Strona Główna BIP Strona Główna
grudzień
 

21.12.2016
DZIEŃ PAMIĘCI


21 grudnia obchodzony jest Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa. W tym dniu mjr Jerzy SOBCZAK zapalił znicz na mogile śp. kpr. Radosława SZYSZKIEWICZA.

Kapral Radosław Szyszkiewicz był kierowcą – sanitariuszem w plutonie rozminowania Zgrupowania Bojowego „A” w bazie Ghazni. Na tym samym stanowisku służył w kraju – w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie – Podjuchy. Służbę wojskową rozpoczął w kwietniu 2008 roku. V zmiana w Afganistanie była jego pierwszą misją. Zginą kiedy w dniu 9.10.2009 roku pod jednymz samochodów typu MRAP Cougar eksplodowała mina podłożona przez talibów. Miał 22 lata. Kawaler. Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego st. szer. Radosław Szyszkiewicz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Gwiazdą Afganistanu oraz decyzję ministra obrony narodowej pośmiertnie awansowany ze stopnia st. szeregowego na stopień kaprala.

Autor zdjęć i tekstu: mjr Jerzy Sobczak

foto foto foto foto

17.12.2016
"WIECZÓR Z GWIAZDAMI"


Wigilia w gminie Blizanów zgromadziła byłych i obecnych parlamentarzystów, przedstawicieli władz województwa, powiatu, gminy, służb porządkowych, przedsiębiorców, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, członków stowarzyszeń i instytucji współpracujących z gminą. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował ppłk Andrzej Krupiński.

W tym roku młodzież Zespołu Szkół w Blizanowie przygotowała spektakl „Gwiazda. Świąteczna Opowieść”, wyreżyserowany przez nauczycielki Agnieszkę Jurek i Anetę Stanisławską. Doskonałej grze aktorskiej uczniów towarzyszył znakomity śpiew chóru, prowadzonego przez Marię Szczap, która odpowiadała za muzyczną część spektaklu. Dźwiękiem zajmowali się Jakub Drążek i Jan Biedka, scenografią – Wiesława Zawieja, choreografią – Małgorzata Janiak, a oświetleniem - Jan Kempa VJJK. Prezentacje multimedialne i filmy wyświetlane na dużym ekranie przygotowali: Agnieszka Jurek i Ireneusz Pietrzak. Spektakl według scenariusza Agnieszki Jurek przedstawiał przemianę wewnętrzną „gwiazdy” dziennikarstwa – Michała Błądzickiego, która zaszła w nim pod wpływem spotkanych w Domu Dziecka i na Plebanii osób.

Poza młodzieżą w repertuarze świątecznym zaprezentowali się też: Orkiestra Dęta OSP Blizanów z wokalistką Kornelią Raźniewską, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rychnów, Zespół Folklorystyczny „Kalina”, zespół wokalny „Dynamitki” z Rychnowa. Życzenia świąteczne zebranym w sali złożyli: Sławomir Musioł – wójt gminy Blizanów, senator Andrzej Wojtyła, Marlena Maląg - wicewojewoda wielkopolski w asyście Violetty Słupianek – dyrektora kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Krzysztof Nosal – starosta kaliski. Po modlitwie ks. Tomasza Strzeleckiego – proboszcza parafii w Blizanowie przyszła pora na łamanie się opłatkiem i ciąg dalszy życzeń oraz degustację potraw wigilijnych. Organizatorem imprezy byli: Sławomir Musioł - wójt gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie i Zespół Szkół w Blizanowie.

Opracowano na podstawie stront internetowej Gminy Blizanów.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

08.12.2016
SPOTKANIE EDUKACYJNO-PATRIOTYCZNE W SP NR 9 W OSTROWIE WLKP


Dnia 8 grudnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp. odbyła się lekcja edukacyjno-patriotyczna o tematyce wojskowej. Uczniowie zaprosili na spotkanie kpt. Jacka Wolfa z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną oraz wysłuchali wykładu poszerzając swoje horyzonty dotyczące zawodu żołnierza oraz odpowiedzialnej służbie. Następnie z ogromnym entuzjazmem włączyli się do krótkiego treningu musztry, na którym nauczyli się zwrotów w miejscu, stania w postawie zasadniczej i swobodnej, maszerowania krokiem defiladowym oraz oddawania honorów . W nagrodę każdy uczeń otrzymał od kapitana Jacka Wolfa symboliczny upominek.

