Strona Główna BIP Strona Główna
wrzesien
 

27.09.2016
OBCHODY DNIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W KALISZU


Przedstawiciele władz Kalisza oraz Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawiciele służb mundurowych, organizacje kombatanckie i polityczne, a także młodzież szkolna w dniu 27 września br. uczcili Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

Na cmentarzu tynieckim w Kaliszu uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogile zbiorowej ofiar II wojny światowej, gdzie uczcili również pamięć Alfreda Nowackiego, właściciela fabryki przetwórstwa spożywczego w Winiarach, a także członka antyniemieckiego podziemia, zamordowanego w styczniu 1945.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: na podstawie www.kalisz.pl

foto foto foto foto

30.09.2016
ŚWIĘTO STRAŻNIKÓW GMINNYCH


30 września br. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI wziął udział w obchodach XXV- lecia istnienia jednostek Straży Gminnych (Miejskich) Województwa Wielkopolskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki na Placu Świętego Józefa w Kaliszu. Następnie została odprawiona Msza Święta w Kościele Garnizonowym po której uczestnicy uroczystości przeszli do Sali Recepcyjnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Prezydent miasta Kalisza Grzegorz Sapiński podziękował strażnikom za zaangażowanie, poświęcenie i realizowanie powierzonych zadań. Oprócz tradycyjnych podziękowań dla funkcjonariuszy mundurowych i dla pracowników administracyjnych za – często żmudną – służbę, nie zabrakło także gratulacji, wyróżnień, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie zawodowe.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Marta Bogdańska


24.09.2016
ZAWODY O XII PUCHAR KOMENDANTA COSSW W KALISZU


W sobotę 24 września br. drużyna z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu rywalizowała w XII Zawodach Strzeleckich o Puchar Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Podczas sportowych zmagań zawodnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w kategorii drużynowej, jak również indywidualnej. Do rywalizacji przystąpiło kilkanaście drużyn reprezentujących Służbę Więzienną, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, Policję, Straż Miejską oraz Wojsko Polskie, a także koła strzeleckie. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu wystawił trzy drużyny strzeleckie. W kategorii indywidualnej wzięło udział aż 163 strzelców. Nad przebiegiem zawodów i bezpieczeństwem uczestników czuwała wykwalifikowana kadra COSSW w Kaliszu a współorganizatorem zawodów było Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA. W organizacji zawodów pomagała także młodzież z klasy mundurowej V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.

Trzyosobowe drużyny rywalizowały ze sobą w trzech konkurencjach: strzelanie z pistoletu oś 25 m, strzelanie z pistoletu maszynowego oś 50 m oraz „Twoje 24 sekundy prawdy”, z pistoletu dowolnego centralnego zapłonu. To ostatnie, którego pomysłodawcami są wykładowcy Zakładu Technik Interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego, polegało na oddaniu 24 strzałów w czasie 24 sekund na odległość 24 metrów – zawody bowiem odbywały się 24 września. W I strzelaniu indywidualnym, I miejsce zajął Zbigniew Krajewski, reprezentujący Salwę II, w II strzelaniu indywidualnym: Jerzy Kaczmarczyk z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w III strzelaniu indywidualnym: Kazimierz Kieś z Salwy I. Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji najlepszym strzelcem w klasyfikacji indywidualnej okazał się Adam Hetman ze Szkoły Policji w Katowicach, II miejsce zajął Grzegorz Orłowski z BOR, a III miejsce, Zbigniew Krajewski z Salwy II. Pierwsze miejsce i Puchar Komendanta COSSW w Kaliszu zdobyła drużyna reprezentująca Szkołę Policji w Katowicach, drugie miejsce zajęła drużyna z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, trzecie, Służba Ochrony Lotniska Balice. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Krzysztof Jędrzejak, pogratulował zwycięzcom oraz uczestnikom zawodów, wręczył puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

Dobra organizacja i atmosfera zawodów sprzyjały sportowej rywalizacji zawodników, pasjonatów strzelectwa.

Opracowano na podstawie strony internetowej COSSW w Kaliszu.


