Strona Główna BIP Strona Główna
2017
 
test

24.11.2017

Logo

16 BATALION REMONTU LOTNISK
UL. WOJSKA POLSKIEGO 71, 63-200 JAROCIN

 

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

08 grudnia 2017 roku (tel. 780026335)

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze,
 • świadectwo służby (dotyczy byłych zawodowych),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po sł. przygotowawczej).

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


24.11.2017

Logo

25 BATALION DOWODZENIA
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. PIŁSUDSKIEGO 72

 

KWALIFIKACJA
08 grudnia 2017 roku
godz. 8.30

Kwalifikacja w korpusie szeregowych zawodowych

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze,
 • świadectwo służby (dotyczy byłych zawodowych),
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po sł. przygotowawczej).

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


24.11.2017

Logo

11 PUŁK ARTYLERII
ul. gen. J. Bema 7, 11-600 Węgorzewo woj. Warmińsko-Mazurskie

 

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZ. 07.30

TELEFON KONTAKTOWY: 261 337 132

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


24.11.2017

Logo

10 PUŁK SAMOCHODOWY
ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa woj. Mazowieckie

WOLNE STANOWISKA:

 • SEKCJA OPERACYJNA (S-3) - SZEF SEKCJI – STE: MJR, SW: 20A03, GU: 14B
 • SEKCJA OPERACYJNA (S-3) - OFICER – STE: POR./KPT., SW: 20B01, GU: 12A/13A
 • SEKCJA LOGISTYKI (S-4) – OFICER – STE: POR./ KPT., SW: 38A01, GU: 12A/13A
 • SEKCJA LOGISTYKI (S-4) - PODOFICER SPECJALISTA – STE: PDF. ST., SW: 38A22, GU: 8/9/10
 • SEKCJA LOGISTYKI (S-4) - PODOFICER SPECJALISTA – STE: PDF. ST., SW: 38A22, GU: 8/9/10
 • KOMPANIA TRANSPORTOWA - SZEF KOMPANII – STE: PDF. ST., SW: 38A21, GU: 8/9/10
 • SEKCJA OPERACYJNA (S-3) – INSTRUKTOR – STE: PDF., SW: 36A21, GU: 5/6/7
 • KOMPANIA ZAOPATRZENIA - SZEF KOMPANII – STE: PDF. ST., SW: 38A21, GU: 8/9/10
 • GRUPA ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO - SZEF PODODDZIAŁU, STE: PDF. ST., SW: 38A21, GU: 8/9/10
 

Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie wolnych stanowisk dla żołnierzy zawodowych:
mjr Anna CICHOCKA tel. 261-891-317
mł. chor. Sebastian ODZIEMCZYK tel. 261-891-185

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


28.11.2017

Logo

1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa woj. Mazowieckie

Służba w strukturach SIL, oprócz prestiżu służby związanej z zabezpieczeniem transportu najważniejszych osób w państwie (VIP), daje jednocześnie możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, a także zdobywania doświadczenia przy pracy z najnowszą techniką i jej technologiami. Stwarza jednocześnie warunki do uczestnictwa w międzynarodowych przedsięwzięciach w interesujących regionach całego świata.

 

Żołnierze zainteresowani służbą w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego proszeni są o przesyłanie drogą mailową do poniżej wyznaczonych osób CV lub ewentualny kontakt telefoniczny:

 • Stanowiska przewidziane dla korpusu oficerów:
  Szef Sekcji Personalnej - mjr Łukasz SZYMAŃSKI tel. 261-821-215 email: lszymanski719@milnet-z.ron.int
  ppor. Marek OSIAK tel. 261-821-739 email: mosiak076@milnet-z.ron.int
 • Stanowiska przewidziane dla korpusu podoficerów:
  st. chor. Mariusz KOSTRZEWA tel. 261-821-397 email: ma.kostrzewa@milnet-z.ron.int
 • Stanowiska przewidziane dla korpusu szeregowych:
  sierż. Patrycjusz WIŚNIEWSKI tel. 261-821-372 email: pwisniewski974@milnet-z.ron.int
 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


24.11.2017

Logo

2 CENTRUM KOORDYNACJI OPERACJI POWIETRZNYCH
ul. Rakowicka 29, 30-901 Kraków woj. Małopolskie

WOLNE STANOWISKA:

 • OFICER - STE: POR./KPT., U: 12A/13A, SW: 32B01/22C01, PB: TAJNE, J. ANGIELSKI: 2,2,2,2;
 • PODOFICER INFORMACJI POWIETRZNEJ: STE: PDF., U: 5/6/7, SW: 22E21, PB: TAJNE, J. ANGIELSKI: 1,1,1,1;
 • STARSZY TECHNIK: STE: PDF., U: 5/6/7, SW: 38T28 (kierowca kat. D), PB: TAJNE, J. ANGIELSKI: 1,1,1,1;
 • STARSZY TECHNIK: STE: PDF., U: 5/6/7, SW: 28D24/28D34, PB: TAJNE, J. ANGIELSKI: 1,1,1,1.
 

