Strona Główna BIP Strona Główna
sierpień
 

28.08.2013 r.
KONTRAKT I NADZIEJA NA PRZYSZŁOŚĆ

28. sierpnia, żołnierze służby przygotowawczej, odbywający czteromiesięczne przeszkolenie wojskowe we wrocławskim Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, podpisywali kontrakty i odbierali karty przydziału kryzysowego, które w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu wręczył mjr Jerzy SOBCZAK oraz Pani Monika MARCINKOWSKA.

Już w październiku część z tych żołnierzy uczestniczyć będzie w ćwiczeniach rotacyjnych, które będą sprawdzianem dyspozycyjności i wyszkolenia indywidualnego każdego z nich. Po zaliczeniu ćwiczeń większość żołnierzy planuje ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.


28.08.2013 r.
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA W CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI W GRUDZIĄDZU

Przez cztery miesiące 250 żołnierzy służby przygotowawczej szkoliło się w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Po ukończonym kursie w Ośrodku Szkolenia Podstawowego i zdanych egzaminach końcowych odebrali świadectwa ukończenia szkolenia oraz wyróżnienia. Tytuł „Wzorowy Elew” otrzymał min. szer. elew Tomasz STĘPIEŃ, który został powołany z terenu administrowanego przez WKU w Kaliszu. Uroczystego wręczenia wyróżnień dokonał Szef Wydziału Dydaktycznego ppłk Jarosław KŁOS.

Po pożegnalnym apelu żołnierze odebrali karty przydziału kryzysowego. W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu karty wręczył mjr Jerzy SOBCZAK. Odtąd zdobyte umiejętności będą wykorzystywać w macierzystych jednostkach wojskowych.

W szkoleniu wzięli udział:

- szer. elew Wojciech KIEŁB
- szer. elew Dominik SPALONY
- szer. elew Tomasz STĘPIEŃ

Foto i tekst: mjr Jerzy Sobczak


21.08.2013 r.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Nadal bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się służba przygotowawcza. Przez trzy dni do Wojskowej Komendy Uzupełnień Kaliszu zgłaszali się kandydaci zainteresowani powołaniem i pełnieniem tego rodzaju służby wojskowej. Z kandydatami przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne. Oceniano predyspozycje do kształcenia w ośrodkach szkolenia na potrzeby określonego korpusu, motywacje do pełnienia służby przygotowawczej oraz wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Osobom rekomendowanym przez komisję rekrutacyjną pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Marek KOSICKI, życzył dużo wytrwałości i zadowolenia w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej oraz wydał karty powołania do służby przygotowawczej na dzień 02 września 2013 r.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Foto: Monika Marcinkowska


15.08.2013 r.
XXII BIEG IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KOBYLINIE

W dniu 15 sierpnia 2013 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, w zastępstwie ppłk Włodzimierz CIECIURA, w imieniu Ministra Obrony Narodowej objął patronatem honorowym XXII Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kobylinie.

Celem przedsięwzięcia zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Kobylin była popularyzacja biegania wśród społeczeństwa i zdrowego stylu życia, uczczenie pamięci Budowniczego Niepodległej Rzeczypospolitej Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz uczczenie Święta Wojska Polskiego.

Zawody miały charakter ogólnopolski. Wystartowało 251. zawodników na dystansie piętnastu kilometrów, a trzech najlepszych biegaczy w kwalifikacji generalnej otrzymało puchary, medale oraz nagrody rzeczowe.

Korzystając z okazji i sprzyjających warunków do zaprezentowania oferty Sił Zbrojnych przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, która podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, mjr Jerzy SOBCZAK przedstawili uczestnikom możliwości naboru do ochotniczych form służby wojskowej, a w szczególności do Narodowych Sił Rezerwowych.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: st. sierż. Cezary Krężli


15.08.2013 r.
W ROCZNICĘ „CUDU NAD WISŁĄ”

W czwartek 15 sierpnia władze Kalisza i przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanckich oraz służb mundurowych uczcili 93 rocznicę "Cudu nad Wisłą". Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował Szef Wydziału – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień – mjr Marek KOSICKI.

