Strona Główna BIP Strona Główna
kwiecień
 

30.04.2013 r.
III BIEG KADETA

W dniu 30 kwietnia 2013 roku odbył się po raz trzeci Bieg Kadeta połączony z Biegiem Twardziela im. gen. Sławomira Petelickiego. Bieg Twardziela adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnej oraz do młodzieży uczęszczającej do gimnazjów. W tym roku połączono zawody z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Zawody rozpoczęły się uroczystym apelem, w czasie którego odegrano hymn państwowy i wciągnięta została flaga na maszt. Zawody odbywały się na 11 kilometrowej trasie, gdzie zorganizowanych zostało sześć punktów kontrolnych połączonych ze sprawdzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestników zajęć. Pomimo kapryśnej pogody zawody stały na wysokim poziomie, a osiągnięte wyniki wskazywały na duże zaangażowanie młodzieży oraz chęć walki „fair play”. Zawody oceniane były w dwóch grupach: młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy Seleta.Zdjęcia mjr Jerzy Seleta

Tekst: mjr Jerzy Seleta


26.04.2013 r.
ŚWIĘTO W JEDNOSTCE W JAROCINIE

W pięknej wiosennej scenerii 26 kwietnia br. na terenie jednostki wojskowej w Jarocinie odbyły się uroczystości związane z obchodami 68. rocznicy powstania 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk im. gen. bryg. Stanisława Taczaka.

Historia batalionu sięga ostatnich dni II Wojny Światowej, kiedy to 29 kwietnia 1945 roku rozkazem Tyłów Wojsk Powietrznych Sił Wojska Polskiego został sformowany w Dęblinie 1. Samodzielny Inżynieryjno-Lotniskowy batalion. Pod koniec roku 1957 zapadła decyzja o zmianie miejsca stacjonowania batalionu i w styczniu 1958 roku jednostka przebazowała się do kompleksu koszarowego w Jarocinie.

Przed zasadniczą częścią uroczystości delegacja żołnierzy batalionu z Dowódcą ppłk Andrzejem GALANEM na czele udała się do miejscowości Mieszków, gdzie przy asyście Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich złożyła kwiaty pod pomnikiem gen. bryg. Stanisława Taczaka oddając tym samym hołd patronowi jarocińskiej jednostki wojskowej.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele oo. Franciszkanów p.w. św. Antoniego z Padwy, którą odprawił ksiądz kapelan ppłk Krzysztof Górski. W intencji 16. batalionu modlili się żołnierze, przedstawiciele władz samorządowych, młodzież jarocińskich szkół oraz mieszkańcy Jarocina. Po zakończeniu mszy św. uczestnicy tej podniosłej uroczystości w asyście kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych udali się do jednostki wojskowej na plac apelowy, gdzie rozpoczęła się zasadnicza część uroczystości.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierzowi USARKOWI o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu przez dowódcę batalionu ppłk Andrzeja GALANA . Następnie Dowódca Skrzydła dokonał przeglądu pododdziałów po czym powitał licznie przybyłych gości. Obecni byli m.in. Starosta Jarociński i Burmistrz Jarocina, przedstawiciele władz samorządowych powiatów, gmin i miast garnizonu jarocińskiego, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz licznie przybyli mieszkańcy ziemi jarocińskiej.

Z okazji święta batalionu Dowódca jednostki złożył wszystkim żołnierzom oraz pracownikom wojska serdeczne podziękowania za rzetelną i wymagającą wielu poświęceń służbę i pracę na rzecz jarocińskiego batalionu.

Rozkazem specjalnym, Dowódca Batalionu wyróżnił 157 żołnierzy i 29 pracowników wojska. Żołnierzom zasłużonym dla jednostki wręczono odznaki pamiątkowe, a także listy gratulacyjne. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania pod dowództwem tamburmajora st. chor. szt. Konrada BORYCKIEGO.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była defilada pododdziałów jarocińskiego batalionu. W defiladzie uczestniczyły również dwa pododdziały złożone z uczniów klas o profilu wojskowym i policyjno-prawnym z ZSP nr 2.

Tradycyjnie pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego cieszył się dużym zainteresowaniem i był nie lada atrakcją dla zwiedzających bez względu na wiek. Mobilny Zespół Rozminowania EOD zaprezentował zebranym pokaz neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych IED. Nie zabrakło również żołnierskiego poczęstunku. Specjalnie na tę okoliczność wojskowi kucharze przygotowali i wydawali z kuchni polowej grochówkę wojskową, która idealnie wkomponowała się w piknikowy nastrój święta jednostki. Dla osób wiążących swoją przyszłość z wojskiem, przy współpracy z WKU w Kaliszu został zorganizowany punkt informacyjny, promujący służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, cieszący się dużym zainteresowaniem przybyłych mieszkańców regionu.

Jubileusz 68-lecia powstania jednostki był okazją do spotkania pokoleń i wymiany doświadczeń ludzi wywodzących się z różnych środowisk . Było to ważne wydarzenie nie tylko dla żołnierzy i ich rodzin, ale także dla całej społeczności południowej wielkopolski.

