Strona Główna BIP Strona Główna
grudzień
 

22.12.2011
SPOTKANIE OPŁATKOWE

W dniu 22.12.2011 r. w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu tradycyjnie w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia odbyło się „spotkanie opłatkowe”. Zaproszonych gości, kadrę oraz pracowników komendy powitał ppłk Andrzej Krupiński. Wśród gości obecni byli proboszcz Parafii Wojskowej ks. płk Tadeusz Pałuska oraz kierownik Wojskowej Pracowni Psychologicznej Zbigniew Bryske. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w dniu 21 grudnia pięciu żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Ppłk Andrzej Krupiński podsumował w kilku słowach dokonania mijającego roku. Wszystkim zebranym komendant podziękował za trud i zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych. Komendant złożył również gościom oraz współpracownikom życzenia z okazji zbliżających się świąt. Odczytany fragment Pisma Świętego przez kapelana wojskowego wprowadził zgromadzonych w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Przy dźwiękach kolęd obecni na uroczystości połamali się tradycyjnie opłatkiem, życząc zdrowia, szczęścia i powodzenia w gronie rodziny.


20.12.2011
KWALIFIKACJE DO NSR W LEŹNICY WIELKIEJ

W dniu 20 grudnia br. w 1 Batalionie Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej odbyły się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych. Na kwalifikacje z terenu administrowanego przez WKU w Kaliszu zgłosiło się dwóch żołnierzy rezerwy ubiegających się o podpisanie kontraktu z dowódcą jednostki wojskowej. Następnie po nadaniu przydziału kryzysowego przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu żołnierze wezmą udział w ćwiczeniach rotacyjnych, które mogą trwać do 30 dni. Z informacji jakie uzyskał kpt. Jerzy SOBCZAK, który obserwował kwalifikacje, w minionym okresie 17 żołnierzy rezerwy wykonujących obowiązki w ramach NSR po odbyciu ćwiczeń zostało powołanych do zawodowej służby wojskowej.


20.12.2011
MEDALE OD MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Sośnie

20 grudnia w Urzędzie Gminy w Sośniach miała miejsce uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Zaproszonych gości powitał wójt gminy Sośnie Krzysztof Bochen. W spotkaniu uczestniczyli: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, mjr Jerzy Seleta i wyróżnieni rodzice, których 3 lub więcej synów odbyło służbę wojskową. Wręczono 13 medali, z tego 3 złote i 10 srebrnych medali.

Odolanów

W południe w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Odznaczenia wręczył ppłk Andrzej Krupiński przy udziale Pani Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Ewy Dziubka. Uhonorowanych zostały 22 osoby. Decyzję Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka odczytał mjr Jerzy Seleta. Wspólne życzenia Pani Burmistrz oraz wojskowego komendanta uzupełnień zakończyły uroczystość wręczania medali w Odolanowie.


19.12.2011
ODZNACZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Nowe Skalmierzyce

W godzinach południowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Wręczenia tych odznaczeń dokonał ppłk Andrzej Krupiński przy udziale Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik. Medalami uhonorowanych zostało 19 osób. Decyzję Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka odczytał mjr Jerzy Seleta. Wspólne życzenia, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2012 Roku, zakończyły uroczystość w Nowych Skalmierzycach.

Sieroszewice

19 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Zaproszonych gości powitał wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski. W spotkaniu uczestniczyli: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, mjr Jerzy Seleta, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sieroszewicach Marzena Pilarska i wyróżnieni rodzice, których 3 lub więcej synów odbyło służbę wojskową. Wręczono 11 medali, z tego 1 złoty i 10 srebrnych medali. Nadanie medalu jest wyrazem wielkiego szacunku i uznania Kierownictwa Resortu Obrony Narodowej i całej armii dla rodziców, których synowie nie uchylają się od spełnienia obywatelskiego obowiązku i pełnili lub pełnią tę służbę wojskową w sposób godny i uczciwy.


