Strona Główna BIP Strona Główna
sierpień
 

30.08.2012 r.
ZAKOŃCZENIE II TURNUSU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Kolejni żołnierze powołani w ramach II turnusu do służby przygotowawczej zakończyli czynną służbę wojskową. W dniu 23.08.2012 r. w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu oraz 30.08.2012 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przedstawiciele z jednostek wojskowych podpisali z żołnierzami kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu karty przydziału kryzysowego wręczył Pan Włodzimierz SELIGA. Żołnierze po zakończeniu służby przygotowawczej chcą się ubiegać o powołanie do zawodowej służby wojskowej.


20.08.2012 r.
KWALIFIKACJA DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ

W poniedziałek 20 sierpnia 2012 r. odbyła się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w 16 jarocińskim batalionie remontu lotnisk. Kwalifikacja prowadzona jest w kilku etapach. Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie do służby zawodowej jest posiadanie przydziału kryzysowego w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Następnie oceniano zgodność posiadanej specjalności wojskowej i wykształcenia cywilnego z planowanym do objęcia stanowiskiem. Również ważnym etapem kwalifikacji pozostaje ocena sprawności fizycznej, której dokonano na podstawie ćwiczeń oraz biegów. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z dowódcą jednostki lub osobą przez niego upoważnioną. Z terenu administrowanego przez WKU w Kaliszu zaliczyło pomyślnie kwalifikacje 14 żołnierzy rezerwy i otrzymało zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowiska służbowe.


15.08.2012 r.
UROCZYSTOŚCI W KALISZU

Bitwę stoczoną w sierpniu 1920 roku na przedpolach Warszawy upamiętnili wczoraj kaliszanie. W 92. rocznicę Cudu nad Wisłą w kościele garnizonowym odprawiono mszę świętą, a potem złożono kwiaty i znicze na cmentarzu wojskowym przy ul. Żołnierskiej.

Uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny i jej obrońców odprawił kapelan ks. płk Tadeusz Pałuska. Wspominał on męstwo polskich żołnierzy, jak i bohaterstwo cywilów, którzy pospieszyli z pomocą osłabionej armii. Dzięki temu wsparciu i odwadze wszystkich walczących udało się odeprzeć nacierającą Armię Czerwoną. Pokonanie mających przewagę krasnoarmiejców określone zostało cudem, co do dzisiaj funkcjonuje w nazewnictwie historycznym. Zwycięstwo Polaków miało niemały wpływ na dzieje zachodniej Europy, ponieważ zatrzymało rozprzestrzenianie się rewolucji komunistycznej. W uroczystej mszy z okazji święta Żołnierza Wojska Polskiego, a także przypadającego w tym dniu jednego z najważniejszych świąt w kościele katolickim - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - uczestniczyli kaliscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i powiatowych, stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, służb mundurowych, harcerze i mieszkańcy miasta. Z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu udział brał ppłk Andrzej Krupiński.

Rocznicowe obchody zorganizował Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Tekst: Juliusz Kowalczyk
Fot: Karina Zachara
Adres www: Urząd Miejski w Kaliszu

Na podstawie strony internetowej Urzędu Miasta Kalisza


15.08.2012 r.
XXI BIEG IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KOBYLINIE POD HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

W celu popularyzacji biegania wśród społeczeństwa, uczczenia pamięci Budowniczego Rzeczypospolitej Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz uczczenia Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2012 r. w Kobylinie odbył się XXI Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Kobylin 2012 pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej.
W biegu wzięło udział 256 zawodników w różnych grupach wiekowych. Po dopełnieniu przez zawodników wszystkich formalności przedstartowych i krótkiej rozgrzewce o godzinie 10.30. Burmistrz Kobylina Pan Bernard JASIŃSKI dał sygnał do startu na dystansie 15 km. Z wynikiem 47 minut i 19 sekund zwyciężył Siemanowicz Bogdan z zespołu Finisz Kalisz, drugie miejsce zajął Draczyński Adam z Astry Nowa Sól, na miejscu trzecim uplasował się Blahodir Yuriy z Finisz Kalisz.

