Strona Główna BIP Strona Główna
kwiecień
 

29.04.2011
UROCZYŚTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 66. ROCZNICĘ POWSTANIA 16. JAROCIŃSKIEO BATALIONU REMONTU LOTNISK IM. GEN. BRYG. STANISŁAWA TACZAKA POŁĄCZONE Z OBCHODAMI DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ ORAZ 220. ROCZNICĄ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

29 kwietnia 2011 roku na terenie jednostki wojskowej w Jarocinie odbyły się uroczystości upamiętniające 66. rocznicę powstania 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk im. gen. bryg. Stanisława Taczaka. Uroczystość połączono z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej oraz 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Prowadzący uroczystość dowódca batalionu ppłk dypl. Marian BOROWIAK przywitał zaproszonych gości z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz delegacją oficerów dowództwa 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i Sił Powietrznych na czele. Obecni byli również Starosta i Burmistrz Jarocina, przedstawiciele władz samorządowych miast, powiatów i gmin garnizonu jarocińskiego, przedstawiciele służb mundurowych, organizacje kombatanckie oraz licznie przybyli mieszkańcy Jarocina.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było odczytanie Apelu Pamięci z okazji Narodowego Święta 3 Maja i oddanie salwy honorowej przez kompanię honorową oraz defilada pododdziałów jarocińskiego batalionu. Za maszerującymi pododdziałami zaprezentowały się w dynamicznym pokazie pojazdy i maszyny inżynieryjne będące na wyposażeniu polskiej armii. Można było podziwiać m.in. samochód terenowy Hummer, kołowy transporter opancerzony Rosomak i nowoczesny sprzęt inżynieryjny do prac lotniskowo-drogowych.

Pokaz ciężkiego sprzętu wojskowego oraz wyposażenia był dla zwiedzających nie lada atrakcją bez względu na wiek. Nie mogło również zabraknąć wojskowej grochówki przygotowanej i wydawanej z kuchni polowej.

W czasie uroczystości Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Kaliszu i 16 jarocińskim batalionem remontu lotnisk wystawili wojskowe stanowisko promocyjne. Reklamowano ochotnicze formy służby wojskowej, służbę przygotowawczą, służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz zawodową służbę wojskową. Osoby zainteresowane służbą wojskową zostały zapoznane z obowiązującymi przepisami normującymi powołanie do służby wojskowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko reklamowe wśród młodzieży szkół średnich klas wojskowych z Jarocina oraz Przygodzic.


27.04.2011
WRĘCZENIE AKTU MIANOWANIA

W dniu 27 kwietnia 2011 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczystość wręczenia aktu mianowania na stopień kapitana Panu por. Stanisławowi JEZIORNEMU. Akt mianowania wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej KRUPIŃSKI. Mianowanie na kolejny stopień wojskowy to najwyższa forma uhonorowania zasług poniesionych wobec Ojczyzny.

Pan kpt. Stanisław JEZIORNY s. Tomasza urodził się w 1924 r. Po wrześniu 1939 r. trafił do niemieckiego obozu pracy. Po wylądowaniu na Zachodzie Sił Sprzymierzonych (Anglików, Amerykanów oraz Kanadyjczyków) obóz, w którym przebywał został wyzwolony przez żołnierzy kanadyjskich. Stamtąd w 1944 r. trafił do Dywizji Pancernej gen. Maczka. Służąc w 1 pułku pancernym walczył pod koniec 1944 r. i w 1945 r. na terenie Francji, Holandii i Belgii. Służbę w ostatnich dniach wojny kończył w 7 Batalionie Strzelców Podhalańskich.Przez cały czas działa czynnie w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.


16.04.2011
71 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

71 rocznica zbrodni katyńskiej W dniu 16 kwietnia 2011 r. ppłk Andrzej Krupiński wraz z kpt. Robertem Sakowskim wzięli udział w obchodach 71 rocznicy zbrodni katyńskiej. Organizatorem uroczystości byli komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu, Komenda Miejska Policji, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska oraz władze samorządowe Kalisza. Uroczystość rozpoczęła mszą św. w Kościele Garnizonowym, a następnie nastąpiło uroczyste przejście do Ogrójca Klasztoru OO Jezuitów, gdzie uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy pomniku poświęconym ofiarom zbrodni katyńskiej.


8.04.2011
SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI ŻOŁNIERZY REZERWY

W dniu 08 kwietnia 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu odbyło się połączone spotkanie przedstawicieli PUP i WKU w Kaliszu z pracodawcami żołnierzy rezerwy. W czasie spotkania Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński zapoznał zebranych z reorganizacją Terenowych Organów Administracji Wojskowej oraz podstawowymi zadaniami stojącymi przed kierowaną przez niego instytucją. Następnie Szef Wydziału mjr Jerzy Seleta przedstawił informacje o Narodowych Siłach Rezerwowych oraz zapoznał pracodawców z świadczeniami przysługującymi im, w przypadku odbywania ćwiczeń wojskowych przez ich pracowników.


4.04.2011
KWALIFIKACJA WOJSKOWA

W dniu 04.04.2011 r. rozpoczęła się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez WKU w Kaliszu funkcjonować będzie 8 powiatowych komisji lekarskich. Kwalifikacja wojskowa kończy się z dniem 30 czerwca 2011 r. Jako pierwsze rozpoczęły prace komisje lekarskie w m. Kalisz, Ostrów Wielkopolski oraz Jarocin. Do kwalifikacji wojskowej w tym roku staje rocznik podstawowy - 1992, na terenie WKU w Kaliszu przed komisjami lekarskimi pojawi się około 5000 mężczyzn.