Strona Główna BIP Strona Główna
wrzesień
 

17.09.2017
78. ROCZNICA NAPAŚCI ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH NA POLSKĘ


17 września, w ogrójcu klasztoru oo. Jezuitów w Kaliszu odbyła się uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. W uroczystości wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI.

W uroczystości również uczestniczyli: Andrzej PLICHTA, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, reprezentanci instytucji, stowarzyszeń, organizacji i związków kombatanckich, służb mundurowych oraz młodzież z kaliskich szkół.

W imieniu członków i władz kaliskiego oddziału Związku Sybiraków głos zabrała prezes Eugenia Pastuszek. Po złożeniu kwiatów i zniczy przed pomnikiem uczestnicy uroczystości wzięli udział w mszy świętej odprawionej w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Foto: Ryszard Jezierski

foto foto foto foto foto foto foto


16.09.2017
BOHATEROM WESTERPLATTE


16.09.2017r. o godz. 18.30 mszą świętą w parafii pw. św. app. Piotra i Pawła rozpoczęły się uroczystości uczczenia pamięci bohaterów obrony Westerplatte. W uroczystości wziął udział szef wydziału WKU w Kaliszu mjr Jerzy Sobczak, który przy pomniku poświęconym obrońcom wybrzeża złożył znicz pamięci.

Hołd bohaterom oddali również: Barbara Gmerek, wiceprezydent Kalisza, parlamentarzyści, reprezentanci środowisk kombatanckich, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, harcerze, młodzież z kaliskich szkół i parafianie.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Foto: Ryszard Jezierski

foto foto foto foto foto


14.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE AKTU MIANOWANIA NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY


W dniu 14 września 2017 r. w Ostrowie Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia aktu mianowania porucznikowi nie podlegającemu obowiązkowi służby wojskowej Panu Henrykowi RYBAKOWI, którego Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 2640 z dnia 02 sierpnia 2017 r. mianował na stopień kapitana. Akt mianowania wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI. W uroczystości uczestniczyli również wiceprezydent Ostrowa Wlkp. Pan Jakub SZCZUREK, przyjaciele oraz rodzina Pana Henryka RYBAKA. Awansowany na kolejny stopień wojskowy Pan Henryk RYBAK jest Prezesem Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej Oddziału Ostrów Wlkp.

Tekst: Joanna SIKORA
Foto: mjr Przemysław BOJARCZUK

foto foto foto foto


09.09.2017
ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR KOMENDANTA COSSW W KALISZU


Po raz trzynasty, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, 9 września 2017 r. odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Zawodnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności zarówno w kategorii indywidualnej, jak i drużynowej. Do rywalizacji przystąpiło trzydzieści osiem drużyn. Wojskowa Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował: mjr Jerzy Sobczak, kpt. Adam Nawrocki oraz Dagmara Paterska.

W kategorii indywidualnej wzięło udział 141 osób. Zwycięzcą został Adam Hetman ze Szkoły Policji w Katowicach, II miejsce zajął Grzegorz Hyra z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, III miejsce zdobył reprezentant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Wojciech Litwin.

Drużyny rywalizowały ze sobą w trzech konkurencjach:W klasyfikacji drużynowej I miejsce zdobyła drużyna OISW Katowice, na drugim uplasowała się Szkoła Policji w Katowicach, III miejsce zdobyła drużyna COSSW.W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:
- Strzelanie nr 1 dokładne – Krzysztof Namyślak
- Strzelanie nr 2 dynamiczne – Wojciech Litwin
- Strzelanie nr 3 „Leniwa 9 – tka” – Adam Hetman


Strzelanie „Leniwa 9 – tka” to konkurencja, której nazwa wzięła się od daty, a konkretnie - dnia miesiąca, w którym odbywają się zawody. Polegała na wystrzelaniu dziewięciu naboi,z odległości 9 metrów, w czasie 9 sekund z wymianą magazynka.

Opracowano na podstawie strony internetowej COSSW w Kaliszu

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto


08.09.2017
CERTYFIKOWANA KLASA MUNDUROWA W SIEDZIBIE WKU W KALISZU


W siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu dnia 8 września bieżącego roku rozpoczął się cykl zajęć z Edukacji Wojskowej z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana II Sobieskiego w Kaliszu. Zajęcia przeprowadził koordynator projektu kpt. Jacek WOLF - oficer wydziału rekrutacji WKU w Kaliszu. Zajęcia odbyły się w ramach pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.

Program pilotażowy został uruchomiony 1 września 2017 roku i będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, w czteroletnich technikach – odpowiednio w klasie III i IV). Program odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Łącznie 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie eksperymentu pedagogicznego.

