Strona Główna BIP Strona Główna
listopad
 


28.11.2017
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu prowadzi nabór do służby przygotowawczej. Kolejni kandydaci w dniu 28.11.2018r. odebrali z rąk Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu ppłk. Marka Kosickiego karty powołania i od 8 stycznia 2018 r. rozpoczną służbę wojską w ośrodkach i jednostkach wojskowych. Po odbyciu czteromiesięcznej służby wojskowej żołnierze mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, ewentualnie realizować zadania w ramach Narodowych Siłach Rezerwowych lub w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Osoby zainteresowane służbą przygotowawczą od stycznia 2018 r. proszone są o kontakt z WKU w Kaliszu nr tel. 261 2612 812.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska

foto foto foto foto24.11.2017
SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ

24 listopada br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jarocinie odbyło się spotkanie przedstawiciela WKU w Kaliszu Włodzimierza Seligi z uczniami szkoły. Spotkanie miało na celu poinformować młodzież szkolną o zasadach powoływania do ochotniczych form służby wojskowej. Przedstawiciel z WKU omówił warunki jakie powinien spełniać kandydat aby ubiegać się o powołanie do służby wojskowej oraz przedstawił zasady jej odbycia w jednostkach wojskowych.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska

foto foto foto24.11.2017
SPOTKANIE W URZĘDZIE PRACY W JAROCINIE

24.11 br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie odbyło się spotkanie z osobami poszukującymi pracę. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wojkowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. Włodzimierz Seliga przedstawili wszystkim zebranym jakie są możliwości pełnienia czynnej służby wojskowej. Szczegółowo omówili zasady naboru do służby przygotowawczej zawodowej służby wojskowej oraz terytorialnej służby wojskowej. Następnie odpowiadał na pytania zebranych i przeprowadzali indywidualne rozmowy z osobami zainteresowanymi konkretnymi formami służby wojskowej.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska

foto16.11.2017
PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW

W dniu 16.11.2107 r. w Publicznym Przedszkolu nr 9 w Kaliszu odbył się konkurs poezji patriotycznej „PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW”. Celem spotkania było kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym miastem, narodem, z jego historią, tradycją i wartościami. Dzieci przygotowały wspaniały występ w czasie którego recytowały patriotyczne wiersze.

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tym pięknym przedszkolnym wydarzeniu. W skład jury konkursowego wchodził przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu st. chor. Robert LEŚNIEWSKI, który wręczył wyróżniającym się dzieciom nagrody.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak, Robert Leśniewski
Autor zdjęć: Robert Leśniewski

foto foto foto foto foto foto foto17.11.2017
ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY REZERWY

W dniach 15-17.11.2017r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyło się kolejne szkolenie żołnierzy rezerwy.

W pierwszym dniu szkolenia po przyjęciu i wyposarzeniu żołnierzy rezerwy nastąpiło ich powitanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI. Następnie odbył się blok zajęć teoretycznych związanych z ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych, bhp, szkoleniem prawnym, regulaminami.

W kolejnych dniach na strzelnicy Garnizonowej w Powidzu odbyło się szkolenie strzeleckie. Żołnierze odbyli strzelanie z karabinka na celność oraz do celów ukazujących się z różnych postaw strzeleckich. Najlepsze wyniki uzyskali:
1. szer. Łukasz BANASIAK
2. szer. Tomasz BEGERT
3. szer. Przemysław KRAWCZYK


Na zakończenie ćwiczeń ppłk Marek KOSICKI podziękował wszystkim żołnierzom za udział w ćwiczeniach a zwłaszcza za duże zaangażowanie podczas szkolenia praktycznego.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: mjr Jerzy Sobczak, Monika Marcinkowska

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto14.11.2017
OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

14.11. br. w hali Arena Kalisz wystąpili soliści, balet, chór i orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Wszystkich zebranych powitał Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz SAPIŃSKI życząc udanego wieczoru w towarzystwie tak znakomitych artystów, cenionych na całym świecie.

