Strona Główna BIP Strona Główna
marzec
 

26.03.2011
KALISKIE TARGI EDUKACYJNE

Prawie 40 placówek oświatowych od przedszkoli po wyższe uczelnie, szkoły językowe, muzyczne, a także firmy, których działalność związana jest z usługami na rzecz edukacji - zaprezentowało się w dniu 26 marca 2011 r. w hali Kalisz Arena na IV Kaliskich Targach Edukacyjnych. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu w ramach targów wystawiła stoisko promujące szkolnictwo wojskowe. Kpt. Jerzy Sobczak udzielał informacji osobom odwiedzającym stoisko na temat zasad naboru do uczelni wojskowych, możliwości odbycia służby przygotowawczej, zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej. Halę Kalisz Arena odwiedziły tysiące osób z miasta Kalisza i ościennych powiatów, którzy zainteresowani są dalszą edukacją .


25.03.2011
WRĘCZENIE DYPLOMU

W dniu 25.03.2011 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI zapoznał w czasie odprawy kadrę oraz pracowników komendy z podziękowaniami, jakie otrzymał z WSzW w Poznaniu. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI złożył na ręce komendanta podziękowania za całokształt pracy, sumienne i rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych w 2010 r. dla całego stanu osobowego.


22.03.2011
BIEG KADETA

W dniu 22.03.2011 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbył się I Bieg Kadeta. Młodzież klas mundurowych rywalizowała w siedmiu zespołach o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Patronat honorowy sprawowali : starosta powiatu ostrowskiego Paweł RAJSKI, wojskowy komendant uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI oraz wójt gminy Przygodzice Krzysztof RASIAK. Bieg odbywał się na dystansie 12 km, na pięciu punktach kontrolnych sprawdzano wiedzę uczestników zdobytą podczas zajęć szkolnych. Tradycyjna grochówka zakończyła całe zawody. Z uśmiechem na twarzy wszyscy uczestnicy rozjechali się do domów.


18-19.03.2011
TARGI EDUKACYJNE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

W dniach 18-19 marca na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się XII Targi Edukacyjne. Honorowy patronat objął starosta Paweł Rajski, w targach uczestniczył również prezydent miasta Jarosław Urbaniak. W czasie Targów Edukacyjnych Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu zaprezentowała tegoroczne wojskowe szkolnictwo zawodowe. Szczegóły związane z naborem do szkół wojskowych oraz słyużby przygotowawczej przedstawiał mjr Jerzy Seleta.


07.03.2011
KWALIFIKACJA DO NSR W JAROCINIE

W dniu 07 marca 2011 w 16 Batalionie Remontu Lotnisk w Jarocinie odbyły się kolejne kwalifikacje żołnierzy rezerwy, którzy złożyli wnioski do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu o zawarcie kontraktu na wykonanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerowywych

podczas kwalifikacji z żołnierzami przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne, sprawdzono poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego kandydatów oraz zorganizowano egzamin ze sprawności fizycznej.

Zakwalifikowano siedmiu żołnierzy rezerwy z którymi dowódca jednostki wojskowej podpisał kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


03.03.2011
SPOTKANIE REKRUTACYJNE DO NSR

W dniu 03.03.2011 odbyło się spotkanie z żołnierzami rezerwy zainteresowanymi służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych. Mjr Jerzy Seleta przedstawił kandydatom podstawy prawne, zakresy obowiązków oraz przywileje wynikające ze służby w NSR. Osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa, złożyły wnioski oraz wstępnie otrzymały terminy kwalifikacji w jednostkach wojskowych.