Strona Główna BIP Strona Główna
kwiecień
 

30.04.2012 r.
SPOTKANIA W SZKOŁACH

Miesiąc marzec oraz kwiecień to czas spotkań z młodzieżą kończącą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu organizują na terenie szkół administrowanego terenu spotkania z uczniami ostatnich klas. W czasie spotkań wszyscy zostali zapoznani z możliwością powołania do czynnej służby wojskowej. Zaprezentowano służbę przygotowawczą, służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz służbę zawodową. Przedstawiono również możliwość podjęcia nauki w akademiach wojskowych oraz w wyższych szkołach oficerskich. W cyklu spotkań brali udział przedstawiciele wydziału rekrutacji mjr Jerzy Seleta, p. Elżbieta Wysocka oraz p. Włodzimierz Seliga.


27.04.2012 r.
NADANIE PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH

W dniu 27 kwietnia 2012 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu podpisane zostały kontrakty na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz nadane przydziały kryzysowe żołnierzom kończącym służbę przygotowawczą. W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu, w Poznaniu przydziały kryzysowe nadał mjr Marek Kosicki, natomiast w Toruniu p. Włodzimierz Seliga.


27.04.2012 r.
PROMOCJA WOJSKA W CZASIE ŚWIĘTA JW. 3918

W dniu 27 kwietnia na terenie jednostki wojskowej w Jarocinie odbyły się uroczystości upamiętniające 67. rocznicę powstania 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk im. gen. bryg. Stanisława Taczaka.

Msza św. w kościele garnizonowym p.w. oo. Franciszkanów rozpoczęła jubileuszowe obchody. W intencji 16. batalionu remontu lotnisk modlili się żołnierze, przedstawiciele władz samorządowych, młodzież jarocińskich szkół oraz mieszkańcy Jarocina. Po zakończonej mszy mieszkańcy Jarocina, zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe w asyście kompanii honorowej przekroczyły bramę jednostki wojskowej i rozpoczęła się zasadnicza część uroczystości.

Po przyjęciu meldunku od kpt. Mariusza STOJANOWSKIEGO Dowódca Batalionu ppłk dypl. Marian BOROWIAK dokonał przeglądu pododdziałów po czym przywitał dostojne grono gości z delegacją oficerów dowództwa Sił Powietrznych i 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego na czele. Obecni byli również pan Jan GRZESIEK z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Starosta Jarociński i Burmistrz Jarocina, przedstawiciele władz samorządowych powiatów, gmin i miast garnizonu jarocińskiego, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz licznie przybyli mieszkańcy ziemi jarocińskiej.

Z okazji święta batalionu Dowódca jednostki złożył wszystkim żołnierzom oraz pracownikom wojska serdeczne podziękowania za rzetelną i wymagającą wielu poświęceń służbę i pracę na rzecz jarocińskiego batalionu.

Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu Gwiazdy Afganistanu, za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa - ppłk BOROWIAK - wręczył odznaczenia „Gwiazda Afganistanu ” trzem żołnierzom batalionu.

Ponadto rozkazem specjalnym, Dowódca Batalionu wyróżnił 132 żołnierzy i 40 pracowników wojska. Żołnierzom zasłużonym dla jednostki wręczono odznaki pamiątkowe, a także nagrody rzeczowe i listy gratulacyjne.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była defilada pododdziałów jarocińskiego batalionu. W defiladzie uczestniczyły również dwa pododdziały złożone z uczniów klas o profilu wojskowym i policyjnym z ZSP nr 2. Natomiast za maszerującymi pododdziałami zaprezentowały się grupy rekonstrukcyjne 1 Pułku Strzelców Konnych Księstwa Warszawskiego, Powstania Wielkopolskiego, drużyna rekonstrukcyjna 70 Pułku Piechoty oraz żołnierze z najnowszym indywidualnym wyposażeniem. Na zakończenie przemarszu wśród wybuchów i dymu na święto batalionu przybyli „rycerze jedi” z 501 batalionu „Star Wars”, którzy sprawili najwięcej radości swoją obecnością najmłodszym gościom.

Tradycyjnie pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego cieszył się dużym zainteresowaniem i był nie lada atrakcją dla zwiedzających bez względu na wiek. Nie zabrakło również żołnierskiego poczęstunku. Specjalnie na tę okoliczność wojskowi kucharze przygotowali i wydawali z kuchni polowej bigos oraz grochówkę wojskową, która idealnie wkomponowała się w piknikowy nastrój święta jednostki.

Dla osób wiążących swoją przyszłość z wojskiem Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu wraz z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koninie zorganizowały punkt informacyjny, promujący służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, cieszący się dużym zainteresowaniem przybyłych mieszkańców regionu. WKU w Kaliszu reprezentowali mjr Jerzy Seleta oraz p. Marek Regulski.

