.
W spotkaniu wzięli udział członkowie związku, przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy, zaproszeni goście. Były życzenia, kolędy i świąteczna atmosfera. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy SOBCZAK.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Marian Leszczyński
19.01.2014
OBCHODY 151. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

19 stycznia br. w Kościele Garnizonowym w Kaliszu, została odprawiona Msza Święta w intencji Powstańców w związku z 151. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego oraz w intencji 56. działaczy ruchu oporu rozstrzelanych w 1945 roku w Skarszewie.

We wspólnej modlitwie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu wziął udział mjr Jerzy SOBCZAK. Po Eucharystii mgr Paweł Pawlaczyk wygłosił okolicznościowy odczyt.

Autor tekstu: mjr Jerzy SOBCZAK
Autor zdjęć: Na podstawie strony Radio Rodzina
17.01.2014
AKTY MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE

W dniu 17 stycznia 2014 roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Niżej wymienieni żołnierze rezerwy zostali mianowani na stopień:

podporucznika
- plut. pchor. rez. Dariusz SZTAJER;

sierżanta
- plut. rez. Krzysztof REBELKA;

starszego kaprala
- kpr. rez. Bartłomiej KUBIAK.
- kpr. rez. Mariusz KAWCZYŃSKI;
- kpr. rez. Robert NAMYSŁOWSKI;
- kpr. rez. Przemysław TOMCZYK;

Z okazji mianowania na wyższe stopnie wojskowe Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI złożył wszystkim najserdeczniejsze gratulacje. Wyraził wielkie uznanie za dotychczasowe sumienne wywiązywanie się z obowiązków na rzecz obrony kraju. Życzył również aby mianowanie na wyższe stopnie wojskowe wzmocniło dalsze zaangażowanie w pracy na rzecz obronności Ojczyzny ,a służba dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej była dla nich zaszczytem i honorem.


Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Tomasz SIEKLUCKI

17.01.2014
WRĘCZENIE MEDALU W URZĘDZIE GMINY W SZCZYTNIKACH

W dniu 17 stycznia 2014 r, w Urzędzie Gminy w Szczytnikach odbyło się uroczyste wręczenie Pani Zofii BARTCZAK srebrnego medalu „Za zasługi dla obronności kraju ”. Medal ten nadaje Minister Obrony Narodowej w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Pani Zofia wychowała trzech synów, którzy w sposób wzorowy odbyli czynną służę wojskową. Siły Zbrojne ten trud i poświęcenie rodziców oceniają bardzo wysoko.

Decyzję o przyznaniu medalu przez Ministra Obrony Narodowej odczytał mjr Jerzy SOBCZAK a medal w im. Ministra Obrony Narodowej wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI. W uroczystości uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Szczytniki Dariusz WAWRZYNIAK oraz najmłodszy z synów Pani Zofii, kpr. rez. Krzysztof BARTCZAK.

Autor tekstu: mjr Jerzy SOBCZAK
Autor zdjęć: Justyna ZMYŚLONA
16.01.2014
SPOTKANIE W CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W PLESZEWIE

W dniu 16 stycznia 2014 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyło się spotkanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu ppłk. Andrzeja KRUPIŃSKIEGO z Dyrektorem Centrum Krystianem PIASECKIM. Spotkanie zorganizowano w celu nawiązania współpracy pomiędzy jednostkami.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP to państwowa jednostka wyspecjalizowana w działaniach na rzecz młodzieży. Kształcąca się w nim młodzież korzysta z bezpłatnego całodniowego wyżywienia, zakwaterowania w internacie, podręczników i przyborów szkolnych. Ponadto w ramach zwieranych umów młodzież bierze udział w stażach zagranicznych wyjeżdżając do Włoch, Francji, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii. Uczniowie są również zainteresowani odbyciem służby wojskowej, która pozwoli im w przyszłości zdobyć dodatkowe kwalifikacje i uzyskać środki finansowe na własne utrzymanie.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęcia: Katarzyna Baron16.01.2014
SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE ZŻWP W OSTROWIE WLKP.