W swoim programie Zespół zaprezentował znane i lubiane piosenki patriotyczne z różnych okresów historycznych oraz popularne musicalowe przeboje. Występ Zespołu oklaskiwała licznie zgromadzona publiczności, która wypełniła po same brzegi trybuny hali Arena Kalisz.

Opracowano na podstawie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto09.11.2017
ĆWICZENIE DOWÓDCZO-SZTABOWE PK. ONYKS-17

W dniach 06-09.11.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyło się ćwiczenie dowódczo - sztabowe pk. ONYKS-17. Dowódcą ćwiczenia był Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI.

W pierwszym dniu ćwiczenia zostali powołani żołnierze rezerwy, którzy po otrzymaniu wyposarzenia zostali objęci szkoleniem na poszczególnych stanowiskach funkcyjnych. Zadania realizowane przez poszczególne osoby funkcyjne na Punkcie Kierowania obserwował zespołu analizy i omówienia ćwiczenia w składzie: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu ppłk Ryszard GRZEŚKOWIAK oraz oficer Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW w Poznaniu mjr Adam KOTARAK.

Żołnierze rezerwy w trakcie realizacji szkolenia odbyli również strzelanie z pistoletu wojskowego zorganizowane na Strzelnicy Garnizonowej w Powidzu.

Na zakończenie szkolenia mjr Jerzy SOBCZAK podziękował żołnierzom rezerwy za duże zaangażowanie i wzorowe wywiązywanie się z obowiązków na zajmowanych stanowiskach służbowych

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: kpt. Jacek Wolf, kpt. Robert Sakowski, Monika Marcinkowska

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto11.11.2017
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2017 r. na Głównym Rynku w Kaliszu odbyła się uroczystość związana z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, w której wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI.

- W dążeniu do wolności tkwi nasza siła. Jak pokazuje historia, kluczem do niej jest między innymi wytrwałość. To ona nie pozwala się poddać, zapomnieć, przekreślić narodowych dążeń. Sprawia, że z podniesionym czołem zmierzamy do celu – powiedział Grzegorz Sapiński, prezydent miasta Kalisza. - Święto takiej właśnie Polski, dumnej i wolnej, obchodzimy dzisiaj. To radosny dzień. Właśnie dziś w sposób szczególny uświadamiamy sobie, jak wspaniale jest żyć w kraju niepodległym i demokratycznym. Jednocześnie dumą napawa nas wspomnienie działań, jakich podjęli się nasi przodkowie. Bo tego wymagała od nich historia, a oni te oczekiwania spełnili. Dziękujemy za ich dzielność!

W trakcie uroczystości musztrę paradną zaprezentowali uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego. Wręczono również nagrody i dyplomy uczestnikom XVI Marszu Wolności, zorganizowanego przez kaliskie oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe. Obchody Święta Niepodległości uświetnił występ orkiestry dętej Stowarzyszenia Orkiestry Dętej „Gród Nad Prosną” pod dyr. Wojciecha Zielezińskiego.

Obchody Święta Niepodległości uświetnił występ orkiestry dętej Stowarzyszenia Orkiestry Dętej „Gród Nad Prosną” pod dyr. Wojciecha Zielezińskiego.

Pod tablicą pamiątkową na ścianie ratusza wiązanki kwiatów i znicze złożyli m.in. przedstawiciele władz Kalisza, parlamentarzyści, samorządowcy, władze województwa, służby mundurowe, kombatanci, reprezentanci stowarzyszeń i organizacji oraz uczniowie kaliskich szkół.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Katedry Kaliskiej, gdzie mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił JE ks. biskup Łukasz BUZUN – biskup pomocniczy Diecezji Kaliskie, natomiast montaż słowno-muzyczny z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Polska to jest wielka rzecz” przedstawili uczniowie V LO im. Jana III Sobieskiego pod kierunkiem Anety Kałużnej, Jolanty Bartczak i Ewy Jankowskiej.