Zainteresowanych służbą w 2.CKOP proszę o kontakt: st. chor. A. BOCOŃ tel. 261-131-433.

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


30.10.2017

Logo

16 BATALION REMONTU LOTNISK
UL. WOJSKA POLSKIEGO 71, 63-200 JAROCIN

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

08 listopada 2017 roku (tel. 780026335)

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • CV ze zdjęciem,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


30.10.2017

Logo

32 DYWIZJON RAKIETOWY OP
ul. Wojska Polskiego, 05-123 Olszewnica Stara woj. Mazowieckie

Poszukiwany kandydat na stanowisko:

 • SEKCJA WYCHOWAWCZA - SZEF SEKCJI ppor/por.
 • PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - PDF ST.
 • SEKCJA PERSONALNA - SZEF SEKCJI por/kpt
 • MŁODSZY PODOFICER SPECJALISTA S-1 - PDF ST.
 • SEKCJA OPERACYJNA - SZEF SEKCJI por/kpt
 • KOMENDANT OCHRONY - PDF.
 • STARSZY PODOFICER SZTABOWY S-3 - PDF.
 • PODOFICER SZTABOWY S-3 - PDF.
 • OFICER SEKCJA SZKOLENIOWA - ppor/por.
 • BATERIA DOWODZENIA - DOWÓDCA BATERII POR/KPT
 • BATERIA RADIOTECHNICZNA - DOWÓDCA BATERII POR/KPT
 • DOWÓDCA STACJI SNR - PPOR/POR
 • SZEF PODODDZIAŁU - PDF ST.
 


Szczegółowe informacje ppor. Świderski , tel. 261-889-153, 792810723

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


30.10.2017

Logo

ARCHIWUM WOJSKOWE W OLEŚNICY
ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica woj. Dolnośląskie

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy poszukuje żołnierza w korpusie podoficerów zawodowych
na stanowisko: Informatyk – STE: pdf.st., SW: 28D33, U: 8/9/10

Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "TAJNE" Znajomość zagadnień funkcjonowania sieci
teleinformatycznych. Szczegółowe informacje: J. Dudzik - tel. 261 665770.

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


30.10.2017

Logo

CENTRUM SZKOLENIA WL
61-716 POZNAŃ 102 ul. Wojska Polskiego 86/90

Wolne stanowiska:
Korpus oficerów (por./kpt.);
Korpus podoficerów (sierż. st. sierż., mł. chor.);
Korpus szeregowych (KIEROWCA C, C+E, KIEROWCA KTO ROSOMAK)

W dniu 08 listopada 2017 roku o godzinie 7.45

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • CV ze zdjęciem,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


30.10.2017

Logo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI
UL.KOŚCIUSZKI 24, 78-600 WAŁCZ

Każda środa miesiąca godzina 8.00

Kwalifikacja w korpusie szeregowych zawodowych
na stanowisku kierowców kat. C, C+E.

Kandydaci powinni posiadać:

 • zarejestrować się na stronie internetowej jednostki wojskowej
 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze
 • świadectwo służby (dotyczy byłych zawodowych)
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po sł. przygotowawczej)

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


23.10.2017

Logo

4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
ul. Pretficza 24-28 50-984 Wrocław woj. Dolnośląskie

Poszukiwany kandydat na stanowisko:
Oficer, Sekcja Czołgowo - Samochodowa, STE: POR./KPT.

Kontakt: Szef Sekcji Personalnej - mjr Jerzy JASTRZĘBSKI tel.261651051;
Szef Sekcji Czołg.-Sam. - mjr Sławomir KRÓL, tel. 261651154.

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


23.10.2017

Logo

12 BAZA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
78-651 Mirosławiec woj. Zachodniopomorskie

Poszukujemy oficerów i podoficerów na stanowiska służbowe w służbie inżynieryjno – lotniczej
obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz rozpoznania i walki elektronicznej.

Kontakt: kpt. Sławomir JOACHIMIAK tel. CA MON 261-525-515
mł. chor. Ireneusz GRADZIK tel. CA MON 261-525-519

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


23.10.2017

Logo

3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
30-901 Kraków woj. Małopolskie

Sekcja Uzbrojenia i Elektroniki posiada wolne etaty żołnierzy zawodowych:
1) Oficer Sekcji (por./kpt.)
2) Podoficer Specjalista (U: 8,9,10)

Tel. kontaktowy do Szefa SUiE 3 RBLog - mjr Tomasz DŁUGI
tel. 261-137-780 lub 261-137-794 lub 261-137-566.

