Strona Główna BIP Strona Główna
październik
 

31.10.2013 r.
ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ

W ramach akcji „Żołnierska Pamięć” w dniu 31.10.2013 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu zapalili znicze, na grobach żołnierzy poległych w czasie misji w Afganistanie.

Delegacja w składzie: mjr Jerzy SOBCZAK, Elżbieta WYSOCKA oraz Marzanna SZYSZKIEWICZ zapaliła znicz na mogile śp. kpr. Radosława SZYSZKIEWICZA na cmentarzu w Iwanowicach. Natomiast mjr Jerzy SOBCZAK zapalił znicz na cmentarzu w Jarocinie na grobie śp. kpt. Daniela AMBROZIŃSKIEGO.

Zdjęcia i tekst: mjr Jerzy Sobczak
28.10.2013 r.
NARUSZENIE SYSTEMU OCHRONY WKU

28.10 br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyły się zajęcia dotyczące znajomości systemu ochrony obiektu oraz jego funkcjonowanie w czasie napadu i ewentualnego pożaru. W zajęciach wzięła udział Policja, Straż Pożarna oraz grupą interwencyjną „SOLID”. Celem zajęć było zapoznanie kadry i pracowników wojska z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie ochrony obiektu wojskowego, doskonalenie dyżurnych dysponentów służbowego telefonu komórkowego z praktycznego działania w warunkach realnego zagrożenia oraz sprawdzenie współdziałania z Komendą Miejską Policji w Kaliszu, Państwową Strażą Pożarną oraz SUFO-Grupą „SOLID”.

Po załączeniu się systemu alarmowego do Wojskowej Komendy Uzupełnień przyjeżdża grupa interwencyjna „SOLID”, która stwierdza włamanie do budynku. Zostaje zawiadomiona Policja oraz dyżurny dysponent służbowego telefonu komórkowego. Po otwarciu budynku włamywacz zostaje obezwładniony, jednak wcześniejw celu zatarcia śladów wzniecił pożar. Zostaje wezwana straż pożarna, która przystępuje do gaszenia pożaru.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Tomasz Sieklucki24.10.2013 r.
UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ

W dniu 24 października 2013 r. w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody Pierwszego Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które przypada 27 października.

Za ustanowieniem święta w tym dniu przemawiało podpisanie 27 października 1918 roku „Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej”, która powołała do życia Okręgowe i Powiatowe Komedy Uzupełnień będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno- wojskowej w odrodzonej Polsce.

W uroczystości, obok Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, płk dr Zdzisława Małkowskiego i Wojskowych Komendantów Uzupełnień w Poznaniu, Nowym Tomyślu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie oraz pracowników wojska WSzW i WKU, uczestniczyli Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, Starosta Powiatu Poznańskiego Pan Jan Grabkowski, a także liczni szefowie jednostek i instytucji wojskowych, starostowie i prezydenci miast województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, prezesi towarzystw, związków i stowarzyszeń kombatanckich, oficerowie rezerwy, byli żołnierze i pracownicy WSzW i WKU.

W przeddzień uroczystości odbyło się nabożeństwo w intencji żołnierzy i pracowników Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Kościele Garnizonowym w Poznaniu.

Podczas uroczystości Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI wręczył odznaczenia, medale, odznaki, akty mianowań na kolejne stopnie wojskowe, dyplomy uznania oraz okolicznościowy ryngraf:

Wyróżnieni zostali miedzy innymi:

Decyzją Ministra Obrony Narodowej o nadaniu Medalu "Za Zasługi dla Obronności Kraju" w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim, odznaczeni zostali również żołnierze i pracownicy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień:

ZŁOTYM MEDALEM SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY
 mjr Marek KOSICKI

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU
 mjr Jerzy SOBCZAK

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, niżej wymienieni odznaczeni zostali :

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU
 Starosta Kaliski Pan Krzysztof NOSAL

Rozkazem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu zostali wyróżnieni żołnierze i pracownicy wojska:

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w dziedzinie szkoleniowej, pracy wychowawczej i dowodzeniu oraz wzorową realizację zadań służbowych, z dniem 24 października 2013 roku nadaniem Tytułu Honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką III stopnia:
 mjr Marek KOSICKI

Za długoletnią pracę w administracji wojskowej i bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków służbowych dyplomem uznania została wyróżniona:
 Pani Wiesława WOJTASZEK,

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu z okazji Pierwszego Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej uhonorował Wojewodę Wielkopolskiego Pana Piotra Florka ryngrafem pamiątkowym Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

Prezes Ligi Obrony Kraju płk Grzegorz JARZĄBEK nadał płk dr Zdzisławowi MAŁKOWSKIEMU Porcelanowy Krzyż "Za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy".

Po wygłoszeniu referatu historycznego, okolicznościowych przemówień i wręczeniu wyróżnień rozpoczęła się część artystyczna, podczas której wystąpił Zespół "Poznańska Scena Młodych".

