Strona Główna BIP Strona Główna
październik
 

31.10.2012 r.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

W ramach akcji „Żołnierska Pamięć” w dniu 31.10.2012 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu zapalili znicze, na grobach żołnierzy poległych w czasie misji w Afganistanie.

Kpt. Przemysław Bojarczuk wspólnie z dowódcą 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk ppłk dypl. Marianem Borowiakiem zapalił znicz na cmentarzu w Jarocinie na grobie ś.p. kpt. Daniela Ambrozińskiego. Natomiast delegacja w składzie: kpt. Jerzy Sobczak, Jadwiga Trawczyńska oraz Marzanna Szyszkiewicz zapaliła znicz na mogile ś.p. kpr. Radosława Szyszkiewicza na cmentarzu w Iwanowicach.

Jesteśmy Im wdzięczni – choć ich nie wszyscy znaliśmy - za czyny, poświęcenie i ofiarę życia dla przyszłych pokoleń.


26.10.2012 r.
"SPACER PO ZAWODACH Z PPP" W KROTOSZYNIE

26 października 2012 roku w Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie odbył się „Spacer po zawodach z PPP" OHP, zorganizowany przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu oraz Pośrednika Pracy Punktu Pośrednictwa Pracy OHP (PPP) w Krotoszynie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krotoszynie oraz Galerią Krotoszyńską.

Głównym punktem wydarzenia była dyskusja panelowa dotycząca wyboru ścieżek karier i osiągania sukcesu w życiu. Poprowadził ją dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury - Wojciech Szuniewicz. Uczestnicy panelu opowiadali o swoich wyborach zawodowych oraz o determinantach osiąganych przez nich sukcesów. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: wiceburmistrz Krotoszyna - Ryszard Czuszke; Radny Sejmiku Województwa Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski" - Franciszek Marszałek; Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie - Stefan Witczak; Radna Rady Miejskiej w Krotoszynie - Natalia Robakowska; Komendant OHP w Krotoszynie - Zbigniew Kurzawa; Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu - Renata Bieniek; samorządowiec, radny, społecznik - Krzysztof Manista; kapitan Jerzy Sobczak - przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień; właścicielka Agencji Modelek - Katarzyna Sajur - Jarzemka oraz początkująca, bardzo młoda pisarka - Karolina Król. Ich przemówienia poprzedziła krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów OHP.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy mogli zasięgać interesujących ich informacji na stoiskach informacyjno - promocyjnych zorganizowanych przez : Mobilne Centrum Informacji Zawodowej W Kaliszu, Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, Państwową Inspekcję Pracy - oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Wojskową Komisję Uzupełnień w Kaliszu oraz firmę DINO Polska Sp. z o.o. W ten interesujący sposób zakończył się pierwszy organizowany przez krotoszyński Punkt Pośrednictwa Pracy „Spacer po zawodach z PPP".


16.10.2012 r.
KWALIFIKACJE DO NSR W JAROCINIE

W dniu 16.10.2012 r. po raz kolejny 16 jarociński batalion remontu lotnisk przeprowadził kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych. Do kwalifikacji z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu zgłosiło się 20 żołnierzy rezerwy. W pierwszym etapie kwalifikacji został przeprowadzony test z wiedzy ogólnej związanej z pełnieniem czynnej służby wojskowej. Następnie uczestnicy kwalifikacji przemieścili się do hali sportowej gdzie zostali poddani sprawdzianowi ze sprawności fizycznej. Na zakończenie kwalifikacji odbyła się rozmowa z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej oraz psychologiem.

Kwalifikacje pozytywnie zaliczyło 15 żołnierzy rezerwy, którzy w najbliższym czasie podpiszą kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Siłach Rezerwowych.


13-14.10.2012 r.
ĆWICZEŃ PK. „POWOŁANIE - 12”W CENTRALNYM OŚRODKU SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KALISZU

W dniach 13-14 października 2012 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zostało przeprowadzone ćwiczenie pk. „POWOŁANIE -12”.

Ćwiczenie to jest jedną z form szkolenia obronnego. Podstawowym celem ćwiczenia było sprawdzenie stawiennictwa osób skierowanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz ich zapoznanie ze strukturą i specyfiką Służby Więziennej.

W dniu 12 października 2012 r. ćwiczenie zostało poprzedzone otwarciem Konferencji, poświęconej militaryzacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz wymianie doświadczeń z dotychczas przeprowadzonych ćwiczeń pod kryptonimem POWOŁANIE, realizowanych w latach 2010-2011.

Konferencja jest efektem ścisłej i owocnej współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z Ministerstwem Obrony Narodowej, zarówno na poziomie międzyresortowym jak i na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI, ppłk Konrad STUBE i Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Nad prawidłowym stawiennictwem żołnierzy rezerwy na ćwiczenia czuwał kpt. Przemysław BOJARCZUK, kpt. Jerzy SOBCZAK oraz Grażyna JĘDRZEJCZAK.

Połączenie Konferencji z praktycznym ćwiczeniem pozwoliło w czasie rzeczywistym ocenić przebieg ćwiczenia, a także porównać go z realizacją analogicznych ćwiczeń w latach ubiegłych oraz wyciągnąć wnioski do dalszej działalności.


Na podstawie artykułu ze strony internetowej COSSW w Kaliszu - kpt. J.Sobczak


12.10.2012 r.
OTWARCIE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W BRZEZINACH

W dniu 12 października kpt. Jerzy SOBCZAK uczestniczył w otwarciu kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Brzezinach w powiecie kaliskim. Funkcjonalny i pięknie położony obiekt przy Zespole Szkół w Brzezinach służyć będzie uczniom i mieszkańcom gminy. Otwarcie sportowego, przyszkolnego obiektu, zbiegło się z uroczystościami Dnia Edukacji Narodowej.

Po powitaniu przybyłych gości i krótkim przemówieniu wójta, spotkanie zainaugurowano przecięciem wstęgi. Kompleks nowo wybudowanych boisk poświęcił ks. dr Jerzy Adamczak.

Realizowana inwestycja kosztowała ponad milion złotych, a złożyły się na nią: Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Gminy Brzeziny.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali sportowej. Wójt gminy Brzeziny, Krzysztof Niedźwiedzki, powitał zebranych w gościnnych progach ZS w Brzezinach a następnie wręczył podziękowania wykonawcom obiektu sportowego oraz wyróżnienia nauczycielom pracującym w szkołach położonych na terenie gminy.

Na zakończenie uroczystości młodzież szkoły zaprezentowała przedstawienie, na temat krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, które zostało nagrodzone dużymi brawami.


12.10.2012 r.
WRĘCZENIE ODZNACZEŃ WOJSKOWYCH

W dniu 12 października 2012 roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „Gwiazda Iraku” oraz „Gwiazda Czadu”.

Odznaczenia wojskowe o charakterze pamiątkowym mające w nazwie wyraz „Gwiazda” nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i są nagrodą za nienaganną służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami państwa. Misje te wymagają odwagi oraz odpowiedzialności, a niekiedy bohaterstwa. Wyróżnionych zostało 2 żołnierzy rezerwy:

- „Gwiazdą Czadu” chor. rez. Piotr Maciaszczyk;
- „Gwiazdą Iraku” st. szer. Grzegorz Mergist.

Uroczystego wręczenia dokonał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Zdzisław Małkowski.


Autor tekstu: A. Matuszewska
Autor zdjęć: T. Sieklucki


03.10.2012 r.
KOLEJNYCH SIEDMIU ŻOŁNIERZY REZERWY W NSR

W dniu 03 października br. po raz kolejny Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu zorganizował kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych. Na kwalifikacje z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu zgłosiło się siedmiu żołnierzy rezerwy z którymi na obiektach Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przeprowadzono sprawdzian ze sprawności fizycznej. Następnie uczestnicy kwalifikacji przemieścili się do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu gdzie m.in. podpisali kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i odebrali karty przydziału kryzysowego.

W imieniu szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu kontrakty podpisał i wręczył ppłk Konrad STUBE. Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu reprezentował Pan Włodzimierz SELIGA.

Kolejne kwalifikacje do Kompanii NSR WSzW w Poznaniu odbędą się 07 listopada 2012 r. Wszystkich żołnierzy rezerwy zainteresowanych wykonywaniem obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwy prosimy kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Kaliszu.

Jednocześnie informujemy, że w każdy piątek o godz. 11.00 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu organizowane jest spotkanie dla wszystkich żołnierzy rezerwy zainteresowanych zasadami naboru i wykonywaniem obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Serdecznie zapraszamy!