W między czasie rozegrano również zawody wśród najmłodszych dzieci, które często startowały z rodzicami lub dziadkami. Zwycięzcy biegu honorową plakietę Ministra Obrony Narodowej wręczył mjr Jerzy SELETA. W trakcie biegu Wojskowa Komeda Uzupełnień w Kaliszu wystawiła stanowisko promocyjne. Osobom zainteresowanym udzielano informacji na temat możliwości odbycia służby przygotowawczej oraz zasad wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Celem zawodów jest popularyzacja sportu wśród lokalnej społeczności połączona z dobrą lekcją historii.


15.08.2012 r.
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Obchody Święta WP w powiecie ostrowskim rozpoczęły się spotkaniem w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach z członkami Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Gminnego Koła w Przygodzicach. Następnie odbyła się w miejscowym kościele Msza św. w intencji żołnierzy Wojska Polskiego. W dniu 15. sierpnia w godzinach porannych w ostrowskiej Konkatedrze odprawiona została Msza św. z okazji Dnia Wojska Polskiego, a następnie w sali sesyjnej odbyło się „spotkanie pokoleń”, żołnierzy w stanie spoczynku, żołnierzy rezerwy oraz w służbie czynnej. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował kpt. Przemysław Bojarczuk.


14.08.2012 r.
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W OSTRZESZOWIE

Święto Wojska Polskiego obchodzono w powiecie ostrzeszowskim 14 sierpnia. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą ku czci generała Józefa Hallera na ostrzeszowskim rynku. W uroczystościach udział wzięli kombatanci, lokalne władze samorządowe, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu oraz organizacji społeczno – politycznych. Gościem honorowym uroczystości był komandor Marynarki Wojennej, ostrzeszowianin z urodzenia, Maciej Janiak. Po uroczystościach rocznicowych odbyło się tradycyjne spotkanie kombatantów z władzami powiatu ostrzeszowskiego oraz poczęstunek żołnierski. Organizatorami obchodów Święta Wojska Polskiego oraz rocznicy Cudu nad Wisłą był Starosta Ostrzeszowski oraz Zarząd Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrzeszowie. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy Seleta.

Na podstawie strony internetowej Powiatu Ostrzeszowskiego.


Adres www: Powiat Ostrzeszowski


14.08.2012 r.
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W WKU

Obchody święta rozpoczęło poranne spotkanie u komendanta z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z koła w Kaliszu. Następnie kadra, pracownicy wojska oraz zaproszeni goście zebrali się na świetlicy, gdzie zgodnie z regulaminem wojskowym odbyła się uroczystość Święta Wojska Polskiego.
15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej Siły Zbroje Rzeczypospolitej Polskiej obchodzą swoje święto - Święto Wojska Polskiego. Ustanowione ono zostało 30 lipca 1992 roku i nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej, która dzień ten obchodziła właśnie 15 sierpnia w rocznicę rozpoczęcia przez pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej forsowania Wieprza pod Kockiem. W ten sposób zaczęła się słynna kontrofensywa, w wyniku której rozbito wojska rosyjskie. Tymi słowami rozpoczyna się rozkaz wojskowego komendanta uzupełnień z okazji obchodów naszego święta. W tym szczególnym dla nas dniu płynęły słowa podziękowania wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym za trud i poświęcenie w codzienne wykonywanie obowiązków służbowych. Komendant podziękował również wszystkim zaproszonym gościom, którzy licznie zjawili się na uroczystej zbiórce o godzinie 12.00. W czasie uroczystości wręczono medale i akty mianowania. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udział w misjach poza granicami kraju odznaczony został Gwiazdą Iraku sierż. szt. rez. Tomasz Klaczyński. Postanowieniem Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych wyróżniony medalem za udział w misjach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa został st. szer. rez. Bartłomiej Kubica. Postanowieniem Ministra Obrony Narodowej mianowani zostali na stopień kapitana żołnierze niepodlegający obowiązkowi służby wojskowej por. Sławomir Wierdak oraz por. Wacław Mickiewicz. Również wojskowy komendant uzupełnień za wzorową i sumienną służbę wojskową wyróżnił mianowaniem na kolejny stopień wojskowy żołnierzy rezerwy plut. rez. Michała Krzymińskiego na stopień sierż. rez. oraz st. kpr. rez. Tomasza Kępę na stopień plut. rez. Wszyscy żołnierze oraz pracownicy naszej komendy zostali wyróżnieni pochwałą lub nagrodą pieniężną. Uroczystość zakończono wspólnym zdjęciem z komendantem odznaczonych oraz nowo mianowanych.


