Strona Główna BIP Strona Główna
styczeń
 


25.01.2018
SZKOLENIE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W dniach 22 i 25 stycznia bieżącego roku w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbyło się szkolenie osób zatrudnionych do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej w czasie prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku. Przybyłe na szkolenie osoby z powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego oraz pleszewskiego przywitał Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Marek KOSICKI.

Czasowo pełniący obowiązki Szefa Wydziału Rekrutacji kpt. Jacek WOLF przeprowadził szkolenie w trakcie, którego zapoznano osoby funkcyjne z podstawami aktami prawnymi, terminami i przebiegiem kwalifikacji wojskowej oraz ochroną danych osobowych. Osoby prowadzące pracę świetlicową zapoznano z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powszechnego obowiązku obrony RP, zasadami powoływania do służby przygotowawczej, zawodowej, kandydackiej, terytorialnej służby wojskowej oraz naborem do Narodowych Sił Rezerwowych jak również do Legii Akademickiej, a także przekazano niezbędne materiały edukacyjne.

Ostatnim etapem szkolenia było zapoznanie z zasadami wypełniania książeczek wojskowych oraz praktyczne wykonywanie czynności przy zakładaniu i aktualizowaniu ewidencji wojskowej na elektronicznych nośnikach pamięci przez poszczególne osoby funkcyjne.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Monika MARCINKOWSKA

foto foto foto foto foto foto foto foto


23.01.2018
OBCHODY 73. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA W KALISZU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Koniec okupacji hitlerowskiej był jednocześnie początkiem zniewolenia przez sowiecki stalinizm. W dniu 23.01.2018, na Głównym Rynku, kaliszanie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej, która w Kaliszu zakończyła się 23 stycznia 1945 roku. Kwiaty pod tablicą umieszczona na kaliskim Ratuszu złożyli m.in. prezydent Grzegorz Sapiński, wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz, a także delegacje samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, organizacji kombatanckich, społecznych i politycznych. Nie zabrakło także pocztów sztandarowych z kaliskich szkół. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował ppłk Marek KOSICKI.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: na podstawie: www.powiat.kalisz.pl

foto foto foto foto foto foto foto


19.01.2018
ROCZNICA ROZSTRZELANIA 56 CZŁONKÓW PODZIEMIA ANTYHITLEROWSKIEGO W KALISZU

Na cmentarzu tynieckim w Kaliszu przy mogile zbiorowej złożono kwiaty i zapalono znicze w 73. rocznicę rozstrzelania żołnierzy Armii Krajowej przez hitlerowców. Kilkadziesiąt minut wcześniej wiązanki kwiatów złożono również przy obelisku w Skarszewie poświęconym zamordowanym 56 działaczom ruchu oporu.

W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści przedstawiciele władz miasta Ostrowa Wlkp. oraz Kalisza , delegacje instytucji, stowarzyszeń patriotycznych, organizacji i związków kombatanckich, a także służby mundurowe oraz młodzież szkolna.

19 stycznia 1945 roku w Lesie Skarszewskim zastrzeleni zostali członkowie miejscowego podziemia antyhitlerowskiego. Kilka miesięcy wcześniej, w marcu 1944 Gestapo dokonało w Kaliszu masowych aresztowań. Wśród ponad setki aresztowanych znaleźli się Polacy por. AK Bolesław Krawiec ps. „Stach”, Janina Stasiak, Tadeusz Pyzik i Barbara Pawlak oraz członkowie Armii Krajowej pochodzenia niemieckiego Elwira Fibiger (córka Alfreda Fibigera właściciela Fabryki Fortepianów i Pianin Calisia), Alfred Nowacki ps. „Piąty” (właściciel fabryki przetwórstwa spożywczego w Winiarach), Konrad Wünsche (właściciel majątku w Opatówku) , Emil Fulde (właściciel majątku w Żydowie) i jego syn Henryk, Jerzy Dreszer (architekt), Irena Stark, Bruno Lompa, Bożena Deutschmann. Działalność w polskim podziemiu tak dużej liczby osób pochodzenia niemieckiego była dla nazistów wielkim zaskoczeniem, dlatego zdecydowano się na pokazowy proces. Po trwającym dziewięć miesięcy śledztwo na karę śmierci zostali skazani: Henryk Fulde, Konrad Wünsche, Bruno Lompa, Elwira Fibiger, Alfred Nowacki, Jerzy Dreszer, Bolesław Krawiec, Tadeusz Pyzik i Barbara Pawlak. Wyrok wykonano 19 stycznia 1945 roku, na dwa dni przed zajęciem Kalisza przez Armię Czerwoną. Spośród 56 zastrzelonych osób, udało się ustalić tożsamość tylko 30 zamordowanych. Ciała niezidentyfikowanych osób złożono w wspólnej mogile na cmentarzu Tynieckim.

Tekst: kpt. Jacek WOLF

foto foto foto foto foto foto foto foto


03.01.2018
WRĘCZENIE AKTU MIANOWANIA NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY

W dniu 3 stycznia 2018 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu, odbyła się uroczystość związana z wręczeniem aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI na uroczystej zbiórce w obecności kadry zawodowej i pracowników wojska, oficerowi Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, wręczył akt mianowania na wyższy stopień wojskowy. Kpt. Adam NAWROCKI obowiązki służbowe na stanowisku Szefa Wydziału - Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień objął 3 stycznia 2018 r. i w tym dniu został mianowany na stopień majora. Majorowi gratulujemy awansu i życzymy powodzenia na nowym stanowisku służbowym oraz spełnienia dalszych planów zawodowych i osobistych.

Autor zdjęć i tekstu: Jagoda Burda - Orłowicz

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto