Strona Główna BIP Strona Główna
maj
 

29.05.2013 r.
„PRZYJEDŹ MAMO NA PRZYSIĘGĘ…”

29. maja 2013 roku, , we wrocławskim Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przysięgę wojskową złożyło 283 żołnierzy służby przygotowawczej. Wśród nich znajdowało się 7 żołnierzy z terenu administrowanego przez WKU w Kaliszu, którzy 6 maja br. rozpoczęli swoją przygodę z wojskiem.

W delegacji żołnierzy wyróżnionych złożeniem przysięgi wojskowej na sztandar znajdował się szeregowy elew Mateusz KŁYSZ powołany przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu.

W tym okresie odbyły się również przysięgi wojskowe w innych ośrodkach szkolenia, gdzie od 6 maja br. żołnierze służby przygotowawczej zmagają się ze swoimi słabościami i odbywają służbę wojskową. Po jej zakończeniu będą ubiegać się o przyjęcie do Narodowych Sił Rezerwowych a następnie wielu z nich o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Autor tekstu: kpt. Jerzy SOBCZAK
Autor zdjęć: Agnieszka GAWEŁ29.05.2013 r.
DZIEŃ WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 roku, ustanowiła ogólnopolskie święto weteranów - Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To święto wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, którzy z polecenia Rzeczypospolitej, wypełniali swoje obowiązki służbowe poza jej granicami. W celu upamiętnienia tego święta delegacja Wojskowej Komendy w Kaliszu złożyła znicz na grobie poległego w dniu 09.10.2009 roku w Afganistanie śp. kpr. Radosława SZYSZKIEWICZA. Jednocześnie delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu wraz z delegacją żołnierzy JW 3918 w Jarocinie złożyła znicz na grobie poległego w dniu 10.08.2008 roku w Afganistanie śp. kpt. Daniela AMBROZIŃSKIEGO.

Autor tekstu: kpt. Jerzy SOBCZAK
Autor zdjęć: Marek REGULSKI23.05.2013 r.
SPOTKANIE Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W KALISZU.

23. maja w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z oficerem wydziału rekrutacji kpt. Jerzym SOBCZAKIEM. Podczas spotkania kpt. Jerzy Sobczak zaprezentował uczniom ogólne zasady noszenia umundurowania żołnierzy, następnie omówił sposób pełnienia służby przez żołnierzy zawodowych w jednostkach wojskowych oraz wyjaśnił jakie kryteria trzeba spełnić aby zostać żołnierzem zawodowym. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli szereg pytań związanych z tematyką spotkania. Między innymi dziewczyny pytały czy pełniąc służbę wojskową będą musiały ściąć włosy a chłopcy czy służąc w wojsku będą migli strzelać ze „snajperki”. Już w czasie spotkania kilku uczniów zdeklarowało się, że w przyszłości zostaną żołnierzami zawodowymi. Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał smycz.

Autor tekstu: kpt. Jerzy SOBCZAK Autor zdjęć: Beata KOWALSKA20.05.2013 r.
NABÓR DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU.

Zgodnie z decyzją Nr 133/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2013 r. prowadzony jest nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na kurs zamiejscowy w Zegrzu, przygotowujący do pełnienia zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych. Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 31 maja 2013 r. Szczegółowe informacje odnośnie naboru można uzyskań w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu pok. nr 105 lub pod nr tel. 62 767 10 41 wew. 7824.


18-19.05.2013 r.
III FESTYN LOTNICZY W MICHAŁKOWIE.

18 i 19 maja br. na lotnisku w Michałkowie odbył się III Festyn Lotniczy. Organizatorzy jednej z największych tego typu imprez w kraju w tym roku postarali się o szereg atrakcji. Oficjalne otwarcie festynu nastąpiło o godzinie 14.00 po którym nastąpił blok pokazów lotniczych. Wieczorem dla miłośników muzyki zagrała grupa „Temperature” i Krzysztof K.A.S.A. Kasowski, a po ich występie odbył się pokaz laserowy. Drugi dzień festynu rozpoczęto polową Mszą Świętą po której odbyły się kolejne pokazy lotnicze.