14.08.2012 r.
UROCZYSTY APEL POŁĄCZONY Z AKCJĄ PROMOCYJNĄ W 16 BATALIONIE REMONTU LOTNISK W JAROCINIE

W dniu 14 sierpnia br. w 16 batalionie remontu lotnisk im. gen. bryg. Stanisława Taczaka odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego. Meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystej zbiórki złożył dowódcy jednostki ppłk dypl. Marianowi BOROWIAKOWI, szef sztabu kpt. Jacek GOCHNO. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień kpt. Przemysław BOJARCZUK oraz p. Włodzimierz SELIGA. Tradycyjnie Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła stanowisko promujące Narodowe Siły Rezerwowe. W ramach dnia otwartych koszar mieszkańcom Jarocina i miejscowości pobliskich udzielano szczegółowych informacji odnoście naboru oraz zasad wykonywania obowiązków w ramach NSR. Promowano również zawodową służbę wojskową na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego oraz zachodnio-pomorskiego.


10.08.2012 r.
SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI REZERWY

W piątek 10 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie z żołnierzami rezerwy przybyłymi na zaproszenie wojskowego komendanta uzupełnień. W trakcie spotkania mjr Jerzy Seleta zapoznał zebranych z aktami normatywno-prawnymi dotyczącymi służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Przedstawił także zakres obowiązków spoczywających na żołnierzach posiadających karty przydziału kryzysowego, omówił korzyści materialne związane z tego rodzaju służbą. Spotkanie zakończyło się złożeniem wniosków o powołanie przez osoby chętne do wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych.


01.08.2012
ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

W dniu 31 lipca 2012r. w przeddzień 68. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się w Kaliszu obchody uroczystości patriotycznych zorganizowanych przez Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Władze miasta Kalisza, kombatanci, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji oddali hołd ks. Józefowi Sieradzanowi, kapelanowi Powstania Warszawskiego. Przed pomnikiem ku czci kapłana złożono kwiaty i znicze. Na cmentarzu przy ul. Częstochowskiej, gdzie znajduje się grób księdza odbyła się msza polowa. W dniu 1 sierpnia w 68 Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze przed obeliskiem na terenie Ogrójca Klasztoru OO Jezuitów, następnie odprawiona została Msza św. w intencji Bohaterów Powstania. Kadrę oraz pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu reprezentował ppłk Andrzej Krupiński.
Na podstawie strony Urzędu Miasta Kalisza


Adres www: Urząd Miejski w Kaliszu


01.08.2012
WRĘCZENIE KART POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W dniu 1sierpnia 2012 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński uroczyście wręczył pierwsze karty powołania do służby przygotowawczej na wrzesień tego roku. Służba przygotowawcza rozpoczyna się w dniu 3 września 2012 roku, potrwa zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej do czterech miesięcy. Służba realizowana będzie w dwóch etapach, pierwszy to etap szkolenia podstawowego, w trakcie, którego elewi złożą przysięgę. Drugi etap to szkolenie specjalistyczne. Służba przygotowawcza jest przepustką do Narodowych Sił Rezerwowych, a pasja i wyzwanie może zaowocować w przyszłości zawodową służbą wojskową.