Zdjęcia: Mariola STASIAK
Tekst: kpt. Jacek WOLF

foto foto foto foto foto foto foto foto

08.12.2016
PRELEKCJA NA TEMAT WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W ZSP NR 2 W KALISZU


W dniu 7 grudnia bieżącego roku odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną klas mundurowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu.

Przeprowadzona prelekcja dotyczyła:
• zasad naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej;
• zasad naboru oraz możliwości podjęcia nauki w ramach służby kandydackiej w uczelniach wojskowych oraz uczelni medycznej.


Prelekcję przeprowadził przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu kpt. Jacek WOLF.

Zdjęcia: Grzegorz MAJ
Tekst: kpt. Jacek WOLF

foto foto foto foto

08.12.2016
SPOTKANIE EDUKACYJNE W OSTROWSKIM PRZEDSZKOLU


Dnia 8 grudnia bieżącego roku w Publicznym Przedszkolu nr 2 „Jarzębinka” w Ostrowie Wlkp. odbyły się zajęcia edukacyjne o tematyce wojskowej. Grupa przedszkolaków zaprosiła na spotkanie kpt. Jacka Wolfa z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu. Maluszki z ogromnym zainteresowaniem obejrzały pokaz slajdów oraz wysłuchały wykładu poszerzając swoje horyzonty dotyczące zawodu żołnierza oraz odpowiedzialnej służbie. Następnie z ogromnym entuzjazmem włączyły się do krótkiego treningu musztry. Na pytanie kto w przyszłości chciałby pracować wojsku wszyscy zdecydowanie podnieśli ręce do góry. W nagrodę każdy przedszkolak otrzymał od kapitana Jacka Wolfa symboliczny upominek.

Zdjęcia: Agata REGLIŃSKA
Tekst: kpt. Jacek WOLF

foto foto foto foto foto foto foto foto

08.12.2016
PRELEKCJA Z TEGOROCZNYMI MATURZYSTAMI W 1 LO W OSTROWIE WLKP.


Dnia 8 grudnia bieżącego roku oficer wydziału rekrutacji kpt. Jacek Wolf z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu podlegającej pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu spotkał się z uczniami klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Ostrowie Wlkp. Przeprowadzona prelekcja miała na celu zapoznanie uczniów z wymaganiami jakie trzeba spełniać aby zostać żołnierzem oraz możliwościami naboru do służby wojskowej w 2017 roku w ramach szkolnictwa wojskowego, służby przygotowawczej oraz NSR. Uczniowie z największym zainteresowaniem przysłuchiwali się informacjom dotyczącym możliwości kontynuacji nauki na różnych kierunkach studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Zdjęcia: Renata TOMCZAK
Tekst: kpt. Jacek WOLF

foto foto foto foto

08.12.2016
NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


8.12.2016 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełniń w Kaliszu odbyły się kolejne kwalifikacje związane z naborem do służby przygotowawczej. Osoby zakwalifikowane rozpoczną służbę wojskowa w korpusie szeregowych na początku 2017 roku.

Komisja powołana rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu w składzie: mjr Jerzy SOBCZAK, Elżbieta WYSOCKA i Maria GARCAREK przeprowadziła analizę złożonych przez kandydatów dokumentów, oceniła ich predyspozycje oraz motywacje do pełnienia służby wojskowej a następnie na podstawie otrzymanych zadań uzupełnieniowych udzieliła wybranym kandydatom rekomendacji. Na tej podstawie Wojkowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI powołał do służby przygotowawczej 30 kandydatów. Podczas wydawania kart powołania życzył powołanym dużo wytrwałości i satysfakcji podczas wykonywania obowiązków służbowych, osiągnięcia jak najwyższych wyników w czasie szkolenia oraz w niedalekiej przyszłości jak najszybsze powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Zdjęcia: mjr Jerzy Sobczak
Tekst: Monika Marcinkowska

foto foto foto foto

03.12.2016
JUBILEUSZ 150-LECIA DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH


W sobotnie popołudnie w Łaszkowie w gminie Blizanów kilkaset osób spotkało się na corocznym – XIV Świątecznym Spotkaniu z Tradycją połączonym z obchodami Jubileuszu 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich. W programie przewidziano m.in. śpiewanie kolęd, występy artystyczne dzieci i młodzieży z Gminy Blizanów, wręczenie podziękowań i nagród oraz próbowanie pysznych tradycyjnych polskich potraw wigilijnych.