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


23.10.2017

Logo

2 PUŁK INŻYNIERYJNY
ul. Dworcowa 56; 88-100 Inowrocław woj. Kujawsko-Pomorskie

Poszukiwany kandydat na stanowisko:

 • Oficer sekcji S-1 – Sztab pułku: 54B01/99Z99 – korpus osobowy ogólny – kadrowa – gr.12A/13A (por./kpt);
 • Oficer sekcji S-3– Sztab pułku:: 34A01- korpus osobowy inżynierii wojskowej – saperska ogólna – gr.12A/13A (por./kpt.);
 • Oficer sekcji S-4– Sztab pułku:: 38A01 - korpus osobowy logistyki – ogólnologistyczna– gr.12A/13A (por./kpt.);
 • Oficer sekcji S-4– Sztab pułku:: 38C01 - korpus osobowy logistyki –transportu i ruchu wojsk– gr.12A/13A (por./kpt.);
 • Starszy inżynier: 34C01 - korpus osobowy inżynierii wojskowej – grupa osobowa drogowo-mostowa gr.12A/13A (por./kpt.);
 • Szef sekcji S-1 sztab batalionu: 54B01/99Z99 – korpus osobowy ogólny – kadrowa – gr.11/12A (ppor./por.);
 • Szef sekcji S-3 sztab batalionu: 34A01 - korpus osobowy inżynierii wojskowej – saperska ogólna – gr.12A/13A (por./kpt.);
 • Dowódca kompanii: 34A01 - korpus osobowy inżynierii wojskowej – saperska ogólna – gr.12A/13 (por./kpt.);
 • Szef sekcji S-4 sztab batalionu: 38A01 - korpus osobowy logistyki – ogólnologistyczna – gr.11/12 (ppor./por.);
 • Młodszy oficer: 38B05 - korpus osobowy logistyki – gospodarka i zaopatrywanie – gr.11/12 (ppor./por.);
 • Technik kompanii: 38T32 - korpus osobowy logistyki – eksploatacja pojazdów kołowych – gr.5/6/7 (sierż., st. sierż., mł. chor.);
 • Dowódca aparatowni : 28B33 – korpus osobowy łączności i informatyki –obsługa urządzeń i aparatowni transmisyjnych– gr.5/6/7 ( sierż., st. sierż., mł. chor.).
 


Kontakt:
Oficer Sekcji Personalnej - tel. 261-463-225

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


23.10.2017

Logo

4 SKRZYDŁO LOTNICTWA SZKOLNEGO
ul. Dywizjonu 303 08-521 Dęblin woj. Lubelskie

Wolne stanowisko - Instruktor - Sekcja Informatyki - Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
STE: Podoficer, U:5/6/7

Miejsce: Dęblin - Lotnisko
Kontakt: Sekcja Informatyki - tel. 261518114, 261518624.

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


23.10.2017

Logo

5 PUŁK INŻYNIERYJNY
UL.METALOWA 39 , 70-727 SZCZECIN

kwalifikacja w każdą środę
w godz. 8.00-12.00

 
Lp Nazwa stanowiska NIS STE nr SW Liczba stanowisk
objetych kwalifikacją
1 ELEKTROMECHANIK SZER./ST.SZER. 34T64 2
2 MŁODSZY KIEROWCA SZER./ST.SZER. 38T64 3
3 MŁODSZY KIEROWCA RADIOTELEFONISTA SZER./ST.SZER. 38T64,28B65 1
4 KIEROWCA SZER./ST.SZER. 38T65 1
5 OBSŁUGA SZER./ST.SZER. 38D66 1
6 OBSŁUGA SZER./ST.SZER. 38D61 3
 

Do kontaktów roboczych wyznaczony został:
korpus oficerów i podoficerów kpr. Krzysztof PERŻYŁO tel. (261454788);
korpus szeregowych mł. chor. Sławomir NIKODEM (261454788).

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


23.10.2017

Logo

25 BATALION DOWODZENIA
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. PIŁSUDSKIEGO 72

10 listopada 2017 roku
godz. 8.30

Kwalifikacja w korpusie szeregowych zawodowych

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze
 • świadectwo służby (dotyczy byłych zawodowych)
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po sł. przygotowawczej)

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


18.10.2017

Logo

16 BATALION REMONTU LOTNISK
UL. WOJSKA POLSKIEGO 71, 63-200 JAROCIN

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

08 listopada 2017 roku (tel. 780026335)

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


17.10.2017

Logo

11 BATALION DOWODZENIA
ul. Żarska 52, 68-100 Żagań

KWALIFIKACJA WOJSKOWA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 
PAŹDZIERNIK
19, 26
 

1. w korpusie oficerów rezerwy (ppor/por.)
2. w korpusie podoficerów rezerwy
3. w korpusie szeregowych zawodowych
– w szczególności kierowców kat. C, C+E, T.

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Do kontaktów roboczych wyznaczony został:
st. sierż. Piotr STANASZEK TEL - 261 688 364

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


17.10.2017

Logo

3 BATALION DROGOWO – MOSTOWY
ul. Al. 3 Maja 4, 86-200 Chełmno woj. Kujawsko-Pomorskie

Poszukujemy oficerów na stanowiska:
Szef sekcji S-4: POR./KPT.
Dowódca kompanii STE: POR./KPT.
Dowódca plutonu: STE: PPOR./KPT.

