Strona Główna BIP Strona Główna
styczeń
 

26.01.2013 r.
ŚWIĘTO POWIATU KALISKIEGO.

W sobotę 26 stycznia br. w sali konferencyjnej kaliskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbyło się Święto Powiatu Kaliskiego. Gości powitał przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak oraz podsumował rok pracy Rady.
Następnie Starosta Kaliski Krzysztof Nosal podsumował rok inwestycyjny w powiecie, zaznaczając, że każde z realizowanych przedsięwzięć miało dofinansowana zewnętrzne, co jest niezwykle ważne dla powiatu.
Rada Powiatu Kaliskiego nadała medale „Zasłużony dla powiatu kaliskiego” pośmiertnie Kazimierzowi Kościelnemu, Franciszkowi Siegień, właścicielowi Firmy „Elena”, Zespółowi Kabaretowo- Ludowemu Niechcice wraz z kierownikiem zespołu Lucyną Kaźmierczak oraz Stanisławowi i Urszuli Zymon właścicielom Szkółki Krzewów Ozdobnych „Zymon”.
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal przyznał również dwie statuetki dla wyróżniających się osób w dziedzinie kultury za szeroką działalność kulturalną, promocję powiatu i działalność charytatywną. Otrzymały je Mieczysława Jaskuła i Elżbieta Aleksander. W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości z gospodarzem obiektu prof. dr hab. Mirosławem Śmiałkiem dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu na czele. Przybyli Posłowie RP Leszek Aleksandrzak, Adam Rogacki, Józef Racki, Piotr Walkowski, Wojciech Ziemniak, Senator RP Witold Starz, władze województwa reprezentował Krzysztof Grabowski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, przybył również Prezydent Miasta Kalisza Janusz Pęcherz. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował kpt. Jerzy SOBCZAK.autor tekstu: kpt. J. Sobczak
autor zdjęć: p. M. Kraszkiewicz, Starostwo Powiatowe Kalisz


23.01.2013 r.
ROCZNICA WYZWOLENIA KALISZA

23 stycznia przedstawiciele miasta Kalisza i powiatu kaliskiego, delegacje kaliskich szkół, stowarzyszeń kombatanckich, parlamentarzyści i służby mundurowe uczcili 68. rocznicę wyzwolenia Kalisza spod okupacji hitlerowskiej. O godz. 12.00 złożone zostały kwiaty i zapalone znicze pod tablicą pamiątkową na ścianie ratusza. Następnie wiązanki kwiatów złożone zostały na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Częstochowskiej i na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Żołnierskiej. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował kpt. Jerzy Sobczak.

 

 autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
autor zdjęć: p. Monika Marcinkowska


22.01.2013 r.
150. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO.

W dniu 22 stycznia 2013 r. przedstawiciele władz samorządowych Krotoszyna oraz powiatu krotoszyńskiego, poseł Maciej Orzechowski, przedstawiciele służb mundurowych oraz młodzież szkół krotoszyńskich uczcili rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem gen. Mariana Langiewicza, przywódcy powstania. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy Seleta. Gen. Marian Langiewicz urodził się 5. sierpnia 1827 r. w Krotoszynie. Rok 2013 został ogłoszony w Polsce Rokiem Powstania Styczniowego. Centralne obchody 150. rocznicy tego wydarzenia odbyły się w Wąchocku pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, gdzie z inicjatywy społeczeństwa oraz władz samorządowych odsłonięto pomnik Mariana Langiewicza. Południową Wielkopolskę reprezentował wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke.

 

 autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
autor zdjęć: kpt. Przemysław BOJARCZUK


20.01.2013 r.
PATRIOTYCZNE UROCZYSTOŚCI W KALISZU.

Władze samorządowe miasta oraz Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu zorganizowały obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego oraz 68 rocznicę rozstrzelania w Skarszewie działaczy polskiego podziemia. Z tej okazji w dniu 20 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 została odprawiona Msza Św. w intencji Bohaterów Powstania oraz rozstrzelanych 19 stycznia 1945 r. w Skarszewie. Mszę Św. celebrował delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. Kan. płk Zenon SURMA, dziekan Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Uroczystość uświetniła inscenizacja „Rok 1863” przygotowana przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu pod kierunkiem Joanny Montelatic i Włodzimierza Garsztki. W obchodach wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

 

 autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
źródło zdjęć: strona internetowa UM Kalisz


13.01.2013 r.
FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

13 stycznia 2013 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy „pod dowództwem” Jurka Owsiaka zagrała po raz dwudziesty pierwszy. W tym roku pieniądze ze zbiórki przeznaczone zostaną na ratowania życia dzieci oraz godnej opieki medycznej seniorów. Po raz pierwszy połączono dwie grupy osób, tych najmłodszych oraz najstarszych. Czynnie w akcję włączyli się również kadra i pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. W porozumieniu z Kaliskim Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie komendy przeprowadzono zbiórkę pieniędzy w dniu 11 stycznia 2013 r. Komisyjnie zaplombowaną puszkę, która została przygotowana do przekazania w dniu 13 stycznia 2013 r. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieści się tradycyjnie w Kaliszu w Hali Arena przy ul. Hanki Sawickiej. W dniu 13 stycznia w godzinach południowych puszka z pieniędzmi zebranymi w WKU w Kaliszu została przekazana przez przedstawiciela kadry i pracowników p. Elżbietę Wysocką.

 

 autor tekstu: mjr Jerzy Seleta
autor zdjęć: Tomasz Sieklucki


09.01.2013 r.
WRĘCZENIE MEDALI W URZĘDZIE GMINY SOŚNIE.

9 stycznia br. w Urzędzie Gminy Sośni odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Zaproszonych gości powitał wójt gminy Sośnie Krzysztof Bochen. W spotkaniu uczestniczyli: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, kpt. Jerzy Sobczak i wyróżnieni rodzice, których 3 lub więcej synów odbyło służbę wojskową. Wręczono 17 srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od wójta upominek w postaci książki pt. „ Dawny Powiat Odolanowski na starych pocztówkach”.

 

 autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy Seleta


03.01.2013 r.
WRĘCZENIE MEDALI „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU” W PRZYGODZICACH

W czwartek, 3 stycznia o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Zaproszonych gości powitał wójt gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak. W spotkaniu uczestniczyli: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, mjr Jerzy Seleta, przewodniczący Rady Gminy Przygodzice Andrzej Baraniak, organizatorem uroczystości był Leszek Szubert z Referatu Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Gminy w Przygodzicach. Srebrne Medale „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymało 22 osoby z Gminy Przygodzice. Medale wręczał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, natomiast wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak uhonorował wszystkich zaproszonych gości pamiątkowymi dyplomami. Spotkanie było okazją do wspomnień z przed lat. Danuta Golińska, jedna z wyróżnionych mam przyniosła na spotkanie zachowane do dziś zaproszenie na przysięgę. Rodzice wspominali wyjazdy synów do wojska oraz ich powroty, przyjazdy na przepustki i urlopy.

 

 autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy Seleta


03.01.2013 r.
WRĘCZENIE MEDALI „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU” W SIEROSZEWICACH

W czwartek, 3 stycznia o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Zaproszonych gości powitał wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski. W spotkaniu uczestniczyli: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, mjr Jerzy Seleta, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sieroszewicach Marzena Pilarska oraz wyróżnieni rodzice, których synowie służyli w wojsku. Medale są formą podziękowania ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową w sposób godny i uczciwy. Srebrne Medale „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymało 17 osób z Gminy Sieroszewice. Medale wręczał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński.

 

 

autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy Seleta