Strona Główna BIP Strona Główna
luty
 

28.02.2013 r.
II TURNIEJ PIŁKARSKI SZKÓŁ W LISKOWIE

W czwartek 28 lutego 2013 r. na terenie Hali Sportowej w Liskowie pow. kaliski odbył się II Turniej Piłkarski w Piłce Halowej Szkół Mundurowych Liceum Ogólnokształcącego Południowej Wielkopolski. Turniej swoim zasięgiem obejmował teren administrowany przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu. Organizatorem turnieju byli nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie w osobach: p. Monika Mularczyk, p. Tomasz Banaszak, p. Konrad Poroś, p. Mieczysław Trawkowski. Patronat nad turniejem objął Starosta Kaliski p. Krzysztof Nosal oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. Zespoły grały w składach pięcioosobowych, czterech graczy w polu oraz bramkarz. Punktualnie o godz. 9.00 dyrektor ZS nr 1 w Liskowie p. Piotr Pasik wraz z szefem wydziału rekrutacji WKU w Kaliszu p. mjr Jerzym Seletą oficjalnie otworzyli turniej. W zawodach udział wzięło osiem „teamów” reprezentujących różne szkoły. Wśród drużyn piłkarskich rywalizowały zespoły z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Kaczkach Średnich, Gimnazjum w Koźminku oraz Gimnazjum w Liskowie. W całym turnieju obowiązywał system rozgrywek „grupowych”. Każda z grup składała się z czterech zespołów. Rywalizację oceniano na podstawie wyników meczy w poszczególnych grupach. Prowadzono również punktację o wybór najlepszego strzelca i bramkarza zawodów. Rozgrywki rozpoczął mecz pomiędzy drużyną z Przygodzic oraz ZS nr 1 z Liskowa. Wszystkie mecze cechowała prawdziwa, sportowa rywalizacja w duchu „fair play”. Każdy z zawodników starał się być tym najlepszym, tą przysłowiową „lokomotywą” swojego zespołu. W trakcie turnieju znalazł się oczywiście czas na „małą przekąskę” przygotowaną przez organizatora ZS nr 1 w Liskowie. Twarda rywalizacja, zacięte pojedynki, chociaż zgodne z przepisami, były też nie raz przyczyną gwałtownych i ostrych starć zawodników. Nie obyło się też bez drobnych kontuzji. Sędzia zawodów miał „pełne ręce roboty”. Zaangażowanie zawodników powodowało, że często musiał przywoływać ich gwizdkiem do porządku. Wszyscy jednak zgodnie uważali, że wynik jest najważniejszy. Po czterech godzinach zmagań zawody dobiegły końca. Ostatnie dwa mecze to „mały” i „duży” finał. W walce o trzecie miejsce lepsi byli zawodnicy ZS nr 1 z Liskowa, którzy zwyciężyli po zaciętym meczu z drużyną z Gimnazjum z Koźminka, w rzutach karnych 3:0. Pierwsze miejsce zajął zespół z Przygodzic, wygrywając również w rzutach karnych 1:0 z drużyną z Kaczek Średnich.

Nadszedł czas nagród i wyróżnień. Wśród licznej rzeszy kibiców byli również wicestarosta p. Andrzej Dolny oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk p. Andrzej Krupiński. Kończąc zawody, wicestarosta kaliski oraz komendant podziękowali wszystkim zawodnikom za zaangażowanie, a organizatorom za profesjonalne i wzorowe przygotowanie turnieju. Nadszedł moment dekoracji zwycięzców i najlepszych indywidualnie zawodników. Pierwsze miejsce, w rywalizacji klas mundurowych, zdobyła drużyna CKU ZSP w Przygodzicach w składzie: Mikołaj Zieleziński, Korner Skorzybót, Dawid Wolarz, Damian Deplewski, Damian Krawczyk, Tomasz Pilot, Marcel Szlachciak. Puchar zwycięzcom wręczył wicestarosta kaliski p. Andrzej Dolny. Drugie miejsce zdobyła drużyna z Kaczek Średnich, a na trzecim uplasowała się drużyna z Liskowa. Najlepszym strzelcem i wyróżnionym statuetką komendanta WKU w Kaliszu został zawodnik ZS nr 1 z Liskowa Sebastian Drożdż. Najlepszym bramkarzem został Rafał Stasiak z Kaczek Średnich, który otrzymał statuetkę z rąk dyrektora szkoły, organizatora zawodów, p. Piotra Pasika. Zawodnicy zwycięskiej drużyny oraz najlepsi w kategorii bramkarza i strzelca otrzymali drobne upominki ufundowane przez starostę i komendanta. Wszystkie drużyny biorące udział w zawodach zostały wyróżnione dyplomami. Oczywiście całość zawodów zakończyło wspólne zdjęcie zawodników, trenerów, sędziów, organizatorów i patronów imprezy. Zorganizowana w dniu 28 lutego impreza sportowa była drugą wśród klas o profilu wojskowym. W stosunku do ubiegłego roku zawody stały na znacznie wyższym poziomie sportowym. Zasadniczym celem była integracja braci uczniowskiej, wymiana doświadczeń oraz wzajemne poznanie. Spotkanie młodzieży reprezentującej różne powiaty było okazją do zaprezentowania swojej szkoły. W przyszłości uczniowie tych klas chcą wstąpić w szeregi służb mundurowych, do policji, straży pożarnej lub wojska. Po zakończeniu liceum przed młodzieżą stoją otwarte mury uczelni wojskowych, gdzie dalej mogą rozwijać swoje zainteresowania sportowe łącząc je z nauką, a w przyszłości z pracą zawodową w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


