Strona Główna BIP Strona Główna
październik
 

28.10.2016
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W ZSP CKU PRZYGODZICE28 października bieżącego roku miało miejsce ślubowanie klas pierwszych technikum oraz liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. W uroczystości wziął udział oficer Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu – kpt. Jacek WOLF.

Liceum ogólnokształcące tworzą klasy mundurowe (wojskowa i zarządzanie kryzysowe), co wpływa na oryginalny charakter uroczystości ślubowania. Elementy musztry, galowe umundurowanie Uczniów, obecność przedstawicieli służb mundurowych z regionu tworzą niezwykły klimat, pełen poczucia obowiązku, ale i szczerej dumy z Uczniów. Szczególnie przeżywają to zaproszeni Rodzice, którzy co roku bardzo chętnie w tym ważnym dla ich dzieci wydarzeniu uczestniczą. Tak było i w tym roku. Przy wypełnionej po brzegi Sali gimnastycznej w obecności przedstawicieli Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Rady Rodziców i Absolwentów ZSP CKU Przygodzice z nieskrywanym wzruszeniem byliśmy świadkami złożenia przysięgi na rotę ślubowania szkoły i przyjęcia w poczet jej nowych uczniów. Uczniowie klas mundurowych, którzy ukończyli obóz integracyjny na ostrowskich Piaskach otrzymali od Dyrektora szkoły, Pana Tomasza Gulińskiego awans na stopień młodszego kadeta ZSP CKU Przygodzice.

Tekst oraz foto na podstawie materiałów otrzymanych z ZSP CKU w Przygodzicach.

foto foto foto foto foto foto foto foto

31.10.2016
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH31.10.2016 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu zapalili znicze, na grobach żołnierzy poległych w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Delegacja w składzie: mjr Jerzy SOBCZAK i Marzanna SZYSZKIEWICZ zapaliła znicz na mogile śp. kpr. Radosława SZYSZKIEWICZA na cmentarzu w Iwanowicach. Natomiast mjr Jerzy SOBCZAK zapalił znicz na cmentarzu w Jarocinie na grobie śp. kpt. Daniela AMBROZIŃSKIEGO oraz na cmentarzu w Opatówku na grobie śp. Piotra ŁOSIAKA.

Autor tekstu i zdjęć: mjr Jerzy Sobczak

foto foto foto foto foto foto foto

27.10.2016
UROCZYSTE OBCHODY Z OKAZJI CZWARTEJ ROCZNICY ŚWIĘTA TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI WOJSKOWEJW dniu 27 października 2016 r. odbyły się uroczyste obchody z okazji czwartej rocznicy Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

Za ustanowieniem święta w tym dniu przemawiało podpisanie 27 października 1918 roku "Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej", która powołała do życia Okręgowe i Powiatowe Komedy Uzupełnień będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno - wojskowej w odrodzonej Polsce.

W uroczystości uczestniczył Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI, Wojskowi Komendanci Uzupełnień w Poznaniu, Nowym Tomyślu, Lesznie, Pile Kaliszu i Koninie, pracownicy wojska WSzW i WKU oraz Radca Wojewody Wielkopolskiego Pan Jerzy FLEMINGA, Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego - płk mgr inż. pil. Krzysztof WALCZAK, Szefa Sztabu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego - płk Robert KARASIEWICZ, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu - nadinsp. Tomasz TRAWIŃSKI, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu - płk Grzegorz FEDEROWICZ, Prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK - płk rez. Ryszard WILIŃSKI, reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania - Pan Hieronim WĘCLEWSKI, a także liczni szefowie jednostek i instytucji wojskowych oraz przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, oficerowie rezerwy, byli żołnierze i pracownicy WSzW i WKU.

Uroczystość o godzinie 11:30 rozpoczęła msza święta w intencji żołnierzy i pracowników Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Kościele Garnizonowym w Poznaniu.

Kolejnym punktem obchodów była uroczysta zbiórka w Teatrze Muzycznym, która rozpoczęła się od części artystycznej - spektaklu pt. "Księżniczka Czardasza". Po przedstawieniu Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI wręczył akt mianowania, odznaczenia, odznaki oraz statuetki i ryngrafy pamiątkowe.