17.12.2011
MEDALE W BLIZANOWIE

W dniu 17 grudnia b.r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Blizanowie zorganizowana została gminna wigilia bożonarodzeniowa. Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł, gospodarz uroczystości, podziękował wszystkim darczyńcom, którzy udzielili wsparcia poszkodowanym przez wrześniową nawałnicę mieszkańcom gminy. Inscenizacja pt. „Historia narodzin Jezusa” w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Blizanowie, uświetniła gminną uroczystość, wprowadzając w podniosły bożonarodzeniowy nastrój. Wśród ponad 250 gości wigilii znaleźli się: przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta: Krzysztof Grabowski – członek zarządu województwa wielkopolskiego, Krzysztof Nosal – starosta kaliski, Andrzej Dolny - wicestarosta kaliski, Alicja Łuczak – wiceprzewodnicząca rady powiatu kaliskiego, Janusz Nowak – członek zarządu powiatu kaliskiego, Sławomir Czapski – członek zarządu powiatu kaliskiego, Bogdan Barański – radny powiatu kaliskiego i kierownik kaliskiego biura ARiMR, Jacek Konopka – wiceprezydent Kalisza, Joanna Kokot-Ciszewska – powiatowy lekarz weterynarii, Wacław Skotowski – wiceprezes Woj. Oddz. Zw. OSP RP, Andrzej Krupiński – komendant WKU w Kalisz, Andrzej Haraś – z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, Krzysztof Krymarys – z-ca szefa wydz. prewencji kaliskiej policji. Spotkanie stało się okazją do wręczenia medalu „Za zasługi dla obronności Kraju” mieszkańcom Jarantowa Zuzannie i Henrykowi Kosmowskim, których pięciu synów odbyło zasadniczą służbę wojskową. W imieniu Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka odznaczenia wręczył wojskowy komendant uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. W czasie uroczystości nie zabrakło również wspólnych życzeń świątecznych i noworocznych.


16.12.2011
MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

Ostrzeszów

W dniu 16 grudnia w Sali Sesyjnej powiatu ostrzeszowskiego odbyła się uroczystość wręczenia 60 srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Odznaczenia otrzymali rodzice, których co najmniej trzech synów służyło w wojsku. Rangę uroczystości podniosła obecność starosty ostrzeszowskiego Lecha Janickiego oraz wójtów, burmistrzów i sekretarzy miast i gmin powiatu ostrzeszowskiego. Szef wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu mjr Jerzy Seleta odczytał postanowienie Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka o nadaniu odznaczeń. Odznaczenia wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński. Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu dziewcząt z Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. Na zakończenie starosta oraz komendant złożyli zebranym gratulacje oraz życzenia świąteczne.

Kępno

16 grudnia 2011 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński wraz z Starostą Kępińskim Włodzimierzem Mazurkiewiczem oraz wójtami poszczególnych gmin wręczyli medale 50 rodzicom, których synowie pełnili wzorowo służbę wojskową. W czasie uroczystości wręczono 1 złoty i 49 srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Spotkanie rozpoczęto „Mazurkiem Dąbrowskiego”. Podczas wręczania medali były łzy wzruszenia, radość i wielkie przeżycie.


13.12.2011
MEDALE W KROTOSZYNIE.

13 grudnia 2011 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie odbyła się uroczystość wręczenia medali Za Zasługi dla Obronności Kraju nadanych przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową. W imieniu Ministra Obrony Narodowej medale wręczył- Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, w asyście Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki, Burmistrza Krotoszyna Juliana Joksia, Burmistrza Miasta i Gminy Koźmina Wielkopolskiego Macieja Bratborskiego, Burmistrza Miasta Sulmierzyce Piotra Kaszkowiaka Wójta Gminy Rozdrażew Mariusza Dymarskiego oraz przedstawiciela Burmistrza Gminy i Miasta Zduny Marii Skałeckiej.W powiecie krotoszyńskim wręczono 2 złote i 66 srebrnych medali "Za Zasługi dla Obronności Kraju".

 

 

 


12.12.2011
ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU


Jarocin

W imieniu Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka medale "Za zasługi dla obronności kraju" wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. Odznaczonych zostało 8 osób. Uroczystość odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Zaproszonych gości przywitał Starosta Jarociński Mikołaj Szymczak. Wśród zaproszonych gości był również Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki, który złożył gratulacje wszystkim odznaczonym.