W dniu 16 stycznia bieżącego roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Zebranie poświęcone było podsumowaniu działalności związku w 2013 r. oraz określeniu celów na rok bieżący. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek Wolf. W trakcie zebrania kpt. Jacek Wolf przedstawił nowości w służbie wojskowej, zwracając szczególną uwagę na nową strukturę organizacyjną dowództw i sztabów w Siłach Zbrojnych RP, zmiany kadrowe na stanowiskach służbowych jakie nastąpiły w 2013 roku w WKU w Kaliszu, zmianę stopni wojskowych w korpusie podoficerów żołnierzy rezerwy oraz osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, a także na temat organizacji uroczystości pogrzebowych według nowego Ceremoniału Wojskowego. Zebranie zakończono gratulacjami oraz życzeniami dobrej i owocnej pracy dla zarządu oraz wszystkich członków koła.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: kpt. Jacek Wolf16.01.2014
UROCZYSTE SPOTKANIE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W PLESZEWIE

16 stycznia 2014 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się uroczyste spotkanie związane z wręczeniem złotego medalu „Za zasługi dla Obronności Kraju” pani Helenie BOCIAŃSKIEJ. W imieniu Ministra Obrony Narodowej dekoracji medalem dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI. Wyciąg z decyzji Ministra Obrony Narodowej o nadaniu medalu odczytał mjr Jerzy SOBCZAK. Pani Helena odebrała gratulacja od synów, przedstawicieli wojska, Starosty Pleszewskiego Michała KARALUSA i Burmistrza Pleszewa Mariana ADAMKA oraz otrzymała bukiety kwiatów i upominki.
Wszyscy trzej synowie pani Heleny są żołnierzami zawodowymi. Mjr Robert BOCIAŃSKI pełni służbę w Ośrodku Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego Sił Powietrznych na stanowisku szefa sekcji, sierż. Paweł BOCIAŃSKI jest dowódcą obsługi w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny, a st. sierż. Mirosław BOCIAŃSKI starszym technikiem w tej samej jednostce.

Autor tekstu: mjr Jerzy SOBCZAK
Autor zdjęć: Tomasz WOJTALA
15.01.2014
UROCZYSTE SPOTKANIE Z RODZICAMI

W dniu 15 stycznia 2014 r, w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie odbyło się uroczyste spotkanie z rodzicami , których co najmniej trzech synów pełniło czynną służbę wojskową. Decyzją Ministra Obrony Narodowej srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” zostali uhonorowani:

 Krystyna NABZDYK
 Wiktoria KOZUPA
 Halina PLUCIŃSKA
 Bogdan PLUCIŃSKI
Decyzję o przyznaniu medali odczytał mjr Jerzy SOBCZAK a medale wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk. Andrzej KRUPIŃSKI w obecności Wójta Gminy Mariusza DYMARSKIEGO. Rodzicom złożono serdeczne gratulacje i życzenia.

Autor tekstu: mjr Jerzy SOBCZAK
Autor zdjęć: Justyna ZMYŚLONA
12.01.2014
XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

12 stycznia 2014 r. już po raz dwudziesty drugi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dała o sobie głośno znać. W tym roku pieniądze ze zbiórki przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz godnej opieki medycznej seniorów. Również kadra i pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu oraz pracownicy Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kaliszu włączyli się w największą charytatywną akcję. W dniu 10 stycznia w porozumieniu z Kaliskim Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie komendy przeprowadzono zbiórkę pieniędzy. W dniu 12 stycznia w Hali Arena przy ul. Hanki Sawickiej Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu wystawiła stoisko informacyjno-promocyjne, natomiast w godzinach wieczornych komisyjnie zaplombowaną wcześniej puszkę z pieniędzmi przekazał przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu mjr Jerzy SOBCZAK. Również przed Ratuszem w Ostrowie Wielkopolskim w ramach akcji WOŚP kpt. Jacek WOLF należący do Ostrowskiego Klubu Morsów wziął udział w kąpieli w basenach brezentowych użyczonych dzięki uprzejmości straży pożarnej.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, mjr Jerzy SOBCZAK, Robert LEŚNIEWSKI.