Strona Główna BIP Strona Główna
grudzien
 

24.12.2013
NADANIE PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH ORAZ PODPISANIE KONTRAKTÓW NA PEŁNIENIE SŁUŻBY W NSR

W drugiej połowie grudnia bieżącego roku zakończył się III turnus służby przygotowawczej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie oraz w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Powołanym do czteromiesięcznej służby żołnierzom, z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, nadane zostały przydziały kryzysowe jak również podpisane zostały kontrakty na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu, przydziały kryzysowe w Poznaniu, Koszalinie oraz Grudziądzu wręczył p. Włodzimierz Seliga, natomiast we Wrocławiu kpt. Jacek Wolf. Większość z tych żołnierzy w najbliższym czasie uczestniczyć będzie w ćwiczeniach rotacyjnych, które będą sprawdzianem dyspozycyjności i wyszkolenia jak również przepustką do zawodowej służby wojskowej.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: kpt. Jacek Wolf, Włodzimierz Seliga


23.12.2013
SPOTKANIE OPŁATKOWE W KMP W KALISZU

Dnia 23 grudnia 2013 r. dziedziniec KMP w Kaliszu był miejscem uroczystego przekazania nowoczesnego radiowozu, marki KIA Cee’d. Samochód zakupiony został z budżetu centralnego Policji oraz ze środków budżetowych miasta Kalisza. Kluczyki do radiowozu z rąk Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztandery, odebrał Komendant Miejski Policji mł. insp. Mirosław Ścisły.
Ponadto funkcjonariusze kaliskiej drogówki otrzymali nowoczesne urządzenie Alcoblow oraz cyfrowy aparat fotograficzny ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu. Zakupiony sprzęt na ręce szefa kaliskiej jednostki przekazał dyrektor WORD Pan Stanisław Piotrowski.
Otrzymany sprzęt poświęcili wspólnie Ksiądz Prałat Jacek Plota oraz nowy Kapelan kaliskich policjantów Ksiądz Robert Lewandowski.
Po przekazaniu i poświęceniu radiowozów rozpoczęło się spotkanie wigilijne. Życzenia obecnym na sali złożył Komendant Miejski Policji mł. insp. Mirosław Ścisły, Wiceprezydent Miasta Kalisza Daniel Sztandera, Ksiądz Prałat Jacek Plota oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Radosław Kołaciński
Po odczytaniu Ewangelii o Bożym Narodzeniu, rozdano opłatek. Spotkanie zakończyło się życzeniami składanymi sobie nawzajem przez obecnych na wigilii. Można też było skosztować smakołyków przygotowanych specjalnie na tą okazję.
W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu w uroczystym spotkaniu wziął udział oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek Wolf.
Foto: na podstawie www.kalisz.naszemiasto.pl
Tekst: na podstawie www.kalisz.policja.gov.pl

20.12.2013
SPOTKANIE OPŁATKOWE W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W KALISZU

Dnia 20 grudnia 2013 roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podległej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu odbyło się „spotkanie opłatkowe” z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wojskowy komendant uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński, powitał wszystkich zaproszonych gości oraz kadrę i pracowników. Wśród zaproszonych gości obecni byli kapelan - proboszcz Parafii Wojskowej w Kaliszu ks. płk w st. spocz. Tadeusz Pałuska oraz kierownik Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kaliszu Zbigniew Bryske. Przedświąteczne spotkanie stało się okazją do krótkiego podsumowania kończącego się 2013 roku, którego dokonał wojskowy komendant uzupełnień. Podziękował również wszystkim zebranym za trud i zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych jak również złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt. Fragment Pisma Świętego odczytany przez kapelana, wprowadził zgromadzonych w świąteczny nastrój, następnie wszyscy zgromadzeni tradycyjnie złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: kpt. Jacek Wolf, Marek Regulski


17.12.2013
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI W NOWYCH SKALMIERZYCACH

17 grudnia 2013 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Wręczenia odznaczeń w imiennie Ministra Obrony Narodowej dokonał mjr Jerzy SOBCZAK przy udziale Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Bożeny Budzik. Medalami uhonorowanych zostali:

Złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”:
- Pani Wanda MENCEL


Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” :
- Pani Janina BORUŃ
- Pani Bernadeta KAŁUŻNA
- Pan Marian KAŁUŻNY
- Pan Jan JEZIERSKI


Wspólne życzenia, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2014 Roku, zakończyły uroczystość w Nowych Skalmierzycach.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska


17.12.2013
SPOTKANIE OPŁATKOWE W ZAKŁADZIE KARNYM W KALISZU

Dnia 17.12.2013 roku ksiądz prałat Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej w imieniu biskupa kaliskiego odwiedził kaliskie więzienie, gdzie wziął udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym z funkcjonariuszami i pracownikami zakładu karnego oraz zaproszonymi gośćmi, a następnie z przebywającymi tam więźniami. Nie zabrakło również wspólnej modlitwy w więziennej kaplicy z osadzonymi więźniami oraz odwiedzin, składania życzeń i łamania się opłatkiem w celach.

