Strona Główna BIP Strona Główna
luty
 

25-26.02.2011
DNI OTWARTE SZKOŁY

W dniu 25-26.02.2011 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbywały się dni otwarte, w czasie których promowano między innymi klasy o profilu wojskowym. Promocję prowadził mjr Jerzy Seleta wraz z uczniami klasy drugiej wojskowej. W czasie zajęć przedstawiono również pełną ofertę wyższych szkół wojskowych na rok akademicki 2011/2012.


24.02.2011
WRĘCZENIE PRZYDZIAŁóW KRYZYSOWYCH W 16 Jarocińskim Batalionie Remontu Lotnisk

W dniu 24.02.2011 w 16 Jarocinskim Batalionie Remontu Lotnisk odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy kończących służbę przygotowawczą. Dowódca jednostki ppłk Marian BOROWIAK podziękował odchodzącym do rezerwy żołnierzom za wzorowe wykonywanie obowiązków, sumienną służbę oraz wysoką dyscyplinę. Najbardziej wyróżniających się żołnierzy uhonorował listem gratulacyjnym oraz nagrodą pieniężną. Po uroczystości pożegnania odchodzących do rezerwy żołnierzy, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński nadał przydziały kryzysowe. 100% żołnierzy służby przygotowawczej podpisało kontrakty na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i otrzymało przydziały kryzysowe.


22.02.2011
WRĘCZENIE KART POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W dniu 22.02.2011 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński uroczyście wręczył pierwsze w tym roku karty powołania do służby przygotowawczej. Służba przygotowawcza rozpoczyna się w dniu 7 marca 2011 roku, planowane zakończenie przypada na dzień 22 czerwca 2011 roku. Służba przygotowawcza jest przepustką do Narodowych Sił Rezerwowych, a pasja i wyzwanie może zaowocować w przyszłości wojskową służbą zawodową.


15.02.2011
SPOTKANIE REKRUTACYJNE Z MŁODZIEŻĄ

W dniu 15.02.2011 odbyły się spotkania z młodzieżą kończącą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w Kępnie. W spotkaniu uczestniczył mjr Jerzy Seleta, który przedstawił zasady rekrutacji do wyższych szkół oficerskich oraz akademii wojskowych. Zapoznał również zebranych z możliwością powołania do służby przygotowawczej
w korpusie szeregowych, podoficerów oraz oficerów. Szczegółowo przedstawił możliwość służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz w przyszłości możliwość powołania do służby zawodowej.