Strona Główna BIP Strona Główna
lipiec
 

26.07.2011
KOLEJNYCH 17-TU ŻOŁNIERZY REZERWY W NSR

Po raz kolejny w dniu 26 lipca br. odbyły się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w 16 batalionie remontu lotnisk w Jarocinie.
Do kwalifikacji przystąpiło 24 żołnierz rezerwy z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu. Pomyślnie zaliczyło kwalifikacje 17 żołnierzy rezerwy z którymi w tym samym dniu dowódca jednostki wojskowej w Jarocinie podpisał kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR a Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu nadał im przydziały kryzysowe.
Żołnierze rezerwy, którzy mają nadane przydziały kryzysowe w przyszłości mogą się ubiegać o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. W miesiącu sierpniu 16 batalion remontu lotnisk w Jarocinie planuje powołać 30 żołnierzy rezerwy, którzy mają nadane przydziały kryzysowe w jednostce wojskowej.
Najbliższe kwalifikacje do NSR odbędą się 30 sierpnia 2011 r. Osoby zainteresowane proszę o składanie wniosków na wykonywanie obowiązków w ramach NSR do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu.


20.07.2011
KWALIFIKACJE W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH

W dniu 20 lipca br. odbyły się kolejne kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku. Do kwalifikacji przystąpili żołnierze rezerwy, którzy są zainteresowani wykonywaniem obowiązków w ramach NSR w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz w Kompanii Narodowych Sił Rezerwowych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu.
W tym samym dniu Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI podpisał z zakwalifikowanym żołnierzami rezerwy kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, natomiast przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu kpt. Jerzy SOBCZAK wręczył nowo przyjętym karty przydziału kryzysowego.
Kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych organizowane są w Poznaniu w 1 i 3 środę każdego miesiąca. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu w celu złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, uzgodnieniu terminu przeprowadzenia badań psychologicznych oraz wydania skierowania na kwalifikacje.


12.07.2011
KONFERENCJA PRASOWA W WKU

W dniu 12.07.2011 r. w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyła się wspólna konferencja prasowa Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu oraz Dowódcy 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentowali ppłk Andrzej Krupiński oraz mjr Jerzy Seleta, natomiast jednostkę wojskową z Jarocina st. chor. szt. Adam Butlański. Tematem konferencji prasowej było powołanie do służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych oraz zawodowej służby wojskowej. Właśnie mija pierwsza rocznica powołania żołnierzy do Narodowych Sił Rezerwowych tymi słowami ppłk Andrzej Krupiński rozpoczął ogólną prezentację profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dalej zapoznał zgromadzonych dziennikarzy z podstawą programową, zadaniami oraz warunkami formalnymi związanymi z powołaniem do Narodowych Sił Rezerwowych. Mjr Jerzy Seleta przedstawił zgromadzonym przedstawicielom lokalnych mediów zasady działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w procesie powołania oraz zasady służby w NSR i uprawnienia żołnierzy oraz ich pracodawców.

Przedstawiciel 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk st. chor. szt. Adam Butlański zapoznał wszystkich z praktyczną stroną odbywania służby przygotowawczej w jednostce wojskowej, a następnie z możliwością powołania do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska służbowe z etatu JW. 3918. Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych jest przepustką do zawodowej służby wojskowej podkreślił przedstawiciel jednostki, przytaczając obecnie realizowane zadanie powołania na stanowiska etatowe przewidziane do korpusu szeregowych zawodowych.
Konferencję prasową zakończyły pytania ze strony przedstawicieli lokalnych mediów.

Anons do gazet na temat NSR

07.07.2011
KAMPANIA INFORMACYJNA

Od dnia 05.07.2011 r. zgodnie z poleceniem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisława Małkowskiego rozpoczęto kampanię promocyjną w lokalnych mediach. W pierwszej kolejności ukazały się plansze reklamowe w kaliskiej telewizji kablowej MULTIMEDIA oraz ostrowskiej PROART.
Z gazet lokalnych pierwsze ogłoszenia promujące służbę przygotowawczą oraz służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych znajdą się w:

- Gazeta Jarocińska;

- Rzecz Krotoszyńska;

- Czas Ostrzeszowski;

- Kurier Pleszewski;

- Tygodnik Kępiński;

- Gazeta Krotoszyńska;

- Gazeta Ostrowska;

- Ziemia Kaliska.


W następnej kolejności planowane są wywiady Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzeja Krupińskiego w telewizjach kablowych oraz bezpłatne emisje spotów reklamowych i filmów promujących zawodową służbę wojskową oraz służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych.


06.07.2011
KWALIFIKACJE DO KOMPANII NSR PRZY WSZW W POZNANIU

W dniu 06.07.2011 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu odbyła się kolejna kwalifikacja żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu.
Wśród uczestników kwalifikacji znalazło się czterech kandydatów z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu. Dobór na stanowiska odbywa się w trzech zasadniczych etapach.
W pierwszej kolejności jest badanie lekarskie, następnie sprawdzenie sprawności fizycznej kandydatów oraz rozmowa kwalifikacyjna. W dniu 06.07.2011 r. podpisane zostały trzy kontrakty na pełnienie służby w NSR przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu ppłk dr Zdzisława Małkowskiego. Zakończeniem całości postępowania kwalifikacyjnego było równoczesne wydanie kart przydziału kryzysowego.
Następna kwalifikacja w Poznaniu zgodnie z Planem zasadniczy zamierzeń przewidywana jest na dzień 20.07.2011 r.