Adresatami niniejszej edycji pilotażowej programu są uczniowie przedostatniej i ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019, uczęszczający do klas mundurowych, realizujących przedmiot „Edukacja wojskowa”.

W pilotażowej edycji bierze aktualnie udział 50 szkół wytypowanych przez oficerów Biura do Spraw Proobronnych, którego jednym z filarów dotychczasowej działalności jest wsparcie dla szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym.

Niniejszy program przeznaczony jest również do realizacji w czteroletnich technikach. Program powinien objąć uczniów przedostatniej i ostatniej klasy danego typu szkoły. W przypadku zgłoszenia do pilotażowego programu technikum, należy założyć, iż program trwa 1,5 roku i obejmuje całą klasę III i pierwsze półrocze klasy IV.

Absolwenci szkół biorących udział w projekcie mogą liczyć na:
- odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
- pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
- przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
- stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.


Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w ramach programu pilotażowego dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: - uzyskania państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej;
- dofinansowania kursu na prawo jazdy kategorii B;
- dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia;
- wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału;
- wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: Włodzimierz SELIGA

foto foto foto foto


07.09.2017
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W POZNANIU W STRZELANIU Z PISTOLETU WOJSKOWEGO


W dniu 07 września 2017 r. na strzelnicy pistoletowej i do strzelania z broni małokalibrowej na OC Wyciążkowo odbyły się mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w strzelaniu z PW o puchar Szefa WSzW w Poznaniu - płk. dr. Zdzisława MAŁKOWSKIEGO.

W mistrzostwach uczestniczył zespół z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz zespoły z podległych wojskowych komend uzupełnień z administrowanego terenu. Z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu w zawodach wziął udział zespół w składzie 4 żołnierzy:

- mjr Przemysław BOJARCZUK
- mjr Jerzy SOBCZAK
- kpt. Adam NAWROCKI
- kpt. Jacek WOLF

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie najlepszych zawodników w strzelaniu, oraz reprezentacji WSzW w Poznaniu która weźmie udział w mistrzostwach na szczeblu Sztabu Generalnego WP.

Zwycięzcami zawodów zostali:
W klasyfikacji indywidualnej:
I. mjr Jerzy SOBCZAK – WKU w Kaliszu
II. kpt. Robert OŁOSZEWSKI – WSzW w Poznaniu
III. mjr Mariusz WYSOCKI - WSzW w Poznaniu

W klasyfikacji zespołowej:
I. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
II. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
III. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu


Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: kpt. Jacek Wolf, kpt. Robert Janczewski

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto


04.09.2017
ZMIANA DOWODZENIA W 33 BLTr W POWIDZU


4 września br. płk Dariusz Płóciennik przekazał dowodzenie 33. Bazą Lotnictwa Transportowego (33.BLTr) nowemu Dowódcy pułkownikowi pilotowi Grzegorzowi Kołodziejczykowi.

W uroczystości uczestniczył Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego (3.SLTr) pułkownik pilot Krzysztof Walczak, dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek i instytucji wojskowych, służb mundurowych, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, partnerzy społeczni współpracujący z 33. BLTr, pododdział żołnierzy amerykańskich stacjonujących w garnizonie Powidz oraz żołnierze i pracownicy bazy. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania.

Podczas uroczystości pułkownik pilot Krzysztof Walczak podziękował pułkownikowi Płóciennikowi za niełatwy czas dowodzenia powidzką bazą: „Dziękuję Panu za rzetelną i sumienną postawę żołnierską podczas pełnienia obowiązków Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. Zdaję sobie sprawę, że był to czas niełatwych wyzwań, którym sprostał Pan w najwyższym stopniu. Dziękuję za obowiązkowość, sumienność oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań, a także wysiłek włożony w codzienną działalność dla dobra Sił Powietrznych”.

Z kolei pułkownikowi Kołodziejczykowi życzył powodzenia w dowodzeniu jedną z największych baz lotniczych: „Panie Pułkowniku, jestem przekonany, że doświadczenia, które zdobył Pan na poprzednich, również dowódczych stanowiskach służbowych, wykorzysta Pan z powodzeniem podczas realizacji kolejnych, niełatwych zadań służbowych. (…) Życzę Panu wytrwałości, radości i satysfakcji przy realizacji wszystkich zadań, a także wielu sukcesów oraz kolejnych osiągnięć w działalności służbowej.”

Najważniejszym punktem uroczystości było uroczyste przekazanie sztandaru bazy i podpisanie protokołu przekazania pomiędzy zdającym obowiązki dowódcy 33. BLTr pułkownikiem Dariuszem Płóciennikiem oraz przyjmującym obowiązki dowódcy bazy pułkownikiem pilotem Grzegorzem Kołodziejczykiem.

