Strona Główna BIP Strona Główna
grudzień
 

28.12.2012 r.
SPOTKANIE OPŁATKOWE ZŻWP

Jak co roku między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem Koło Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowało zebranie opłatkowe dla członków i zaproszonych gości. W tym roku spotkanie odbyło się w świetlicy WKU w Kaliszu. Zaproszonymi gośćmi byli Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, Kapelan Kościoła Garnizonowego w Kaliszu ks. płk w st. spocz. Tadeusz Pałuska, Prezes Związku Emerytów i Rencistów Policji w Kaliszu Zbigniew Gąsiorek, Prezes Związku Emerytów i Rencistów Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu Maciej Paszyn i Prezes Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Kaliszu Józef Kaszczyk.

Po powitaniu zebranych przez Prezesa Koła Nr 1 ZŻWP w Kaliszu ppłk Jana Stasiełuka, ks. Kapelan Tadeusz Pałuska odczytał Pismo Św. na Boże Narodzenie. Po zaśpiewaniu kolędy „Bóg się Rodzi” zebrani połamali się opłatkiem.

W dalszej części zebrania przewodniczący zebrania ppłk Czesław Kowalczyk przedstawił osoby odznaczone medalami XXX lecia ZŻWP : kmdr ppor Romana Muszyńskiego i chor. sztab. Tadeusza Bałwasa.

Wręczone zostały również uroczyście legitymacje dwóm nowym członkom kol. Dariuszowi Górze i kol. Piotrowi Bernaciakowi.

Życzenia świąteczno- noworoczne złożył również zebranym Komendant WKU w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński.

Miłym gościem spotkania opłatkowego był również ppłk w st. spocz. Tadeusz Siedlecki, kawaler srebrnego Krzyża Virtuti Militari. Pan Tadeusz Siedlecki urodził się 9. marca 1924 r. w Szobianowicach woj. warszawskie. Do służby wojskowej został powołany jeszcze w czasie II Wojny Światowej, w dniu 28 sierpnia 1944 roku. Brał udział w walkach o wyzwolenie stolicy, za co został odznaczony „Medalem za Warszawę”. Uczestniczył w walkach o Berlin, gdzie otrzymał „Medal za zdobycie Berlina”. Po wojnie ukończył Szkołę Oficerską Wojsk Inżynieryjnych w Toruniu w specjalności saperskiej. Dalszą służbę pełnił przy rozminowywaniu Ziemi Opolskiej, gdzie został ciężko ranny. Otrzymał za to srebrny Krzyż Virtuti Militari. Pan Tadeusz Siedlecki jest członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku Inwalidów Wojennych. Ostatnio pracował w Urzędzie Miasta jako konserwator stanowiska dowodzenia UM na czas wojny.

Całość spotkania jak, co roku przebiegała w miłej świątecznej atmosferze.Autor tekstu i zdjęć: Roman Muszyński


27.12.2012 r.
94. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

W dniu 27 grudnia 2012 r. w Mieszkowie pow. jarociński odbyły się uroczystości 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego połączone z zakończeniem Wielkopolskich Obchodów Roku Generała Stanisława Taczaka. Patronat nad uroczystością sprawowali Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezes Zarządu Oddziału Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu im. gen. St. Taczaka Stefan Mikołajczak, Starosta Jarociński Mikołaj Szymczak oraz Burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Mieszkowie. Następnie odbył się przemarsz zaproszonych gości oraz uczestniczących pocztów sztandarowych pod pomnik gen. Stanisława Taczaka. W tym miejscu zorganizowane zostały: apel pamięci oraz salwa honorowa. Organizatorem tej części uroczystości byli żołnierze 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk. Następnie złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze przy pomniku. Na koniec organizatorzy wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do Biblioteki Publicznej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Mieszkowie, gdzie nastąpiło otwarcie Izby Pamięci Powstania Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka.


