Strona Główna BIP Strona Główna
wrzesień
 

27.09.2013 r.
74. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

27 września br. mjr Jerzy SOBCZAK wziął udział w obchodach 74. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Pamięć ofiar uczczono składając kwiaty i zapalając znicze przed obeliskiem w lesie skarszewskim, upamiętniającym 56 żołnierzy Armii Krajowej rozstrzelanych przez niemieckiego okupanta 19 stycznia 1945 roku oraz na zbiorowej mogile na cmentarzu tynieckim poświęconej poległym żołnierzom AK.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, środowisk kombatanckich, służb mundurowych, oraz dzieci i młodzież szkolna. Modlitwę w intencji pomordowanych oraz bohaterów Polskiego Podziemia odmówił ks. Grzegorz Mituła, proboszcz parafii w Borkowie Starym.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Zdjęcia: Karina Zachara


25-26.09.2013 r.
ĆWICZENIA INSTRUKTAŻOWO-METODYCZNE PK. KALISZ-13

W dniach 25-26 września 2013 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu przeprowadził na bazie planowego ćwiczenia epizodycznego realizowanego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu ćwiczenie instruktażowo-metodyczne pk. KALISZ-13.

W przedsięwzięciu metodycznym brali udział Wojskowi Komendanci Uzupełnień z Wielkopolski, Komendant Garnizonu Poznań, kierownicza kadra Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz osoby funkcyjne Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

Głównym celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności metodycznych podczas przygotowywania i prowadzenia ćwiczeń epizodycznych, upowszechnianie osiągnięć dydaktyki wojskowej i doskonalenie kadry, a także poszukiwanie najskuteczniejszych form i metod w prowadzeniu działalności szkoleniowej dowództw i sztabów. W ćwiczeniu uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych i Urzędu Miasta Kalisza.

W ramach zajęć popołudniowych uczestnicy ćwiczenia instruktażowo-metodycznego udali się w podróż historyczno-geograficzną do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie zwiedzili Muzeum Leśnictwa i zostali zapoznani z historią regionu.


20.09.2013 r.
POWITANIE OFICERA WYDZIAŁU REKRUTACJI

W dniu 20 września Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI podczas odprawy z kadrą oraz pracownikami, przywitał nowo przybyłego do komendy kpt. Jacka WOLFA. Kpt. WOLF rozkazem personalnym Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu został wyznaczony na stanowisko „oficer” w wydziale rekrutacji. Dotychczas kpt. WOLF służył w 2 Brygadzie Zmechanizowanej w Wałczu oraz w Czarnem, Komendzie Garnizonu Poznań oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, której jest absolwentem.


17.09.2013 r.
74 ROCZNICA NAPAŚCI ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH NA POLSKĘ

17 września br. w 74 rocznicę napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę w Ogrójcu klasztoru oo. Jezuitów pod pamiątkowym monumentem składano kwiaty i znicze. W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu znicz złożył kpt. Jacek WOLF.

Uroczystość połączona była z obchodami Światowego Dnia Sybiraka. Z tej okazji Zofia STEFANIAK, przewodnicząca Związku Sybiraków, odznaczyła dwie osoby za zasługi dla organizacji Odznakami Związku Sybiraków. Uhonorowane zostały Maria BYSIKIEWICZ i Marzena ŚCISŁA, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu Sybiraków i wspólną modlitwą.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Zdjęcia: Juliusz Kowalczyk


16.09.2013 r.
OBROŃCOM WESTERPLATTE

16 września br. po raz jedenasty w parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła odbyły się uroczystości ku czci obrońców Westerplatte.

Uroczystą mszę świętą w kościele poprzedziła prezentacja multimedialna pt: ”Westerplatte dziś” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 17. Po mszy w intencji Bohaterów Westerplatte uczestnicy rocznicowych obchodów przeszli na plac przed pomnikiem, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego i apelu poległych członkowie poszczególnych delegacji złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, która podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował szef wydziału mjr Jerzy SOBCZAK.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Zdjęcia: K. Zachara, Joanna Walczak


14.09.2013 r.
IX ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR KOMENDANTA CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Zawody odbyły się na strzelnicy ośrodka w dniu 14 września 2013 roku. Podczas sportowych zmagań zawodnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w kategorii drużynowej, jak również indywidualnej. Do rywalizacji przystąpiło ponad stu zawodników reprezentujących Służbę Więzienną, Policję, Straż Graniczną i koła strzeleckie. Wojskową Komisję Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy SOBCZAK, kpt. Jacek WOLF oraz Mirosław OTWIASKA. Nad przebiegiem zawodów i bezpieczeństwem uczestników czuwała wykwalifikowana kadra ośrodka, sędzią głównym był pasjonat strzelectwa, płk w stanie spoczynku Bogdan Żyła.

