Strona Główna BIP Strona Główna
czerwiec
 

22.06.2013 r.
„OGÓLNOPOLSKA NOC PROFILAKTYKI”

W sobotę 22 czerwca br. w budynku Gimnazjum nr 3 w Kaliszu odbyła się „Ogólnopolska Noc Profilaktyki” zorganizowana przez kaliskich policjantów oraz zaprzyjaźnione instytucje. Celem zorganizowanej po raz pierwszy w kraju „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki” jest edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, promowanie mody na życie wolne od uzależnień, a także promocja innowacyjnych działań z zakresu profilaktyki.

Z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, która podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu w spotkaniu wziął udział kpt. Jerzy SOBCZAK.

Autor tekstu: kpt. Jerzy SOBCZAK

Autor zdjęć: Gimnazjum nr 3 w Kaliszu


20.06.2013 r.
TARGI PRACY W KĘPNIE

20.06. br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczącego się przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie odbyły się IV Powiatowe Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP. Przed wejściem na Targi zgromadził się tłum osób w większości młodzieży, ale i starszych nie brakowało, które pragnęły znaleźć pracę.

Tegoroczne Targi Pracy oficjalnie otworzył Starosta Włodzimierz MAZURKIEWICZ, który stwierdził, że takie przedsięwzięcia składają się na polepszenie statusu społecznego mieszkańców powiatu. Niskie bezrobocie to statystyka, która nie przekłada się na realia. Ważne, aby praca była, ale równie ważne jest, aby była dobra, stała i godziwa.

Na targach wystawiło się kilkadziesiąt firm i instytucji. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, która podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, reprezentował kpt. Jerzy SOBCZAK, który udzielał informacji na temat naboru do zawodowej służby wojskowej, służby przygotowawczej oraz Narodowych Sił Rezerwowych. Była to również okazja nawiązania kontaktu z licznie zgromadzonymi pracodawcami i przedstawienia im informacji o obowiązkowych i ochotniczych ćwiczeniach wojskowych, które mają być realizowane w najbliższym czasie.

Autor tekstu: kpt. Jerzy SOBCZAK

Autor zdjęć: Adrian Ambroziak


13.06.2013 r.
SPOTKANIE W OHP W KALISZU

13. czerwca br. odbyło się spotkał z uczniami Ochotniczego Hufca Pracy w Kaliszu. Kpt. Jerzy SOBCZAK przedstawił uczestnikom spotkania zasady naboru do uczelni wojskowych, służby przygotowawczej oraz możliwości podpisania kontraktu w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Foto i tekst: kpt. Jerzy Sobczak

Autor tekstu i zdjęć: kpt. Jerzy SOBCZAK


13.06.2013 r.
POWOŁANIE STUDENTÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Od 1 lipca br. w Ośrodku Zamiejscowym Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu rozpocznie się szkolenie osób powołanych do służby przygotowawczej pełnionej w dwóch okresach. Z terenu administrowanego przez WKU w Kaliszu powołane zostały dwie osoby, którym udzielono rekomendację podczas procesu kwalifikacyjnego. Karty powołania wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, który życzył powołanym osobom wytrwałości w realizacji zadań służbowych, osiągnięcia wysokich wyników w szkoleniu oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków służb owych. Kolejny okres szkolenia będzie realizowany w czasie przerwy wakacyjnej w 2014 r. Po zakończeniu szkolenia żołnierze podpiszą kontrakty w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Autor tekstu: kpt. Jerzy SOBCZAK
Autor zdjęć: Tomasz SIEKLUCKI


08.06.2013 r.
I OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE WETERANÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH

8 czerwca br. na strzelnicy Karczemka w Pleszewie odbyły się I Otwarte Zawody Strzeleckie Weteranów Służb Mundurowych. Organizatorem zawodów był Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd nr 4 w Pleszewie oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła nr 10 w Pleszewie.

Wszystkich zawodników powitał Prezes Koła Nr 4 Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego płk w st. spocz. Ryszard WILIŃSKI. Otwarcia zawodów dokonał Starosta Pleszewski Michał KARALUS. W zawodach wzięła udział reprezentacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu w składzie: ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, kpt. Robert SAKOWSKI i kpt. Jerzy SOBCZAK.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny mł. chor. rez. Kazimierz Daszkiewicz.

Z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu najlepszym strzelcem został kpt. Robert Sakowski, który zajął piąte miejsce a reprezentacja WKU zastała sklasyfikowana na szóstym miejscu.

Autor tekstu i zdjęć: kpt. Jerzy SOBCZAK


07.06.2013 r.
F-16 i „RUDY 102”

W ramach współpracy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu ze Szkołą Podstawową nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu w piątek 7 czerwca br. uczniowie szkoły odwiedzili 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu i Muzeum Broni Pancernej mieszczące się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Podczas wycieczki dzieci miały możliwość obejrzenia zarówno statków powietrznych (w tym eksponatów muzealnych) jak i pojazdów kołowych - wozów bojowych wojskowej straży pożarnej czy sprzętu kompanii obsługi lotniska. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia startów i lądowań F-16 oraz skoków spadochronowych.

Następnie uczniowie przemieścili się do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu gdzie zapoznali się z ciekawą ekspozycją w której skład wchodzą czołgi, działa samobieżne, opancerzone samochody rozpoznawcze, transportery i armaty. Na zakończenie wizyty każdy z uczniów mógł zrobić sobie zdjęcie we wnętrzu „Rudego 102”, który był wykorzystywany przy kręceniu filmu „Czterej pancerni i pies”.

Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował kpt. Jerzy SOBCZAK, który zajmował się częścią organizacyjną wycieczki, natomiast nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele szkoły pod kierownictwem Pana Jacka BARTKOWSKIEGO.Autor tekstu i zdjęć: kpt. Jerzy SOBCZAK


07.06.2013 r.
PROMOCJA OFICERSKA W CENTRALNYM OŚRODKU SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KALISZU

07 czerwca 2013 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się uroczysta promocja oficerska absolwentów szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 410 funkcjonariuszom nadano stopień podporucznika Służby Więziennej.

W uroczystości, na placu apelowym Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej uczestniczyli: Wiceminister Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr Zbigniew Włosowicz, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP, dr Piotr Zientarski, zastępca Prokuratora Generalnego pan Robert Hernand, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Włodarski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, płk dr Zdzisław Małkowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu, ppłk Andrzej Krupiński, dr Komendant Główny Staży Granicznej gen. brygady Dominik Tracz, Zastępca Komendanta Głównego Policji Nadinspektor Mirosław Schossler. W promocji uczestniczyli również parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, kurateli, nauki, szkolnictwa wyższego, policji i straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej oraz przedstawiciele środowiska więziennego.

Prymusem szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej została ppor. Ewa Misztal, młodszy psycholog z Zakładu Karnego w Kamińsku, uzyskała najwyższą ocenę - celująca, ze średnią ocen 5,50. Po raz pierwszy w korpusie oficerskim, w uznaniu wybitnych osiągnięć w szkoleniu oraz przejawianiu społecznej aktywności, prymusowi, wręczono specjalne wyróżnienie, odznakę absolwenta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Dowódcą uroczystości był mjr Wojciech Wasielewski, starszy wykładowca zakładu technik interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego, dowódcą kompanii reprezentacyjnej był kpt. Marek Kaszczyk, starszy wykładowca zakładu technik interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego.

Oprawę muzyczną i artystyczną promocji zapewniła Orkiestra Sił Powietrznych z Koszalina pod dowództwem st. chor. Tomasza Zajączkowskiego

Autor tekstu i zdjęć: mjr Joanna KEMPA