20.12.2012 r.
SPOTKANIE OPŁATKOWE PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W KALISZU

W dniu 20 grudnia 2012 r. w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyło się „spotkanie opłatkowe”. Zaproszonych gości, kadrę oraz pracowników komendy powitał ppłk Andrzej Krupiński. Wśród gości obecni byli proboszcz Parafii Wojskowej w Kaliszu ks. płk rez. Tadeusz Pałuska oraz kierownik Wojskowej Pracowni Psychologicznej Zbigniew Bryske. Przedświąteczne spotkanie stało się okazją do krótkiego podsumowania kończącego się 2012 roku. Ppłk Andrzej Krupiński dokonał oceny mijającego roku w kontekście wykonywanych zadań przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu. Wszystkim zebranym komendant podziękował za trud i zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych. Komendant złożył również gościom oraz współpracownikom życzenia z okazji zbliżających się świąt. Fragment Pisma Świętego odczytany przez kapelana wojskowego wprowadził zgromadzonych w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Przy dźwiękach kolęd obecni na uroczystości połamali się tradycyjnie opłatkiem, życząc zdrowia, szczęścia i powodzenia w gronie rodziny.


17.12.2012 r.
MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI.

17 grudnia br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim, odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Ostrów Wielkopolski na której uroczyście wręczono srebrne medale „za zasługi dla obronności kraju". Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu reprezentował kpt. Jerzy SOBCZAK, który w imieniu Ministra Obrony Narodowej uhonorował 33 rodziców, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową.

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr KUROSZCZYK wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Piotrem ŚNIEGOWSKIM wręczyli wszystkim odznaczonym osobom listy gratulacyjne oraz kwiaty.

W uroczystości wzięła również udział Pani Monika MARCINKOWSKA, która przygotowała dokumenty i zorganizowała wręczanie odznaczeń.


17.12.2012 r.
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI W ODOLANOWIE.

Uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju” nadawanych przez Ministra Obrony Narodowej miało miejsce 17 grudnia 2012 r. w Odolanowskim Domu Kultury. Jest to wyraz uznania rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, którzy pełnili nienagannie czynną służbę wojskową.

Złotymi medalami uhonorowani zostali rodzice, których pięciu i więcej synów pełniło czynną służbę wojskową: - Felicja Golińska z Huty,
- Marianna Jasik z Raczyc,
- Genowefa Grocholska z Huty

Srebrne medale otrzymało 23 rodziców, których co najmniej trzech synów odbyło czynną służbę wojskową. Wojskowego Komendanta Uzupełnień reprezentował kpt. Jerzy SOBCZAK, który w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył odznaczenia i złożył gratulacje wyróżnionym. Wręczanie legitymacji i medali zorganizowała Pani Monika MARCINKOWSKA. .


10.12.2012 r.
„ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU” W NOWYCH SKALMIERZYCACH

10 grudnia 2012 roku w sali sesyjnej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Wręczenia tych odznaczeń dokonał ppłk Andrzej Krupiński przy udziale Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik. Medalami uhonorowanych zostało 16 osób. Decyzję Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka odczytał kpt. Jerzy Sobczak. Wspólne życzenia, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2013 Roku, zakończyły uroczystość w Nowych Skalmierzycach.

Autor tekstu: kpt. Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Michał Ciupka


07.12.2012 r.
W UZNANIU ZASŁUG DLA OBRONNOŚCI KRAJU

07 grudnia w Urzędzie Gminy w Opatówku odbyło się uroczyste wręczenie brązowego medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Wyróżniony został Panu Zygmunt Łosiak. W obecności Wójta Gminy Sebastiana Wardęckiego medal wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński.

Autor tekstu: kpt. Jerzy Sobczak


06.12.2012 r.
WRĘCZENIE MEDALI W STAROSTWIE POWIATOWYM W KĘPNIE

Dwa złote i aż 24 srebrne medale przyznano rodzicom, których trzech i więcej synów odbywało służbę wojskową.

W dniu 06.12.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Kępnie w obecności Starosty Kępińskiego Włodzimierza Mazurkiewicza, Włodarzy Gmin Powiatu oraz Komendanta WKU w Kaliszu ppłk. Andrzeja Krupińskiego oraz włodarzy gmin odbyło się spotkanie z rodzicami, których trzech i więcej synów odbywało lub też odbywa czynną służbę wojskową. Podczas uroczystości Komendant WKU wręczył rodzicom złote i srebrne medale „Za zasługi dla Obronności Kraju” a Starosta okolicznościowe listy gratulacyjne i kwiaty. W trakcie spotkania wzruszeni rodzice mogli potwierdzić wartości obywatelskie swoich synów, a ppłk. Krupiński przedstawił najbliższe projekty zmian w służbie wojskowej i perspektywy rozwoju sił zbrojnych w Polsce. Złote medale jako jedyne otrzymały Panie Maria Sroka z Łęki Opatowskiej oraz Zofia Latusek z Żurawińca, których pięciu synów odbyło służbę w wojsku.

Autor tekstu: Małgorzata Jany
Autor zdjęć: Małgorzata Jany


06.12.2012 r.
WRĘCZENIE MEDALI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OSTRZESZOWIE

Osiem osób z terenu naszego powiatu zostało wyróżnionych srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Odznaczenia odebrali rodzice, których co najmniej trzech synów służyło w wojsku. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 6 grudnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.

Wśród odznaczonych znalazło się dwoje mieszkańców gminy Ostrzeszów - Pani Krystyna Kuboś z Siedlikowa oraz Pani Sabina Skrobańska z Kotowskiego. Oprócz nich medale przyznano: Pani Barbarze Dutkowskiej, Panu Janowi Matuszewskiemu, Państwu Helenie i Tadeuszowi Polarczykom (wszyscy gmina Grabów nad Prosną), a także Państwu Janinie i Wojciechowi Pokusińskim (gmina Doruchów).

Uczestników uroczystości powitał Starosta Ostrzeszowski – Pan Lech Janicki. Po krótkim wystąpieniu oddał głos Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzejowi Krupińskiemu, który podziękował wyróżnionym rodzicom za oddanie swoich synów do wojska oraz pełnienie przez nich służby w sposób godny i uczciwy. Następnie kpt. Jerzy Sobczak odczytał wyciąg z decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznania odznaczeń. – Wychowanie synów na światłych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarnych i sprawnych obrońców Ojczyzny jest najwyższym patriotycznym posłannictwem rodziców– czytamy w decyzji. – Wymaga to od nich wielkiego oddania i poświęcenia. Trud ten całe społeczeństwo, w tym Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, oceniają bardzo wysoko”.

Po wręczeniu medali uczestnicy uroczystości w swobodnej dyskusji przy cieście i kawie wspominali czasy pobytu swoich dzieci w wojsku, a także wymieniali opinie i uwagi na bieżące tematy.

Autor tekstu: Wojciech Bąk
Autor zdjęć: Wojciech Bąk


04.12.2012 r.
KWALIFIKACJE DO NSR W 16 BRL W JAROCINIE

04 grudnia br. W 16 jarocińskim batalionie remontu lotnisk odbyły się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych oraz do służby zawodowej.

Na kwalifikacje zgłosili się żołnierze rezerwy, którzy są zainteresowani podpisaniem kontraktu w ramach NSR jak również żołnierze wykonywujący obowiązki w ramach NSR i zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej.

Pierwszym etapem kwalifikacji był sprawdzian ze sprawności fizycznej. Następnie z kandydatami przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne. Z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR podpisało sześciu żołnierzy rezerwy natomiast do zawodowej służby wojskowej zakwalifikował się dwóch kandydatów.

W kwalifikacjach wziął udział przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu kpt. Jerzy SOBCZAK.

Autor tekstu: kpt. Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: kpt. Jerzy Sobczak