Strona Główna BIP Strona Główna
luty
 

24.02.2017
DRZWI OTWARTE W ZSPCKU W PRZYGODZICACHDrzwi Otwarte w ZSPCKU Przygodzice odbyły się w dniach 24 – 25 lutego 2017 roku. Kolejny raz adresowano imprezę dla gimnazjalistów oraz ich rodziców z powiatów: ostrowskiego, ościennych, a nawet sąsiednich województw.

Na nadchodzący rok szkolny Przygodzice zaproponowały uczniom następujące kierunki kształcenia: liceum ogólnokształcące o profilu wojskowym i zarządzania kryzysowego, klasa ochroniarska – sztuki walki oraz technikum rolnicze, agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – NOWOŚĆ! W zasadniczej szkole zawodowej oferujemy zawody: rolnik oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Podczas tegorocznych Drzwi, goście mieli okazję uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach przygotowanych w ramach projektu edukacyjnego „Rozwijanie pasji i zainteresowań”. Po raz kolejny przeprowadzono różnorodne warsztaty z zakresu wszystkich przedmiotów oraz zajęcia artystyczne, z których słynna jest Przygodzicka szkoła. Odbyły się zajęcia historyczne, ekologiczne, laboratoryjne z chemii, fizyki, a nawet z musztry wojskowej. Przygotowano także stoisko wojskowe, wystawę historyczną, ekspozycję pojazdów militarnych oraz prezentację maszyn i urządzeń rolniczych. Drzwi Otwarte urozmaiciły również gry i łamigłówki matematyczne oraz zabawy językowe z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Szczególną atrakcją okazał się turniej gier komputerowych. Gimnazjalistom zainteresowanym zdobywaniem konkretnej profesji umożliwiono skorzystanie z doradztwa zawodowego, gdzie mogli zapoznać się m.in. ze szczegółami rekrutacji, przebiegiem nauki.

Dodatkowo, dla chętnych, zorganizowano pokazy technik kryminalistycznych oraz interwencji policyjnej, zajęcia z samoobrony i daktyloskopii, a także sprawdzian dla bystrego oka w strzelnicy szkolnej. Organizatorzy Drzwi Otwartych zadbali również o rozrywkę i słodki poczęstunek a zaangażowanie uczniów Przygodzickiej Szkoły Drzwi zaowocowało nowymi znajomościami i planami na nowy rok szkolny.

W Drzwiach Otwartych udział wzięła również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, którą reprezentował oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek WOLF.

Tekst oraz foto na podstawie: http://zspcku.webd.pl

foto foto foto foto foto foto

22.02.2017
DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ W ZHP W PLESZEWIE22 lutego bieżącego roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pleszewie odbyła się uroczystość Dnia Myśli Braterskiej Komendy Związku Drużyn ZHP połączona z nadaniem wyróżnienia przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Najważniejszym i bardzo wyjątkowym elementem uroczystości było odznaczenie sztandaru Złotym Krzyżem za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przez pułkownika rezerwy Ryszarda Opalińskiego, pułkownika rezerwy Czesława Kowalczyka oraz pułkownika rezerwy Ryszarda Wilińskiego.

Podczas uroczystości został również odczytany rozkaz Komendanta Chorągwi o przyznaniu Odznaki Honorowej "Harcerska Służba Wielkopolsce" instruktorom Związku Drużyn ZHP.

W uroczystości udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Marian Adamek, Prezes Rejonowej Organizacji LOK Pleszew Jacek Przepierski, Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Krystian Piasecki, proboszcz parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie ks. prałat Henryk Szymiec oraz przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu kpt. Jacek Wolf.

Autor tekstu: kpt. Jacek Wolf
Autor zdjęć: Marcin Kempa

foto foto foto foto foto foto foto foto

17.02.2017
VI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ O PROFILU MUNDUROWYM W LISKOWIE


17 lutego 2017 roku w hali sportowej w Liskowie odbył się VI Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół o Profilu Mundurowym.
Organizatorami zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, a także Zespół Szkół nr 1 w Liskowie. Z terenu Południowej Wielkopolski do rywalizacji sportowej zakwalifikowało się 9 drużyn:

  • Gimnazjum z Liskowa;
  • Gimnazjum z Warty;
  • Gimnazjum z Koźminka;
  • Gimnazjum z Goszczanowa;
  • Zespół Szkół Ekonomicznych z Kalisza;
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Kalisza;
  • Zespół Szkół z Przygodzic;
  • Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka z Kalisza;
  • Zespół Szkół nr 1 z Liskowa.

Drużyny rywalizowały ze sobą, rozgrywając mecze w trzech grupach. Do dalszej części turnieju awansowali zwycięzcy trzech grup i druga drużyna z jednej grupy z najlepszym bilansem bramkowym.
VI Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół o Profilu Mundurowym z terenu Południowej Wielkopolski zakończył się z następującym wynikiem:
1 miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu;
2 miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Liskowie;
3 miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu.

Królem strzelców zawodów został Erwin Woźniak, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, który strzelił 7 bramek.
Najlepszym bramkarzem został Piotr Doruch, uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Kaliszu.
Na zakończenie turnieju najlepsza drużyna, a także najlepszy strzelec wraz z bramkarzem otrzymali puchary i symboliczne upominki z rąk Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzeja Krupińskiego.

Tekst: kpt. Jacek WOLF
Foto: kpt. Jacek WOLF, Adam LISIAK

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

07.02.2017
POWITANIE NOWEGO PRACOWNIKA


Od dnia 01.02.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu rozpoczęła pracę pani Monika BARAŃSKA. Swoje obowiązki będzie wykonywać na stanowisku starszego referenta w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI życzył nowemu pracownikowi dużo satysfakcji i wytrwałości w realizacji powierzonych zadań oraz spełnienia wszystkich planów zawodowych i osobistych.

Autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy Sobczak

foto foto foto

03.02.2017
KWALIFIKACJA WOJSKOWA


30 stycznia 2017 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu funkcjonować będzie 8 powiatowych komisji lekarskich. Kwalifikacja wojskowa zakończy się z dniem 28 kwietnia 2017 r.
Jako pierwsza w dniu 30 stycznia swoją działalność rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kaliszu, która zlokalizowana jest przy ul. Śródmiejskiej 34 (Przychodnia Lekarska Rogatka). Komisja urzędować będzie do 27 lutego i przyjmie około 525 mężczyzn rocznika podstawowego – 1998, który jest zobowiązany zgłosić się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. W drugiej kolejności, w dniu 7 lutego swoją działalność rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrzeszowie a następnie od 13 lutego Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Jarocinie.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1993 - 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1996 - 1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
1) sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
2) ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
3) założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
4) wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
5) przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
6) przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.


Jeśli osobom wzywanym do kwalifikacji wojskowej wyznaczony w wezwaniu termin stawienia się z obiektywnych względów nie odpowiada, mogą uzgodnić jego zmianę w dniach przeprowadzania kwalifikacji we wskazanym lokalu osobiście lub telefonicznie.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Elżbieta Wysocka

foto foto foto foto foto foto foto