Strona Główna BIP Strona Główna
marzec
 

30.03.2012 r.
ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIECIE OSTROWSKIM

W dniu 30 marca 2012 r. zakończyła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowska komisja jest jedną z najdłużej pracujących w Województwie Wielkopolskim. Wszyscy mężczyźni rocznika 1993 oraz panie posiadające zawód przydatny w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stanęli do kwalifikacji wojskowej, w czasie której określono zdolność do służby wojskowe, założono ewidencję na potrzeby wojska. Osoby stające przed Powiatową Komisją Lekarską otrzymały książeczki wojskowe oraz zostałyzapoznane z możliwością odbycia służby przygotowawczej, a w przyszłości z możliwością pełnienia służby w Narodowych Siłach Rezerwowych i służbie zawodowej.


29.03.2012 r.
TARGI PRACY W OSTRZESZOWIE

W czwartek 29 marca w Ostrzeszowie zorganizowane zostały Powiatowe Targi Pracy. Patronat nad targami sprawował Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki. Ideą targów była możliwość osobistego kontaktu pracodawców z osobami poszukującymi pracy oraz możliwość zapoznania się z sytuacją na lokalnym rynku pracy. Podczas targów, osoby poszukujące pracy i miejsca praktyk zawodowych miały możliwość osobistego kontaktu z pracodawcami, którzy zaprezentowali swoje firmy oraz przedstawili aktualne wolne miejsca pracy i praktyk. Wśród czterdziestu wystawców nie mogło zabraknąć służb mundurowych, wojska, policji i straży pożarnej. Wojsko reprezentowali przedstawiciel 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. Targi Pracy wykorzystano do przedstawienia oferty służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służby zawodowej.


26.03.2012
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE KĘPIŃSKIM.

W dniu 26 marca rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kępińskiego. Prace Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kępnie potrwają do 19 kwietnia. W tym roku badaniu zostanie poddanych około 460 osób. Po raz pierwszy Powiatowa Komisja Lekarska urzęduje w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. Do dyspozycji posiada odnowione pomieszczenia, gdzie orzekana jest kategoria zdrowia, zakładana ewidencja oraz zapoznawana młodzież z możliwością powołania do służby wojskowej, do jej ochotniczych form.


24.03.2012
TARGI EDUKACYJNE W KALISZU

W dniu 24 marca odbyły się piąte, jubileuszowe Targi Edukacyjne. Uroczystego otwarcia dokonał prezydent miasta Janusz Pęcherz. Targi Edukacyjne są znakomitym miejscem do zareklamowania służby wojskowej w uczelniach wojskowych. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentowali ppłk Andrzej Krupiński, mjr Jerzy Seleta oraz p. Włodzimierz Seliga. Zainteresowani mogli dowiedzieć się szczegółów na temat Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Targi Edukacyjne w założeniu pomagają zdecydować przyszłym studentom oraz uczniom o wyborze uczelni, szkoły oraz kierunku zawodowego.


20.03.2012
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE KALISKIM

W dniu 19 marca rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kaliskiego. Celem prac Powiatowej Komisji Lekarskiej jest orzeczenie kategorii zdrowia w kontekście zdolności do służby zasadniczej oraz założenie osobom stającym do kwalifikacji ewidencji wojskowej oraz wydanie wojskowego dokumentu osobistego, jakim jest książeczka wojskowa. Wszystkie osoby zostaną zapoznane z ochotniczymi formami służby wojskowej, służby przygotowawczej, służby w NSR oraz służby kandydackiej i zawodowej.


20.03.2012
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE JAROCIŃSKIM

W dniu 20 marca rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu jarocińskiego. W tym roku badaniu zostanie poddanych około 500 osób. Otwarcia prac Powiatowej Komisji Lekarskiej dokonali starosta jarociński Mikołaj Szymczak oraz wojskowy komendant uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński. Z roku na rok wzrasta liczba kobiet stających do kwalifikacji wojskowej, wynika to przede wszystkim ze zwiększenia ilości pań kształcących się na kierunkach medycznych. Wszyscy stający do kwalifikacji wojskowej zostaną zapoznani z ofertą służby wojskowej, natomiast osoby chętne mogą składać wnioski o powołanie do służby przygotowawczej i służby kandydackiej.


20.03.2012
GRA DECYZYJNA

W dniu 20.03.2012r. w 16 jarocińskim batalionie remontu lotnisk przeprowadzona została gra decyzyjna na temat „Możliwości zmian struktur organizacyjnych jednostek wojskowych pod kątem wydzielenia określonych stanowisk na potrzeby żołnierzy NSR (tworzenie wybranych komórek, wytypowanych pododdziałów wyłącznie dla NSR)”. Organizatorem zajęć był dowódca JW. 3918 ppłk Marian Borowiak, który rozpoczął i zapoznał wszystkich uczestników z planem przebiegu „Gry decyzyjnej”. Następnie por. Krzysztof Górnaś scharakteryzował dotychczasowy proces naboru do Narodowych Sił Rezerwowych na tle obowiązującego obecnie przydzielonego limitu. Druga część zajęć poświęcona była analizie w zakresie zmian struktur organizacyjnych jednostki wojskowej pod kątem wydzielenia określonych stanowisk na potrzeby żołnierzy NSR. Biorący udział starali się odpowiedzieć na pytanie – czy tworzyć pododdziały składające się z samych żołnierzy NSR, czy włączyć ich w etatowe struktury pododdziałów. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentowali ppłk Andrzej Krupiński oraz mjr Jerzy Seleta.