Z okazji święta w Kościele Garnizonowym odprawiona została msza święta. Po mszy uczestnicy udali się na Cmentarz Żołnierski, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze przy kaplicy mjr. Stefana Waltera. Wieńce złożyli przedstawiciele władz miasta, organizacji politycznych, stowarzyszeń i związków kombatanckich oraz służb mundurowych.

Tekst i foto: A. Tomaszewska


14.08.2013 r.
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W PLESZEWIE

W przeddzień Święta Wojska Polskiego przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, byłych żołnierzy zawodowych oraz harcerze, złożyli w Pleszewie wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Chwały artylerzystom”. Pomnik upamiętnia artylerzystów 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej oraz żołnierzy 70 Pułku Piechoty, poległym w czasie II wojny światowej. Wartę honorową pod pomnikiem objęli rekonstruktorzy - członkowie Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty pod patronatem Starosty Pleszewskiego. Sekcja Kawaleryjska LUKS „Haller” z Marszewa wystawiła poczet lancowy w barwach 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

W uroczystościach uczestniczył Szef Wydziału – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień – mjr Marek Kosicki, który wraz z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zapalił symboliczne znicze u stóp pomnika. Podczas „spotkania pokoleń” mjr Marek Kosicki wręczył akt mianowania na stopień młodszego chorążego starszemu sierżantowi sztabowemu Zbigniewowi Wojciechowskiemu.

Tekst: mjr Marek Kosicki
Foto: Jacek Tomczak


14.08.2013 r.
OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO I CUDU NAD WISŁĄ W OSTRZESZOWIE

14 sierpnia br. w Powiecie Ostrzeszowskim rozpoczęto obchody 93 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe, kombatanci, harcerze, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu.

O godz. 18.30 została odprawiona uroczysta msza święta w Kościele Farnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Ostrzeszowie. Po nabożeństwie – nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą ku czci gen. Józefa Hallera na ostrzeszowskim rynku. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, która podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował mjr Jerzy SOBCZAK.

Zgodnie ze zwyczajem, na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie kombatantów z władzami powiatu ostrzeszowskiego oraz żołnierski poczęstunek w kawiarni państwa Zimochów na ostrzeszowskim rynku.

Autor tekstu: mjr Jerzy SOBCZAK

Autor zdjęć: Magdalena Kułak


14.08.2013 r.
OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W JAROCINIE

14 sierpnia br. w jarocińskich koszarach oraz na terenie miasta Jarocin odbyły się uroczystości poświęcone 93 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, która podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował mjr Jerzy SOBCZAK.

Wspólnie z przybyłymi na uroczystość władzami miasta i powiatu, Dowódca Batalionu ppłk Andrzej GALAN złożył żołnierzom i pracownikom wojska najserdeczniejsze życzenia, oraz podziękował za wzorową i pełną zaangażowania służbę. Skierował również słowa uznania do władz miasta i powiatu za owocną i wzorową współpracę.

Minister Obrony Narodowej odznaczył medalem „Za zasługi dla Obronności kraju" 14 żołnierzy i 3 pracowników wojska oraz medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" 12 żołnierzy i 5 pracowników wojska. Dwóch żołnierzy zawodowych za udział w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie zostało wyróżnionych „Gwiazdą Afganistanu". Ponadto za wzorową służbę, Dowódca Batalionu wyróżnił 269 żołnierzy zawodowych i pracowników wojska.

Tradycyjnie już został zorganizowany pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu batalionu oraz punkt informacyjny, promujący służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych będącą przepustką do zawodowej służby wojskowej.

Po zakończeniu uroczystego apelu na jarocińskim cmentarzu przy obelisku upamiętniającym bohaterskie czyny żołnierzy Wojska Polskiego walczących w wojnie 1919 – 1921 w asyście kompanii honorowej i Sztandaru Wojskowego, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich oraz w obecności lokalnych władz samorządowych odbyła się druga część uroczystości. Został odczytany apel Pamięci Oręża Wojska Polskiego po czym kompania honorowa oddała salwę. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary Bitwy Warszawskiej.

Opracowano na podstawie strony internetowej 16 brl w Jarocinie.