Wyróżnieni zostali miedzy innymi: Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zostali wyróżnieni żołnierze: Odznaką Honorową Wojsk Lądowych - ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.
Tytułem honorowym "Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej" odznaką w II stopniu - srebrną,: - ppłk Włodzimierz CIECIURA.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu wyróżnił nadaniem Tytułu Honorowego "Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej" odznaką III stopnia: - mjr Grzegorz KOPCZYK, - mjr Adam KOTARAK, oraz wręczył akt mianowania na stopień chorążego - mł. chor. Waldemarowi KANIA.

Na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej niżej wymienieni pracownicy wojska wyróżnieni zostali "Odznaką Pamiątkową Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu": - kpt. Andrzej NIERADKO, - Pan Maciej BRACH.

Ponadto za wzajemną współpracę z jednostkami wojskowymi, organami administracji rządowej, samorządami, instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami prywatnymi w ramach wykonywania zadań obronnych, która powoduje, że ich realizacja przebiega rytmicznie, sprawnie i planowo. W dowód uznania i szacunku za zasługi wniesione dla umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Terenowych Organów Administracji Wojskowej Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu wyróżnił niżej wymienionych STATUETKĄ: - płk pil. Krzysztof WALCZAK, - płk pil. Jacka ZYGMANOWSKI, - płk mgr inż. Zbigniew NOWAK, - Kapelan Garnizonu Poznań ksiądz płk Mariusz STOLARCZYK, - płk w st. spocz. Janusz DOBRZAŃSKI, - płk Grzegorz FEDEROWICZ, - st. bryg. dr inż. Grzegorz STANKIEWICZ, - Pan Aleksander TECŁAW, - kpt. rez. Robert JANCZEWSKI, - Pan Paweł RAJSKI, - Pan Bernard TURSKI, - Pan Tomasza KURASIŃSKIEGO, - Pan Janusz PIECHOCKI, - Pan Zenon JANS, - Pan Marek SIEŃKO.

RYNGRAFEM PAMIĄTKOWYM Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu: - Pan Jacek KOLESIŃSKI, - Pan Roman SZUBERSKI, - Pan Tomasz KUCHARCZYK, - Pan Jerzy LICKI.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu na zakończenie swojego okolicznościowego wystąpienia życzył: "aby dzisiejsze świętowanie było czasem radosnego przeżywania spotkania, ale też potwierdzeniem tożsamości i chwilą refleksji nad naszą służbą i pracą". Jednocześnie wyraził uznanie, za siłę i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, optymizm w pokonywaniu trudności dnia codziennego, a także życzył wielu sukcesów zawodowych, pogody ducha, wiary w siebie i drugiego człowieka.
Autor zdjęć: Jagoda Burda - Orłowicz oraz Tomasz Nowak Autor tekstu: Jagoda Burda - Orłowicz

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

12.10.2016
POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W OPATÓWKU


Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej odbył się w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, 12 października. Była to okazja do podziękowania nauczycielom za trud ich pracy rozwijanie pasji wśród uczniów i kierowanie ich potencjału w stronę własnego rozwoju. Życzenia w imieniu Starosty Kaliskiego złożył wicestarosta Jan Adam Kłysz, który wspólnie z Przewodniczącym Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysławem Łuczakiem wręczyli nagrody i podziękowania dla dyrektorów i nauczycieli z dwóch szkół powiatowych.

Słynny polski pedagog i przyjaciel dzieci – Janusz Korczak – napisał, że nauczyciel powinien być przede wszystkim sobą i iść własną drogą i że poprzez poznanie swoich możliwości i ograniczeń, może poznać i nauczać innych.

Zawód nauczyciela należy do tych, który w historii wyodrębnił się bardzo wcześnie. Na początku, nauczyciel nie był wykładowcą, ale mistrzem, który brał do siebie ucznia, żeby ten, obserwując, porównując i dyskutując z mistrzem, osiągnął biegłość w jakiejś dziedzinie. Wielu takich mistrzów mamy do dziś. Uroczystość w Zespole Szkół w Opatówku była znakomitą okazją do złożenia gorących podziękowań za podejmowane wyzwania i działania na rzecz polskiej oświaty, za pracę i codzienny trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Święto Edukacji to czas, kiedy Zarząd Powiatu Kaliskiego honoruje tych, którzy zasługują na uznanie dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu w pracę dla szkoły i środowiska.

