Strona Główna BIP Strona Główna
sierpień
 

30.08.2011
KWALIFIKACJE DO NSR W JAROCINIE

W dniu 30.08.2011 r. odbyła się kolejna kwalifikacja do Narodowych Sił Rezerwowych w 16 jarocińskim batalionie remontu lotnisk. Tradycyjnie wszystko zaczęło się na sali wykładowej od testu. Następnie przybyli żołnierze rezerwy zostali zbadani przez lekarza jednostki, który określił zdolność ochotników do sprawdzianu fizycznego. Całość kwalifikacji zakończyła rozmowa z dowódcą jednostki. Kontrakty z żołnierzami rezerwy, którzy zakwalifikowali się do NSR podpisał mjr Andrzej Galan, natomiast karty przydziału kryzysowego wręczył mjr Jerzy Seleta. W czasie uroczystości podpisania i wręczenia kontraktów i kart przydziałów kryzysowego,
mjr Andrzej Galan serdecznie pogratulował wszystkim ochotnikom, którzy pomyślnie zakończyli kwalifikacje
i przypomniał, że służba w NSR jest przepustką do zawodowej służby wojskowej.
Następna kwalifikacja planowana w Jarocinie jest w III dekadzie września.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z WKU w Kaliszu.


17.08.2011
KWALIFIKACJE W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH

Badaniami lekarskimi oraz sprawdzianem ze sprawności fizycznej rozpoczęły się kolejne kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku. Kandydaci podciągali się na drążku wysokim, wykonywali skłony tułowia w przód w czasie dwóch minut, zaliczali na czas bieg wahadłowy 10x10 oraz marszobieg na 1000 m. Wszyscy kandydaci zaliczyli sprawdzian na ocenę pozytywną.
Z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu do kwalifikacji przystąpiło dwóch żołnierzy rezerwy, którzy podpisali kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Kompanii Narodowych Sił Rezerwowych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu. Z upoważnienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu na podstawie podpisanych kontraktów karty przydziału kryzysowego wydał kpt. Jerzy SOBCZAK.
Kolejne kwalifikacje dobędą się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku w dniu 07. września 2011 roku o godz. 9.00. Żołnierze rezerwy zainteresowani kwalifikacjami proszeni są o nawiązanie kontaktu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Kaliszu w celu uzyskania szczegółowych informacji.


15.08.2011
XX BIEG IM. MARSZAŁKA JóZEFA PIŁSUDSKIEGO KOBYLIN 2011 POD HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

W celu popularyzacji biegania wśród społeczeństwa, uczczenia pamięci Budowniczego Rzeczypospolitej Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz uczczenia Święta Żołnierza w dniu 15 sierpnia 2011 r. w Kobylinie odbył się XX Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Kobylin 2011 pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej.
W biegu wzięło udział prawie 300 zawodników w różnych grupach wiekowych. Po dopełnieniu przez zawodników wszystkich formalności przedstartowych i krótkiej rozgrzewce o godzinie 10.30. Burmistrz Kobylina Pan Bernard JASIŃSKI dał sygnał do startu na dystansie 15 km. Po 46 minutach na stadion wbiegł zwycięzca biegu Adam DRAWCZYŃSKI reprezentujący zespół z Polski ASTRA Nowa Sól, drugi przybiegł Maksim PANKRATAN z Białorusi, natomiast miejsce trzeci zajął Mykola IUKIMUCZUK z Ukrainy.
Zwycięscy biegu wręczył puchar w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu mjr Roman SŁAWIK.
W trakcie biegu Wojskowa Komeda Uzupełnień w Kaliszu wystawiła stanowisko promocyjne. Osobom zainteresowanym udzielano informacji na temat możliwości odbycia służby przygotowawczej oraz zasad wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


12.08.2011
AKCJA PROMOCYJNA W 16 BATALIONIE REMONTU LOTNISK W JAROCINIE

W dniu 12 sierpnia br. w 16 batalionie remontu lotnisk odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego. Meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystej zbiórki złożył dowódcy jednostki ppłk dypl. Marianowi BOROWIAKOWI, szef sztabu kpt. Jacek GOCHNO.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień kpt. Jerzy SOBCZAK oraz Monika MARCINKOWSKA, którzy wystawili stanowisko promujące Narodowe Siły Rezerwowe. W ramach dnia otwartych koszar mieszkańcom Jarocina i miejscowości pobliskich udzielano szczegółowych informacji odnoście naboru oraz zasad wykonywania obowiązków w ramach NSR.


09.08.2011
POROZUMIENIE PWSZ Z WKU

W dniu 9 sierpnia 2011 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu a Wojskową Komendą Uzupełnień w Kaliszu. W imieniu szkoły wyższej porozumienie podpisał rektor uczelni prof. zw. dr inż. Jan Chajda natomiast w imieniu wojska komendant WKU w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński. Celem podpisanego porozumienia jest przygotowanie merytoryczne do uruchomienia nowego kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w PWSZ, a w przyszłości współpraca przy prowadzeniu różnych form kształcenia, prowadzenia praktyk oraz ciągłej informacji na temat prowadzonej profesjonalizacji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.