Strona Główna BIP Strona Główna
czerwiec
 

30.06.2011
POŻEGNANIE ODCHODZĄCYCH DO REZERWY ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

W dniu 30.06.2011 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI ,
w obecności kadry i pracowników wojska oraz zaproszonych gości, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, pożegnał odchodzących do rezerwy żołnierzy zawodowych:

mjr Pawła RADZICKIEGO zastępcę komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrowie Wielkopolskim,
mł. chor. sztab. Jacka BANASIAKA inspektora Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu,
chor. Mirosława OTWIASKĘ inspektora w Wydziale Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński przedstawił wojskowy życiorys odchodzących do rezerwy, podziękował za wieloletnią, ofiarną służbę dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i życzył im pomyślności, nieustającego zdrowia oraz odnalezienia się w nowej, cywilnej rzeczywistości.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław Małkowski wyróżnił mjr Radzickiego nagrodą rzeczową oraz listem gratulacyjnym, a pozostałych żołnierzy listami gratulacyjnymi. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu przyznał odchodzącym żołnierzom nagrody uznaniowe.


28.06.2011
PODPISANIE KONTRAKTÓW NA PEŁNIENIE SŁUŻBY W NSR

W dniu 28.06.2011 r. o godzinie 8.30 w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie kontraktów na pełnienie służby w kompanii Narodowych Sił Rezerwowych przy WSzW w Poznaniu. Kontrakty podpisał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław Małkowski. Kontrakt podpisało dwóch żołnierzy rezerwy z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. Każda pierwsza i trzecia środa miesiąca jest dniem prowadzenia kwalifikacji dla osób chętnych do wstąpienia w szeregi NSR przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do WKU w Kaliszu.


26.06.2011
POŻEGNANIE ODCHODZĄCEGO DO PARAFII WOJSKOWEJ W INOWROCŁAWIU KS. PŁK BOGDANA RADZISZEWSKIEGO

W niedzielę 26 czerwca 2011 roku o godz. 12.00 w Kościele Garnizonowym w Kaliszu odbyła się uroczysta pożegnalna Msza Święta sprawowana przez ks. płk Bogdana Radziszewskiego. Decyzją Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka ks. płk Bogdan Radziszewski, po trzech latach posługi duszpasterskiej w Kaliszu, został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej w Inowrocławiu. Wśród zgromadzonych osób na Mszy Świętej znaleźli się przedstawiciele wszystkich służb mundurowych reprezentujący instytucje oraz jednostki Grodu nad Prosną. W imieniu wszystkich służb mundurowych, za dotychczasową służbę w Kaliszu przepełnioną życzliwością, dobrocią oraz serdecznością, podziękował Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński.


22.06.2011
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 W KLASACH MUNDUROWYCH

W dniu 22.06.2011 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Przygodzicach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego.
Zakończenie roku szkolnego było okazją do podsumowania wytężonej i ciężkiej pracy uczniów klas mundurowych o profilu wojskowym oraz zarządzania kryzysowego.

Uroczystość zorganizował oraz prowadził dyrektor szkoły p. Dariusz Kaczmarek.

Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentowali ppłk Andrzej Krupiński oraz mjr Jerzy Seleta.
Z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim przybył mł. insp. Roman Korzeniewski.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w klasach mundurowych jest zawsze okazją do spotkań przedstawicieli służb mundurowych naszego regionu. Następne spotkanie połączone z promocją służby wojskowej planowane jest na dzień 01.09.2011 r.