Jubileusz 67-lecia powstania jednostki był okazją do spotkania pokoleń i wymiany doświadczeń ludzi wywodzących się z różnych środowisk . Było to ważne wydarzenie nie tylko dla żołnierzy i ich rodzin, ale także dla całej społeczności południowej wielkopolski.

Na podst. tekstu 16 brl


Adres www: 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk


24.04.2012 r.
SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE

Po zwycięskich eliminacjach rejonowych w Zdunach, młodzież ZSP CKU w Przygodzicach, zdobyła prawo do reprezentowania Południowej Wielkopolski w zawodach „Sprawni jak żołnierze” na szczeblu wojewódzkim.
24 kwietnia 2012 w Bolechowie niedaleko Poznania odbył się finał wojewódzki zawodów, których organizatorem było Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Reprezentacje 15 szkół ponadgimnazjalnych, w dwóch kategoriach-dziewcząt oraz chłopców, zmierzyły się w rywalizacji polegającej na:

-udzielaniu pierwszej pomocy,
-rzucie granatem,
-strzelaniu,
-sprawnościowym torze przeszkód,
-orientowaniu się w terenie za pomocą mapy.

Uczennice klas mundurowych CKU ZSP w Przygodzicach zajęły drużynowo trzecie miejsce ustępując tylko reprezentacji gospodarzy oraz LO w Kępnie. Drużyna męska po zaciętej i wyczerpującej rywalizacji wywalczyła czwartą lokatę.
Na zakończenie zawodów zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pucharami, medalami, dyplomami oraz drobnymi upominkami.


18.04.2012 r.
SPOTKANIE KOŁA NR 1 ZŻWP

W dniu 18 kwietnia 2012 podczas zebrania ogólnego Zarządu Rejonu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego miała miejsce miła uroczystość wręczenia medali trzydziestolecia ZŻWP czterem paniom żonom członków Koła Nr 1 ZŻWP w Kaliszu. Medale otrzymały pani Danuta Chamielec, pani Stefania Jokś, pani Wanda Benedyczak i pani Krystyna Tomaszewska.

Prezydium Zarządu rejonu wystąpiło o to odznaczenie do Zarządu Głównego ZŻWP doceniając zasługi pań w opiece nad ciężko chorymi mężami członkami koła. Medale wręczył wiceprezes Zarządu Rejonowego płk Ryszard Opaliński oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. Każda z pań otrzymała również piękną różę z rąk prezesa koła ppłk Jana Stasiełuka. Po uroczystości wręczenia medali wojskowy komendant uzupełnień podjął kawą odznaczone panie w swoim gabinecie.


14.04.2012 r.
OBCHODY 72 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Msza święta o godzinie 10.00 w dniu 14 kwietnia w Kościele Garnizonowym rozpoczęła obchody 72 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami Kalisza do ogrójca klasztoru oo. Jezuitów. Pod pomnikiem „Katyń” zostały złożone kwiaty i znicze. Rodzina ś.p. Gabrieli Zych ufundowała tablicę upamiętniającą katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r. W tablicę wmurowana jest urna z ziemią z miejsca katastrofy. W imieniu żołnierzy i pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu wiązankę złożył ppłk Andrzej KRUPIŃSKI. Obchody rocznicowe zorganizowali: Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska”, ZHP Komenda Hufca w Kaliszu oraz władze samorządowe Miasta Kalisza.


05.04.2012 r.
NADANIE PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH

W Wielki Czwartek 05 kwietnia 2012 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki nadawane były przydziały kryzysowe. W tym dniu przedstawiciel 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu podpisywał z żołnierzami kończącymi służbę przygotowawczą kontrakty na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Następnie przedstawiciel wojskowego komendanta uzupełnień mjr Jerzy Seleta wręczył karty przydziału kryzysowego.


03.04.2012 r.
NADZÓR SŁUŻBOWY Z WSZW W POZNANIU

W dniu 3 kwietnia 2012 r. zespół kontrolny z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, w składzie ppłk Piotr Pacygon oraz mjr rez. Leszek Wożniak, dokonał nadzoru służbowego prowadzonej kwalifikacji wojskowej w Krotoszynie. Sprawdzono całość przygotowań do prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krotoszynie, przygotowanie osób zatrudnionych przez starostę do zakładania ewidencji oraz przygotowanie przedstawiciela wojskowego komendanta uzupełnień w Kaliszu do prac w trakcie kwalifikacji. Nadzorem objęto również przedsięwzięcia związane z prowadzeniem ewidencji komisji lekarskiej, ewidencji wojskowej oraz prac świetlicowych.