Opracowano na podstawie artykułu 16 brl

Zdjęcia: mjr Jerzy Seleta
26.04.2013 r.
WRĘCZENIE ODZNACZEŃ WOJSKOWYCH

W dniu 26 kwietnia 2013 roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na kolejny stopień wojskowy oraz odznaczeń „Gwiazda Iraku”. Nadanie kolejnych stopni wojskowych osobom niepodlegającym czynnej służbie wojskowej odbyło się na podstawie art. 2 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 24 lipca 1999r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym oraz w związku z art.76 ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Niżej wymienieni oficerowie zostali mianowani na stopień:

pułkownika
ppłk nie podl. ob. sł. Wojskowej Józef Kuźmiak

kapitana
por. nie podl. ob. sł. wojskowej Józef Tylus

porucznika
ppor. nie podl. ob. sł. Wojskowej Walerian Markiewicz

Odznaczenia wojskowe o charakterze pamiątkowym mające w nazwie wyraz „Gwiazda” nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i są nagrodą za nienaganną służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami państwa. Misje te wymagają odwagi oraz odpowiedzialności, a niekiedy bohaterstwa. Wyróżnionych zostało „Gwiazdą Iraku” 4 żołnierzy rezerwy:


kpt. rez. rez. Maciej Misiek

mł. chor. szt. rez. Marek Goćkiewicz

st. szer. rez. Szczepan Wojtysiak

st. szer. rez. Daniel Wróblewski


Uroczystego wręczenia dokonał przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Jacek Adamek.

Autor tekstu: A. Matuszewska

Autor zdjęć: T. SiekluckiZdjęcia mjr Jerzy Seleta

Tekst: mjr Jerzy Seleta


24.04.2013 r.
TARGI PRACY W KALISZU

24 kwietnia br. o godz. 10.00 w ratuszu rozpoczęły się Kaliskie Targi Pracy. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza.

W targach obok kilkunastu pracodawców oferujących zatrudnienie w branży przemysłowej, transportowej, handlowej i ubezpieczeniowej wzięła udział Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, która wystawiła stanowisko informacyjne. Kpt. Jerzy SOBCZAK i Pani Elżbieta WYSOCKA informowali zainteresowane osoby o zasadach naboru do służby wojskowej. Kilka z nich podało swoje podstawowe dane osobowe na podstawie, których można będzie rozpocząć procedury związane z powołaniem tych osób do zawodowej służby wojskowej.Zdjęcia i tekst: Jerzy Seleta


24.04.2013 r.
NADANIE PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH

W dniu 24 kwietnia 2013 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie oraz w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu podpisane zostały kontrakty na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz nadane przydziały kryzysowe żołnierzom kończącym służbę przygotowawczą. W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu, w Poznaniu i w Koszalinie przydziały kryzysowe nadał p. Włodzimierz Seliga, we Wrocławiu p. Monika Marcinkowska oraz w Zegrzu kpt. Przemysław Bojarczuk.Zdjęcia Włodzimierz Seliga

Tekst: mjr Jerzy Seleta


21.04.2013 r.
OBCHODY ROCZNICOWE W WINIARACH

Z inicjatywy Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu oraz władz samorządowych w dniu 21. 04.2013 roku o godz. 13.00 przy obelisku poświęconym ofiarom faszyzmu hitlerowskiego w Lesie Winiarskim odbyła się Msza Polowa w intencji mieszkańców Ziemi Kaliskiej i Ostrowskiej pomordowanych podczas II wojny światowej.

Mszę Św. przy obelisku odprawili kaliscy kapłani pod przewodnictwem delegata JE Ks. Biskupa Kaliskiego- Ks. Prałata dr Aleksandra Gendery.

Na polance zebrali się posłowie, samorządowcy z Kalisza i Ostrowa, przedstawiciele władz obydwu powiatów, organizacji kombatanckich i służb mundurowych oraz poczty sztandarowe.

Po Mszy Św. przedstawiciele samorządu i organizacji złożyli, przed obeliskiem, kwiaty i zapalili znicze.

Przedstawiciele delegacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu w składzie ppłk Janusz Kowalski i kmdr ppor. Roman Muszyński zapali znicze przed obeliskiem.


Zdjęcia Piotr Zdrowicki

Tekst: Roman Muszyński


17-18.04.2013 r.
MISTRZOSTWA IWSP. SZ RP.

W dniach 17-18.04.2013 roku odbyły się Mistrzostwa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w strzelaniu i biegach przełajowych. W skład reprezentacji Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu wszedł m.in. oficer Wydziału Rekrutacji kpt. Jerzy SOBCZAK. Mistrzostwa w których udział wzięło 240 uczestników otworzył Komendant Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu płk Dariusz ŻUCHOWSKI.