Kontakt: kpt. Artur WASIAK. tel. CA MON 261-434-203,
sierż. Przemysław WIERZELEWSKI tel. CA MON 261-434-204

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


17.10.2017

Logo

33 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz

wolne stanowiska w Sekcji Wsparcia Dowodzenia i Łączności
- OFICER, STE: POR./KPT.,
- STE: PLUT/SIERŻ/MŁ.CHOR

Kontakt: mjr Dariusz PŁUSA tel. 261 544 250

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


17.10.2017

Logo

1 BATALION DOWODZENIA I ZABEZPIECZENIA
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2, 85-915 BYDGOSZCZ

W korpusie podoficerów:

 • Technik pododdziału, SW: 38T21/99Z99, STE: PODOFICER, U: 5/6/7
 • Dowódca obsługi, SW: 28B26, STE: PODOFICER, U: 5/6/7
 • Dowódca obsługi, SW: 28B26, STE: PODOFICER, U: 5/6/7
 • Dowódca aparatowni, SW: 28B33, STE: PODOFICER, U: 5/6/7
 • Dowódca aparatowni, SW: 28B33, STE: PODOFICER, U: 5/6/7
 • Dowódca aparatowni, SW: 28B33, STE: PODOFICER, U: 5/6/7
 • Starszy technik, SW: 28B34/28B26, STE: PODOFICER, U: 5/6/7
 • Starszy technik, SW: 28D33/28D34, STE: PODOFICER, U: 5/6/7
 • Starszy technik, SW: 28D33/28D34, STE: PODOFICER, U: 5/6/7
 • Kierownik stacji, SW: 28B28, STE: PODOFICER, U: 5/6/7
 • Dowódca drużyny – kierownik warsztatu, SW: 38T32, STE: PODOFICER, U: 5/6/7
 • Kierownik warsztatu, SW: 28T23/28T24, STE: PODOFICER, U: 5/6/7
 • Technik pododdziału, SW: 38T21/99Z99, STE: PODOFICER, U:5/6/7

W korpusie oficerów:

 • Zastępca dowódcy zespołu – lekarz, SW: 40A01, STE: PPOR./POR., U: 11/12A

Do kontaktów wyznaczono:
kpt. Dorota STALIŃSKA tel. 261 412 725
st. kpr. Wojciech DUDZIAK tel. 261 412 727

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


09.10.2017

Logo

5 PUŁK INŻYNIERYJNY
UL.METALOWA 39 , 70-727 SZCZECIN

kwalifikacja w każdą środę
o godz. 8.00

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Do kontaktów wyznaczono:
korpus oficerów i podoficerów st. sierż. Mariusz MICHALCZYK (261454513);
korpus szeregowych mł. chor. Sławomir NIKODEM (261454788)

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


09.10.2017

Logo

12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA
Aleja Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin

kwalifikacja w każdy wtorek miesiąca
o godz. 8.00

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Do kontaktów wyznaczono: st. kpr. Rafał SOLIŃSKI (tel. 261 454 031)

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


09.10.2017

Logo

DOWÓDZTWO BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC-WSCHÓD
Stargard woj. Zachodniopomorskie

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017 ROKU

Jeśli interesują Cię wyzwania, praca z otwartymi ludźmi, Chcesz poznać zasady współpracy z personelem międzynarodowym oraz brać udział w ćwiczeniach w kraju i za granicą, poszukujemy kandydatów na stanowiska:

OFICER (SEKCJA PERSONALNA ds. uzupełnienia wojennego) STE: POR./KPT.; SW:54B01/99Z99 U:12A/13A
OFICER (SEKCJA SZKOLENIA) STE: POR./KPT.; SW:20B01/99Z99 U:12A/13
OFICER (SEKCJA LOGISTYKI) STE: POR./KPT.; SW: 38B02 U:12A/13
OFICER (GRUPA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŁĄCZN. I INFORM.) STE:POR./KPT.; SW:29A01 U:12A/13

Kontakt: kpt. Barbara KOSOWSKA tel:261-451-012; st. chor. szt. Marcin MÜHLN tel:261-451-014

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


09.10.2017

Logo

6 BATALION DOWODZENIA
30-901 KRAKÓW ul. Ułanów 43

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017 ROKU

 
PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
11 14 05
 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 261 135 652, 261 135 538

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


09.10.2017

Logo

PUŁK OCHRONY
ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa

wolne stanowiska służbowe:
- oficer - sekcja operacyjna (S-3) sztab specjalność 20B01/99Z99 - por./kpt. - 12A/13A
- dowódca plutonu – pluton remontowy – kompania zabezpieczenia – batalion logistyczny – specjalność 38T01/99Z99 - ppor./por. - 11/12.
- dowódca plutonu – pluton ochrony – kompania ochrony – batalion ochrony – specjalność 20B01- ppor./por. - 11/12.
- dowódca plutonu – pluton ochrony – kompania ochrony – batalion ochrony: podoficer starszy – 8/9/10 – (młodszy chorąży z 2 letnim stażem w stopniu)

Kontakt w sprawie: mjr Paweł SAŁBUT tel. 261 847 386, 261 848 122 lub 261 848 032

Pułk Ochrony jest przeznaczony głównie do ochrony i obrony obiektów i instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej. Przeciwdziałanie zagrożeniu zewnętrznemu osiągane jest systemem wart i służb, przy pełnym wykorzystaniu technicznych środków wspomagających ochronę.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.