18.09.2016
Ogólnopolskie ćwiczenie "TARCZA 16"


Ponad 1500 osób, planowanych jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, uczestniczyło w niedzielę, 18 września br. w ćwiczeniu pod kryptonimem „TARCZA 16”. Zaangażowano w nie 74 wytypowane jednostki organizacyjne Policji, do których powołano rezerwistów wyznaczonych przez wojskowe komendy uzupełnień. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Także na terenie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu odbyły się ćwiczenia rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji.

Punktualnie o godzinie siódmej rano w 74 wytypowanych jednostkach Policji kraju rozpoczęły się ćwiczenia obronne pn. TARCZA-16. To największe tego typu ćwiczenia w powojennej historii Policji, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. Inicjatorem i koordynatorem całość działań był Główny Sztab Policji KGP przy wsparciu Biura Finansów i Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.

Głównym założeniem ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji. Uczestnicy ćwiczenia poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podstawami prawnymi, warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji. Poznawali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych.

Ćwiczenie przeprowadzono w komendach powiatowych/miejskich i rejonowych Policji z zachowaniem koordynacyjnej roli komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Całość działań w ramach przedsięwzięcia była koordynowana przez Główny Sztab Policji KGP (obsadę Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji). W przedsięwzięciu uczestniczyli obserwatorzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostek organizacyjnych Policji.

Pierwsze ćwiczenie w Policji o podobnej formule, pod kryptonimem „WZMOCNIENIE 14”, odbyło się w połowie września 2014 r. w Szkole Policji w Słupsku. Podczas 2-dniowego przedsięwzięcia sprawdzono wypracowane procedury powoływania rezerw osobowych, odbyły się też zajęcia i pokazy. W ćwiczeniu tym udział wzięli także przedstawiciele wszystkich komend wojewódzkich Policji i szkół policyjnych, obserwując organizację i przebieg ćwiczenia. W ubiegłym roku przeprowadzono podobne ćwiczenia pod kryptonimem „Obronność 15”. Zostały zorganizowane przez komendy wojewódzkie Policji i szkoły Policji na terenie całej Polski.

Ćwiczenie przeprowadzono, realizując rozporządzenie Rady Ministrów z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2016 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, a także zarządzenie wydane przez Prezes Rady Ministrów, które określiło termin ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji na dzień 18 września 2016 r. Finansowanie przedsięwzięcia zapewniono ze środków budżetowych ujętych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Działu Administracji Rządowej Sprawy Wewnętrzne w latach 2013-2022, przeznaczonych na wydatki obronne.

Opracowano na podstawie strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.


17.09.2016
17 WRZEŚNIA I OBCHODY DNIA SYBIRAKA W KALISZU


17 września br., w Ogrójcu przy kościele Ojców Jezuitów w Kaliszu Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI wziął udział w uroczystości upamiętniającej 77 rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. W tym szczególnym hołdzie pamięci bohaterom II wojny światowej wzięli udział również Przedstawiciele Miasta Kalisza, władz samorządowe, delegacje, poczty sztandarowe, a także uczniowie kaliskich szkół.

17 września to nie tylko rocznica sowieckiej agresji, to także Światowy Dzień Sybiraka, dlatego na samym początku głos zabrała Pani Eugenia PASTUSZEK – Prezes Związku Sybiraków na okręg kaliski. Następnie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu przedstawili program słowno – muzyczny.

Po przedstawieniu poszczególne delegacje złożyły kwiaty i znicze, oddając w ten sposób hołd bohaterom II wojny światowej.

Druga część uroczystości odbyła się w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego, gdzie była sprawowana Eucharystia w intencji naszej Ojczyzny, a także wszystkich poległych, walczących o wolność naszego kraju. Mszy św. przewodniczył o. Andrzej LEMIESZ – rektor kościoła i kustosz sanktuarium, koncelebrował także ksiądz płk Tadeusz PAŁUSKA. W homilii, o. Andrzej przywołał bolesne wspomnienia z 17 września 1939 roku.

Opracowano na podstawie strony Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.


