Strona Główna BIP Strona Główna
maj
 

31.05.2011
WAŻNE KOMUNIKATY27.05.2011
ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIECIE PLESZEWSKIM

W dniu 27 maja 2011 r. w powiecie pleszewskim zakończona została kwalifikacja wojskowa.
Podsumował kwalifikację wojskową pan Marek Klimek Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.
W czasie zakończenia kwalifikacji wojskowej obecny był także Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. Rolę gospodarza pełnił Starosta pan Michał Karalus.
Tradycyjnie zakończenie prac Powiatowej Komisji Lekarskiej wykorzystano do promocji służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służby przygotowawczej i służby zawodowej.


24.05.2011
ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIECIE OSTROWSKIM

W dniu 24 maja 2011 r. w powiecie ostrowskim zakończona została kwalifikacja wojskowa.
Kwalifikacja wojskowa w powiecie ostrowskim należy do jednej z najdłuższych w województwie wielkopolskim. Podsumował kwalifikację wojskową pan Jerzy Garczarek, przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
W czasie zakończenia kwalifikacji wojskowej obecni byli także Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński, zastępca komendanta mjr Roman Sławik, przedstawiciele gmin powiatu ostrowskiego.
Rolę gospodarza pełnił Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Ostrowskiego pan Tomasz Ławniczak.
W czasie zakończenia kwalifikacji wojskowej ppłk Andrzej Krupiński przedstawił nowe formy służby wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem Narodowych Sił Rezerwowych. Wicestarosta Tomasz Ławniczak podziękował Powiatowej Komisji Lekarskiej, przedstawicielowi wojska oraz wszystkim zatrudnionym za sprawną i dobrze wykonaną pracę.


15.05.2011
UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIAJĄCA 90. ROCZNICĘ UTWORZENIA GARNIZONU KALISZ ORAZ WIZYTY MARSZAŁKA JóZEFA PIŁSUDSKIEGO W KALISZU.

W dniu 15 maja 2011r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu wspólnie z Urzędem Miasta Kalisz oraz Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu zorganizowała uroczystość upamiętniającą 90. rocznicę utworzenia Garnizonu Kalisz oraz wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaliszu.

Dzień 15 maja 1921r. przyjęto jako dzień utworzenia Garnizonu Kalisz. W tym dniu Marszałek Józef Piłsudski wręczył sztandar 29 Pułkowi Strzelców Kaniowskich.

29 Pułk Strzelców Kaniowskich wziął udział w wojnie z bolszewikami, najpierw na Litwie, a później w obronie Warszawy i na Białorusi. Do lutego 1921r. obsadzał kordon wojskowy wzdłuż Bugu. W kwietniu 1921r., w przeddzień wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego, powrócił do Kalisza. Pułk zapisał się na trwałe w historii Polski. Walczył w czasie I wojny światowej, w czasie wojny polsko bolszewickiej oraz w czasie II wojny światowej. Rocznica utworzenia Garnizonu Kalisz stała się doskonałą okazją dla lekcji historii dla mieszkańców ziemi kaliskiej oraz promocji współczesnego wojska.

Wśród osób, które reprezentowały Siły Zbrojne w czasie uroczystości byli:

 • Szef Sztabu Zastępca Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego płk Eugeniusz Turzański,
 • Dowódca 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk ppłk Marian Borowiak,
 • Zastępca Dowódcy 2 pułku komunikacyjnego w Inowrocławiu ppłk Sławomir Strzelecki,
 • Szef Sztabu Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach mjr Zbigniew Cerekwicki,

  W czasie uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Miasta Kalisza i Powiatu, przedstawiciele służb mundurowych Miasta Kalisza, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz szkół regionu kaliskiego.

  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji żołnierzy 25 Dywizji Piechoty w Kościele Garnizonowym. Mszę celebrował ks. kapelan płk Bogdan Radziszewski. Na mszy świętej byli obecni organizatorzy uroczystości Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, Prezydent Miasta Kalisza Janusz Pęcherz oraz Przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wincenty Pawlaczyk, poczty sztandarowe ze szkół, organizacji kombatanckich oraz stowarzyszeń społecznych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Kalisza.

