Strona Główna BIP Strona Główna
wrzesień
 

28.09.2012 r.
OBCHODY ŚWIĘTA 2 SKRZYDŁA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W JAROCINIE

W dniu 28 września 2012 r. na jarocińskim rynku odbyły się tegoroczne obchody święta 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

W uroczystości wzięli udział m.in. Burmistrz Jarocina – Pan Stanisław MARTUZALSKI, przedstawiciel Dowódcy Sił Powietrznych, - płk dypl. Jarosław PYŁA, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu dr płk Zdzisław MAŁKOWSKI, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, dowódcy jednostek wojskowych, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież szkolna i mieszkańcy Jarocina.

Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierz USAREK w swoim przemówieniu przypomniał czternastoletnią historię Skrzydła oraz podkreślił prestiż nie tylko obu baz lotnictwa taktycznego, ale i batalionu jako jednostki niezbędnej w budowaniu, modernizacji i remontu wielu lotnisk wraz z ich infrastrukturą.

Podczas uroczystości można było zobaczyć przelot klucza samolotów, wystawę fotografii lotniczej, sprzętu wojskowego oraz wystawę uzbrojenia samolotu wielozadaniowych F-16.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu wystawiła również stanowisko promocyjne. Kpt. Jerzy SOBCZAK oraz Pani Jadwiga TRAWCZYŃSKA udzielali zainteresowanym informacji na temat naboru do zawodowej służby wojskowej, służby przygotowawczej oraz zasad podpisania kontraktu w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


Autor tekstu: J. Sobczak
Autorzy zdjęć: st. sierż. Marcin ZAMARO-TOKARSKI, Tomasz WASIŃSKI, Andrzej OLEJNICZAK, J. Sobczak


27.09.2012 r.
73. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Przedstawiciele władz samorządowych, środowisk kombatanckich oraz dzieci i młodzież szkolna uczestniczyli w obchodach 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Pamięć ofiar uczczono składając kwiaty i zapalając znicze przed tablicą pamiątkową na ścianie ratusza, przed obeliskiem w lesie skarszewskim oraz na zbiorowej mogile na cmentarzu tynieckim.

W podkaliskim Skarszewie, przy obelisku upamiętniającym 56 żołnierzy Armii Krajowej rozstrzelanych przez niemieckiego okupanta 19 stycznia 1945 roku samorząd Kalisza reprezentowali: wiceprezydent Jacek Konopka oraz Wincenty E. Pawlaczyk, przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Obecny był Andrzej Nowak, wójt gminy Żelazków, kombatanci z kaliskiego koła Światowego Związki Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Związku Piłsudczyków.

Następnie uczestnicy uroczystości przejechali na cmentarz tyniecki, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze na zbiorowej mogile poświęconej poległym żołnierzom AK. Wśród delegacji znaleźli się ponadto przedstawiciele: wojewody wielkopolskiego, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, harcerze z kaliskiego Hufca ZHP oraz młodzież z Zespołu Szkół Samochodowych i Szkoły Podstawowej nr 22 im Józefa Piłsudskiego.

W uroczystościach Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu reprezentował kpt. Jerzy SOBCZAK.


Tekst i zdjęcia: Karina Zachara


26.09.2012 r.
TYTUŁ HONOROWY

W dniu 26. września br. na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu odbyło się szkolenie połączone z odprawą komendantów z Wielkopolski prowadzoną przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. dr. Zdzisława Małkowskiego. Kończąc odprawę Szef WSzW wręczył tytuły honorowe i odznaki "Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej" za czyny świadczące o ofiarności, odwadze, za znaczące osiągnięcia szkoleniowe lub dydaktyczne, w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych lub uzbrojenia:
- odznakę II stopnia srebrną Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzejowi Krupińskiemu,
- odznakę III stopnia brązową Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Pile ppłk Tomaszowi Cieślakowi.

Na podstawie artykułu ze strony internetowej WSzW w Poznaniu.


25.09.2012 r.
NAPAD NA WKU

W godzinach wieczornych w dniu 25. września doszło do włamania oraz podpalenia w budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. Taki właśnie scenariusz był podstawą do prowadzenia ćwiczeń wspólnie z Policją, Strażą Pożarną oraz grupą interwencyjną HUNTERS. Celem zajęć było zapoznanie kadry i pracowników wojska z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie ochrony obiektu wojskowego. W ramach ćwiczeń praktycznych doskonalono zasady działania dysponentów służbowych telefonów komórkowych w warunkach realnego zagrożenia. Celem szkolenia było również sprawdzenie współdziałanie sił ochronnych z osobami pełniącymi dyżur oraz siłami Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz SUFO – Grupą „HUNTERS”.

Autor tekstu: J. Seleta
Autorzy zdjęć: T. Sieklucki, M. Marcinkowska


25.09.2012 r.
ŚWIĘTO SŁUŻBY CELNEJ

W dniu 25. września br. obchodzony był uroczyście Dzień Służby Celnej w Kaliszu. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej w Kościele Garnizonowym. Następnie na Rynku Głównym w Kaliszu odbył się uroczysty apel, w trakcie którego wręczono awanse na kolejne stopnie, odznaczenia i wyróżnienia. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Na zakończenie funkcjonariusze, pracownicy Służby Celnej oraz zaproszeni goście spotkali się w Restauracji Ratuszowej na Rynku Głównym. Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk. dr. Zdzisława Małkowskiego reprezentował Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński.