09.10.2017

Logo

POWIETRZNA JEDNOSTKA EWAKUACJI MEDYCZNEJ
ul. Nowy Glinnik, 97-217 Lubochnia woj. Łódzkie

wolne stanowiska służbowe:
OFICER WYCHOWAWCZY Stopień etatowy: PPOR/POR, SW1: 52A01

Kontakt w sprawie: mł. chor. Marcin GRUSZCZYŃSKI 261-167-509

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


03.10.2017

Logo

1 BRYGADA PANCERNA
ul. Okuniewska 1/33 05-075 Warszawa Wesoła

09 października 2017 roku

kwalifikacje do zawodowej służby
wojskowej we wszystkich korpusach
i grupach osobowych.

Niezbędnym wymogiem do wzięcia udziału w kwalifikacji
będzie posiadanie zaświadczenia od lekarza
o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w egzaminie z wychowania fizycznego.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


03.10.2017

Logo

16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
30-901 KRAKÓW ul. Wrocławska 82

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017 ROKU

 
PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
10, 24 14, 28 05, 12
 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


03.10.2017

Logo

16 BATALION REMONTU LOTNISK
UL. WOJSKA POLSKIEGO 71, 63-200 JAROCIN

09 października 2017 roku
(tel. 780026335)

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


03.10.2017

Logo

3 BATALION ZMECHANIZOWANY
ul. PIŁSUDSKIEGO 36, 22-400 ZAMOŚĆ

04 października 2017 roku
godz. 7.30

Kwalifikacja w korpusie szeregowych zawodowych

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


03.10.2017

Logo

25 BATALION DOWODZENIA
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. PIŁSUDSKIEGO 72

06 października 2017 roku
godz. 8.30

Kwalifikacja w korpusie szeregowych zawodowych

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


13.09.2017

Logo

22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
ul. 17-GO MARCA 20, 82-200 MALBORK

wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych
- kierowców C, C+E
- monter – wymagane uprawnienia z zakresu eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci energetycznych.
KWALIFIKACJA 25-26 WRZEŚNIA 2017 ROKU

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

 • mjr Marcin PUCHALSKI (261536293);
 • st. chor. Mariusz ROGOWSKI (261536249).

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


13.09.2017

Logo

1 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ
95-043 Leźnica Wielka, budynek nr 125

 
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK
19, 26 03, 10, 17, 24, 31
 

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


13.09.2017

Logo

16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
30-901 KRAKÓW ul. Wrocławska 82

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017 ROKU

 
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
12, 26 10, 24 14, 28 05, 12
 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


13.09.2017

Logo

31 BATALION RADIOTECHNICZNY
ul. Graniczna 13, 50-984 WROCŁAW 27

KWALIFIKACJA W DNIU 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU

wolne stanowiska w korpusach:
1. Oficerskim - radiolokacja naziemna;
2. Podoficerskim – radiolokacja, obsługa stacji, kierowca CE,
obsługa urządzeń i aparatowni transmisyjnych;
3. Szeregowych – kierowca kat. C, CE, budowa i obsługa polowych sieci kablowych.

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

 • kpt. Tomasz NIEMYJSKI (TEL. 261669921)
 • mł. chor. Łukasz DOROS (TEL. 261669969)

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


13.09.2017

Logo

3 SKRZYDŁO LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
ul. Powidz Osiedle 6, 62-430 Powidz

wolne stanowisko w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej
OFICER, STE: POR./KPT.

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

 • kpt. Magdalena URBANIAK, tel. 261 544 717
 • por. Michał RÓŻAŃSKI, tel. 261 543 360

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


25.08.2017

Logo

3 BATALION ZMECHANIZOWANY
ul. ZAGÓRSKA 21, TRZEBIATÓW

kwalifikacja 4 września 2017 roku
godz. 8.00

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


25.08.2017

Logo

25 BATALION DOWODZENIA
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. PIŁSUDSKIEGO 72

08 września 2017 roku
godz. 8.30

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze
 • świadectwo służby (dotyczy byłych zawodowych)
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po sł. przygotowawczej)