W festynie wzięła również udział Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, która wystawiła stanowisko promocyjne. Przedstawiciele komendy informowali zainteresowane osoby o możliwościach wstąpienia do zawodowej służby wojskowej oraz zasadach zawarcia kontraktów w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Autor tekstu i zdjęć: kpt. Jerzy SOBCZAK17.05.2013 r.
POŻEGNANIE SZEFA WYDZIAŁU REKRUTACJI.

17 maja br. w świetlicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczysta zbiórka w związku z przeniesieniem na wyższe stanowisko służbowe Szefa Wydziału Rekrutacji mjr. Jerzego SELETĘ.

Rozkazem personalnym Nr 266/Pers./P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 25 marca 2013 r. mjr Jerzy SELETA został wyznaczony z dniem 20 maja 2013 r. na stanowisko Dowódcy Grupy Opracowań Geograficznych 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Lesznie, po przyjęciu którego otrzyma awans na stopień podpułkownika.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI w imieniu własnym oraz kadry i pracowników podziękował oficerowi za zaangażowanie i sumienną realizację obowiązków służbowych na dotychczas zajmowanym stanowisku, życzył wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej służbie wojskowej oraz wręczył pamiątkową statuetkę.

W pożegnaniu wzięli również udział pracownicy Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kaliszu, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kępnie - Tadeusz WITKOWSKI i Starostwa Powiatowego w Krotoszynie – Andrzej WICHŁACZ oraz Pan Marian NOWAK.

Mjr Jerzy SELETA rozpoczął służbę wojskową w 1982 r. jako podchorąży Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W administracji wojskowej służył 12 lat pełniąc obowiązki na kolejnych stanowiskach służbowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostrowie Wielkopolskim a następnie jako Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu. Osiągał bardzo wysokie wyniki związane z naborem do służby wojskowej a zwłaszcza do Narodowych Sił Rezerwowych.


Autor tekstu: kpt. Jerzy SOBCZAK
Autor zdjęć: Tomasz SIEKLUCKI10.05.2013 r.
OBCHODY DNIA STRAŻAKA

W piątek w Kaliszu obchodzono Dzień Strażaka. Z tej okazji przed siedzibą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczysta akademia, podczas której wręczono odznaczenia i awanse wyróżniającym się ratownikom.

Uroczystość odbyła się z udziałem kompanii honorowej i pocztów sztandarowych. Po uroczystym apelu i okolicznościowych wystąpieniach wręczono awanse i odznaczenia. I tak prezydent RP Bronisław Komorowski Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę, odznaczył: asp. sztab. Krzysztofa Knopa, st. ogn. Wiesława Szczepaniaka, i st. ogn. Kazimierza Wawrzyniaka.

Z kolei minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadał: mł. bryg. Ryszardowi Marciniakowi, srebrną mł. bryg. Grzegorzowi Orlikowskiemu, a brązową: st. ogn. Tomaszowi Kobyłce, st. asp. Tomaszowi Mularczykowi i st. ogn. Dariuszowi Pietrzakowi.