Autor tekstu: J. Seleta
Autor zdjęć: T. Sieklucki


19.09.2012 r.
KOLEJNI ŻOŁNIERZE REZERWY W NSR

W dniu 19 września br. odbyły się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych do kompanii przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu.

Do kwalifikacji przystąpiło 8 żołnierzy rezerwy z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu. Pomyślnie zaliczyło kwalifikacje 7 żołnierzy rezerwy, z którymi podpisany został kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk. dr. Zdzisława Małkowskiego, a w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu p. Włodzimierz Seliga wręczył wszystkim zakwalifikowanym żołnierzom karty przydziału kryzysowego. Kwalifikacje odbywały się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Bukowskiej.

Autor tekstu: J. Seleta
Autor zdjęć: W. Seliga


17.09.2012 r.
UROCZYSTE OBCHODY 17-go WRZEŚNIA

W dniu 17-go września 2012 r. odbyły się uroczyste obchody wrześniowych rocznic, które zorganizowali Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu oraz Związek Sybiraków w Kaliszu . W 73 rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę odbyły się uroczystości patriotyczne w Ogrójcu Klasztoru OO Jezuitów w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 2. Mieszkańców ziemi kaliskiej licznie reprezentowały organizacje społeczne, polityczne i szkolne, przedstawiciele władz samorządowych oraz służby mundurowe. Po odegraniu hymnu państwowego, powitaniu zebranych, przemówieniu okolicznościowym przedstawiciela Sybiraków, przedstawiony został program muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. Następnie zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze pamięci. Uroczystość zakończył hymn Sybiraków. Zaproszeni goście udali się na mszę św. w Kościele pw. Serca Jezusowego przy Klasztorze. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Marek Kosicki.

Autor tekstu: J. Seleta
Autor zdjęć: J. Sobczak


16.09.2012 r.
BOHATEROM Z WESTERPLATTE

W dniu 16 września 2012 r. w Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. W programie uroczystości znalazło się również złożenie wiązanek i zapalenie zniczy przy pomniku Bohaterów Westerplatte znajdującym się przy kościele parafialnym. W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu wiązankę złożył kpt. Jerzy SOBCZAK.

Autor tekstu: J. Sobczak
Autor zdjęć: J. Sobczak


15.09.2012 r.
ZAWODY STRZELECKIE W COSSW W KALISZU

W dniu 15 września 2012 r. delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu wzięła udział w VIII Zawodach Strzeleckich o Puchar Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Obok drużyn, reprezentujących Służbę Więzienną, w zawodach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych Kalisza, Policji, Straży Granicznej. Podobnie jak w latach ubiegłych celem zawodów jest integracja różnych instytucji, a przede wszystkim „braci mundurowej” oraz popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności i wspólna wymiana doświadczeń. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentowali kpt. Jerzy Sobczak, kpt. Przemysław Bojarczuk oraz p. Leszek Cierniak.

Autor tekstu: J. Seleta
Autor zdjęć: J. Sobczak


11.09.2012 r.
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LISKOWIE

W dniu 03 września 2012r. kpt. Jerzy SOBCZAK wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie. W zintegrowanym Zespole Szkół Nr 1 z Zespołem Szkół Nr 2 naukę rozpoczęło 532 uczniów, którzy kształcą się między innymi na kierunku Liceum Ogólnokształcącym przygotowujące do pracy w służbach mundurowych i jednostkach zarządzania kryzysowego. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele straży pożarnej, straży miejskiej, policji oraz władz samorządowych m.in. Krzysztof NOSAL – Starosta Kaliski oraz Maria KRAWIEC – Wójt Gminy Lisków. Spotkanie uświetnił występ uczennicy szkoły Natalii FELISIAK.

Zdjęcia wykonał Maciej MARCINIAK


09.09.2012 r.
WKU W KALISZU NA DOŻYNKACH W WOJCIECHOWIE

W dniu 09.09.2012r. odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe w Wojciechowie. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu wspólnie z 16 batalionem remontu lotnisk z Jarocina zorganizowała stoisko promocyjne dotyczące naboru do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służby przygotowawczej. Stanowisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy jak również władz samorządowych i zaproszonych gości. Z ramienia WKU w Kaliszu służbę wojskową promował kpt. Jerzy Sobczak, jednostkę wojskową z Jarocina reprezentowali żołnierze pod dowództwem mł. chor. Mariusza Świerkowskiego.

Autor tekstu: J. Seleta
Autor zdjęć: M. Zaborowski


08.09.2012 r.
KROS STRZELECKI W PLESZEWIE

W dniu 8 września 2012 r. na strzelnicy Karczemka Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Pleszewie odbyły się Wielkopolskie Zawody Ligi Obrony Kraju w Krosie Strzeleckim. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński w imieniu Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr. Zdzisława Małkowskiego wręczył puchar zwycięskiej drużynie w klasyfikacji generalnej. Miejsce pierwsze z dorobkiem 31 punktów przeliczeniowych zdobyła drużyna Pleszew I, na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Poznania z 25 punktami, miejsce trzecie zdobyła drużyna Pleszew II zdobywając 16 punktów. Honorowym gościem zawodów był poseł Ziemi Południowej Wielkopolski Leszek Aleksandrzak z Kalisza, który ufundował puchar za zdobycie drugiego miejsca. Zawody zakończyła konkurencja – pojedynek strzelecki do tarcz biathlonowych, który zawsze cieszy się dużym powodzeniem wśród uczestników zawodów. W trakcie strzelania oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnej „wojskowej grochówki z wkładką” gotowanej na kuchni polowej.

Autor tekstu: J. Seleta
Autor zdjęć: R. Wiliński


07.09.2012 r.
59 ROCZNICA POWSTANIA 19 SAMODZIELNEGO ODDZIAŁU GEOGRAFICZNEGO

W dniu 7 września 2012 r. delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu pod dowództwem ppłk Andrzeja Krupińskiego wzięła udział w obchodach 59 rocznicy powstania 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego ( SOG ) w Lesznie. Podczas uroczystej akademii płk dr Zdzisław Małkowski Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu wspólnie z wojskowymi komendantami uzupełnień z Kalisza i Leszna wręczył Dowódcy 19 SOG płk mgr inż. Zbigniewowi Nowakowi ryngraf okolicznościowy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu i życzył dalszych sukcesów, wszelkiej pomyślności oraz dalszych lat służby na rzecz geografii wojskowej. W uroczystości brali również udział przedstawiciele geografii wojskowej z Czech oraz Słowacji. Po zakończeniu akademii zaproszeni goście oraz kadra i pracownicy wojska jednostki geograficznej udali się na Krzesiny, gdzie dowódca bazy zaprezentował samoloty wielozadaniowe F-16. Święto zakończyło spotkanie pokoleń, które odbyło się w okolicach Leszna w Boszkowie.

Autor tekstu: J. Seleta
Autorzy zdjęć: J. Siemiankowski, R. Wojciechowski


03.09.2012 r.
MISTRZOSTWA SPORTOWO – OBRONNE DLA ŻOŁNIERZY NSR ORAZ UCZNIÓW KLAS O PROFILU WOJSKOWYM

Informuję, że Minister Obrony Narodowej objął honorowym patronatem „Ogólnopolskie drużynowe mistrzostwa sportowo – obronne dla uczniów klas o profilu wojskowym” oraz „Ogólnopolskie indywidualne i drużynowe mistrzostwa sportowo – obronne dla żołnierzy NSR”, które odbędą się odpowiednio w dniach: 17- 20.09 i 21- 23.09.2012 roku w Bolesławcu. Organizatorem zawodów sportowo-obronnych jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”. Ochotnicy deklarujący uczestnictwo w zawodach, powinni dokonywać zgłoszeń bezpośrednio do Wiceprezesa Stowarzyszenia - Pana Bogdana FIJAŁKOWSKIEGO (tel. 500 084 348) do dnia 10 września 2012 roku.


03.09.2012 r.
X OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU ULICZNEGO SŁUŻB MUNDUROWYCH

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz organizuje „X Ogólnopolski bieg uliczny służb mundurowych” który odbędzie się w dniu 15.09.2012 r. w Głuchołazach. Impreza ma na celu integrację służb mundurowych na arenie sportowej i jest jedyną tego typu imprezą w Polsce, a do udziału zapraszani są przedstawiciele Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Policji oraz Straży Pożarnej.więcej informacji www.glucholazy.pl


02.09.2012 r.
IX ŚWIĘTO SPÓŁDZIELCZOŚCI W JAROCINIE

W dniu 2 września br. na terenie Parku Miejskiego w Jarocinie zorganizowano obchody IX Święta Spółdzielczości. W celu zaprezentowania uczestnikom uroczystości zasad naboru i wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz zachęcenia potencjalnych kandydatów do zawarcia kontraktów i nadania przydziałów kryzysowych Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu wspólnie z Jednostką Wojskową Nr 3918 w Jarocinie wystawiła punkt informacyjno-promocyjny. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentowała Pani Monika MARCINKOWSKA, która udzielała wyczerpujących informacji osobom zainteresowanym Narodowymi Siłami Rezerwowymi.


01.09.2012 r.
73. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Przed kaliskim ratuszem odbyła się uroczystość uczczenia 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystości wzięły udział władze miasta, parlamentarzyści, członkowie związków kombatanckich, służb mundurowych, poczty sztandarowe i delegacje wielu instytucji i organizacji społecznych. Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu reprezentował kpt. Jerzy Sobczak, który wspólnie z księdzem kapelanem płk. Tadeuszem Pałuską złożył kwiaty przed Tablicą Pamięci. Obchody uświetnił występ orkiestry dętej.

Fot: Karina Zachara
Adres www:
Urząd Miejski w Kaliszu