16.09.2016
KU CZCI BOHATERÓW WESTERPLATTE


Uroczystości uczczenia pamięci Bohaterów Westerplatte rozpoczęła się mszą święta w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. Po przejściu pod pomnik ku czci Bohaterów Westerplatte i odśpiewaniu hymnu państwowego, odczytaniu apelu poległych oraz odmówieniu krótkiej modlitwy członkowie poszczególnych delegacji złożyli kwiaty i zapalili znicze pamięci przy pomniku. Hołd bohaterom złożył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, przedstawiciele władz Miasta - w imieniu prezydenta Grzegorza SAPIŃSKIEGO - Edward PRUS, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, parlamentarzyści, reprezentanci środowisk kombatanckich, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, harcerze, młodzież z kaliskich szkół i liczni parafianie.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Anna Błaszczyk


14.09.2016
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W POZNANIU W STRZELANIU Z PW


W dniu 14 września 2016 r. na obiektach sportowych Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznań przy uI. Bukowskiej 34 odbyły się mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w strzelaniu z PW o puchar Szefa WSzW w Poznaniu - płk. dr. Zdzisława MAŁKOWSKIEGO.

W mistrzostwach uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz podległych Wojskowych Komend Uzupełnień z administrowanego terenu.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie najlepszych zawodników w strzelaniu, którzy będą reprezentować WSzW w Poznaniu w mistrzostwach na szczeblu Sztabu Generalnego WP oraz inspirowanie żołnierzy i społeczności środowiska wojskowego do podnoszenia i utrzymywania wysokiej sprawności strzeleckiej.

Zwycięzcami zawodów zostali:
W klasyfikacji indywidualnej:
I. kpt. Andrzej NIERADKO
II. mjr Zbigniew NIZGORSKI - WKU w Koninie
III. ppłk Zbigniew PRUSKI - WKU w Lesznie
W klasyfikacji zespołowej:
I. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
II. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
III. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu

Autor tekstu: Jagoda Burda - Orłowicz
Autor zdjęć: Jagoda Burda - Orłowicz, Piotr Tradeck


01.09.2016
77. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ


1 września w samo południe, kaliszanie uczcili 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pod tablicą upamiętniającą bojowników o wolność, zamordowanych przez hitlerowców, złożyli kwiaty i zapalili znicze. W uroczystości wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

W uroczystości udział wzięli takżeprzedstawiciele władz miasta na czele z Grzegorzem Sapińskim, prezydentem Kalisza, wiceprezydenci Kalisza – Karolina Pawliczak i Piotr Kościelny; Edward Prus, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, kaliscy radni, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, reprezentanci służb mundurowych i środowisk kombatanckich, harcerze oraz młodzież szkolna.

II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8 maja 1945), jej teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Anna Błaszczyk


01.09.2016
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W POZNANIU W BADMINTONA


W dniach 1-2 września 2016 r. na obiektach sportowych Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznań odbyły się mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w badmintona o puchar Szefa WSzW w Poznaniu - płk. dr. Zdzisława MAŁKOWSKIEGO.

W mistrzostwach uczestniczyły reprezentacje z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz podległych Wojskowych Komend Uzupełnień z administrowanego terenu. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Jerzy SOBCZAK oraz Pani Joanna SIKORA.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie najlepszych zawodników w badmintona, którzy będą reprezentować WSzW w Poznaniu w mistrzostwach na szczeblu Sztabu Generalnego WP oraz inspirowanie żołnierzy i społeczność środowiska wojskowego do podnoszenia i utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej.

Zwycięzcami zawodów zostali:
W konkurencji indywidualnej:
I. kpt. Andrzej NIERADKO
II. mjr Marek STARCZEWSKI
III. kpt. Adam POLINKIEWICZ

W konkurencji deblowej:
I. kpt. Andrzej NIERADKO, kpt. Adam POLINKIEWICZ - WSzW w Poznaniu
II. mjr Jerzy SOBCZAK, Joanna SIKORA - WKU w Kaliszu
III. mjr Marek STARCZEWSKI, kpt. Małgorzata MATKOWSKA - WKU w Pile

W klasyfikacji zespołowej:
I. WSzW w Poznaniu
II. WKU w Pile
III. WKU w Kaliszu


Autor tekstu: mjr Jerzy Sobczak
Autor zdjęć: Jagoda Burda - Orłowicz