Strona Główna BIP Strona Główna
czerwiec
 

23.06.2017
KURS SZKOLENIOWO-METODYCZNY W WKU W KALISZU


W dniach 22-23.06.2017 r. na bazie obiektów Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny. W szkoleniu wzięła udział kierownicza kadra WSzW w Poznaniu oraz wojskowi komendanci uzupełnień z Poznania, Leszna, Kalisza, Konina, Nowego Tomyśla i Piły.

Tematem kursu było kierowanie procesem szkolenia w TOAW województwa wielkopolskiego. Celem szkolenia było ujednolicenie i ukierunkowanie działalności szkoleniowo metodycznej oraz rekomendowanie najlepszych form organizacyjnych szkolenia na rzecz WKU. Podsumowano również półroczną działalność szkoleniową w TOAW województwa wielkopolskiego.

Podczas szkolenia obsada MZR EOD z 16 batalionu remontu lotnisk z Jarocina zaprezentowała pokaz działania grupy w przypadku wykrycia i unieszkodliwiania improwizowanych ładunków wybuchowych.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Foto: Monika Marcinkowska

foto foto foto foto foto foto foto foto


22.06.2017
POŻEGNANIE WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ W KALISZU


22.06.2017 r. odbyła się uroczystość pożegnania Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu ppłk. Andrzeja KRUPIŃSKIEGO, który z dniem 9 lipca br. po 41 latach służby wojskowej odchodzi na emeryturę.

W uroczystości wzięli udział: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI wraz z oficerami sztabu, byli i obecni wojskowi komendanci uzupełnień z terenu wielkopolski, przedstawiciele władz samorządowych, dowódcy jednostek wojskowych z Powidza i Jarocina, przedstawiciele służb mundurowych, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, straży miejskiej, władze uczelni wyższych, dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji, stowarzyszeń, związków, towarzystw oraz firm działających na terenie administrowanym.

Służba wojskowa ppłk. Andrzeja KRUPIŃSKIEGO wyglądała następująco:
Lata 1976-1981 – Wojskowa Akademia Techniczna, stopień podchorąży;
Lata 1981-1982 – 27 pułk czołgów średnich w Gubinie, stanowisko pomocnika szefa służb uzbrojenia;
Lata 1982-1988 – 73 pułk czołgów w Gubinie - szef służby uzbrojenie i elektroniki;
Lata 1988-1990 – 5 Dywizja Pancerna w Gubinie, stanowisko starszego inżyniera służb uzbrojenia i elektroniki;
Lata 1990-1996 – 91 pułk artylerii przeciwpancernej w Gnieźnie – szef służby technicznej (zastępca dowódcy);
Lata 1996-1999 – 17 pułk artylerii przeciwpancernej w Gnieźnie – kierownik sekcji technicznej oraz szef logistyki;
Lata 1999-2002 – WKU w Kaliszu – kierownik sekcji, zastępca komendanta;
Od 29.11.2002 – WKU w Kaliszu – Wojskowy Komendant Uzupełnień.


Ppłk Andrzej KRUPIŃSKI został pożegnany kwiatami i podziękowaniami za lata służby. Odchodzący komendant otrzymał szablę z grawerem od Szefa WSzW w Poznaniu płk. dr. Zdzisława MAŁKOWSKIEGO, odznakę Porcelanowy Krzyż „Za zasługi dla klubów żołnierzy rezerwy” oraz liczne upominki od pozostałych gości. Przechodząc na emeryturę swój wolny czas chce wypełniać poprzez realizację zainteresowań związanych ze sportem oraz zgłębianiem historii. W związku z dużym doświadczeniem w zarządzaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi oraz znajomością zagadnień związanych z obronnością państwa jest również gotów współpracować z instytucjami i firmami, które potrzebują takiego wsparcia.

Tekst: mjr Jerzy Sobczak
Foto: Bożena Tomaszewska, Robert Leśniewski

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto


17.06.2017
XV PIKNIK MILITARNY W KALISZU


17-18 czerwca br. na placu przy ulicy Zielonej w Kaliszu odbył się już po raz piętnasty Piknik Militarny organizowany przez wojskowych pasjonatów. Atrakcją imprezy plenerowej był sprzęt wojskowy oraz pojazdy zarówno gąsienicowe jak i kołowe w większości pochodzące ze zbiorów Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego przy Stowarzyszeniu Strzeleckim Bellona w Kaliszu.

Na Pikniku Militarnym można było także zobaczyć pokazy grupy Airsoft, pokazy umiejętności strażackich, pokazy grup rekonstrukcyjnych, stoiska z odzieżą i akcesoriami militarnymi, a także spróbować swoich umiejętności w strzelaniu z broni pneumatycznej na mini strzelnicach. Największą atrakcją pikniku po nabyciu specjalnej cegiełki była możliwość przejażdżki transporterem typu PTS-M czy też 122mm haubicą samobieżną typu 2S1 Goździk, a także pokazy dynamiczne miażdzenia samochodów osobowych przez pojazdy gąsienicowe.

Piknik zakończono w pierwszym dniu nocnym pokazem sztucznych ogni. Współorganizatorem XV Pikniku Militarnego po raz pierwszy była min. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, która też wystawiła stoisko informacyjno-promocyjne. W przedsięwzięciu tym udział wzięli: mjr Jerzy SOBCZAK, kpt. Jacek WOLF oraz Marek REGULSKI.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: mjr Jerzy SOBCZAK oraz Marek REGULSKI

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto


10.06.2017
XLII WOJEWÓDZKIE ZAWODY STRZELECKIE KLUBÓW ŻOŁNIERZY REZERWY LIGI OBRONY KRAJU


10 czerwca br. na strzelnicy Karczemka w Pleszewie odbyły się XLII Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju. Czternaście trzyosobowych zespołów z całej wielkopolski rywalizowało drużynowo i indywidualnie w strzelaniu z kbk AK, pistoletu P-83, rzucie granatem F-1 oraz w pojedynku strzeleckim. Zwyciężył zespół ze Słupcy, który reprezentować będzie Wielkopolskę w mistrzostwach krajowych. Najlepsze zespoły uhonorowano dyplomami i pucharami. W ceremonii ich wręczenia uczestniczyli: szef wydziału Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu mjr Jerzy Sobczak, starszy specjalista ds. uzbrojenia, strzelectwa sportów obronnych i KŻR BWZW LOK w Poznaniu st. chor. szt. rez. Marek Stebach, prezes WOW LOK w Poznaniu płk rez. Ryszard Wiliński, prezes RO LOK w Pleszewie Jacek Przepierski i sędzia główny Zygmunt Urbaniak.

Podczas zawodów funkcjonowało stanowisko promocyjno-informacyjne wystawione przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu. Pan Mark Regulski udzielał informacji związanych z naborem do ochotniczych form służby wojskowej a zwłaszcza do WOT.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Marek Regulski

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto