Strona Główna BIP Strona Główna
marzec
 

22.03.2013 r.
Targi edukacyjne w Kaliszu

W dniu 22 marca w hali Arena odbyły się VI Kaliskie Targi Edukacyjne. Swoją ofertę prezentowały placówki edukacyjne z Kalisza i okolic oraz przedstawiciele służb mundurowych. Targi w samo południe otworzył prezydent Janusz Pęcherz, wśród zaproszonych oficjeli obecny był Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. Służbę w wyższych uczelniach wojskowych oraz akademiach wojskowych prezentowali przedstawiciele WKU w Kaliszu mjr Jerzy Seleta, kpt. Robert Sakowski oraz kpt. Jerzy Sobczak. W tym roku prezentowana była przede wszystkim oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych, także niepublicznych. Nie brakowało jednak innych stoisk – szkół językowych, szkół tańca i placówek organizujących różnorodne kursy. Targi edukacyjne są szansą na porównanie ofert szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy Seleta


21.03.2013 r.
OTWARCIE WYSTAWY „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…”

W dniu 21 marca 2013 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński wziął udział w otwarciu wystawy zorganizowanej w Ostrowie Wielkopolskim. Wystawa zatytułowana „Ocalić od zapomnienia……” przygotowana została przez mjr. rez. Mariana Nowaka. Celem ekspozycji jest zaprezentowanie mieszkańcom Południowej Wielkopolski rodzinnych tradycji związanych ze służbą wojskową. Otwarcie wystawy było znakomitą okazją do zorganizowania stoiska promocyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. Mjr Jerzy Seleta prezentował współczesną służbę wojskową, służbę przygotowawczą, służbę w NSR oraz służbę zawodową i kandydacką.

autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy Seleta


20.03.2013 r.
ZJAZD ZŻWP W KALISZU

W dniu 20 marca 2013 roku w sali Kaliskiego Ratusza odbył się IX Zjazd Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W zjeździe oprócz delegatów kół wchodzących w skład rejonu uczestniczyli zaproszeni goście: wiceprezydent Kalisza pan Jacek Konopka, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, płk Zygmunt Maciejny członek Zarządu Głównego ZŻWP – prezes Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu, prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Policji w Kaliszu, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego członek Zarządu Koła Terenowego przy COSSW w Kaliszu oraz por Leopold Barzęc .

Podczas zjazdu wręczono medale i wyróżnienia gościom i delegatom na zjazd rejonowy ZŻWP. W uznaniu zasług w dziedzinie działalności na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uchwałą nr 1/2013 kapituły odznaki „ Za zasługi dla ZŻWP” z dnia 08.01.2013 na wniosek prezesa Zarządu Rejonowego w Kaliszu zostali odznaczeni srebrną odznaką oraz podziękowaniem prezesa Zarządu Głównego, a także statuetką pamiątkową prezesa Zarządu Rejonowego w Kaliszu:

- ppłk Andrzej Krupiński - komendant WKU w Kaliszu,
- ppłk Jan Stasiełuk - prezes koła nr 1 ZŻWP w Kaliszu.

Podziękowaniem prezesa Zarządu Głównego oraz pamiątkową statuetką prezesa Zarządu Rejonowego zostali wyróżnieni:
- ppłk Andrzej Galan - dowódca 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk,
- płk Ryszard Opaliński - wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP.

Medalem XXX-lecia ZŻWP i dyplomem uznania prezesa Zarządu Głównego został odznaczony:
- ppłk Czesław Kowalczyk - dotychczasowy wiceprezes koła nr 1 ZŻWP w Kaliszu.

Medalem XXX-lecia ZŻWP został odznaczony :
- st. chor. sztab. Zygmunt Szczyszek - skarbnik koła nr 1 ZŻWP w Kaliszu.

W/w osobom odznaczenia i wyróżnienia wręczył płk Zygmunt Maciejny . Podziękowaniem prezesa Zarządu Głównego ZŻWP oraz statuetką pamiątkową prezesa Zarządu Rejonowego zostali wyróżnieni:
- pan Janusz Pęcherz - prezydent Kalisza,
- pan Krzysztof Nosal – starosta kaliski.

Podziękowaniem prezesa Zarządu Głównego ZŻWP zostali wyróżnieni:
- płk Zbigniew Wośko,
- mjr Eugeniusz Waszak,
- kol. Zbigniew Gąsiorek,
- por. Leopold Barzęc,
- kol. Krzysztof Jackowski,
- kol. Zbigniew Kaleta,
- ppłk Janusz Kowalski,
- kpt. Marian Nowak,
- mjr Marian Kowerski,
- por. Zenon Kłopotek,
- mł. chor. Antoni Łukomski,
- chor. sztab. Paweł Chudy,
- st. chor. sztab. Eugeniusz Czemplik,
- kol. Barbara Molska,

Podziękowaniem prezesa Zarządu Głównego ZŻWP zostali również wyróżnieni:
- pan Leszek Aleksandrzak – poseł na Sejm RP,
- płk Hieronim Jokś
- mjr Bolesław Kuśmierski
- por. Andrzej Kratta
- Ks.płk Tadeusz Pałuska
- płk Danuta Kalaman - komendant COSSWZjazd wybrał nowe władze rejonu. Zostali nimi : prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP płk Ryszard Opaliński, wiceprezesi ppłk Czesław Kowalczyk i ppłk Jan Stasiełuk, sekretarz ppłk Janusz Kowalski, skarbnik pani Barbara Molska oraz członkowie zarządu: Błaszczyk Kajetan, mjr Kowerski Marian, mł. chor. Łukomski Antoni , kmdr ppor. Muszyński Roman, kpt. Nowak Marian, Pestka Tadeusz

autor tekstu i zdjęć: Roman Muszyński


14.03.2013 r.
SPOTKANIE Z KAWALEREM KRZYŻA VIRTUTI MILITARI

W dniu 13 marca 2013 roku odbyło się w świetlicy WKU w Kaliszu spotkanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk. Andrzeja KRUPIŃSKIEGO oraz aktywu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu z Panem ppłk. Tadeuszem SIEDLECKIM kawalerem Krzyża Virtuti Militari. W spotkaniu uczestniczył prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP płk Ryszard Opaliński, prezes Koła Nr 1 ZŻWP ppłk Jan Stasiełuk oraz członkowie zarządu koła ppłk Janusz Kowalski, kmdr ppor. Roman Muszyński, por. Zenon Kłopotek i st. chor. sztab. Zygmunt Szczyszek. Na spotkaniu pan Siedlecki podzielił się z zebranymi wspomnieniami z czasów służby wojskowej i późniejszej pracy na stanowisku dowodzenia Urzędu Miasta Kalisza.. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu objęła patronatem Pana Siedleckiego kawalera orderu VM.

Autor tekstu i zdjęć: Roman Muszyński


14.03.2013 r.
II TARGI PRACY W OSTRZESZOWIE

W czwartek 14 marca w Ostrzeszowie zorganizowane zostały po raz drugi Powiatowe Targi Pracy. Patronat nad targami sprawował Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki. Podobnie jak w roku ubiegłym ideą targów była możliwość osobistego kontaktu pracodawców z osobami poszukującymi pracy oraz możliwość zapoznania się z sytuacją na lokalnym rynku pracy. Bezrobocie w powiecie ostrzeszowskim wynosi około 11%. Podczas targów, osoby poszukujące pracy i miejsca praktyk zawodowych miały możliwość osobistego kontaktu z pracodawcami, którzy zaprezentowali swoje firmy oraz przedstawili aktualne wolne miejsca pracy i praktyk. Wśród czterdziestu sześciu wystawców nie zabrakło również służb mundurowych, wojska, policji i straży pożarnej. Wojsko reprezentowali żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. W czasie II Targów Pracy promowano oferty służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służby zawodowej. Stoiska wystawowe odwiedziło około 2 500 osób.

autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
autor zdjęć: Artur Wrzalski