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


25.08.2017

Logo

CENTRUM SZKOLENIA WL
61-716 POZNAŃ 102 ul. Wojska Polskiego 86/90

Wolne stanowiska:
Korpus podoficerów (plut., sierż. st. sierż., mł. chor.);
Korpus szeregowych (KIEROWCA C, C+E, KIEROWCA KTO ROSOMAK)

w dniu 13 września 2017 roku o godzinie 7.45

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


25.08.2017

Logo

12 DYWIZJON TRAŁOWCÓW
ul. STEYERA 28, 1/4370, 72-600 ŚWINOUJŚCIE

KWALIFIKACJA W KAŻDY WTOREK
godz. 10.00

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


25.08.2017

Logo

2 PUŁK ROZPOZNAWCZY
UL. DWERNICKIEGO 4, 22-500 HRUBIESZÓW

WOLNE STANOWISKA W KORPUSIE OFICERÓW

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

do kontaktów roboczych wyznaczono:

 • mjr Wawrzyniec TEKIELAK (261 158 269);
 • mł. chor. Włodzimierz STYPUŁA (261 158 268)

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


25.08.2017

Logo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI
UL.KOŚCIUSZKI 24, 78-600 WAŁCZ

KWALIFIKACJA W KAŻDĄ ŚRODĘ MIESIĄCA
godzina 8.00

KWALIFIKACJA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
na stanowisku kierowców kat. C, C+E

Kandydaci powinni posiadać:

 • zarejestrować się na stronie internetowej jednostki wojskowej,
 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po sł. przygotowawczej)

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


25.08.2017

Logo

5 PUŁK INŻYNIERYJNY
UL.METALOWA 39 , 70-727 SZCZECIN

KWALIFIKACJA W KAŻDĄ ŚRODĘ
w godz. 8.00-12.00

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

do kontaktów roboczych wyznaczono:

 • korpus szeregowych - mł. chor. Sławomir NIKODEM (261454788)

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


31.07.2017

Logo

JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW – OŚRODEK SZKOLENIA
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec

1. Rejestracja i informacje o naborze na stronie internetowej www.commando.mil.pl do 30 września 2017 r.
2. Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Dyrektora Departamentu MON właściwego ds. kadr za pośrednictwem właściwego WKU
3. Planowany termin egzaminów przełom październik-listopad 2017 r.
4. Egzaminy będą przeprowadzone w JWK w Lublińcu
5. Okres trwania szkolenia – około 6 miesięcy
6. Termin rozpoczęcia szkolenia 01 luty 2018 r.
7. Podczas szkolenia elew otrzymuje 640.00 PLN uposażenia netto

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz Tel. 261 612 800, 261 612 817


28.07.2017

Logo

18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
43-300 Bielsko-Biała woj. Śląskie ul. Bardowskiego 2

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017 ROKU

 
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
06, 20 04, 18 08, 22 06, 20
 

wolne stanowiska służbowe: saper 34A62

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


07.06.2017

Logo

9 BATALION DOWODZENIA
05-127 Białobrzegi woj. Mazowieckie ul. Osiedle Wojskowe 93

KWALIFIKACJA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
KIEROWCA C, C+E, BLACHARZ/SPAWACZ

14 czerwca 2017 roku
godz. 8.30

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

 • sierż. Karol JURKIEWICZ (261887678);
 • mł. chor. Krystian KAMROWSKI (261887521).

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


07.06.2017

Logo

25 BATALION DOWODZENIA
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. PIŁSUDSKIEGO 72

KWALIFIKACJA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

19 czerwca 2017 roku
godz. 8.30

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


07.06.2017

Logo

1 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ
95-043 Leźnica Wielka, budynek nr 125

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

06,13,20,27
CZERWCA

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


07.06.2017

Logo

1 PUŁK SAPERÓW
ul. Sikorskiego 6 49-300 Brzeg

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

12 CZERWCA

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


07.06.2017

Logo

10 PUŁK DOWODZENIA
UL.TRZMIELOWICKA 28, 50-984 WROCŁAW

wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych
kierowca-ratownik medyczny

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 

26.05.2017

Logo

25 BATALION DOWODZENIA
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. PIŁSUDSKIEGO 72

09 czerwca 2017 roku
godz. 7.40

 

KWALIFIKACJA W KORPUSIE PODOFICERÓW, SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Zainteresowania powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.


 
 

26.05.2017

Logo

4 PUŁK PRZECIWLOTNICZY
UL SKŁADOWA 10, 66-016 CZERWIEŃSK

13 czerwca 2017 roku
godz. 7.40

 

KWALIFIKACJA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
NA STANOWISKU KIEROWCÓW KAT. C, C+E, MECHANIK

Zainteresowania powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.


 
 

26.05.2017

Logo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI
UL.KOŚCIUSZKI 24, 78-600 WAŁCZ

każda środa miesiąca godzina 8.00

 

KWALIFIKACJA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
NA STANOWISKU KIEROWCÓW KAT. C, C+E

Zainteresowania powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.


 
 

16.05.2017

Logo

33 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz

Wolne stanowisko w Sekcji Wsparcia Dowodzenia i Łączności
- OFICER, STE: POR./KPT., 12A/13A

 

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

 • st. chor. Artur Dobrychłop, tel. 261 544 534;
 • kpt. Waldemar Jarowicz, tel. 261 544 321.