„Pomimo, że pełnię służbę w tej jednostce już od kilku lat, na stanowisku zastępcy dowódcy bazy od ponad trzech, to okres ostatnich kilku miesięcy, czasowego pełnienia obowiązków dowódcy był okresem wyjątkowym. To nie tylko okres jeden chyba z najtrudniejszych w mojej wieloletniej służbie wojskowej, ale także czas kolejnych złożonych zadań i nowych wyzwań, czas dający ogromna satysfakcję z ich właściwej realizacji. (…) Dziękuję wszystkim za te wspólne miesiące służby i pracy i dziękuję za zaangażowanie, wysoką dyspozycyjność i wyrozumiałość” – podziękował swoim podwładnym i współpracownikom zdający obowiązki dowódcy pułkownik Dariusz Płóciennik.

Z kolei pułkownik Kołodziejczyk przyznał, że przed nim stoi niełatwe zadanie, które będzie chciał wykonać na najwyższym poziomie. „Pragnę podziękować za okazane mi zaufanie i powierzenie mi tak odpowiedzialnego stanowiska. Pragnę zapewnić wszystkich tu zgromadzonych, iż dołożę wszelkich starań by tego zaufania nie zwieść” – powiedział pułkownik pilot Grzegorz Kołodziejczyk.

33. Baza Lotnictwa Transportowego to jedna z największych i najnowocześniejszych baz lotniczych w Siłach Powietrznych. Jest jednostka podporządkowana 3. Skrzydłu Lotnictwa Transportowego.

W uroczystości udział wzięli Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI wraz ze swoim zastępcą mjr Przemysławem BOJARCZUKIEM.

Autor tekstu: kpt. Martyna Fedro-Samojedny
Autor zdjęć: szer. Jakub Stypczyński

foto foto foto foto


04.09.2017
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W ZSP CKU W PRZYGODZICACH


4 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, w którym udział wzięli zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. W inauguracji roku szkolnego udział wzięli min. przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim: mł. insp. Piotr Wilkowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jacek Wiśniewski oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu wz. kpt. Jacek Wolf.

Pan dyrektor mgr Tomasz GULIŃSKI, w krótkim przemówieniu powitał po wakacyjnej przerwie wszystkich zaproszonych gości, a w szczególności uczniów klas pierwszych, którym życzył sukcesów i jak najlepszych wyników w nauce, a także pomyślności i wytrwałości w dążeniu do celów. Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami klas przedstawionymi przez p. dyrektora udali się do wskazanych sal lekcyjnych.Autor tekstu: kpt. Jacek Wolf
Autor zdjęć: na podstawie: www.facebook.com/zsp.cku.przygodzice

foto foto foto foto foto foto foto foto


01.09.2017
UROCZYSTOŚCI W OSTROWIE WLKP. Z OKAZJI 78. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ


Władze miasta i powiatu ostrowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, młodzież szkolna złożyli wraz z kombatantami wiązanki kwiatów i znicze w miejscach pamięci. Okazją do tego była przypadająca dziś 78. rocznica wybuchu II wojny światowej. Obecne były poczty sztandarowe.

Uroczystości odbyły się przy ostrowskiej konkatedrze, u zbiegu ul. Kompałły i ul. Gimnazjalnej oraz przy ul. 60. Pułku Piechoty. Rocznicowe nabożeństwo koncelebrował w kościele Najświętszego Zbawiciela ks. prałat Sławomir Grześniak. Później oddano cześć poległym przy kwaterze żołnierzy 60. Pułku Piechoty na cmentarzu przy ulicy Bema. Na koniec kombatanci zaproszeni zostali na poczęstunek do Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Batorego.

Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował Szef Wydziału – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Przemysław BOJARCZUK.

Autor tekstu: na podstawie www.ostrow.naszemiasto.pl
Autor zdjęć: na podstawie www.ostrow.naszemiasto.pl

foto foto foto foto foto foto foto foto


01.09.2017
UROCZYSTOŚCI W KALISZU Z OKAZJI 78. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ


Złożeniem kwiatów i zapalaniem zniczy pod pamiątkową tablicą na ścianie ratusza uczczono w Kaliszu 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, powiatu i województwa, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, organizacji społecznych i politycznych oraz kaliskich szkół. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu podlegającą pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu reprezentował oficer WPMiAR kpt. Adam NAWROCKI.

Autor tekstu: na podstawie www.kalisz.naszemiasto.pl
Autor zdjęć: na podstawie www.kalisz.naszemiasto.pl

foto foto foto foto foto foto