Strona Główna BIP Strona Główna
czerwiec
 

29.06.2012 r.
POŻEGNANIE ODCHODZĄCEGO DO REZERWY ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

W dniu 29.06.2012 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI w obecności kadry i pracowników wojska oraz zaproszonych gości, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, pożegnał odchodzącego do rezerwy szefa wydziału - zastępcę wojskowego komendanta uzupełnień:

mjr Romana Sławika.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński przedstawił szczegółowo drogę służby wojskowej odchodzącego do rezerwy. Podziękował za wieloletnią, ofiarną służbę dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i życzył pomyślności w życiu osobistym i dalszej aktywności zawodowej w cywilu. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław Małkowski wyróżnił mjr Sławika nagrodą rzeczową oraz listem gratulacyjnym. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu wyróżnił odchodzącego z szeregów zawodowej służby wojskowej nagrodą rzeczową oraz nagrodą pieniężną.


29.06.2012 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KLASACH MUNDUROWYCH

W dniu 29.06.2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Zakończenie roku szkolnego było okazją do podsumowania osiągnięć w pracy uczniów klas mundurowych o profilu wojskowym oraz zarządzania kryzysowego. Uroczystość zakończenia roku szkolnego stała się także okazją do podziękowania za dotychczasową współpracę odchodzącemu do innej szkoły ponadgimnazjalnej panu dyrektorowi Dariuszowi Kaczmarkowi. Były również podziękowania adresowane do pani wicedyrektor Teresy Graczyk, która z końcem sierpnia, po wielu latach pracy, przechodzi na emeryturę. Służby mundurowe reprezentowali przedstawiciele Policji oraz Wojska Polskiego, insp. Krzysztof Nadera oraz mjr Jerzy Seleta.


19.06.2012 r.
II TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE PODOFICERÓW NIE BĘDZIE REALIZOWANY

UWAGA !!!

Informujemy, że II turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów planowany w okresie od 2 lipca do 30 listopada 2012 roku nie będzie realizowany.


13.06.2012 r.
II BIEG KADETA

W dniu 13 czerwca 2012 r. odbył się II Bieg Kadeta zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach. W tym roku na starcie stanęło w sumie 17 zespołów z Przygodzic oraz z Jarocina. Młodzież klas mundurowych rywalizowała o puchary Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu, Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim oraz o puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Młodzież rywalizowała na dystansie ok 9 km, gdzie rozmieszczono pięć punktów kontrolnych, na których sprawdzano wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zdobytą podczas zajęć szkolnych. Pierwsze miejsce zajął zespół z klasy drugiej wojskowej z Przygodzic. Pomimo kapryśnej pogody zawody stały na wysokim poziomie, a osiągnięte wyniki wskazywały na duże zaangażowanie młodzieży oraz chęć walki „fair play”.


02.06.2012 r.
FESTIWAL SMAKÓW

W dniu 2 czerwca w ramach Święta Miasta Kalisza zorganizowany został II Festiwal Smaków. Impreza na trwałe wpisała się w kalendarz uroczystości organizowanych przez Urząd Miasta Kalisza. Festiwal był dobrą okazją do zaprezentowania służby wojskowej, służby przygotowawczej, służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz zawodowej służby wojskowej. Na stoisku promocyjnym wystawionym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu wyczerpujących informacji udzielali kpt. Robert Sakowski oraz p. Monika Marcinkowska.


01.06.2012 r.
ŚWIĘTO W POWIDZU

W dniu 1 czerwca obchodzono uroczyście Święto 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Uroczystość stała się okazją do wystawienia przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koninie stoiska promocyjnego. W czasie zorganizowanego w tym dniu festynu reklamowano służbę zawodową, służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służbę przygotowawczą. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również szkoły wojskowe wśród przyszłorocznych maturzystów. WKU w Kaliszu reprezentowali mjr Marek Kosicki, mjr Jerzy Seleta oraz p. Marek Regulski.