Strona Główna BIP Strona Główna
luty
 

28.02.2012 r.
ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM

W dniu 28 lutego 2012 r. zakończyła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrzeszowie. Podobnie jak w roku ubiegłym około 500 mężczyzn rocznika podstawowego i roczników starszych oraz kilkanaście pań zostało poddanych badaniu lekarskiemu w celu określenia kategorii zdrowia, a także otrzymało wojskowy dokument osobisty – książeczkę wojskową. W czasie trwania kwalifikacji wojskowej wszyscy zostali zapoznani z możliwością odbycia służby przygotowawczej, a w przyszłości z możliwością pełnienia służby zawodowej.
20.02.2012 r.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE PLESZEWSKIM

W dniu 20 lutego rozpoczęła się kolejna kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu. Ruszyły prace Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pleszewie. W imieniu władz samorządowych powiatu uroczystego rozpoczęcia dokonał starosta pleszewski Michał Karalus, natomiast w imieniu administracji wojskowej, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. Obecna kwalifikacja potrwa do 15 marca 2012 r. stanie do niej 530 osób.
08.02.2012 r.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM

W dniu 08 lutego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie miast i gmin powiatu ostrzeszowskiego. Kwalifikacja wojskowa w powiecie ostrzeszowskim potrwa do 29 lutego. Prace prowadzone są w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie przy ulicy Zamkowej. W imieniu władz samorządowych powiatu ostrzeszowskiego uroczystego rozpoczęcia dokonała wicestarosta Zofia Witkowska. Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy Seleta. Na kwalifikację wojskową staną osoby z Ostrzeszowa, Czajkowa, Doruchowa, Grabowa nad Prosną, Kobylej Góry, Kraszewic i Mikstatu.
07.02.2012 r.
KWALIFIKACJA ŻOŁNIERZY REZERWY DO NSR W JAROCINIE

W dniu 07 lutego 2012 r. w 16 Jarocińskim Batalionie Remontu Lotnisk odbyły się kolejne kwalifikacje żołnierzy rezerwy, którzy złożyli wnioski do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu o zawarcie kontraktu na wykonanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Podczas kwalifikacji z żołnierzami przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne, sprawdzono poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego kandydatów oraz zorganizowano egzamin ze sprawności fizycznej. Niesprzyjająca pogoda, prawie minus 15 stopni, nie odstraszyły chętnych od uczestniczenia w zajęciach.

Zakwalifikowano dziesięciu żołnierzy rezerwy, z którymi dowódca jednostki wojskowej podpisał kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, natomiast Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu wydał karty przydziału kryzysowego.
06.02.2012 r.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W KALISZU

W dniu 06 lutego rozpoczęła się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez WKU w Kaliszu funkcjonować będzie 8 powiatowych komisji lekarskich. Kwalifikacja wojskowa kończy się z dniem 30 kwietnia 2012 r. Jako pierwsze rozpoczęły prace komisje lekarskie w m. Kalisz i w powiecie ostrowskim. Do kwalifikacji wojskowej w tym roku staje rocznik podstawowy - 1993, na terenie WKU w Kaliszu przed komisjami lekarskimi łącznie pojawi się około 5000 mężczyzn i ponad 160 kobiet. Tradycyjnie w Kaliszu kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się od konferencji prasowej poświęconej realizacji wspólnego zadania organów samorządowych i administracji wojskowej.
06.02.2012 r.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE OSTROWSKIM

W dniu 06 lutego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie miast i gmin powiatu ostrowskiego. Ostrowska kwalifikacja wojskowa należy do jednych z najdłuższych w województwie wielkopolskim. Zadania realizowane będą w terminie od 6 lutego do 30 marca 2012 r. W imieniu władz samorządowych powiatu ostrowskiego powitał wszystkich wicestarosta Tomasz Ławniczak, życząc spokojnej i owocnej pracy, w trakcie badań lekarskich oraz zakładania ewidencji wojskowej.
02.02.2012 r.
POROZUMIENIE I LO W OSTRZESZOWIE Z WOJSKOWĄ AKADEMIĄ TECHNICZNĄ

W dniu 2 lutego Wojskowa Akademia Techniczna zawarła z Powiatem Ostrzeszowskim oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie podpisała list intencyjny w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowanie wiedzy technicznej i przygotowania przyszłych kadr inżynieryjno-technicznyc na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa, a szczególnie Sił Zbrojnych RP.

List intencyjny o współpracy podpisali: rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, reprezentujący Powiat Ostrzeszowski starosta Lech Janicki, kierownik Oświaty Ryszard Szymański oraz dyrektor I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie Ryszard Kalina. W uroczystości podpisania porozumienia wziął udział dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka –absolwent I LO w Ostrzeszowie.

Zgodnie z podpisanym listem intecyjnym, WAT w Warszawie zobowiązała się do: objęcia patronatem naukowym I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie; prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w ostrzeszowskim liceum, współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym, współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych, zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych, utworzenia na stronie internetowej WAT połączeń ze stroną internetową I LO, dostarczania prasy wydawanej przez Akademię oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym placówki.

Starosta ostrzeszowski, w ramach współpracy, zobowiązał się do: tworzenia warunków organizacyjnych i wspierania znajdujących się na jego terenie szkół w działaniach zmierzających do realizacji i rozwoju współpracy z Wojskową Akademią Techniczną; umieszczenia w materiałach promocyjnych powiatu, w tym na stronie internetowej oraz publikacjach analogowych, informacji o WAT, dotyczących w szczególności aspektów współpracy wynikających z niniejszego porozumienia, a także innych informacji o projektach, ofertach i działaniach realizowanych przez naszą Akademię.

I LO im. M. Skłodowskiej-Curie zobowiązało się do: propagowania wśród swoich uczniów oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej; współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.); zapraszania studentów kierunków cywilnych i wojskowych do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie szkoły; umieszczenia w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych informacji o współpracy z WAT; utworzenia na stronach internetowych szkoły informacji o Akademii oraz połączeń ze stroną internetową uczelni.

Wszyscy sygnatariusze porozumienia zobowiązali się ponadto do udziału – na zasadzie wzajemności – w uroczystościach organizowanych przez Powiat Ostrzeszowski, I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie i WAT.
01.02.2012 r.
WRĘCZENIE KARTY POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W dniu 1-go lutego 2012 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński wręczył pierwszą w historii kartę powołania do służby przygotowawczej w korpusie podoficerów. Służba przygotowawcza w tym korpusie rozpoczyna się w dniu 6 lutego 2012 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, trwać będzie do 5 miesięcy. Służba przygotowawcza jest przepustką do Narodowych Sił Rezerwowych, a w przyszłości może stać się także wstępem do zawodowej służby wojskowej.