Nagrody otrzymali: 1) Pani MAGDALENA KRZYWDA Wicedyrektor ds. organizacyjnych Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, 2) Pani BEATA FRONTCZAK-SKRZYPIŃSKA Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie, 3) Pan MAREK JANIAK Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, 4) Pan PIOTR PASIK Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, 5) Pan DOMINIK WASZAK p. o. Kierownika Szkolenia Praktycznego, Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, 6) Pan TADEUSZ GRZYMSKI nauczyciel mianowany Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie.

Na to jaka jest szkoła, jak postrzegana jest w środowisku, jak wypełnia swoją misję i swoje ustawowe zadania składa się praca wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole: nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi. Z okazji święta oświaty wyróżnieni pracownicy Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku otrzymają statuetkę i list z życzeniami spełnienia wszystkich planów, zamierzeń i oczekiwań.

Statuetkę i list gratulacyjny otrzymują: 1) Pani BARBARA OLE- pracownik obsługi Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku , 2) Pani AGNIESZKA WOJTCZAK – pracownik administracji Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, 3) Pani ALICJA SKRZYBALSKA – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, 4) Pan IRENEUSZ KASPRZAK - nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, 5) Pan DARIUSZ NARCZYŃSKI – nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. 6) Pani ELŻBIETA JUSZCZAK – pracownik administracji Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie, ze względu na chorobę Pani Elżbiety nagrodę w jej imieniu odbierze Pan Piotr Pasik Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

Spotkanie w Opatówku było również doskonałą okazją, aby podziękować wszystkim przyjaciołom młodzieży, którzy poświęcają swój czas aby rozwijać zainteresowania i kształtować charakter młodego pokolenia.

DAWID KUPAJ Prezes Kaliskiego Ziemskiego Szkolnego Związku Sportowego uhonorował działaczy zaangażowanych w rywalizację sportową wśród młodzieży w powiecie kaliskim.

Swoja obecnością Powiatowe obchody Dnia Nauczyciela w Opatówku zaszczyciło wielu zaproszonych gości oraz nauczyciele, którzy przez lata uczyli w szkołach powiatowych.

W uroczystości udział wziął również oficer wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu kpt. Jacek WOLF.

Tekst i foto na podstawie: www.powiat.kalisz.pl

foto foto foto foto foto foto foto foto

06.10.2016
TRENING SZTABOWY „PROSNA-16”


Zgodnie z planem działalności wojskowej komendy uzupełnień w Kaliszu na 2016 rok w dniach 6-7 października br. przeprowadzono trening sztabowy pk. PROSNA -16. nt” „Osiąganie gotowości do podjęcia działań przez WKU oraz udział w realizacji zadań zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania we współdziałaniu z pozamilitarnymi strukturami obronnymi państwa.

Przedmiotem treningu było doskonalenie umiejętności kadry i pracowników wojska w praktycznym wykonywaniu zadań związanych z uruchomieniem AK TOAW i realizacja zadań w strukturze PK WKU. Istota treningu sztabowego polegała będzie na kształtowaniu praktycznych umiejętności kadry i pracowników wojska do kreatywnego wykonywania swoich obowiązków w obsadzie EBM w czasie osiągania gotowości do podjęcia działań oraz do sprawnego funkcjonowania w ramach PK w trakcie realizacji procesu planowania działań w tym w ramach reagowania kryzysowego we współdziałaniu z układem pozamilitarnym.

Celem operacyjnym treningu sztabowego było praktyczne zgranie obsad Zmiany dyżurnej w realizacji zadań wynikających z wojennego przeznaczenia oraz przygotowanie obsad komórek wewnętrznych PK WKU do realizacji zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem.
Ponadto, stan osobowy WKU reagował praktycznie na wprowadzane sygnały i zagrożenia.

Tekst: kpt. Adam NAWROCKI
Foto: Monika MARCINKOWSKA

foto foto foto foto foto foto foto foto