Strona Główna BIP Strona Główna
listopad
 

23.11.2012 r.
SPOTKANIE W PRZEDSZKOLU

23 listopada br. kpt. Jerzy SOBCZAK spotkał się z grupą dzieci w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Z dużym zainteresowaniem grupa Zajączków i Wiewiórek słuchała o odpowiedzialnej służbie żołnierza i chętnie włączyli się w ćwiczenia z musztry. Na pamiątkę spotkania z mundurem dzieci otrzymały smycze oraz obrazki.


17.11.2012 r.
KONCERT REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO

17 listopada Kalisz gościł Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Na koncert wszystkich zebranych zaprosił Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI oraz dyrektor Ośrodka Sportu , Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu Mirosław PRZYBYŁA. Artyści zaprezentowali widowisko muzyczne składające się z pieśni patriotycznych , tańców narodowych oraz popularnych piosenek żołnierskich. Program obejmował historię od 1918 roku, poprzez II wojnę światową, aż po czasy współczesne. Na zakończenie zespół zaprezentował nowe utwory, najpopularniejsze hity polskich musicali, znane przeboje i współczesne piosenki wojskowe. Występ zakończył obchody 94. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Widowisko historyczne wywołało wśród wielu osób zasiadających w hali Winiary Arena uczucie wzruszenia i zadowolenia z przyjemnie spędzonego czasu z artystami w mundurach.

Tekst: kpt. Jerzy Sobczak
zdjęcia: M.Grygielska, kpt. J. Sobczak


16.11.2012 r.
ŚWIĘTO SZKOŁY W MARSZEWIE

Dnia 16listopada w Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie odbyło się święto szkoły. Uroczystości rozpoczęły się przy tablicy pamiątkowej patrona szkoły płk. Ludwika Bociańskiego gdzie zostały złożone kwiaty. W trakcie uroczystości wartę honorową przy tablicy pełnili żołnierze z 16 batalionu remontu lotnisk z Jarocina. Kolejnym punktem obchodów był spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły, upamiętniający 94 rocznicę odzyskania niepodległości oraz występ orkiestry szkolnej. Następnie uczniowie przemieścili się w rejon stanowiska promocyjnego wystawionego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu wspólnie z 16 batalionem remontu lotnisk z Jarocina. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wyposażenie indywidualne żołnierzy. Uczniowie zadawali również pytania dotyczące zasad naboru do szkolnictwa wojskowego oraz możliwości odbycia służby przygotowawczej. Podczas uroczystości Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował kpt. Jerzy SOBCZAK oraz Marek REGULSKI, natomiast 16 batalion remontu lotnisk w Jarocinie mł. chor. Mariusz ŚWIERKOWSKI.


14.11.2012 r.
PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW DOWÓDCY 16 BRL W JAROCINIE

W dniu 14 listopada 2012 r. ppłk Andrzej Krupiński wziął udział w uroczystość zdania i objęcia obowiązków Dowódcy 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk.

Zgodnie z Rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych ppłk Marian BOROWIAK przekazał obowiązki mjr Andrzejowi GALANOWI dotychczasowemu Zastępcy Dowódcy, który jednocześnie został mianowany na stopień podpułkownika.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru 16. batalionu remontu lotnisk w Jarocinie, po którym Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego przyjął meldunki o zdaniu i objęciu obowiązków.

Uroczystość na placu apelowym zakończyła defilada pododdziałów po której w sali tradycji w obecności Dowódcy 2 Skrzydła i zaproszonych gości nastąpiło podpisanie protokołu przekazania i przyjęcia obowiązków.


12.11.2012 r.
VII FESTIWAL PIEŚNI LEGIONOWEJ I PATRIOTYCZNEJ W GODZIESZACH WIELKICH

W dniu 12.11.2012 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Godzieszach Wielkich odbył się VII Festiwal Pieśni Legionowej i Patriotycznej w którym wziął udział kpt. Jerzy Sobczak. Spotkanie otworzył wójt Gminy Godziesze Wielkie, Józef Podłużny. Następnie do rywalizacji stanęli uczniowie, którzy przyjechali z różnych miejscowości powiatu kaliskiego.

Oceniało je konkursowe jury, w którego składzie zasiedli: Krzysztof Niegowaki, przewodniczący jury, organista Katedry Kaliskiej, Ewa Kowalczyk-Wiśniewska, powiatowy metodyk oraz Katarzyna Kubera, nauczyciel muzyki, dyrygent chóru działającego przy Katedrze Kaliskiej. Wyniki Festiwalu:


I miejsce w kategorii Zespołów Podstawowych – SP w Stawiszynie.
I miejsce w kategorii Chór Szkoła Podstawowa – SP nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu.
I miejsce w kategorii Chór Gimnazjalny – Gimnazjum w Woli Droszewskiej.
I miejsce w kategorii Zespół Gimnazjalny – Gimnazjum w Tłokini Wielkiej.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa prac, będąca pokłosiem konkursu plastycznego zachowanego w duchu patriotyzmu.


Zdjęcia: Krzysztof Król
Tekst: kpt. Jerzy Sobczak


09.11.2012 r.
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W DROSZEWIE

W dniu 9.11.2012 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny, nawiązujący do naszej historii, kiedy walczyliśmy o naszą niepodległość. Po części artystycznej kpt. Jerzy Sobczak przedstawił uczniom ogólne zasady funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz omówił jakie wymagania trzeba spełnić aby zostać żołnierzem. Już w trakcie spotkania kilkunastu uczniów wyraziło chęć pełnienia w przyszłości służby wojskowej.


09.11.2012 r.
MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

09 listopada 2012 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczystość wręczenia medali. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI wręczył srebrny medal „ Za Zasługi dla Obronności Kraju ” – kpt. Przemysławowi BOJARCZUKOWI oraz brązowy medal „ Za Zasługi dla Obronności Kraju ” – Irminie JARZĄBEK i Ewie KURZYŃSKIEJ.


07.11.2012 r.
KOLEJNYCH SIEDMIU ŻOŁNIERZY REZERWY W NSR

W dniu 07.11.2012 r. na bazie obiektów Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu odbyły się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych. Do kwalifikacji przystąpiło siedmiu żołnierzy rezerwy z terenu administrowanego przez WKU w Kaliszu. Wykazali się oni dobrą sprawnością fizyczną oraz posiadali umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowiska w Kompani NSR przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu.

W związku z powyższym Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI podpisał z zakwalifikowanymi żołnierzami rezerwy kontrakty na wykonywanie obowiązków w ranach Narodowych Sił Rezerwowych, natomiast Pan Włodzimierz SELIGA wręczył w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu karty przydziału kryzysowego.