25.02.2013 r.
SPOTKANIA W SZKOŁACH

Marzec to czas spotkań z młodzieżą kończącą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu organizują na terenie szkół powiatów kaliskiego, ostrowskiego, krotoszyńskiego, kępińskiego, jarocińskiego, pleszewskiego i ostrzeszowskiego spotkania z uczniami ostatnich klas. W czasie spotkań, zapoznano młodzież z możliwością wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Zaprezentowano służbę przygotowawczą, służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz służbę zawodową. Przedstawiono również możliwość podjęcia nauki w akademiach wojskowych oraz w wyższych szkołach oficerskich. Promocję w szkołach prowadzą oficerowie Wydziału Rekrutacji mjr Jerzy Seleta oraz kpt. Jerzy Sobczak.

Autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
Autor zdjęć : kpt. Jerzy Sobczak


18.02.2013 r.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM

W dniu 18 lutego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Celem prac Powiatowej Komisji Lekarskiej jest orzeczenie kategorii zdrowia w kontekście zdolności do czynnej służby wojskowej oraz założenie osobom stającym do kwalifikacji ewidencji wojskowej oraz wydanie wojskowego dokumentu osobistego, jakim jest książeczka wojskowa. Wszystkie osoby zostaną zapoznane z ochotniczymi formami służby wojskowej, służbą przygotowawczą, służbą w NSR oraz służbą kandydacką i zawodową.

Autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
Autor zdjęć : mjr Jerzy Seleta


14.02.2013 r.
ZEBRANIE ZŻWP

W dniu 14 lutego odbyło się w Ostrowie Wielkopolskim zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 2. W czasie spotkania Zarząd Koła zapoznał zebranych z działalnością w latach 2009-2012, komisja rewizyjna udzieliła członkom zarządu absolutorium. Wybrano w czasie spotkania kolejny Zarząd Koła Nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Jednogłośnie wybrano mł. chor. w st. spocz. Antoniego Łukomskiego na stanowisko prezesa. W trakcie zebrania mjr Jerzy Seleta przedstawił nowości w zakresie służby wojskowej, zwracając szczególną uwagę na szkolnictwo wojskowe, służbę przygotowawczą, służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służbę zawodową w korpusie szeregowych zawodowych. Zebranie zakończyły gratulacje oraz życzenia dobrej i owocnej pracy dla nowego Zarządu Koła.

Autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
Autor zdjęć : Ryszard Nykiel


08.02.2013 r.
DNI OTWARTE SZKOŁY

W dniach 08-09.02.2013 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbywały się dni otwarte, w czasie których promowano między klasy o profilu wojskowym oraz wyższe szkolnictwo wojskowe. Promocję prowadził mjr Jerzy Seleta wraz z uczniami klasy drugiej wojskowej. W czasie zajęć przedstawiono również pełną ofertę możliwości powołania do służby przygotowawczej, następnie do NSR oraz powołania do zawodowej służby wojskowej.

autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
autor zdjęć: mjr Jerzy Seleta


08.02.2013 r.
PREZYDENT RP BRONISŁAW KOMOROWSKI W KALISZU

Służba Więzienna obchodzi swoje święto 8 lutego, gdyż tego dnia w 1919 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Centralne obchody święta Służby Więziennej w Kaliszu, to historyczny wymiar i nawiązanie do Szczypiorna, dzielnicy Kalisza, na terenach obecnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, gdzie przed dziewięćdziesięcioma pięcioma laty, wśród internowanych w obozie jenieckim, zaczęła się rodzić prawdziwa legenda polskich legionistów.

O godzinie 12.00 w auli im. Jerzego Rubińskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu rozpoczęły się centralne obchody Święta Służby Więziennej, które zaszczycił swoją obecnością Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. W swoim przemówieniu, Prezydent Komorowski nawiązał do trudnej i niedocenianej w społeczeństwie służby, jednak wiele znaczącej dla bezpieczeństwa narodowego. Stwierdził m.in., że państwo musi karać mądrze,dając szansę na poprawę oraz, że więziennictwo to szczególny styk w kontaktach ze słabościami ludzkimi, z negatywnymstosunkiem do prawa, do innego człowieka, styk z najtrudniejszymi przejawami różnych patologii społecznych.

