Strona Główna BIP Strona Główna
lipiec
 

31.07.2017
JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW W LUBLIŃCU - OGŁASZA NABÓR28.07.2017
ŚWIĘTO POLICJI W KALISZU


Dnia 28 lipca bieżącego roku obchody Święta Policji w Kaliszu rozpoczęto się od wystawienia warty honorowej oraz złożenia wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej upamiętniającej policjantów Ziemi Kaliskiej zamordowanych w 1940 roku w Ostaszkowie, znajdującej się w ogrójcu Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego przy ulicy Stawiszyńskiej. Następnie w Kościele Garnizonowym odbyła się msza święta. Po nabożeństwie policjanci spotkali się na uroczystej akademii w auli Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, gdzie 150 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy otrzymało nagrody, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. W uroczystości udział wzięli również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI, a także Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr MĄKA.

Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF
Autor zdjęć: na podstawie: www.kalisz.naszemiasto.pl

foto foto foto foto


17.07.2017
III TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


17 lipca br. w Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Marek KOSICKI wręczył karty powołania osobom, które w dniach 5 i 6 września rozpoczną służby przygotowawczą w korpusie szeregowych w ramach III turnusu w 2017 r. Kilka dni wcześniej komisja rekrutacyjna powołana przez wojskowego komendanta uzupełnień w składzie: mjr Jerzy SOBCZAK, Elżbieta WYSOCKA oraz Włodzimierz SELIGA, przeprowadziła analizę dokumentów złożonych przez kandydatów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej a także rozmowę kwalifikacyjną. Po udzieleniu rekomendacjii przeprowadzeniu badań psychologicznych do służby przygotowawczej z tereny administrowanego przez WKU w Kaliszu zostało powołanych 28 kandydatów. Będą oni odbywać służbę przygotowawczą w ośrodkach szkolenia w Poznaniu, Wrocławiu, Grudziądzu, Koszalinie oraz w jednostkach wojskowych w Brzegu, Sulechowie i Świnoujściu. Po zakończeniu służby jako żołnierze rezerwy będą mogli ubiegać się o przyjęcie do Narodowych Sił Rezerwowych, terytorialnej służby wojskowej oraz do zawodowej służby wojskowej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu w ramach III turnusu posiada jeszcze wolne stanowiska dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami kat. „C” i „C+E”. Osoby posiadające tego typu kwalifikacje i zainteresowane służbą wojskową proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Włodzimierz Seliga

foto foto foto foto


06.07.2017
PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ W KALISZU


06.07.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk. dr. Zdzisławowi MAŁKOWSKIEMU złożył szef wydziału mjr Jerzy SOBCZAK.

Wszystkich zebranych a w szczególności zaproszonych gości powitał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI. Po odczytaniu rozkazów personalnych i podpisaniu protokołów przekazana obowiązków Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI przyjął meldunek od ppłk. Andrzeja KRUPIŃSKIEGO o zdaniu obowiązków służbowych a od ppłk. Marka KOSICKIEGO o objęciu obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu.

W trakcie uroczystości płk dr. Zdzisław Małkowski podziękował ppłk. Andrzejowi KRUPIŃSKIEMU za długoletnią służbę wojskową a w szczególności za jej okres poświęcony administracji wojskowej. Obejmującemu obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu ppłk. Markowi KOSICKIEMU życzył dalszych sukcesów na nowym stanowisku służbowym. Do składania życzeń zdającemu i przyjmującemu obowiązki przyłączyli się również zaproszeni goście: Kierownik Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pani Anna ZARĘBSKA, Kierownik Pracowni Psychologicznej w Kaliszu pan Zbigniew BRYSKE, wieloletni proboszcz Kościoła Garnizonowego w Kaliszu ks. płk w st. spocz. Tadeusz PAŁUSKA oraz Prezes Związku Inwalidów Wojennych pan Józef PAWŁOWSKI, który ponadto uhonorował ppłk. Andrzeja KRUPIŃSKIEGO medalem Zwycięskiej Nike, nadanym przez Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas uroczystości ppłk Marek KOSICKI otrzymał odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, która na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej została mu przyznana z chwilą obcięcia obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska, Bożena Tomaszewska

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto


03.07.2017
SPOTKANIE W PUP W KROTOSZYNIE


Z inicjatywy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu w dniu 29.06.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru do ochotniczych form służby wojskowej. Pan Włodzimierz SELIGA przedstawił zasady naboru do służby przygotowawczej oraz do Narodowych Sił Rezerwowych, natomiast pani Monika MRCINKOWSKA zapoznała zebranych z zasadami naboru do zawodowej służby wojskowej. Tego typu spotkania informacyjne będą organizowane cyklicznie w pozostałych powiatowych rzędach pracy na administrowanym terenie. Osoby zainteresowane udziałem w nich proszone są o kontakt z WKU w Kaliszu na numer tel. 261 61 28 17 w celu uzyskania informacji o terminie spotkania.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Monika Marcinkowska

foto foto