Trzyosobowe drużyny wykonywały strzelania: na odległość 25 metrów z pistoletu kaliber 9 mm, następnie dokładne z odległości 50 metrów z karabinka kbk AKMS 7,62 mm oraz dynamiczne tzw. „parszywą czternastkę". To ostatnie, którego pomysłodawcami są wykładowcy Zakładu Technik Interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego COSSW w Kaliszu, polegało na oddaniu 14 strzałów w czasie 14 sekund na odległość 14 metrów.

Kaliszanie byli gościnni, drużynowo zajmując III i IV miejsce, natomiast I miejsce oddali przedstawicielom Salwy I z Wołomina, zaś II miejsce zawodnikom Szkoły Policji w Katowicach. Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji najlepszym strzelcem w klasyfikacji indywidualnej okazał się Zbigniew Krajewski, drugie miejsce zajął Adam Hetman, trzecie Witold Kwiatkowski.

Zawody strzeleckie były również okazją, by najlepsi strzelcy służb mundurowych w Polsce, założyli na terenie strzelnicy, żonkilowe Pole Nadziei, które jest znakiem jednoczącym społeczeństwo z osobami cierpiącymi, uwrażliwiają na ich potrzeby, a także skłaniają do refleksji. Akcja ta organizowana jest po raz trzeci w ośrodku, w przededniu Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej, służy wspieraniu hospicjów oraz przybliżaniu idei wolontariatu, pochyleniu się nad problematyką ludzi potrzebujących pomocy i opieki w ostatnich dniach życia. 300 cebulek żonkili, zostało zasadzonych przez przedstawicieli drużyn strzeleckich i zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Józefa w Ostrowie Wlkp., Irena Kasprzak, wraz z zespołem, Komendant Miejski Policji, mł. insp. Mirosław Ścisły, Przewodniczący Koła Emerytów przy COSSW w Kaliszu, Krzysztof Jackowski oraz uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp. Uczniowie klasy prawno-policyjnej mieli też okazję przyglądać się zawodom strzeleckim i pomagać w ich organizacji.

Zawody strzeleckie oraz akcję zakładania żonkilowego Pola Nadziei uatrakcyjnił występ zespołu muzycznego ze Studia ArtMuz w Kaliszu pod kierunkiem Iwony Adamczak.

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Danuta Kalaman, pogratulowała zwycięzcom oraz uczestnikom zawodów, wręczyła puchary oraz pamiątkowe dyplomy. W czasie uroczystości rozdania nagród, wykładowcy szkolenia strzeleckiego oraz funkcjonariusze centralnej składnicy uzbrojenia, zostali uhonorowani wyróżnieniami Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, które wręczyła Komendant COSSW w Kaliszu.

Opracowano na podstawie strony COSSW w Kaliszu.


05-06.09.2013 r.
60 ROCZNICA UTWORZENIA 19 SAMODZIELNEGO ODDZIAŁU GEOGRAFICZNEGO W LESZNIE

W dniach 5-6 września 2013 roku 19. Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie obchodził 60-tą rocznicę utworzenia. Na rynku w Lesznie odbyła się uroczysta zbiórka w trakcie, której nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru dla jednostki ufundowanego przez Komitet Społeczny. Sztandar został nadany przez Zastępcę Szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Wiesława ORKISZA. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Sejmu i władz miasta na czele z Prezydentem Tomaszem MALEPSZYM. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Marek KOSICKI oraz kpt. Przemysław BOJARCZUK.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Zdjęcia : Rafał Szymanowski


03.09.2013 r.
XI OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY SŁUŻB MUNDUROWYCH W GŁUCHOŁAZACH

 

 


02.09.2013 r.
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W LISKOWIE

W dniu 2 września 2013 roku o godzinie 9ºº w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie obyła się inauguracja roku szkolnego 2013/2014. W uroczystości wziął udział szef wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu mjr Jerzy SOBCZAK.