14.08.2013 r.
UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

Święto Wojska Polskiego upamiętnia nie tylko zwycięstwo odniesione w Bitwie Warszawskiej, ale wszystkie heroiczne wydarzenia w ponad tysięcznej historii oręża polskiego. Obchodzone corocznie jest szczególnym przykładem kultywowania najpiękniejszych tradycji zapisanych na kartach historii.

Obchody święta w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu rozpoczęto uroczystą zbiórką w dniu 14 sierpnia podczas której pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Marek KOSICKI w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył żołnierzom rezerwy mianowania na pierwszy stopień oficerski oraz Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Za Zasługi dla Obronności Kraju a także podziękował wszystkim za wzorową służbę i pracę składając życzenia pomyślności w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w służbie i pracy.

Mianowanie na pierwszy stopień oficerski – podporucznika - otrzymali:

- plut. pchor. rez. Tomasz ŁYSZCZYŃSKI;

- plut. pchor. rez. Tomasz DĄBROWSKI;

- plut. pchor. rez. Dariusz SZTAJER.Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymał:

- Zdzisław STOLECKISrebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymała:

- Grażyna JĘDRZEJCZAKBrązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymał:

- Marek REGULSKISrebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny otrzymała:

- Jadwiga TRAWCZYŃSKAW spotkaniu wziął udział również kpt. rez. Robert JANCZEWSKI, który wykonuje obowiązki dowódcy kompani w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i jest bezpośrednim przełożonym mianowanego ppor. rez. Tomasza ŁYSZCZYŃSKIEGO.

Tekst: mjr Jerzy SOBCZAK

Foto: Monika MARCINKOWSKA


12.08.2013 r.
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W KALISZU

12.08 br. w Starostwie Powiatowym w Kaliszu odbyło się spotkanie z okazji Święta Wojska Polskiego podczas którego wręczono medale członkom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu, Koło Nr 1. W spotkaniu wziął udział pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Marek KOSICKI.

Tekst: mjr Jerzy SOBCZAK

Zdjęcia: Wioletta PRZYBYLSKA


12.08.2013 r.
MIANOWANIE NA WYŻSZY STOPIEŃ OFICERSKI

12 sierpnia br. podczas uroczystej zbiórki pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Marek KOSICKI wręczył kpt. Jerzemu SOBCZAKOWI decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na wyższy stopień oficerski. Z dniem mianowania na stopień majora oficer objął obowiązki szefa Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu.

Mjr Jerzy SOBCZAK jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu służył na kolejnych stanowiskach służbowych w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Następnie został przeniesiony do 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim. Po rozformowani jednostki w 2004 r. został skierowany do służby w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu. Obecnie jako szef wydziału będzie odpowiedzialny za promocję, nabór do zawodowej służby wojskowej, służby przygotowawczej oraz do Narodowych Sił Rezerwowych.

Tekst: mjr Jerzy SOBCZAK

Zdjęcia: Monika MARCINKOWSKA


08.08.2013 r.
ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KOSZALINIE

Dobiega końca szkolenie żołnierzy, którzy od 6 maja rozpoczęli służbę przygotowawczą w ramach II turnusu w 2013 r. 8 sierpnia br. w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie zostało zorganizowane spotkanie podczas którego żołnierze służby przygotowawczej podpisali kontrakty w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz otrzymali karty przydziału kryzysowego, które z upoważnienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu wręczyła Pani Ewa KURZYŃSKA.

Żołnierze swoje obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych będą wykonywać na stanowiskach w Kompani NSR przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu.

Tekst: mjr Jerzy SOBCZAK

Zdjęcia: Ewa KURZYŃSKA


01.08.2013 r.
69 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia obchodziliśmy 69 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbyły się przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej, znajdującym się na terenie Ogrójca Klasztoru OO Jezuitów przed którym złożono kwiaty i znicze. Następnie została odprawiona Msza Święta.

O wydarzeniach sprzed 69 lat, trudach walki i heroizmie Powstańców opowiadał Kazimierz Wiktorowicz, Prezes Kaliskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK. W uroczystości wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, który złożył kwiaty i uczestniczył w Mszy w intencji uczestników Powstania.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Foto: Agnieszka Marszał, Klaudia Chwierot