Prezydent podkreślił, że więziennicy muszą reprezentować państwo, które... potrafi karać za rzeczy złe, ale konieczne są także działania, które w praktyce penitencjarnej dadzą więźniom szanse na poprawę. Kończąc swoje wystąpienie powiedział: Dziękuję szczególnie tym, którzy mają odwagę w reformowaniu tego ważnego obszaru życia polskiego. Chciałem podziękować tym, którzy mają odwagę myślenia w nowych kategoriach o rozwiązywaniu starych jak każde społeczeństwo problemów.

Podczas uroczystości odznaczeniami państwowymi uhonorowani zostali wyróżniający się w służbie funkcjonariusze Służby Więziennej. Wręczone zostały również odznaczenia za długoletnią służbę, resortowe odznaczenia Za zasługi w pracypenitencjarnej, a także mianowania na wyższe stopnie służbowe. Uhonorowanych zostało również dwoje funkcjonariuszy SW odznakami Semper Paratus, za dokonanie czynu świadczącego o bohaterstwie. Dwaj przedstawiciele Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej zostali odznaczeni srebrnymi odznakami za długoletnią służbę: kierownik zakładu szkolenia ochronnego, ppłk Krzysztof Setla i wykładowca zakładu szkolenia ochronnego, mjr Waldemar Cherubin. Ponadto Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Stanisław Chmielewski odznaczył złotym medalem Za zasługi w pracy penitencjarnej dowódcę kompanii, kpt. Przemysława Golanowskiego, brązowym medalem – kierownika zakładu administracyjno-logistycznego, mjr Magdalenę Knapik oraz mł. chor. Macieja Paluszczaka. Na wyższe stopnie służbowe zostali mianowani: mjr Krzysztof Setla – na stopień podpułkownika Służby Więziennej, kpt. Cezary Mruk – na stopień majora Służby Więziennej.

Na uroczystościach w Kaliszu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu towarzyszyli: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Sławomir Rybicki oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prof. Stanisław Koziej. Na obchody Święta Służby Więziennej przybyli również: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, Andrzej Czuma – b. Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Sejmu i Senatu a także władze wojewódzkie, miejskie i samorządowe, przedstawiciele duchowieństwa, nauki oraz innych służb mundurowych. Uczestnikami obchodów byli też zaproszeni reprezentanci kierownictw służb penitencjarnych z Czech i Niemiec.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił występ chóru Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu pod dyrekcją Jakuba Tomalaka oraz soliści: Krzysztof Bondar – akordeon, Dorota Całek – sopran oraz Robert Adamczak – fortepian.

Tegoroczne, centralne obchody święta Służby Więziennej poprzedzono złożeniem wiązanki kwiatów przed tablicą i pomnikiem upamiętniającymi poległych funkcjonariuszy więziennictwa i ofiary hitleryzmu oraz stalinizmu. Następnie, w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu odbyło się nabożeństwo w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, któremu przewodniczył Ordynariusz Diecezji Kaliskiej J.E. ks. bp Edward Janiak.

W godzinach popołudniowych w imieniu Prezydenta RP, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prof. Stanisław Koziej, złożył wiązankę kwiatów w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej przed pomnikiem upamiętniającym poległych w służbie funkcjonariuszy. Po krótkiej wizycie w Izbie Tradycji i okolicznościowym wpisie w księdze pamiątkowej Szef BBN otworzył odbywające się w ośrodku, w ramach Forum Debaty Publicznej, obrady panelu ekspertów instytucji pozarządowych pn.: „Nowy Wymiar polityki karnej – rola organizacji pozarządowych w wykonywaniu kar i środków probacji – udział w inicjowaniu nowych rozwiązań”. Panel ekspertów przygotował i prowadził wespół z doradcą Prezydenta RP ds. społecznych Henrykiem Wujcem pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski.

Na postawie materiałów Zespołu prasowego COSSW w Kaliszu


04.02.2013 r.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA

W dniu 04.02.2013 r. rozpoczęła się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez WKU w Kaliszu funkcjonować będzie 8 powiatowych komisji lekarskich. Kwalifikacja wojskowa kończy się z dniem 30 kwietnia 2013 r. Jako pierwsze rozpoczęły prace komisje lekarskie w m. Kalisz i Ostrów Wielkopolski. Do kwalifikacji wojskowej w tym roku staje rocznik podstawowy - 1994, na terenie WKU w Kaliszu przed komisjami lekarskimi pojawi się około 5000 mężczyzn i około 200 kobiet.