  Następnie na Rynku Głównym w Kaliszu odbyła się część główna uroczystości z udziałem kompanii honorowej z I kompanii regulacji ruchu I batalionu dowodzenia w Bydgoszczy oraz Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych w Radomiu. W czasie obchodów Święta na Rynku głos zabrali Prezydent Miasta Janusz Pęcherz, w imieniu Sił Zbrojnych RP Szef Sztabu Zastępca Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego płk Eugeniusz Turzański, w imieniu zaproszonych gości Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Pan Krzysztof Jaraczewski, który jest wnukiem Marszałka Piłsudskiego.

  Następnie wszyscy zgromadzeni uczestnicy uroczystości przeszli z Rynku Głównego na Plac Świętego Józefa. W tym miejscu dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej zniszczony przez hitlerowców w 1940r. Pomnik z nazwiskami poległych żołnierzy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. Okolicznościowy referat wygłosił Prezes Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego Pan Tadeusz Krokos.

  Całość uroczystości zakończył Wojskowy Piknik Promocyjny połączony z tradycyjną grochówką wojskową. W czasie pikniku żołnierze i pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu wspólnie z żołnierzami 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk, Centrum Szkolenia Wojska Lądowych w Poznaniu, 2 pułku komunikacyjnego w Inowrocławiu oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach promowali czynną służbę wojskową. Szczególnie zwracano uwagę na możliwość powołania do służby przygotowawczej, a następnie do Narodowych Sił Rezerwowych. Pomimo deszczowej pogody piknik promocyjny cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Kalisza.


  13.05.2011
  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ ZAPRASZA NA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 90. ROCZNICY UTWORZENIA GARNIZONU KALISZ ORAZ WIZYTY MARSZAŁKA JóZEFA PIŁSUDSKIEGO W KALISZU


  03.05.2011
  OBCHODY W KALISZU 220. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3. MAJA.

  W dniu 3 maja 2011 r. odbyły się w Kaliszu uroczyste obchody 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Wyjątkowo nieprzychylna pogoda sprawiła, że uroczystości przeniesiono z Głównego Rynku do wnętrza ratusza. W obchodach uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, partii politycznych, związków i organizacji społecznych i kombatanckich, służb mundurowych oraz harcerze i młodzież szkolna.
  Podczas spotkania wystawiony został punkt informacyjny z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu gdzie kpt. Robert Sakowski oraz kpt. Jerzy Sobczak udzielali uczestnikom uroczystości informacji na temat zasad naboru do służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych i zawodowej służby wojskowej.
  Spotkanie uświetniły występy: Orkiestry Dętej "Gród Nad Prosną", Teatru Pieśni i Tańca Patrimonium z Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu oraz uczniów Gimnazjum nr 2 w Kaliszu. Z ratusza uczestnicy uroczystości przeszli do Katedry Kaliskiej, gdzie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny.


  02.05.2011
  OBCHODY ŚWIĘTA FLAGI POŁĄCZONE Z OBCHODAMI ŚWIĘTA STRAŻAKA

  W dniu 02.05.2011 r. o godz. 13.00 odbyła się zbiórka jednostek OSP, delegacji i pocztów sztandarowych na terenie siedziby strażackiej przy ul. Mickiewicza. Zebrani o godz. 13.30 przemaszerowali pod pomnik św. Floriana, gdzie złożyli kwiaty, a następnie na Rynek. O godz. 14.00 otwarto uroczystości, po czym wręczono odznaczenia oraz przekazywano zakupiony nowo sprzęt pożarniczy. O godz. 15.00 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych przedefilowały przez Rynek i odmaszerowały na plac przy strażnicy.

  W czasie uroczystości Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu wystawiła wojskowe stanowisko promocyjne. Reklamowano ochotnicze formy służby wojskowej, służbę przygotowawczą, służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz zawodową służbę wojskową. Osoby zainteresowane służbą wojskową zostały zapoznane z obowiązującymi przepisami normującymi powołanie do służby wojskowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko reklamowe wśród młodzieży szkół średnich będących druhami OSP.