XIV Świąteczne Spotkania z Tradycją odbyły się w tym roku w hotelu Kristoff w Łaszkowie. Honorowy patronat nad imprezą objęli Krzysztof Nosal – starosta kaliski i Sławomir Musioł – wójt gminy Blizanów. Tradycyjnie każda z gmin powiatu kaliskiego przygotowała stół z potrawami wigilijnymi, na których można było dostrzec, a przede wszystkim spróbować takich przysmaków jak: pierogi, rybę po grecku, śledzik w zalewie octowej, paszteciki czy różne rodzaje surówek i ciast.

Z okazji jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich wszystkie Koła działające w powiecie kaliskim otrzymały statuetkę: „Serce – Matkom Ojczyzny – Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe”, przyznaną przez poseł Andżelikę Możdżanowską. Okolicznościowe medale z rąk byłego posła Józefa Rackiego otrzymali: Elżbieta Aleksander – dyrektor GOK w Liskowie oraz Anna i Krzysztof Chenczke – właściciele hotelu „Kristoff”.

- Widząc jak licznie udało nam się tutaj zgromadzić, możemy śmiało powiedzieć, że Koła Gospodyń Wiejskich po raz kolejny udowodniły jak dużą wagę przywiązują do tradycji i pięknych polskich zwyczajów. Dodatkowo cieszy, że tak chętnie swoje doświadczenie i mądrość przekazujecie najmłodszym, których też dziś tak wielu się tutaj zebrało – podkreślała poseł Andżelika Możdżanowska.

Wręczono również nagrody w X Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa”, VI Powiatowym Konkursie Informatyczno-Plastycznym „E-Kartka Bożonarodzeniowa” i fotograficznym „Bogactwo lasów Wielkopolski”.

W części artystycznej wystąpili: chór ze Szkoły Muzycznej nr 2 we Lwowie, połączone chóry Zespołu Szkół w Blizanowie i Jankowie Pierwszym, Magdalena Kliszewska, Kornelia Raźniewska, Orkiestra Dęta OSP Blizanów z Leszkiem Nowakiem, zespół wokalny „Dynamitki” z Rychnowa i zespół folklorystyczny „Kalina” z Blizanowa.

Jak co roku, również i teraz na Świątecznym Spotkaniu z Tradycją pojawili się goście ze Lwowa. – Nie wiem, który raz już z nami tutaj jesteście, ale wkrótce będzie to z pewnością liczba dwucyfrowa. Dziękujemy za to, że chcecie przemierzyć tyle kilometrów, by razem z nami spotykać się z tradycją – podkreślił starosta kaliski, Krzysztof Nosal.

Świąteczne spotkania z tradycją to cykliczna impreza organizowana w gminach powiatu kaliskiego od wielu lat, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Celem tych spotkań jest kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych oraz zacieśnienie kontaktów pomiędzy gminami, szczególnie między Kołami Gospodyń Wiejskich.

W spotkaniu udział wziął również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Zdjęcia: www.calisia.pl
Tekst: www.calisia.pl

foto foto foto foto foto foto foto foto

01.12.2016
LEKCJA PATRIOTYZMU Z UCZNIAMI W ZS NR 10 W KALISZU


1 grudnia br. kpt. Jacek WOLF - oficer wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu spotkał się z uczniami Zespołu Szkół nr 10 w Kaliszu. Celem spotkania było przybliżenie najmłodszym zawodu żołnierza, a także zapoznanie z podstawowym sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu sił zbrojnych. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali lekcji o trudnej i ważnej dla ojczyzny pracy każdego żołnierza Wojska Polskiego. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w treningu musztry ucząc się stania w postawie zasadniczej i swobodnej, zwrotów w miejscu, oddawania honorów, a także maszerowania krokiem defiladowym. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci zostały obdarowane opaskami i długopisami. Żołnierska wizyta była bardzo udana i ciekawa za co dzieci również podziękowały kpt. Jackowi WOLFOWI.

Zdjęcia: Agnieszka NOWICKA
Tekst: kpt. Jacek WOLF

foto foto foto foto foto foto foto foto

27.11.2016
UROCZYSTA PROMOCJA OFICERSKA


Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 listopada br. roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski.

W uroczystości wziął udział Minister Obrony Narodowej Antonii MACIAREWICZ. Promocja odbyła się w ramach krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Wśród promowanych, znaleźli się dwaj żołnierze z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

W imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień i pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, składamy najserdeczniejsze życzenia:
ppor. Krystianowi KOSTERZE i ppor. Sławomirowi ANDRZEJEWSKIEMU

Zdjęcia: rodziny promowanych
Tekst: Marek REGULSKI

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto
Promocja na pierwszy stopień oficerski 26-27.11.2016