Opracowano na podstawie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto10.11.2017
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MIROSŁAWA FERIĆA

10 listopada 2017 r. uczniowie ostrowskiej Jedenastki uczcili 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym dniu odbyły się akademie dla klas I – III i IV – VI przygotowane przez p. Krystynę Herbik i klasę IV b i V b pod kierunkiem p. Magdaleny Danielewicz i p. Wojciecha Lesiczki. Uroczystości rozpoczęły się od spotkania z panem kapitanem Jackiem Wolfem, oficerem rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu.

Celem zajęć było przybliżenie młodym Polakom zawodu żołnierza, a także zapoznanie z podstawowym sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu sił zbrojnych. Uczniowie mieli także okazję wziąć udział w treningu musztry, ucząc się stania w postawie zasadniczej i swobodnej, oddawania honorów, maszerowania krokiem defiladowym. W drugiej części czwarto i piątoklasiści przybliżyli historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspólnie odśpiewano hymn, „Rotę”, wysłuchano żołnierskich pieśni. Przedstawienie zostało wzbogacone o prezentację multimedialną, w której znalazły się fragmenty filmów i pieśni patriotycznych oraz informacje dotyczące Republiki Ostrowskiej. Poprzez takie działania uczymy dzieci historii, patriotyzmu, miłości do Ojczyzny.

Żyjemy w wolnym kraju, ale pamiętajmy, że wolność i niepodległość nie jest dana raz na zawsze, trzeba o nią dbać i ją pielęgnować.

Foto oraz tekst na podstawie www.jedenastka11.osw.pl/1868-narodowe-swieto-niepodleglosci-2

foto foto foto foto foto foto foto10.11.2017
SPOTKANIE EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w Publicznym Przedszkolu nr 8 w Ostrowie Wlkp. im. Krasnala Hałabały odbyły się zajęcia edukacyjne o tematyce wojskowej. Grupa przedszkolaków zaprosiła na spotkanie kpt. Jacka Wolfa z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu. Maluszki z ogromnym zainteresowaniem obejrzały pokaz slajdów oraz wysłuchały wykładu poszerzając swoje horyzonty dotyczące zawodu żołnierza oraz odpowiedzialnej służbie. Następnie z ogromnym entuzjazmem włączyły się do krótkiego treningu musztry. Na pytanie kto w przyszłości chciałby zostać żołnierzem wszyscy zdecydowanie podnieśli ręce do góry. W nagrodę każdy przedszkolak otrzymał od kapitana Jacka Wolfa symboliczne upominki.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Kamila NOWAK

foto foto foto foto foto foto foto10.11.2017
99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

10.11.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczysta zbiórka związana z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Na początku uroczystości Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Marek KOSICKI powitał wszystkich zebranych i przedstawił genezę Narodowego Święta Niepodległości. Następnie po odczytaniu stosownych decyzji i rozkazów Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu wręczył wyróżnionym medale i odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu:

Brązowy medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”: Elżbieta WYSOCKA
Tomasz SIEKLUCKI
Odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu: Magdalena SIKORA

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska

foto foto foto foto foto foto foto foto31.10.2017
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

31.10.2017 r. szef wydziału Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu mjr Jerzy SOBCZAK zapalił znicze, na grobach żołnierzy poległych w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

W Jarocinie na grobie śp. kpt. Daniela AMBROZIŃSKIEGO, który poległ na służbie 10 sierpnia 2009 w Usman Khel w Afganistanie. Był żołnierzem służącym w 1 Batalionie Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej.

W Iwanowicach na mogile śp. kpr. Radosława SZYSZKIEWICZA, który zginął w wyniku wybuchu miny-pułapki w Afganistanie. Był kierowcą – sanitariuszem w plutonie rozminowania Zgrupowania Bojowego „A” w bazie Ghazni. Na tym samym stanowisku służył w kraju w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie – Podjuchy.

W Opatówku na grobie śp. sierż. Piotra ŁOSIAKA, który zginął śmiercią tragiczną podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Elżbieta Sobczak

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto