Strona Główna BIP Strona Główna
kwiecień
 

29.04.2018
ODDALI HOŁD POMORDOWANYM W LESIE WINIARSKIM

Na przełomie 1939 i 40 r. hitlerowcy zamordowali tu prawie 700 osób. Wśród ofiar znaleźli się m.in. mieszkańcy Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Miejscem tych zbrodni był Las Winiarski, nazywany dziś małym Katyniem. W minioną niedzielę, w intencji pomordowanych, odprawiono tam mszę św. polową i złożono kwiaty pod obeliskiem.

Kilka tygodni po wybuchu wojny i zajęciu Ostrowa Wielkopolskiego okupanci postanowili aresztować wybitnych działaczy społecznych i politycznych. Powstańcy wielkopolscy, nauczyciele, rzemieślnicy i przedstawiciele władz zostali osadzeni w więzieniach w Ostrowie i Kaliszu. Wielu z nich liczyło, że zatrzymanie ma charakter przejściowy. Według danych z 1962 r. 22 grudnia 1939 oraz w styczniu i w lutym 1940, rozstrzelano tu około 700 Polaków. Po wyzwoleniu w 1945 r. ekshumowano 527 ciał.

W miejscu mordu ustawiony został obelisk z tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. W niedzielę w intencji ofiar odprawiona została msza św. polowa, której przewodniczył ksiądz prałat Adam Modliński, proboszcz kaliskiej katedry. Pod obeliskiem zapalono znicze oraz złożono wiązanki kwiatów, a na uroczystość przybyły rodziny pomordowanych, kombatanci, młodzież szkolna, a także przedstawiciele władz samorządowych.

fot. Anna Błaszczyk
Na podstawie: www.faktykaliskie.pl

foto foto foto foto foto foto foto foto

27.04.2018
Ćwiczenie epizodyczne KALISZ-18

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyło się ćwiczenie epizodyczne pk. KALISZ-18. Celem ćwiczenia była realizacja zadań planistycznych na PK WKU po otrzymaniu zadania bojowego. Ćwiczenie epizodyczne, jako pierwsze przedsięwzięcie z zakresu szkolenia operacyjno-taktycznego w 2018 roku stanowi podstawę do przygotowania kadry i pracowników WKU w Kaliszu do udziału w treningu sztabowym w miesiącu październiku, zgodnie z "Programem ćwiczeń WKU w Kaliszu na lata 2018-2020".

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie i omówienie ćwiczenia był Szef Wydziału – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Adam NAWROCKI.

W ćwiczeniu brał udział przedstawiciel WKU w Koninie Szef Wydziału – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Wojciech NAWROCKI.

fot. Tomasz Siekluski
tekst: por. P.KUBIAK

foto foto foto foto foto foto

27.04.2018
OBCHODY ŚWIĘTA 16 BATALIONU REMONTU LOTNISK W JAROCINIE

16. batalion remontu lotnisk obchodzi dziś swoje święto. Jubileusz 73-lecia, jak co roku, odbył się na terenie koszar. Złożeniem kwiatów pod pomnikiem patrona jednostki gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie w przeddzień uroczystości, Dowództwo zainicjowało tegoroczne obchody rocznicowe.

W piątek. 27 kwietnia, punktualnie o godz. 10:00 rozpoczęły się oficjalne uroczystości na placu apelowym jednostki. Otworzyła je msza święta polowa w intencji żołnierzy oraz Ojczyzny którą odprawił ks. mjr Grzegorz BECHTA, proboszcz Parafii Wojskowej w Śremie oraz Kapelan Garnizonu Jarocin. Po zakończonej homilii rozpoczęła się zasadnicza część jubileuszu. Meldunek o gotowości pododdziałów do apelu Dowódcy 2 SLT, gen. bryg. pil. Jackowi PSZCZOLE złożył Dowódca 16. brl, ppłk Jarosław GRZESZNIK, po czym przy dźwiękach hymnu w wykonaniu Wojskowej Orkiestry Sił Powietrznych z Poznania, wciągnięto flagę na maszt.

W drugiej części uroczystości Dowódca Batalionu, w dowód uznania i wdzięczności za zaangażowanie w codziennej służbie, wręczył wyróżnienia żołnierzom i pracownikom resortu Obrony Narodowej. Ponad dwudziestu żołnierzy otrzymało nagrody rzeczowe oraz listy gratulacyjne. Jednocześnie Dowódca Batalionu dodatkowo – niezwykle liczną grupę żołnierzy i pracowników resortu Obrony Narodowej – wyróżnił nagrodami uznaniowymi i urlopami nagrodowymi. Zostały także wręczone medale i odznaki pamiątkowe.

Chwilę później na placu pojawiła się Orkiestra Wojskowa z Poznania pod dowództwem tamburmajora st. chor. szt. Konrada BORYCKIEGO, prezentując musztrę paradną, która została nagrodzona gromkimi brawami. Tuż po pokazie nastąpiła defilada kompanii honorowej oraz pododdziałów batalionu i klas mundurowych.

Po pokazie zaproszeni Goście udali się na żołnierski poczęstunek oraz przygotowane atrakcje dla naszych milusińskich. Dla każdego dziecka uczestniczącego w zabawach i konkursach był przewidziany drobny słodki upominek w postaci cukierków, którymi częstowały ich postacie ze znanych bajek. Na wszystkich przybyłych przygotowano szereg atrakcji.

Wśród obecnych podczas festynu przeważała młodzież szkolna i przedszkolaki, choć nie brakowało tez tych, którzy przed laty odbywali w jarocińskiej jednostce służbę wojskową. Dla tych ostatnich była to podróż sentymentalna, bo natychmiast po przekroczeniu bramy odżywały wspomnienia. Chętni mogli obejrzeć pokaz statyczny sprzętu inżynieryjnego, transportowego oraz lotniskowego, jakim dysponuje jakim dysponuje jarocińska jednostka wojskowa. Były też elementy uzbrojenia i wyposażenia osobistego, zestaw do rozpoznania pirotechnicznego oraz sprzęt i urządzenia, jakie w codziennej służbie wykorzystują saperzy z Mobilnego Zespołu Rozminowania EOD. Przed wszelkimi zagrożeniami, w przygotowanych stoiskach promocyjnych, przestrzegali przedstawiciele Policji Powiatowej z Jarocina, Państwowej Straży Pożarnej oraz Żandarmerii Wojskowej z Poznania. Najmłodsi mieli wyjątkową okazję poznać elementy walk w bliskim kontakcie, po czym, jak jeden mąż, ustawiali się w kolejce po najprawdziwsze żołnierskie barwy maskujące, malowane na ich twarzach.

Dla wszystkich był to dzień pełen wrażeń. Ci, którzy po raz pierwszy mieli dziś okazję zwiedzić jarocińską jednostkę wojskową jednogłośnie zapewniali, że wrócą tutaj przy pierwszej możliwej okazji.

Na podstawie www.16brl.wp.mil.pl

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

11.04.2018
ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Od kilku dni w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu rozpoczął się proces kwalifikowania ochotników do terytorialnej służby wojskowej. WKU w Kaliszu w pierwszej turze otrzymało 50 zadań do uzupełnienia w nowo tworzonym 125 batalionie lekkiej piechoty w Lesznie wchodzącym w skład 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu. 30 zadań przeznaczonych będzie dla żołnierzy rezerwy w korpusie oficerskim, podoficerskim oraz korpusie szeregowych, a także 20 zadań dla ochotników, którzy nie odbyli do tej pory służby wojskowej. Po złożeniu wniosku kandydaci zostaną skierowani do miejsca pełnienia służby gdzie zostaną zapoznani z infrastrukturą jednostki, specyfiką oraz warunkami służby. Planuje się zorganizowanie przejazdu autokarem spod siedziby WKU w Kaliszu w dniu 18 i 25.04.2018 r. o godzinie 7:00.

Po złożeniu wniosku kandydatów czeka jeszcze rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie WKU w Kaliszu oraz badania psychologiczne w Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kaliszu. Kobiety, które nie mają jeszcze określonej kategorii zdrowia dodatkowo będą skierowane do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy.

Pierwsza tura kandydatów z terenu administrowanego przez WKU w Kaliszu rozpocznie szkolenie w ramach terytorialnej służby wojskowej 23 czerwca br. w 125 blp w Lesznie.

Planuje się również sformowanie w czerwcu br. 124 blp w Śremie, w czerwcu 2019 roku - 121 blp w Poznaniu, natomiast w listopadzie 2019 roku - 122 blp w Dolaszewie. W lipcu 2020 roku planuje się sformowanie 123 blp w m. Turek, do którego zostanie przeniesiona część pododdziałów z Leszna.

Wszystkich ochotników, którzy wcześniej złożyli oświadczenia wyrażenia woli powołania do ochotniczych form służby wojskowej (wojska obrony terytorialnej) zapraszamy do złożenia wniosku o powołanie do TSW.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie z ramienia WKU w Kaliszu wyznaczony został p. Włodzimierz SELIGA, tel. Kontaktowy 261-612-824.

___________________________________________________________________________________


W związku z rozpoczęciem formowania 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą w Poznaniu, informujemy, że w każdy wtorek w godz. 13.00-16.00 będą odbywały się KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w korpusie oficerów młodszych oraz podoficerów.

Miejsce przeprowadzania kwalifikacji: 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Poznaniu, ul. Dojazd 30.

Kwalifikacja składa się z dwóch etapów:

• rozmowy kwalifikacyjnej,
• sprawdzianu sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez przedstawiciela WBOT.


Szczegółowych informacji dla zainteresowanych kandydatów z ramienia 12 WBOT udzielają:

- mjr Janusz BRZEZICHA, tel. 663 663 024

- mł. chor. Marek ŚRAMA, tel. 510 034 565.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Monika MARCINKOWSKA

 

foto foto foto foto foto

11.04.2018
WRĘCZENIE KART POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W dniu 11 kwietnia 2018 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu wz. mjr Adam NAWROCKI uroczyście wręczył pierwsze karty powołania kandydatom do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Szkolenie II turnusu służby przygotowawczej rozpocznie się w dniu 7 maja 2018 roku i potrwa zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej do czterech miesięcy. Służba realizowana będzie w jednostkach wojskowych w dwóch etapach, pierwszy to etap szkolenia podstawowego na zakończenie, którego elewi złożą przysięgę. Drugi etap to szkolenie specjalistyczne. Służba przygotowawcza jest przepustką do zawodowej służby wojskowej.

Tekst: kpt. Jacek WOLF

Foto: Monika MARCINKOWSKA

foto foto foto foto foto foto foto foto

10.04.2018
8. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

W 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej delegacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu w składzie: ppłk Marek KOSICKI, mjr Adam NAWROCKI oraz kpt. Jacek WOLF w obecności warty honorowej wystawionej przez żołnierzy 16 batalionu remontu lotnisk w Jarocinie zapaliła znicz na grobie Gabrieli Zych. Zasłużonej kaliszanki, która zginęła w katastrofie prezydenckiego samolotu jaka miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku.

Gabriela Lucyna Zych (ur. 31 maja 1941 w Kalisz) – polska działaczka społeczna, założycielka (wraz z mężem, Leszkiem Zychem) stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Kaliszu i jego przewodnicząca, inicjatorka budowy pomnika ofiar zbrodni katyńskiej w tym mieście. W Kaliszu została zapamiętana jako osoba powszechnie lubiana i szanowana, niezwykle aktywna i optymistyczna, która dla wnuków ocaliła pamięć. 16 kwietnia 2010 roku została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 19 kwietnia 2010 roku pochowano ją z honorami wojskowymi na cmentarzu parafialnym przy kościele pod wezwaniem św. Gotarda przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu. Wartę honorową przy jej trumnie pełnili wówczas żołnierze 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Tomasz SIEKLUCKI

foto foto foto foto foto

10.04.2018
FESTIWAL PROFESJONALISTÓW W KALISZU

W dniach 6-7.04.2018 roku w hali Arena w Kaliszu odbył się Festiwal Profesjonalistów. Wydarzenie to było połączeniem targów edukacyjnych oraz targów pracy dzięki, którym około 80 wystawców mogło zaprezentować zwiedzającym bogatą ofertę pracy, ofertę swoich produktów i usług ale również i ofertę edukacyjną w szkołach ponadgimnazjalnych czy uczelniach wyższych. Festiwal Profesjonalistów w Kaliszu został objęty honorowym patronatem Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Uroczystego otwarcia Festiwalu Profesjonalistów dokonał prezydent Kalisza Grzegorz SAPIŃSKI, na który przybył również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI.

W Targach Pracy udział wzięła również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu w składzie kpt. Jacek WOLF oraz Marek REGULSKI, a także st. szer. pchor. Adrian JASTROWICZ z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz st. kpr. pchor. Marcin SMOCZYŃSKI z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Delegacja mundurowych na bieżąco informowała osoby odwiedzające stoisko o aktualnych możliwościach zatrudnienia w Siłach Zbrojnych RP. Pytania w większości dotyczyły zasad naboru do terytorialnej służby wojskowej, zawodowej służby wojskowej oraz osób które nigdy nie były wojsku, możliwości odbycia służby przygotowawczej.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, Marek REGULSKI

foto foto foto foto foto foto foto

03.04.2018
POWITANIE NOWEGO OFICERA W WKU W KALISZU

W dniu 3 kwietnia Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI wraz z kadrą zawodową oraz pracownikami wojska, uroczyście przywitał powołanego z rezerwy do zawodowej służby wojskowej porucznika Piotra KUBIAKA, który został wyznaczony na stanowisko „oficer” w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami. Dotychczas por. Piotr KUBIAK zajmował stanowisko młodszego informatyka w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu jako pracownik cywilny wojska.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI życzył nowemu oficerowi jak najszybszego przystosowania się na nowym stanowisku służbowym, wytrwałości w realizacji powierzonych zadań oraz spełnienia dalszych planów zawodowych i osobistych.

Autor zdjęć: Elżbieta WYSOCKA
Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF

foto foto foto