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił pamiątkowym dyplomem st. ogn. Janusza Zielińskiego.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej „Złotym Znakiem Związku” odznaczony został druh Hieronim Rudowicz. Natomiast uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Medalami „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali: Medalem Srebrnym: dh Wojciech Jurek, a Medalem Brązowym: st. ogn. Sylwester Kędzia, st. asp. Grzegorz Kuświk i st. ogn. Piotr Sip.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem nadał stopień brygadiera mł. bryg. Dariuszowi Bylińskiemu, starszego kapitana kpt. Sławomirowi Kotońskiemu.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień aspiranta sztabowego st. asp. Wojciechowi Wysockiemu, stopień starszego aspiranta asp. Tomaszowi Mularczykowi, stopień aspiranta mł. asp. Łukaszowi Gołębiowskiemu i mł. asp. Danielowi Przegendzie.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień ogniomistrza: mł. ogn. Jackowi Kędzi i mł. ogn. Jackowi Mikołajczykowi. Stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Tomaszowi Olszewskiemu, st. sekc. Robertowi Ziętkowi i st. sekc. Waldemarowi Kurcbachowi. Stopień starszego sekcyjnego: sekc. Mariuszowi Jędrusiakowi, Damianowi Knopowi, Przemysławowi Kubackiemu i sekc. Maciejowi Maciejewskiemu.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień starszego strażaka: str. Jarosławowi Antczakowi i str. Danielowi Więckowskiemu.

Honorowe wyróżnienie odebrał prezydent Kalisza Janusz Pęcherz. Został on uhonorowany pamiątkowym medalem z okazji XX lecia Państwowej Straży Pożarnej za wieloletnią współpracę, życzliwość i wsparcie oraz zasługi dla ochrony przeciwpożarowej. Wyróżnienie przyznał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Przy okazji uroczystości rozstrzygnięto również konkurs plastyczny pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!” zorganizowany przez kaliską straż pożarną wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się: Natalia Wilkowska, Maria Przybył, Bartłomiej Gąsiorowski, Natalia Kołodziejczak, Dominika Sosińska, Paulina Grzyb, Marcin Miśkiewicz, Julia Molka, Joanna Przybyła, Paweł Staszak i Daniel Janicki.

Opracowano na podstawie kalisz.naszemiasto.pl08.05.2013 r.
68. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

8 maja o godz. 12 .00 mieszkańcy Kalisza uczcili 68. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji pod tablicą pamiątkową wmurowaną w ścianę kaliskiego ratusza złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

W uroczystości uczestniczyło kilkadziesiąt pocztów sztandarowych, parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta, powiatu i województwa, członkowie organizacji kombatanckich, organizacji społecznych i politycznych, służb mundurowych i młodzież szkolna. Kaliskie Wojsko reprezentował komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu – ppłk Andrzej Krupiński. Obchody zorganizował Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wspólnie z władzami samorządowymi miasta.


Autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
Autor zdjęć: p. Roman Muszyński


04.05.2013 r.
DZIEŃ STRAŻAKA

W sobotę, 4 maja w Ośrodku Rekreacji w Szwacinie w gminie Godziesze Wielkie zorganizowano powiatowe obchody Dnia Strażaka, na które przybyły delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu kaliskiego oraz zaproszeni goście.
Uroczystości rozpoczęto złożeniem meldunku Prezesowi Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofowi NOSALOWI. Następnie powiatowy kapelan straży ksiądz kanonik Paweł JABŁOŃSKI odprawił mszę świętą w intencji strażaków ochotników.
Po mszy świętej wyróżniającym się strażakom wręczono złote i srebrne medale „Za zasługi dla pożarnictwa” . Nagrody również otrzymali laureaci ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.
Wszystkim zgromadzonym strażakom życzenia od Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu, przekazał kpt. Jerzy SOBCZAK.
Uroczystość uświetnił koncert orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach.


Zdjęcia i tekst: kpt. Jerzy SOBCZAK


03.05.2013 r.
222 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

Deszczowa pogoda zmieniła nieco przebieg uroczystości z okazji Narodowego Świeta 3. Maja. Zamiast na placu przed ratuszem, w sali recepcyjnej zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Następnie uczestnicy spotkania - przy wtórze orkiestry "Gród nad Prosną" - przeszli do katedry, gdzie biskup kaliski odprawił mszę w intencji Ojczyzny. Program słowno-muzyczny „Wywiad z ostatnim królem Rzeczypospolitej” zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.


Zdjęcia i tekst na podstawie strony internetowej UM w Kaliszu