W tym roku tylko kilkunastu skazanych będzie mogło opuścić swoje cele na czas Świąt Bożego Narodzenia. Niestety większość z około 180 odbywających tu swoje kary, spędzi świąteczny czas za murami zakładu karnego.

W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu w spotkaniu opłatkowym wziął udział oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek Wolf.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: na podstawie www.radiorodzina.kalisz.pl, www.kalisz.naszemiasto.pl


13.12.2013 r.
POŻEGNANIE SZEFA WYDZIAŁU –ZASTĘPCY WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

W dniu 13 grudnia 2013 roku w świetlicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczysta zbiórka w związku z przeniesieniem służbowym szefa wydziału – zastępcy wojskowego komendanta uzupełnień majora Marka KOSICKIEGO na wyższe stanowisko służbowe.

Rozkazem przełożonych mjr Marek KOSICKI, został wyznaczony na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Tomyślu, po przyjęciu którego otrzyma awans na stopień podpułkownika.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, w imieniu własnym oraz kadry i pracowników podziękował oficerowi za zaangażowanie i sumienną realizację obowiązków służbowych na dotychczas zajmowanym stanowisku, życzył wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej służbie wojskowej oraz wręczył pamiątkową statuetkę.

Mjr Marek KOSICKI przygodę z mundurem rozpoczął w 1984 roku jako podchorąży Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Początek jego kariery zawodowej prowadził przez różne stanowiska dydaktyczne w Wojskowej Akademii Technicznej, następnie jako wykładowca, starszy wykładowca oraz zastępca komendanta ośrodka w 9 Ośrodku Szkolenia Służby Czołgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Po przekształceniu 9 Ośrodka Szkolenia Służby Czołgowej w 3 Ośrodek Szkolenia Kierowców, został wyznaczony na stanowisko kierownika sekcji szkolenia.

W administracji wojskowej służy od 8 lat, pełniąc obowiązki na stanowisku służbowym jako szef wydziału – zastępca wojskowego komendanta uzupełnień w wojskowych komendach uzupełnień w Koninie oraz w Kaliszu.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w życie komendy oraz wzorową realizację zadań służbowych jak również za uzyskiwanie jednych z najlepszych wyników w szkoleniu i dowodzeniu dnia 24 października 2013 roku, z okazji Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej majorowi Markowi KOSICKIEMU, został nadany Tytuł Honorowy „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką III stopnia, ponadto został wyróżniony złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: Monika Marcinkowska


04-05.12.2013 r.
NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W dniach 4-5.12.2013 r. na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyły się rozmowy kwalifikacyjne do służby przygotowawczej. Do komendy zgłosiło się 80 ochotników zainteresowanych tego rodzajem służby wojskowej. Komisja rekrutacyjna w składzie: mjr Jerzy SOBCZAK, kpt. Jacek WOLF, Jadwiga TRAWCZYŃSKA dokonała analizy złożonych dokumentów przez kandydatów oraz oceniła ich predyspozycje i motywacje do pełnienia służby przygotowawczej. Osoby, które otrzymały rekomendację zostały skierowane na badania psychologiczne a następnie odebrały karty powołania i od 8 stycznia 2014r. rozpoczną czteromiesięczną służbę przygotowawczą w ośrodkach szkolenia.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Zdjęcia: kpt. Jacek Wolf, Elżbieta Wysocka, Monika Marcinkowska

05.12.2013 r.
PRELEKCJA W KALISKIEJ „METALÓWCE”

W dniach 03-05.12.2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną zorganizowane przez pedagoga szkolnego Panią Monikę Sosnowską. W prelekcji uczestniczyli uczniowie kończący naukę w technikum, liceum oraz w zasadniczej szkole zawodowej. Przeprowadzona prelekcja dotyczyła:

• zasad naboru oraz możliwości pełnienia służby przygotowawczej;
• warunków i przebiegu służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych;
• zasad naboru oraz możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej;
• zasad naboru oraz możliwości podjęcia nauki w ramach służby kandydackiej w uczelniach wojskowych.

Prelekcję przeprowadził przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu kpt. Jacek Wolf.
Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF

02.12.2013 r.
SPOTKANIE EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU.

Dnia 02.12.2013 roku w Niepublicznym Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Kaliszu odbyły się zajęcia edukacyjne o tematyce wojskowej. Grupa „Żabek” na spotkanie zaprosiła kpt. Jacka Wolfa z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu. Małe „Żabki” z ogromnym zainteresowaniem słuchały lekcji o tematyce wojskowej wraz z pokazem slajdów poszerzając swoje horyzonty dotyczące zawodu żołnierza oraz odpowiedzialnej służbie, następnie chętnie włączyły się do krótkiego treningu musztry. Każdy przedszkolak przymierzył nakrycie głowy, maskę przeciwgazową lub kamizelkę taktyczną. Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły kpt. Wolfowi prezent w postaci pięknej żabki wraz z dyplomem i zaśpiewały ładne piosenki.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Elżbieta WYSOCKA