Dyrektor szkoły mgr inż. Piotr PASIK życzył nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji z pracy dydaktycznej i wychowawczej. Natomiast uczniom dobrej atmosfery, bardzo dobrych wyników w nauce i wielu sukcesów w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych.

Po zakończeniu części oficjalnej omówiono zasady współpracy pomiędzy Zespołem Szkół a Wojskową Komendą Uzupełnień w Kaliszu oraz pozostałymi służbami mundurowymi.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Zdjęcia: Maciej Marciniak


01.09.2013 r.
OBCHODY DNIA WETERANA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom 60 Pułku Piechoty było głównym punktem tegorocznych ostrowskich obchodów rozpoczęcia II wojny światowej i Dnia Weterana. W tych podniosłych uroczystościach uczestniczyli m.in. 102-letni strzelec Pułku, ostrowianin Wacław Szczepaniak oraz córka ostatniego dowódcy Krystyna MAŁEK. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, która podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował kpt. Przemysław BOJARCZUK.

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w intencji Ojczyny odprawionym przez duchowieństwo w ostrowskiej konkatedrze. Po niej na parkanie świątyni odsłonięto pamiątkową tablicę dedykowaną żołnierzom 60 Pułku Piechoty. Jej pomysłodawcą i współfundatorem jest Henryk Rybak, porucznik Armii Krajowej. Uroczystego odsłonięcia dokonali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski i Prezydent Ostrowa Jarosław Urbaniak oraz Wacław Szczepaniak oraz Krystyna Małek. Poświęcenia miejsca pamięci dokonał ks. Prałat Tomasz Ilski.

Opracowano na podstawie strony internetowej UM w Ostrowie Wielkopolskim


01.09.2013 r.
W 74. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Jak co roku mieszkańcy naszego miasta zebrali się przed ratuszem by oddać cześć ofiarom II wojny światowej. Pod tablicą pamiątkową na Rynku Głównym kwiaty złożył pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Marek KOSICKI. W imieniu Miasta kwiaty złożyli prezydent Janusz Pęcherz, Grzegorz Sapiński – przewodniczący Rady Miejskiej i Wincenty Edmund Pawlaczyk – przewodniczący Miejskiego Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Pamięć ofiar uczcili również parlamentarzyści, samorządowcy różnych szczebli, kombatanci, przedstawiciele różnych organizacji i stowarzyszeń oraz uczniowie kaliskich szkół.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Zdjęcia: Juliusz Kowalczyk


01.09.2013 r.
ODSŁONIĘCIE POMNIKA POWSTAŃCA STYCZNIOWEGO W KOSMOWIE

W dniu 1 września 2013 r. na cmentarzu parafialnym w Kosmowie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika powstańca styczniowego Jakuba Marczaka i trzech nieznanych żołnierzy. W uroczystości udział wzięły władze samorządowe województwa, powiatu oraz gminy, związki kombatanckie, delegacje, rodzina Martczaków oraz mieszkańcy gminy. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu, która podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował mjr Jerzy SOBCZAK.

Uroczystość poprzedzona została mszą św. w intencji Ojczyzny i Powstańców, którą celebrował proboszcz parafii Kosmów - ksiądz kanonik Henryk LEMKE, dokonując jednocześnie poświęcenia pomnika. Uroczystego odsłonięci pomnika w asyście honorowej żołnierzy Wojska Polskiego dokonał członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Krzysztof GRABOWSKI, Wójt Gminy Ceków-Kolonia – Hieronim KASPRZAK, Zenon GADOMSKI - prezes Koła Kombatantów w Cekowie oraz pani Lucyna KOZANECKA - przedstawicielka rodziny Marczaków. Uroczystość zakończono złożeniem wiązanek kwiatów przez poszczególne delegacje oraz odegraniem i odśpiewaniem hymnu państwowego w wykonaniu Orkiestry Dętej Kamień w asyście pocztów sztandarowych związków kombatanckich z Kalisza i Cekowa, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz młodzieży szkolnej z Gimnazjum w Cekowie.

Opracowano na podstawie strony UG Ceków Kolonia.