19.03.2012
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM

W dniu 19 marca rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu krotoszyńskiego. W tym roku badaniu zostanie poddanych około 600 osób. Prace Powiatowej Komisji Lekarskiej prowadzone są na terenie szkoły przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie. Wielu młodych ludzi z Krotoszyna i okolic pełni zawodową służbę wojskową, stąd istotnym jest zapoznanie wszystkich osób stających do kwalifikacji wojskowej z podstawami normatywno-prawnymi dotyczącymi wojska. W czasie trwania prac komisji, czyli do 13 kwietnia, wszyscy stający do kwalifikacji otrzymają wyczerpujące wiadomości na temat służby przygotowawczej, służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służby zawodowej i kandydackiej.


17. i 18.03.2012
TARGI EDUKACYJNE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Targi Edukacyjne w Ostrowie Wielkopolskim W dniach 17 i 18 marca 2012 roku w ostrowskim Zespole Szkół Technicznych odbyły się XIII Targi Edukacyjne. Wśród szkół i placówek oświatowych Powiatu Ostrowskiego stoisko reklamowe wystawiło także Liceum Ogólnokształcące z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach z promocją klas mundurowych. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym działania szkoły wspierała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu. Mjr Jerzy Seleta zachęcał wspólnie z nauczycielami do wstąpienia w szeregi LO z Przygodzic. W otwarciu targów uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatu ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Marlena Maląg, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Stanisław Krakowski. Od wielu już lat Targi Edukacyjne są znakomitą wykładnią do podjęcia decyzji przez gimnazjalistów o kontynuowaniu nauki w różnych szkołach, o różnych profilach.


15.03.2012
TARGI PRACY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

W dniu 15 marca 2012 roku odbyły się VIII Targi Pracy w Ostrwie Wielkopolskim. Honorowy Patronat sprawował starosta ostrowski Paweł Rajski. Organizatorem spotkania pracodawców był Powiatowy Urząd Pracy kierowany przez panią Hannę Pawlak – Kornacką. Wśród wystawców nie zabrakło oczywiście służb mundurowych, wojska i policji. Wojsko reprezentowali przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk oraz 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza. Osoby zainteresowane służbą wojskową otrzymały pełną informację na temat powołania do służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych, służby kandydackiej, a przede wszystkim przedstawiciele jednostek wojskowych zaprezentowali możliwość powołania do służby zawodowej w korpusie szeregowych i podoficerów.


08.03.2012
DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet wszyscy panowie na czele z wojskowym komendantem uzupełnień ppłk Andrzejem Krupińskim złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim paniom zatrudnionym w komendzie. W czasie uroczystej zbiórki komendant podziękował za codzienny trud w wykonywaniu służbowych obowiązków, życzył dużo zdrowia oraz szczęścia i powodzenia w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.


02.03.2012
DNI OTWARTE SZKOŁY

W dniach 02-03.03.2012 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbyły się „dni otwarte”, w czasie których promowano między innymi klasy o profilu wojskowym. Promocję połączoną z reklamą służby wojskowej prowadził mjr Jerzy Seleta wraz z uczniami klas pierwszych, drugich i trzecich wojskowych. W czasie spotkań z młodzieżą oraz rodzicami przedstawiono również pełną ofertę wyższych szkół wojskowych na rok akademicki 2012/2013. Od lat „dni otwarte” cieszą się powodzeniem wśród młodzieży chcącej w przyszłości związać się z mundurem. Są doskonałą okazją do zdobycia informacji na temat służby wojskowej.


02.03.2012
NOWY PROGRAM W TVP 1 NASZAARMIA.PL

W dniu 3 marca rozpoczęła się emisja nowego programu o wojsku. Celem audycji jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych z systemem szkolenia, zadaniami oraz uzbrojeniem współczesnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy odcinek poświęcony jest przygotowaniu żołnierzy, którzy w marcu tego roku rozpoczną służbę w ramach XI zmiany w Afganistanie. W założeniu program ma reklamować służbę wojskową, w szczególności służbę przygotowawczą i służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych. Program emitowany będzie w soboty o godzinie 8.00 na kanale TVP 1.


01.03.2012
POWITANIE NOWEGO ZASTĘPCY KOMENDANTA

W dniu 1 marca Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński w czasie odprawy z kadrą i pracownikami, przywitał nowo przybyłego do komendy mjr Marka Kosickiego. Mjr Kosicki rozkazem personalnym Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej został wyznaczony na stanowisko szefa wydziału – zastępcy wojskowego komendanta uzupełnień w Kaliszu. Dotychczas mjr Kosicki służył w WKU w Koninie, a poprzednio w Ostrowie Wielkopolskim. Służbę zawodową rozpoczął w Warszawie w Wojskowej Akademii Technicznej, której jest absolwentem.