Reprezentacja Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu zdobyła II miejsce w biegach przełajowych. Puchary i medale w imieniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP wręczył Szef Pionu Szkolenia - płk Jarosław KMIECIK.
Zdjęcia Fot. Kpt. Jerzy Sobczak, Jakub Czyż, Jacek Szydłowsk
Tekst: kpt. Jerzy Sobczak

16.04.2013 r.
WRĘCZENIE KART POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W dniu 16-go kwietnia 2013 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński wręczył pierwsze karty powołania do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych z terminem stawiennictwa w ośrodkach szkolenia 6-go maja. Służba przygotowawcza , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, trwać będzie do 4 miesięcy. Służba przygotowawcza jest przepustką do Narodowych Sił Rezerwowych, a w przyszłości może stać się także wstępem do zawodowej służby wojskowej.


autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy SELETA


15.04.2013 r.
KONTROLA W WKU

W dniu 15 kwietnia 2013 r. oficerowie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pod dowództwem płk. Mieczysława Pepłońskiego przeprowadzili kontrolę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu.

Sprawdzeniu podlegały: elementy mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, administrowanie rezerwami osobowymi, realizacja przedsięwzięć kwalifikacji wojskowej, a także powoływanie do służby przygotowawczej oraz pozyskiwanie zasobów do NSR i nadawanie przydziałów kryzysowych.Autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
Autor zdjęć: Tomasz Sieklucki


12.04.2013 r.
ZAKOŃCZENIE KOLEJNEGO TURNUSU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.

12 kwietnia br. w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce zakończyło sie szkolenie żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą w ramach I turnusu 2013 r. Z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu służbę przygotowawczą odbywało sześciu żołnierzy. W końcowym etapie szkolenia złożyli oni wnioski o zawarcie kontraktu w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Kontrakty zostały podpisane z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz Dowódcą 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk w Jarocinie. W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu karty przydziału kryzysowego wręczył kpt. Jerzy SOBCZAK.


Tekst i zdjęcia kpt. Jerzy Sobczak


09.04.2013 r.
KONTROLA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

W dniu 9 kwietnia w ramach nadzoru służbowego komisja Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w składzie ppłk Piotr Pacygon oraz mjr rez. Leszek Woźniak dokonała sprawdzenia funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kępnie. W ramach nadzoru służbowego sprawdzono również ilość oraz jakość zakładanej ewidencji wojskowej osób stających do kwalifikacji, oceniono także sposób promowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzone prace w powiecie kępińskim związane z orzekaniem kategorii zdrowia, zakładaniem ewidencji wojskowej oraz promocja służby wojskowej zostały wysoko ocenione przez zespół kontrolny. W czasie kontroli władze samorządowe Powiatu Kępińskiego reprezentował p. Ryszard Dachowski.


autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy SELETA


06.04.2013 r.
ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ.

Kaliszanie uczcili 73. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Tradycyjnie już w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, liczne poczty sztandarowe. Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele Garnizonowym przez delegata biskupa kaliskiego – ks. prałata dra Andrzeja Latonia – wikariusza generalnego Diecezji Kaliskiej. Ze względu na niesprzyjająca pogodę, również w kościele odbył się odczyt i apel poległych. Następnie uczestnicy przeszli do Ogrójca przy klasztorze OO. Jezuitów. Ośpiewano hymn państwowy, składano wieńce, zapalono znicze. Obecnym na uroczystości był wojskowy komendant uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński.

Organizatorami uroczystości byli: Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” oraz władze samorządowe Kalisza.

autor tekstu i zdjęć: p.Iwona Cieślak, na podstawie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu


03.04.2013 r.
POCZĄTEK KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W PLESZEWIE

W dniu 3 kwietnia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w Pleszewie. Do Powiatowej Komisji Lekarskiej zgłoszą się mieszkańcy Pleszewa, Chocza, Czermina, Dobrzycy, Gizałek i Gołuchowa. Wszystkie stające do kwalifikacji wojskowej osoby zostaną ocenione pod względem zdolności do czynnej służby wojskowej. Zostanie założona im ewidencja wojskowa oraz wydane zostaną wojskowe dokumenty osobiste, książeczki wojskowe. Przedstawiciel wojskowego komendanta uzupełnień w Kaliszu zapozna kwalifikowanych z ochotniczymi formami służby wojskowej, przede wszystkim ze służbą przygotowawczą, służbą w NSR oraz służbą kandydacką i zawodową.

autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy Seleta


02.04.2013 r.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE KĘPIŃSKIM

W dniu 2 kwietnia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie kępińskim. Powiatowa Komisji Lekarskiej orzeknie o kategorii zdrowia stających do kwalifikacji kobiet i mężczyzn z terenu Kępna, Bralina, Perzowa, Łęki Opatowskiej, Baranowa, Rychtala i Trzcinicy. Osobom stającym do kwalifikacji założona zostanie ewidencja wojskowa oraz wydane zostaną wojskowe dokumenty osobiste, książeczki wojskowe. Wszyscy zostaną zapoznani z ochotniczymi formami służby wojskowej, służbą przygotowawczą, służbą w NSR oraz służbą kandydacką i zawodową.

autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy Seleta