Strona Główna BIP Strona Główna
marzec
 

10.03.2017
TARGI PRACY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMTargi rozpoczęły się 10 marca o godz. 10.00 w hali sportowej przy Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 12.

W Targach Pracy wzięła również udział Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu. Szef wydziału mjr Jerzy SOBCZAK udzielał zainteresowanym osobom informacji na temat zasad podjęcia zatrudnienia w wojsku. Pytania dotyczyły zasad naboru do służby przygotowawczej, możliwości dalszej edukacji w uczelniach wojskowych oraz jakie wymagania należy spełnić aby podpisać kontrakt i mieć nadany przydział kryzysowy w ramach Narodowych Sił Rezerwowanych. Osobom zainteresowanym zawodową służba wojskową szczegółowych informacji udzielali żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, którzy wystawili swoje stanowisko promocyjne.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Jacek Kowalski

foto foto foto foto foto

09.03.2017
POWIATOWE TARGI PRACY W OSTRZESZOWIE47 wystawców wzięło udział w V Powiatowych Targach Pracy, jakie odbyły się 9 marca w hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. Targi odwiedziło prawie 2 tysiące osób. Nieco niższą niż w latach ubiegłych liczbę odwiedzających targi, wicedyrektor PUP Kazimierz Miś tłumaczy spadkiem bezrobocia w powiecie ostrzeszowskim – to dlatego odnotowaliśmy większą niż w poprzednich edycjach liczbę wystawców i mniejszą liczbę osób zainteresowanych prezentowanymi ofertami.

V Targi stały się okazją do wręczenia statuetki Lider Ofert Pracy 2016 oraz dyplomów jubileuszowych. Statuetkę wręczono producentowi wyrobów garmażeryjnych Zaród, a dyplomy firmom i instytucjom, które uczestniczyły we wszystkich edycjach Powiatowych Targów Pracy, a także lokalnym mediom, które sprawują patronat medialny nad imprezą.

Organizatorzy targów są przekonani o wymiernych korzyściach płynących z ich organizacji. Jak wyjaśnia dyrektor PUP Ewa Rycerska, przeprowadzane przy każdej edycji targów badania ankietowe potwierdzają ich skuteczność – na przykład dzięki IV Targom pracę znalazło 50 osób. Ponadto, jak podkreśla Ewa Rycerska Urząd nie może zamykać się i zasklepiać w swoich murach – powinien wychodzić do pracodawców, do osób poszukujących pracy i do absolwentów – przyszłych pracowników.

Teks i zdjęcia Magdalena Kułak

foto foto foto

17.03.2017
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W POZNANIU W PIŁCE SIATKOWEJW dniach 16-17 marca 2017 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Liskowie odbyły się mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w piłce siatkowej o puchar Szefa WSzW w Poznaniu – płk. dr. Zdzisława MAŁKOWSKIEGO.

Otwarcia mistrzostw w imieniu Szefa WSzW w Poznaniu dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI. Życzył wszystkim drużynom uzyskania jak najwyższych wyników i sportowej rywalizacji.

Głos zabrała również Pani Maria KRAWIEC, wójt gminy Lisków, która przywitała wszystkich zawodników, zapoznała ich z miejscem i regionem w którym się znajdują oraz życzyła udanego pobytu i osiągnięcia wysokich wyników.

W mistrzostwach uczestniczyła drużyna Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz drużyny z wojskowych komend uzupełnień województwa wielkopolskiego ( WKU w Poznaniu, WKU w Pile, WKU w Nowym Tomyślu, WKU w Lesznie, WKU w Koninie, WKU w Kaliszu).

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie najlepszej drużyny Terenowych Organów Administracji Wojskowej Województwa Wielkopolskiego oraz najlepszych zawodników, którzy będą reprezentować WSzW w Poznaniu w mistrzostwach na szczeblu Sztabu Generalnego WP.

Zwycięzcami zawodów zostali:

  • I. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
  • II. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
  • III. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Włodzimierz SELIGA

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

03.03.2017
PUNKT INFORMACYJNY O WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJPod koniec ubiegłego roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu utworzono „Punkt Informacyjny o Wojskach Obrony Terytorialnej”, który cieszy się dużym zainteresowaniem. 3 maja br. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu odwiedziły 4 studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu kształcące się na kierunku studiów pielęgniarstwo. Ochotniczki zapoznane zostały z zasadami pełnienia nowego rodzaju służby jaką jest terytorialna służba wojskowa, a następnie złożyły dobrowolnie „Oświadczenia wyrażenia woli powołania do ochotniczych form służby wojskowej”.

W chwili obecnej nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej prowadzony jest na terenie trzech województw (podkarpackie, lubelskie, podlaskie), gdzie tworzone są Brygady Obrony Terytorialnej. W województwie wielkopolskim utworzenie takiej brygady planowane jest na przełomie lat 2018/2019.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Włodzimierz SELIGA

foto foto foto

01.03.2017
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto państwowe, obchodzone 1 marca. Ma na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji. Stanowili oni ruch niepodległościowy walczący o suwerenność Polski, uniezależnienie jej od wpływów ZSRR. Liczbę członków organizacji i wszystkich grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób.

1 marca został wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Egzekucja miała miejsce w 1951 roku w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej. Święto obchodzimy od 2011 roku.

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu kadra zawodowa oraz pracownicy wojska spotkali się na świetlicy żeby uczcić ten szczególny dzień podczas, którego odczytano przesłanie Ministra Obrony Narodowej. Spotkanie było również okazją do wręczenia medali oraz dyplomów z rąk Prezesa Gminnego Koła Związku Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych z Przygodzic st. sierż. Tadeusza WŁÓDARCZYKA.

Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa uhonorowanym został:
- ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych uhonorowanym został:
- kpt. Jacek WOLF.


Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: Monika MARCINKOWSKA

foto foto foto foto foto foto foto foto