Strona Główna BIP Strona Główna
styczeń
 

27.01.2017
PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA


Od dnia 02.01.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu rozpoczęła pracę pani Dagmara PATERSKA. Swoje obowiązki będzie wykonywać na stanowisku starszego dokumentalisty w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI życzył nowemu pracownikowi jak najszybszego przystosowania się do nowego miejsca i warunków pracy, wytrwałości w realizacji powierzonych zadań oraz spełnienia dalszych planów zawodowych i osobistych.

Autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy Sobczak

foto

25.01.2017
GRA DECYZYJNA


25.01.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu odbyły się zajęcia na temat: „Realizacja zadań zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przez ogniwa układu pozamilitarnego. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku”. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele starostw powiatowych, Policji oraz Poczty Polskiej.

Zajęcia rozpoczął Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, który przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił osoby funkcyjne Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. Następnie kpt. Robert SAKOWSKI omówił zadania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu w zakresie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych. Pan Marek REGULSKI zapoznał zebranych z organizacją i wariantami doręczania dokumentów powołania przez TOAP. Po przerwie mjr Jerzy SOBCZAK omówił organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. oraz przedstawił zasady naboru do ochotniczych form służby wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Obrony Terytorialnej jako nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Spotkanie zakończyła dyskusja oraz podsumowanie szkolenia przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Włodzimierz Seliga

foto foto foto

24.01.2017
PUNKT INFORMACYJNY O WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu zaprasza wszystkich zainteresowanych do nowo otwartego punktu informacyjnego o wojskach obrony terytorialnej, który znajduje się na terenie wojskowej komendy uzupełnień. W lokalu można uzyskać wszelkie informacje o planach tworzenia i zasadach wstępowania do tego nowego rodzaju sił zbrojnych.

Jednocześnie informujemy, że terenie województwa wielkopolskiego tworzenie wojsk obrony terytorialnej planowane jest w 2019 roku.

Autor tekstu i zdjęć: Włodzimierz Seliga

foto foto foto

23.01.2017
KONIEC OKUPACJI HITLEROWSKIEJ


23.01.2017 roku kaliszanie, złożyli kwiaty i znicze pod pamiątkową tablicą umieszczoną na Kaliskim Ratuszu. Mieszkańcy uczcili w ten sposób ofiary II wojny światowej, która w Kaliszu zakończyła się 23 stycznia 1945 roku. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Koniec okupacji hitlerowskiej był jednocześnie początkiem zniewolenia przez sowiecki stalinizm. Dziś, na Głównym Rynku, kaliszanie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej. Kwiaty pod tablicą umieszczona na kaliskim Ratuszu złożyli m.in. delegacja samorządowców z prezydentem Grzegorzem Sapińskim na czele, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz społecznych. Nie zabrakło także pocztów sztandarowych z kaliskich szkół.

Opracowano na podstawie strony internetowej UM w Kaliszu.

foto foto foto

05.01.2017
SPOTKANIE NOWOROCZNE POWIATU KALISKIEGO


5 stycznia 2017 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI wziął udział w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Już tradycją stało się w powiecie kaliskim, by u progu Nowego Roku podsumować ten odchodzący i podziękować za wszelką współpracę. Tym razem Spotkanie odbyło się w pięknej zimowej scenerii przygotowanej przez Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku i w rytmie zimowego koncertu noworocznego przygotowanego przez Dorotę Wróblewską i Lechosława Nowaka ze Studia Edukacji Wokalnej Happy Singers oraz kwartetu smyczkowego Filharmonii Kaliskiej.

Spotkanie rozpoczął Koncert Noworoczny, a po nim zebrani goście złożyli życzenia mieszkańcom powiatu.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: M. Witczak

foto foto foto foto foto foto foto foto foto

15.12.2016
SPOTKANIE OPŁATKOWE W PLESZEWIE


15 grudnia br. w Ośrodku Szkoleniowym „KASYNO” w Pleszewie odbyło się spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Ligę Obrony Kraju w Pleszewie. W spotkaniu wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Wszystkim zebranym życzenia zdrowego, spokojnego, radosnego Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2017 roku złożył prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju płk rez. Ryszard WILIŃSKI. W świąteczny nastrój wszystkich zebranych wprowadził ks. płk w st. spocz. Tadeusz PAŁUSKA. Spotkanie uświetnił występ młodzieży z Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Ryszard Wiliński

foto foto foto foto foto foto foto foto