Strona Główna BIP Strona Główna
kwiecień
 

11.04.2018
ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Od kilku dni w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu rozpoczął się proces kwalifikowania ochotników do terytorialnej służby wojskowej. WKU w Kaliszu w pierwszej turze otrzymało 50 zadań do uzupełnienia w nowo tworzonym 125 batalionie lekkiej piechoty w Lesznie wchodzącym w skład 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu. 30 zadań przeznaczonych będzie dla żołnierzy rezerwy w korpusie oficerskim, podoficerskim oraz korpusie szeregowych, a także 20 zadań dla ochotników, którzy nie odbyli do tej pory służby wojskowej. Po złożeniu wniosku kandydaci zostaną skierowani do miejsca pełnienia służby gdzie zostaną zapoznani z infrastrukturą jednostki, specyfiką oraz warunkami służby. Planuje się zorganizowanie przejazdu autokarem spod siedziby WKU w Kaliszu w dniu 18 i 25.04.2018 r. o godzinie 7:00.

Po złożeniu wniosku kandydatów czeka jeszcze rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie WKU w Kaliszu oraz badania psychologiczne w Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kaliszu. Kobiety, które nie mają jeszcze określonej kategorii zdrowia dodatkowo będą skierowane do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy.

Pierwsza tura kandydatów z terenu administrowanego przez WKU w Kaliszu rozpocznie szkolenie w ramach terytorialnej służby wojskowej 23 czerwca br. w 125 blp w Lesznie.

Planuje się również sformowanie w czerwcu br. 124 blp w Śremie, w czerwcu 2019 roku - 121 blp w Poznaniu, natomiast w listopadzie 2019 roku - 122 blp w Dolaszewie. W lipcu 2020 roku planuje się sformowanie 123 blp w m. Turek, do którego zostanie przeniesiona część pododdziałów z Leszna.

Wszystkich ochotników, którzy wcześniej złożyli oświadczenia wyrażenia woli powołania do ochotniczych form służby wojskowej (wojska obrony terytorialnej) zapraszamy do złożenia wniosku o powołanie do TSW.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie z ramienia WKU w Kaliszu wyznaczony został p. Włodzimierz SELIGA, tel. Kontaktowy 261-612-824.

___________________________________________________________________________________


W związku z rozpoczęciem formowania 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą w Poznaniu, informujemy, że w każdy wtorek w godz. 13.00-16.00 będą odbywały się KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w korpusie oficerów młodszych oraz podoficerów.

Miejsce przeprowadzania kwalifikacji: 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Poznaniu, ul. Dojazd 30.

Kwalifikacja składa się z dwóch etapów:

• rozmowy kwalifikacyjnej,
• sprawdzianu sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez przedstawiciela WBOT.


Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów z ramienia 12 WBOT udzielają:

- mjr Janusz BRZEZICHA, tel. 663 663 024

- mł. chor. Marek ŚRAMA, tel. 510 034 565.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Monika MARCINKOWSKA

 

foto foto foto foto foto

11.04.2018
WRĘCZENIE KART POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W dniu 11 kwietnia 2018 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu wz. mjr Adam NAWROCKI uroczyście wręczył pierwsze karty powołania kandydatom do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Szkolenie II turnusu służby przygotowawczej rozpocznie się w dniu 7 maja 2018 roku i potrwa zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej do czterech miesięcy. Służba realizowana będzie w jednostkach wojskowych w dwóch etapach, pierwszy to etap szkolenia podstawowego na zakończenie, którego elewi złożą przysięgę. Drugi etap to szkolenie specjalistyczne. Służba przygotowawcza jest przepustką do zawodowej służby wojskowej.

Tekst: kpt. Jacek WOLF

Foto: Monika MARCINKOWSKA

foto foto foto foto foto foto foto foto

10.04.2018
8. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

W 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej delegacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu w składzie: ppłk Marek KOSICKI, mjr Adam NAWROCKI oraz kpt. Jacek WOLF w obecności warty honorowej wystawionej przez żołnierzy 16 batalionu remontu lotnisk w Jarocinie zapaliła znicz na grobie Gabrieli Zych. Zasłużonej kaliszanki, która zginęła w katastrofie prezydenckiego samolotu jaka miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku.

Gabriela Lucyna Zych (ur. 31 maja 1941 w Kalisz) – polska działaczka społeczna, założycielka (wraz z mężem, Leszkiem Zychem) stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Kaliszu i jego przewodnicząca, inicjatorka budowy pomnika ofiar zbrodni katyńskiej w tym mieście. W Kaliszu została zapamiętana jako osoba powszechnie lubiana i szanowana, niezwykle aktywna i optymistyczna, która dla wnuków ocaliła pamięć. 16 kwietnia 2010 roku została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 19 kwietnia 2010 roku pochowano ją z honorami wojskowymi na cmentarzu parafialnym przy kościele pod wezwaniem św. Gotarda przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu. Wartę honorową przy jej trumnie pełnili wówczas żołnierze 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Tomasz SIEKLUCKI

foto foto foto foto foto

10.04.2018
FESTIWAL PROFESJONALISTÓW W KALISZU

W dniach 6-7.04.2018 roku w hali Arena w Kaliszu odbył się Festiwal Profesjonalistów. Wydarzenie to było połączeniem targów edukacyjnych oraz targów pracy dzięki, którym około 80 wystawców mogło zaprezentować zwiedzającym bogatą ofertę pracy, ofertę swoich produktów i usług ale również i ofertę edukacyjną w szkołach ponadgimnazjalnych czy uczelniach wyższych. Festiwal Profesjonalistów w Kaliszu został objęty honorowym patronatem Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Uroczystego otwarcia Festiwalu Profesjonalistów dokonał prezydent Kalisza Grzegorz SAPIŃSKI, na który przybył również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI.

W Targach Pracy udział wzięła również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu w składzie kpt. Jacek WOLF oraz Marek REGULSKI, a także st. szer. pchor. Adrian JASTROWICZ z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz st. kpr. pchor. Marcin SMOCZYŃSKI z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Delegacja mundurowych na bieżąco informowała osoby odwiedzające stoisko o aktualnych możliwościach zatrudnienia w Siłach Zbrojnych RP. Pytania w większości dotyczyły zasad naboru do terytorialnej służby wojskowej, zawodowej służby wojskowej oraz osób które nigdy nie były wojsku, możliwości odbycia służby przygotowawczej.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, Marek REGULSKI

foto foto foto foto foto foto foto

03.04.2018
POWITANIE NOWEGO OFICERA W WKU W KALISZU

W dniu 3 kwietnia Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI wraz z kadrą zawodową oraz pracownikami wojska, uroczyście przywitał powołanego z rezerwy do zawodowej służby wojskowej porucznika Piotra KUBIAKA, który został wyznaczony na stanowisko „oficer” w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami. Dotychczas por. Piotr KUBIAK zajmował stanowisko młodszego informatyka w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu jako pracownik cywilny wojska.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI życzył nowemu oficerowi jak najszybszego przystosowania się na nowym stanowisku służbowym, wytrwałości w realizacji powierzonych zadań oraz spełnienia dalszych planów zawodowych i osobistych.

Autor zdjęć: Elżbieta WYSOCKA
Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF

foto foto foto