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.


 
 

16.05.2017

Logo

1 BATALION LOGISTYCZNY
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2, BUDYNEK NR 6, 85-915 BYDGOSZCZ

WOLNE STANOWISKO
PDF – SIERŻANT, MŁ. CHORĄŻY

 

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

16.05.2017

Logo

5 PUŁK INŻYNIERYJNY
UL.METALOWA 39 , 70-727 SZCZECIN

KWALIFIKACJA W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZ. 8.00-12.00

 

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

 • korpus oficerów i podoficerów st. sierż. Mariusz MICHALCZYK (261454513);
 • korpus szeregowych mł. chor. Sławomir NIKODEM (261454788)


 

Zainteresowania powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

16.05.2017

Logo

12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA
Aleja Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin

KWALIFIKACJA W KAŻDY WTOREK
O GODZ. 8.00

 

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

 • st. kpr. Rafał SOLIŃSKI (tel. 261 454 031)


 

Zainteresowania powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

16.05.2017

Logo

6 BATALION DOWODZENIA
30-901 KRAKÓW ul. Ułanów 43

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W 2017 ROKU

 
CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
20 04 29 19 10 14 05
 


Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

26.04.2017

Logo

12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA
Aleja Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin

KWALIFIKACJA W KAŻDY WTOREK
O GODZ. 8.00

 

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

 • st. kpr. Rafał SOLIŃSKI (tel. 261 454 031)


 

Zainteresowania powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

26.04.2017

Logo

5 PUŁK INŻYNIERYJNY
UL.METALOWA 39 , 70-727 SZCZECIN

KWALIFIKACJA W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZ. 8.00-12.00

 

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

 • korpus oficerów i podoficerów st. sierż. Mariusz MICHALCZYK (261454513);
 • korpus szeregowych mł. chor. Sławomir NIKODEM (261454788)


 

Zainteresowania powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

26.04.2017

Logo

1 PODLASKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
W BIAŁYMSTOKU ul. Kawaleryjskiej 70

TERMINY KWALIFIKACJI

 
25.04.2017 r. w korpusie oficerów i podoficerów
27.04.2017 r. w korpusie szeregowych
 

Zainteresowania powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

26.04.2017

Logo

BATALION REPREZENTACYJNY WP
UL. FRANISZKA HYNKA 2 NR BUDYNKU 59, 00-909 WARSZAWA

TERMINY KWALIFIKACJI
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017 ROKU

 
MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
11 01 06 03 07 05 16 07
 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

26.04.2017

Logo

1 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ
95-043 Leźnica Wielka, budynek nr 125

MAJ CZERWIEC
09, 16, 23, 30 06, 13, 20, 27
 

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

26.04.2017

Logo

15 BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA
ul. Wojska Polskiego 78 98-200 Sieradz

WOLNE STANOWISKA SŁUŻBOWE
W KORPUSIE PODOFICERóW I OFICERóW REZERWY

 

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

 • mjr Bartosz BŁAŻEJEWSKI (261 611 525);
 • st. chor. Marcin KACPRZAK (261 611 526).


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

11.04.2017

Logo

16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
30-901 KRAKóW ul. Wrocławska 82

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017 ROKU

 
KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
11, 25 9, 23 13, 27 12, 26 10, 24 14, 28 5, 12
 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

11.04.2017

Logo

17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA
ul. Wojska Polskiego 17, 66-300 Międzyrzecz

wolne stanowiska służbowe
w korpusie oficerów zawodowych

 

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

 • kpt. Anna WISŁOCKA (261 674 816);
 • Pan Zygmunt RZEŹNICKI (261 674 265).


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.


 
 

10.04.2017

Logo

25 BATALION DOWODZENIA
97-200 TOMASZóW MAZOWIECKI ul. PIŁSUDSKIEGO 72

12 maja 2017 roku
godz. 8.30

 

Kwalifikacja w korpusie szeregowych zawodowych

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.


 
 

10.04.2017

Logo

22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
ul. 17-GO MARCA 20, 82-200 MALBORK

WOLNE STANOWISKA SŁUŻBOWE
W KORPUSIE PODOFICERóW I OFICERóW REZERWY

 

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:

 • mjr Marcin PUCHALSKI (261536293);
 • st. chor. Mariusz ROGOWSKI (261536249).


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.


 
 

10.04.2017

Logo

CENTRUM SZKOLENIA WL
61-716 POZNAŃ 102 ul. Wojska Polskiego 86/90

  Wolne stanowiska:
 • Korpus oficerów (por./kpt.);
 • Korpus podoficerów (plut., sierż. st. sierż., mł. chor.);
 • Korpus szeregowych (KIEROWCA C, C+E, KIEROWCA KTO ROSOMAK)


 

w dniu 10 maja 2017 roku o godzinie 7.45

 

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.