 Pleszew  

 

Wicestarosta Pleszewski Dorota Czaplicka przywitała zaproszonych gości, a następnie złożyła odznaczonym gratulacje za synów, którzy wzorowo i nienagannie pełnili służbę wojskową. Życzyła gościom pomyślności w życiu osobistym i długich lat w zdrowiu. Medale "Za zasługi dla obronności kraju" wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. Decyzję Ministra Obrony Narodowej Odczytał mjr Jerzy Seleta. Wśród zaproszonych gości obecni byli samorządowcy z gmin powiatu pleszewskiego burmistrz Pleszewa Marian Adamek, wójt gminy Gizałki Robert Łoza. Wyróżnienia odebrało troje rodziców, których trzech synów odbyło służbę
12.12.2011
ANEKSY DO KONTRAKTÓW.

 W dniu 12 grudnia w 16 jarocińskim batalionie remontu lotnisk 3 żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w obecności dowódcy ppłk Mariana Borowiaka podpisało aneksy do kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR. Żołnierze dotychczas pozostawali w etacie kompanii NSR przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu, a obecnie otrzymali przydział kryzysowy na wykonywanie obowiązków w jarocińskiej jednostce wojskowej. W czasie podpisania aneksu do kontraktów obecny był Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. Na zakończenie żołnierze zostali zapoznani przez kadrowca por. Krzysztofa Górnasia z terminami ćwiczeń w roku 2012.

 

 


09.12.2011
WRĘCZENIE „GWIAZD IRAKU”, „GWIAZDY AFGANISTANU”, „GWIAZDY CZADU” ORAZ „MEDALI ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”


W dniu 9 grudnia w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń "Gwiazdy Iraku", "Gwiazdy Afganistanu", „Gwiazdy Czadu” oraz „Medali za Zasługi dla Obronności Kraju”. Odznaczenia wojskowe o charakterze pamiątkowym mające w nazwie wyraz "Gwiazda" nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i są nagrodą za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa. Misje w Czadzie, Iraku i w Afganistanie należą do jednych z najtrudniejszych misji Wojska Polskiego, które wymagają od żołnierzy wielkiej odwagi i odpowiedzialności. Organizatorem uroczystości był Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, natomiast odznaczenia wręczał płk Janusz Kurzyna. Wśród zaproszonych gości obecny był w imieniu prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego, sekretarz miasta Andrzej Baraniak.

Wyróżnionych zostało 8 żołnierzy rezerwy. Najliczniejszą grupę stanowili żołnierze wyróżnieni „Gwiazdą Iraku”.

W kolejnej części uroczystości wręczono Medale Za Zasługi dla Obronności Kraju rodzicom żołnierzy. Odznaczenia odebrali rodzice, których trzech synów służyło w wojsku. Nadanie medalu jest wyrazem wielkiego szacunku i uznania kierownictwa resortu Obrony Narodowej dla rodziców, którzy w tak trudnych czasach potrafili wychować w duchu patriotyzmu swoje dzieci.

Grudniowe spotkanie stało się również okazją do złożenia życzeń świątecznych.

 

 


06.12.2011
WRĘCZENIE ODZNACZEŃ DLA RODZICÓW W RASZKOWIE.

58 osób z terenu Raszkowa, zostało wyróżnionych Medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju (1 złoty i 57 srebrnych). Odznaczenia odebrali rodzice, których co najmniej trzech synów służyło w wojsku.

Uroczystość wręczenia medali, odbyła się 6 grudnia w restauracji Raszkowianka. Gratulacje odznaczonym złożyli Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak oraz przewodniczący rady Andrzej Matyba.

Szef wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu mjr Jerzy Seleta odczytał postanowienie Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka o nadaniu odznaczeń Za Zasługi dla Obronności Kraju. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński pogratulował rodzicom wzorowego i patriotycznego wychowania synów. Rodzice wskazują swoim dzieciom życiową drogę ucząc ich ofiarności i przywiązania dla ojczyzny. Dziś możecie być dumni z postawy swoich synów i ich ofiarnej służby na rzecz umacniania obronności naszego kraju podkreślił komendant. Uroczystość wręczenia odznaczeń uświetnił występ młodzieży z raszkowskiego gimnazjum.

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” – to odznaczenie wojskowe, nadawane przez Ministra Obrony Narodowej. Został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 roku. Według ustawy, stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Wraz z odznaką wyróżnienia wręczana jest legitymacja. Medal dzieli się na trzy stopnie: Złoty Medal, Srebrny Medal, Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”.