Strona Główna BIP Strona Główna
lipiec
 

20.07.2012
ŚWIĘTO POLICJI W KALISZU

20 lipca w kaliskiej komendzie odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji. Dla mundurowych to czas awansów, nominacji i odznaczeń. Awans na stopień młodszego inspektora Policji otrzymał Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły oraz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł. insp. Sławomir Dziupiński. Obchody Święta Policji rozpoczęły się o godz. 12.00, mszą św. w Kościele Garnizonowym. Jednocześnie przy tablicy upamiętniającej policjantów Ziemi Kaliskiej zamordowanych w 1940 roku w Miednoje wystawiona została warta honorowa. Po zakończeniu uroczystej koncelebry policjanci i goście udali się do sali Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji przy ul. Łódzkiej w Kaliszu, gdzie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. Rozpoczął ją dowódca uroczystości - podinsp. Grzegorz Matuszczak, który złożył meldunek Komendantowi Miejskiemu Policji w Kaliszu - mł. insp. Mirosławowi Ścisłemu. Po odegrania hymnu państwowego, głos zabrał Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły. W swym przemówieniu wspomniał o sukcesach jakie odnotowali kaliscy policjanci w ciągu ostatniego roku. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Marek Kosicki.

Na podstawie strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.


Adres www: Komenda Miejska w Policji


06.07.2012
PROMOCJA NA PIERWSZY STOPIEŃ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

06 lipca 2012 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się uroczysta promocja oficerska absolwentów szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 349 funkcjonariuszom nadano stopień podporucznika Służby Więziennej.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św., odprawionej w intencji nowomianowanych oficerów w Kościele pod wezwaniem Podniesienia Krzyża Świętego w kaliskim Szczypiornie.

W uroczystości na placu apelowym Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej uczestniczyli: Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Stanisław Koziej, Zastępca Prokuratora Generalnego pan Robert Herman, Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, Komendant Główny Policji Nadinspektor Marek Działoszyńki, Zastępca Komendanta Głównego Staży Granicznej gen. brygady Marek Borkowski. W promocji uczestniczyli licznie parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, kurateli, nauki, szkolnictwa wyższego, wojska, policji i straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej oraz przedstawiciele środowiska więziennego.

Prymusem szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej została ppor. Emilia Danielewicz - Gburczyk, terapeuta z Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu, uzyskała najwyższą ocenę - celująca, ze średnią ocen 5,60.

Drugą lokatę otrzymał mł. inspektor działu organizacyjno – prawnego Aresztu Śledczego we Wrocławiu, mł. chor. Ireneusz Kubera ze średnią ocen 5,44, otrzymując ocenę bardzo dobrą. Trzecią, młodszy wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Gdańsku – Przeróbce, mł. chor. Michał Maryniak ze średnią ocen 5,30, otrzymując ocenę bardzo dobrą. Absolwenci zostali wyróżnieni nagrodami pieniężnymi i książkowymi.

Dowódcą uroczystości był mjr Wojciech Wasielewski, starszy wykładowca zakładu technik interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego, dowódcą kompanii reprezentacyjnej był kpt. Rafał Wożniak, starszy wykładowca zakładu technik interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego.

Oprawę muzyczną i artystyczną promocji zapewniła Orkiestra Sił Powietrznych z Koszalina pod dowództwem st. chor. Tomasza Zajączkowskiego.

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, profesor Stanisław Koziej, a także Dyrektor Generalny Służby Więziennej, w swoich przemówieniach, skierowanych do absolwentów podkreślali znaczącą rolę funkcjonariuszy Służby Więziennej w utrzymaniu porządku i życiu społecznym kraju.

Tekst: Joanna Kempa
Zdjęcia: Grzegorz Wieczorek
Na podstawie strony internetowej COSSW w Kaliszu.


Adres www: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej


05.07.2012
OGŁOSZENIA W KOŚCIOŁACH

Dobiega końca czas przekazywania ogłoszeń o naborze do służby przygotowawczej, służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służby zawodowej przez księży Diecezji Kaliskiej. W 285 parafiach na zakończenie Mszy św. przekazywane były ogłoszenia Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu promujące służbę wojskową. Ogłoszenia wywieszone zostały również na tablicach informacyjnych


02.07.2012
WRĘCZENIE GWIAZD IRAKU

W dniu 2 lipca w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń "Gwiazdy Iraku”. Odznaczenia wojskowe o charakterze pamiątkowym mające w nazwie wyraz "Gwiazda" nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i są nagrodą za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa. Misja w Iraku należała do jednych z najtrudniejszych misji Wojska Polskiego. Wymagała odwagi oraz odpowiedzialności od żołnierzy, którzy brali w niej udział. Wyróżnionych zostało 2 żołnierzy rezerwy. W uroczystości wręczenia odznaczeń brały również udział rodziny żołnierzy.