 
 

03.04.2017

Logo

1 PODLASKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
W BIAŁYMSTOKU ul. Kawaleryjskiej 70

TERMINY KWALIFIKACJI

20.04.2017 r.
25.04.2017 r.
w korpusie oficerów i podoficerów
27.04.2017 r. w korpusie szeregowych
 

Zainteresowani powinni posiadać strój sportowy, książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy i dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz CV.

Osoby zainteresowane nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Karnym.


 
 

06.03.2017

Logo

5 PUŁK INŻYNIERYJNY
UL.METALOWA 39 , 70-727 SZCZECIN

Kwalifikacja w każdą środę
w godz. 8.00-12.00

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:
- korpus oficerów i podoficerów st. sierż. Mariusz MICHALCZYK (261454513);
- korpus szeregowych mł. chor. Sławomir NIKODEM (261454788).

OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

06.03.2017

Logo

22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
ul. 17-GO MARCA 20, 82-200 MALBORK

wolne stanowiska służbowe
w korpusie podoficerów i oficerów rezerwy

do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali:
- mjr Marcin PUCHALSKI (261536293);
- st. chor. Mariusz ROGOWSKI (261536249).

OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

27.02.2017

Logo

16 BATALION REMONTU LOTNISK
UL. WOJSKA POLSKIEGO 71, 63-200 JAROCIN

Termin kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej
02 marca 2017 roku godzina 08.00

Kandydaci powinni posiadać:

 • dokument tożsamości,
 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie),
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • przybory piśmiennicze


 

OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

27.02.2017

Logo

6 BATALION LOGISTYCZNY
30-901 Kraków, ul. Głowackiego 11

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017

MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
08 12 10 14 13 11 08 13
 

OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

27.02.2017

Logo

10 BRYGADA LOGISTYCZNA
ul. Ks. Domańskiego 68, 45-820 OPOLE

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017

LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ
14 14 11 09
 

OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

20.02.2017

Logo

1 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ
95-043 Leźnica Wielka, budynek nr 125

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017

LUTY MARZEC
07, 14, 21, 28 07, 14, 21, 28
 

OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

11.01.2017

Logo

16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
30-901 KRAKÓW ul. Wrocławska 82

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
10, 24 07, 21 07, 21 11, 25 09, 23 13, 27 12, 26 10, 24 14, 28 05, 12
 

OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

11.01.2017

Logo

6 BATALION DOWODZENIA
30-901 KRAKÓW ul. Ułanów 43

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
17 14 14 11 16 20 04 29 19 10 14 05
 

OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

11.01.2017

Logo

6 BATALION LOGISTYCZNY
30-901 Kraków, ul. Głowackiego 11

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 2017

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
11 08 08 12 10 14 13 11 08 13
 

OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

11.01.2017

Logo

18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
43-300 Bielsko-Biała woj. Śląskie ul. Bardowskiego 2

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 2017 roku

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
11, 25 08, 22 08, 22 05, 19 10, 24 07, 21 06, 20 04, 18 08, 22 06, 20
 


OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

11.01.2017

Logo

16 BATALION REMONTU LOTNISK
UL. WOJSKA POLSKIEGO 71, 63-200 JAROCIN

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

19 stycznia 2017 roku godzina 8.00

OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

11.01.2017

Logo

18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
43-300 Bielsko-Biała woj. Śląskie ul. Bardowskiego 2

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w 2017 roku

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
11, 25 08, 22 08, 22 05, 19 10, 24 07, 21 06, 20 04, 18 08, 22 06, 20
 


OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817


 
 

11.01.2017

BATALION REPREZENTACYJNY WP
UL. FRANISZKA HYNKA 2 NR BUDYNKU 59, 00-909 WARSZAWA

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
12 02 02 06 11 01 06 03 07 05 16 07
 


Prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów. Udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą. Atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

Uposażenie zasadnicze w stopniu „szeregowego” wynosi 3200,00 zł. Dodatek służbowy 300,00 zł. Dodatek mieszkaniowy – 900,00 zł (dla Warszawy). Dodatek za długoletnią służbę wojskową. Razem ok. 4400,00 zł. netto.

Inne należności finansowe (raz w roku):

dodatkowe uposażenie roczne – 3500,00 zł;

gratyfikacja urlopowa (na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza) – 1120,00 zł;

równoważnik mundurowy ok. 2000,00 zł.

Zasiłek na zagospodarowanie (po zawarciu drugiego kontraktu) – 3212,00 zł.

Dodatek za pełnienie nieetatowych służb (za każdą służbę) -50,00 zł.


 
 

11.01.2017

Logo

BATALION REPREZENTACYJNY WP
UL. FRANISZKA HYNKA 2 NR BUDYNKU 59, 00-909 WARSZAWA

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
12 02 02 06 11 01 06 03 07 05 16 07
 


OSOBY ZAINTERESOWANE NIE MOGĄ FIGUROWAĆ W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 261 612 817