15.06.2011
KWALIFIKACJE DO KOMPANII NSR PRZY WSZW W POZNANIU

W dniu 15.06.2011 r. zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej rozpoczęto formowanie kompanii Narodowych Sił Rezerwowych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu.
O zawarcie kontraktu z Szefem WSzW w Poznaniu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR ubiegali się również żołnierze rezerwy z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu.
Warunkiem koniecznym było złożenie wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu oraz odpowiedni stan zdrowia (kategoria zdolności A oraz brak przeciwwskazań do pełnienia służby stwierdzony przez pracownię psychologiczną). Ponadto kandydaci zdawali egzamin ze sprawności fizycznej oraz odbywali rozmowę kwalifikacyjną.
Pierwsza kwalifikacja do służby w kompani NSR przy WSZW została przeprowadzona na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku.
Do służby zakwalifikowało się 8 naszych kandydatów, z tego z dowódcą kompanii kpt. rez. Robertem JANCZEWSKIM Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI, w tym samym dniu podpisał dwuletni kontrakt na pełnienie służby.
Kontrakty z pozostałymi żołnierzami zostaną zawarte w najbliższych dniach.
Każda 1 oraz 3 środa miesiąca to dzień kwalifikacji dla wszystkich chętnych żołnierzy rezerwy.


13.06.2011
ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIATACH OSTRZESZOWSKIM, KROTOSZYŃSKIM
I KĘPIŃSKIM

W dniach 13, 14 oraz 16 czerwca odbyły się odpowiednio w powiatach ostrzeszowskim, krotoszyńskim oraz kępińskim uroczystości zakończenia kwalifikacji wojskowej. W każdym przypadku wykorzystano ten dzień do promocji służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służby przygotowawczej i służby zawodowej. Podsumowano także wyniki prowadzonej kwalifikacji wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem danych zdrowotnych rocznika podstawowego 1992 oraz roczników starszych.


10.06.2011
UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ KALISZA -
NADANIE GODNOŚCI HONOROWEGO PRZYJACIELA MIASTA KALISZA

Jesteście solą tej ziemi, najcenniejszym jej kamieniem. Wyróżniając was swymi godnościami miasto wskazuje na te postawy, autorytety, które chciałoby propagować - mówił prezydent Miasta Kalisza do osób wyróżnionych podczas tegorocznego Święta Miasta. Tradycyjnie już godność Honorowego Obywatela, Zasłużonego dla Miasta, Przyjaciela oraz Nagrodę Miasta wręczono podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 10 czerwca.

Wśród wyróżnionych medalem Honorowego Przyjaciela Kalisza znalazł się Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński.

Jest to ważne wyróżnienie dla całej, dowodzonej przez ppłk Andrzeja Krupińskiego, instytucji wojskowej, której żołnierze oraz pracownicy aktywnie uczestniczą w promocji miasta, propagując wśród mieszkańców nowe formy ochotniczej służby wojskowej, a przede wszystkim budując wizerunek wojska.

Kalisz od kilku lat staje się miastem nowoczesnym, miastem, w którym młodość i energia biorą górę, w którym to, co do niedawna było niemożliwe, możliwym się staje, tymi słowami prezydent miasta dr Janusz Pęcherz dziękował wyróżnionym w tym dniu gościom.09.06.2011
ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIECIE KALISKIM

W dniu 9 czerwca 2011 r. w powiecie kaliskim zakończona została kwalifikacja wojskowa.
W uroczystym zakończeniu prac komisji lekarskiej wzięli udział starosta powiatu kaliskiego Krzysztof Nosal, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Krupiński.
Spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami wojska stało się tradycyjnie okazją do promocji służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służby przygotowawczej i służby zawodowej.


05.06.2011
FESTYN RODZINNY W CHEŁMCACH

W dniu 05.06.2011 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu wspólnie z 2 pułkiem komunikacyjnym z Inowrocławia zorganizowali stoisko promocyjne w trakcie festynu rodzinnego w Chełmcach. Żołnierze promowali służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, służbę zawodową oraz szczególnie służbę przygotowawczą, która rozpoczyna się dla chętnych w dniu 29 czerwca. W czasie festynu zapoznano osoby zainteresowane ze szczegółami pełnienia służby, możliwością podpisania w przyszłości kontraktu na pełnienie służby zawodowej. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Zygmunt DULEBA.