13.03.2013 r.
OTWARCIE WYSTAWY ARMIA SZMARAGDOWEJ WYSPY

W dniu 13 marca w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej KRUPIŃSKI wziął udział w otwarciu wystawy „Irish Defence Forces – armia szmaragdowej wyspy”. Wystawa zorganizowana została z myślą o przybliżeniu społeczności Kalisza historii Armii Irlandzkiej.
Generał Michael Collins, twórca podwalin irlandzkiej armii, jej pierwszy głównodowodzący, określany jest jako człowiek „Który wygrał wojnę” i od samego początku jasno określił zadania jakie ma wykonywać irlandzka armia. Armia nigdy nie miała służyć atakowi, tylko obronie, miała być od samego początku armią zawodową. Collins był realistą i wiedział, że irlandzka armia nigdy nie będzie mogła liczebnie konkurować z armiami o bogatej i dłuższej tradycji militarnej.
Defence Forces nie są armią imponującą liczebnie, ale jako armia zawodowa, doskonale wypełniają ściśle wyznaczone cele. Blisko współpracują ze służbami cywilnymi, przy akcjach ratunkowych, ochronie irlandzkich wybrzeży czy udaremniając przemyt narkotyków drogą morską.
Na wystawie można obejrzeć dawne i współczesne elementy umundurowania, poznać charakterystyczne elementy irlandzkiego munduru. Wystawa adresowana jest przede wszystkim do uczniów szkół średnich oraz gimnazjalistów. Wystawa potrwa do 31 maja.autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
autor zdjęć: Justyna Schramm


12.03.2013 r.
MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU DLA MIESZKAŃCÓW RASZKOWA.

12 marca br. w Raszkowie Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI uhonorował rodziców, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową. W uroczystości udział wziął Burmistrz Raszkowa Jacek Bartczak. Przygotowaniem dokumentów oraz organizacją wręczenia odznaczeń zajął się kpt. Przemysław BOJARCZUK

autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
autor zdjęć: kpt. Przemysław BOJARCZUK


08.03.2013 r.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Radość i uśmiech niech towarzyszą każdego dnia, a przyjaźń i miłość dają poczucie spełnienia i satysfakcji. Niech spełnią się wszystkie marzenia! Dużo sukcesów, radości, dużo uśmiechów w tym wyjątkowym dniu życzy:

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ W KALISZU ppłk Andrzej KRUPIŃSKI


08.03.2013 r.
TARGI PRACY I EDUKACJI ZAWODOWEJ

8 marca 2013 w godzinach 10:00-14:00 w Ostrowie Wielkopolskim w Zespole Szkół Usługowych ul. Wolności 12 odbyły się po raz siódmy Targi Pracy i Edukacji Zawodowej. Swoje stoisko wystawiła również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu. Mjr Jerzy Seleta zapoznał zainteresowanych z możliwością wstąpienia w szeregi podchorążych w akademiach i wyższych szkołach wojskowych, przedstawił ofertę powołania do służby przygotowawczej, a następnie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Oczywiście dużym zainteresowaniem cieszyła się również propozycja służby zawodowej w korpusach szeregowych, podoficerów oraz oficerów zawodowych.

Autor tekstu i zdjęć : mjr Jerzy SELETA


06.03.2013 r.
SPOTKANIE U PREZYDENTA MIASTA

W dniu 6 marca 2013 r. pułkownik Tadeusz Siedlecki wraz z małżonką Genowefą byli gośćmi prezydenta Miasta Kalisza. Z rąk Prezydenta Miasta dr Janusza Pęcherza pułkownik Tadeusz Siedlecki odebrał Odznakę Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza. Honorowe wyróżnienie odebrał w obecności ppłk. Andrzeja Krupińskiego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu oraz ppłk. Jana Stasiełuka i kmdr. ppor. Romana Muszyńskiego ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Ryszarda Jezierskiego z Urzędu Miejskiego. Tadeusz Siedlecki jest kawalerem srebrnego Krzyża Virtuti Militari, działa w organizacjach kombatanckich, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.Autor tekstu i zdjęć : Roman Muszyński


04.03.2013 r.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM ORAZ JAROCIŃSKIM

W dniu 4 marca rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe na terenie powiatów krotoszyńskiego oraz jarocińskiego. Powiatowa Komisji Lekarskiej orzeknie o kategorii zdrowia stających do kwalifikacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdolności do czynnej służby wojskowej. Osobom stającym do kwalifikacji założona zostanie ewidencja wojskowa oraz wydane zostaną wojskowe dokumenty osobiste, książeczki wojskowe. Wszystkie osoby zostaną zapoznane z ochotniczymi formami służby wojskowej, służbą przygotowawczą, służbą w NSR oraz służbą kandydacką i zawodową.

autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
autor zdjęć: mjr Jerzy Seleta