Autor tekstu: Jagoda Burda - Orłowicz
Autor zdjęć: Tomasz Nowak

18.10.2013 r.
UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZYGODZICACH

Od pierwszego września tworzycie wraz z nami wielką szkolną rodzinę. Otwieramy dziś przed Wami nie tylko drzwi szkoły, ale przede wszystkim nasze umysły i serca. Te słowa usłyszeli zebrani na uroczystym ślubowaniu klas pierwszych. Wydarzenie to – szczególne i podniosłe – miało miejsce dnia 18 października bieżącego roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.

Akademię uświetnili swoją obecnością rodzice oraz zaproszeni goście. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, która podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF.

Tego dnia przywołano wartości: obowiązek uczniowski, szlachetne poczynania służące dobru człowieka, odwaga cywilna, dobro kultury narodowej, czystość języka ojczystego, wiedza, praca, służba ojczyźnie i ludziom. Uczniowie na sztandar szkoły, we własnym sumieniu, przyrzekli dotrzymać złożone obietnice.

Rota ślubowania pierwszych klas była punktem kulminacyjnym uroczystości. Po jej odczytaniu głos zabrał Dyrektor Szkoły życząc Pierwszakom pomyślności, silnej woli i chęci nauki. Dziękował również rodzicom za zaufanie, jakim obdarzyli Szkołę, przysyłając do niej swoje dzieci. Uczniowie klas mundurowych otrzymali pierwszy stopień awansu. Zgodnie ze Statutem Szkoły mianowano ich kadetami.


Opracowano na podstawie strony internetowej ZSP CKU w Przygodzicach.15.10.2013 r.
AKTY MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE

W dniu 15 października 2013 roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Niżej wymienieni żołnierze zostali mianowani na stopień:

- kapitana
por. w st. spocz. Przemysław KAŹMIERCZAK;

- starszego chorążego sztabowego
chor. sztab. w st. spocz. Lech PRZYBYLAK;

- plutonowego
st. kpr. rez. Dawid KACZMAREK;

- starszego kaprala
kpr. rez. Grzegorz KOWALSKI;

- kaprala
st. szer. Rez. Jarosław GUŁAJ.

Z okazji mianowania na wyższe stopnie wojskowe Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI złożył wszystkim najserdeczniejsze gratulacje. Wyraził wielkie uznanie za dotychczasowe sumienne wywiązywanie się z obowiązków na rzecz obrony kraju. Życzył również aby mianowanie na wyższe stopnie wojskowe wzmocniło dalsze zaangażowanie w pracy na rzecz obronności Ojczyzny ,a służba dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej była dla nich zaszczytem i honorem.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Tomasz SIEKLUCKI12.10.2013 r.
VI ZJAZD KOLEŻEŃSKI BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH 20 PUŁK ARTYLERII PRZECIWPANCERNEJ W PLESZEWIE

W dniu 12 października 2013 r. odbył się VI Zjazd Koleżeński Byłych Żołnierzy Zawodowych i Pracowników Cywilnych 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej, na terenie byłej jednostki wojskowej w Pleszewie. Podczas uroczystego spotkania były dowódca jednostki płk Florian SIEKIERSKI powitał wszystkich przybyłych żołnierzy oraz pracowników cywilnych 20 Pappanc, następnie złożone zostały kwiaty pod Pomnikiem Żołnierskiej Chwały 70 Pp i 20 pappanc. Tradycyjnie jak co roku odbyły się zawody strzeleckie, które zakończyły się rozdaniem medali pamiątkowych oraz wspólnym zdjęciem. Swoją obecnością zaszczycił również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Od 1951 roku do 1993 roku w Pleszewie stacjonował 156 a następnie 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej. Jak wiele podobnych jednostek z tego okresu, pułk powstał w ZSRR. Jednostkę sformowano 20 maja 1944 roku w rejonie Sum na Ukrainie. Pułk przeszedł szlak bojowy w składzie 4 Brygady Artylerii Przeciwpancernej walcząc min. pod Puławami, pod Warszawą, na Wale Pomorskim, jak również pod Berlinem. Jesienią 1951 roku jako rejon dyslokacji wyznaczono pułkowi miejscowość Pleszew. Po przeobrażeniach w kraju i postępujących zmianach w armii, restrukturyzacja nie ominęła również pleszewskiego garnizonu. W listopadzie 1993 roku jednostka została przeniesiona do Żar, gdzie 29 września 2001 roku rozformowano 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej.

Ostatnim byłym dowódcą pułku jest płk w st. spocz. Florian Siekierski (1986-1995). W trzy lata po likwidacji jednostki w Żarach, z jego inicjatywy zwołano w Pleszewie I Koleżeński Zjazd Byłych Żołnierzy i Pracowników Cywilnych. Przypadł on w 60 rocznicę powstania 20 pappanc. Aktualnie najstarszym byłym dowódcą pułku jest płk w st. spocz. Leon ZAŁUSKA, późniejszy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kaliszu, który po raz pierwszy wziął udział w zjeździe.

tekst: kpt. Jacek WOLF