Strona Główna BIP Strona Główna
lipiec
 

22.07.2016
ŚWIĘTO POLICJI W KALISKIEJ KMP


22 lipca br. kaliskie obchody święta rozpoczęto od złożenia wiązanki kwiatów przez Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł.insp. Mirosława Ścisłego wraz ze swoimi zastępcami, pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych w 1940 roku w Ostaszkowie.

Następnie w Kościele św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu, odprawiona została uroczysta msza święta, którą celebrował w intencji policjantów, pracowników policji, a także ich rodzin Biskup Kaliski Edward Janiak.

Uroczysta zbiórka połączona z wręczeniem odznaczeń i medali oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne odbyła się w Auli Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. W uroczystej gali obecni byli: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Wiceprezydenci Miasta Kalisza Pani Karolina Pawliczak oraz Pan Piotr Kościelny, a także Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Pan Jan Kłysz.

Tegoroczne obchody, były również okazją do świętowania jubileuszu XX-lecia Nieetatowej Grupy Realizacyjnej.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: na podstawie: www.kalisz.policja.gov.pl


27.07.2016
UROCZYSTE POŻEGNANIE PANI EWY KURZYŃSKIEJ


W dniu 27 lipca bieżącego roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI na uroczystej zbiórce pożegnał odchodząca na emeryturę panią Ewę KURZYŃSKĄ.

Pani Ewa KURZYŃSKA w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu przepracowała 23 lata. Od 8 czerwca 1988 r. do 30 września 2001 r. oraz od 2 października 2006 r. do 7 lipca 2016 wykonywała kolejno obowiązki na stanowiskach:
- maszynistka w sekcji mobilizacji i administrowania rezerwami;
- statystyka w wydziale poboru i uzupełnień;
- referenta w wydziale rekrutacji.

Na ostatnio zajmowanym stanowisku wykonywała czynności administracyjne związane z powoływaniem do służby zawodowej.

Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków Pani Ewa KURZYŃSKA została wyróżniona brązowym i srebrnym medalem „Siły Zbrojne w służbie ojczyzny” oraz brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Odchodzącą na emeryturę Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu uhonorował listem gratulacyjnym oraz nagrodą pieniężną. Wraz z żołnierzami i pracownikami wojska życzył dużo spokoju, stabilizacji i pewności jutra oraz podziękował za bardzo duże zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: Bożena Tomaszewska; Włodzimierz Seliga


21.07.2016
UROCZYSTE WRĘCZENIE KART POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


W dniach 20-21 lipca 2016 roku Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu wz. kpt. Jacek WOLF wręczył uroczyście 25 ochotnikom (w tym 6 kobietom) karty powołania do służby przygotowawczej III turnusu 2016 roku.

Dnia 19 lipca bieżącego roku odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, na które przyjechało 51 kandydatów spośród 57 chętnych, którzy złożyli wnioski.

Kandydaci, którzy otrzymali rekomendację komisji rekrutacyjnej WKU w Kaliszu oraz przeszli pozytywnie badania psychologiczne w Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kaliszu będą odbywać służbę w korpusie szeregowych w centrach szkolenia we Wrocławiu, Poznaniu oraz Grudziądzu, a także w JW w Złocieńcu. Termin stawiennictwa 6-go września br.

Służba przygotowawcza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej odbywa się w III turnusach czteromiesięcznych i rozpoczyna się w styczniu, maju lub wrześniu i jest przepustką do Narodowych Sił Rezerwowych, a w przyszłości może stać się także wstępem do zawodowej służby wojskowej.

Tekst: kpt. Jacek Wolf
Foto: Monika Marcinkowska


15.07.2016
ZDANIE OBOWIĄZKÓW K-NTA MIEJSKIEGO PSP W KALISZU


W dniu 15 lipca 2016 roku na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbył się uroczysty apel z okazji zdania obowiązków przez Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu st. bryg. Wieńczysława Prokopa. Zastępca Komendanta Miejskiego st. bryg. Marek Burzyński w imieniu Komendanta st. bryg. Wieńczysława Prokopa powitał zaproszonych gości w osobach:- ANDRZEJ GRZYB – Poseł do Parlamentu Europejskiego
- GRZEGORZ SAPIŃSKI - Prezydent Miasta Kalisza
- PIOTR KOŚCIELNY - Wiceprezydent Miasta Kalisza
- KRZYSZTOF NOSAL - Starosta Kaliski
- BRYG. ROBERT KLONOWSKI - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Poznaniu
- MŁ. INSP. MIROSŁAW ŚCISŁY - Komendant Miejski Policji w Kaliszu wraz z Zastępcą MŁ. INSP. TOMASZEM FRANCUSZKIEWICZEM
- PPŁK ANDRZEJ KRUPIŃSKI - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu
- PPŁK SG PAWEŁ MAZIEC - Komendant Placówki SG w Poznaniu – Ławicy
- MJR SG ROBERT KACZMAREK - p.o. Komendanta Placówki SG w Kaliszu
- PPŁK KRZYSZTOF JĘDRZEJAK - Komendant COSSW w Kaliszu
- DARIUSZ HYBŚ - Komendant Straży Miejskiej Kalisza
- ARTUR SZYMCZAK - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
- MAGDALENA PRZYBYŁA - Dyrektor z KZPT w Kaliszu
- STANISŁAW WALCZAK - Przedsiębiorstwo Budowlane „Walczak”
- NADBRYG. W ST. SPOCZ. WOJCIECH MENDELAK - długoletni WKW PSP
- ST. BRYG. W ST. SPOCZ. LECH JANIAK - długoletni Z-ca WKW PSP
- ST. BRYG. W ST. SPOCZ. TADEUSZ MIKUCKI - długoletni Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Kaliszu, następnie p.o. Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kaliszu - ST. BRYG. ROBERT BARAN - Komendant Miejski PSP w Lesznie
- ST.BRYG. SŁAWOMIR PORTASIAKA - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wlkp.


EMERYOTOWANI KOMENDANCI POWIATOWI/MIEJSCY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO:
- ST. BRYG. W ST. SPOCZ. ANDRZEJ MORTA
- ST. BRYG. W ST. SPOCZ. LEONARD SOJA
- ST. BRYG. W ST. SPOCZ. BŁAŻEJ RAKOWSKI
- ST. BRYG. W ST. SPOCZ. WITOLD REWERS


Ze względu na złą aurę uroczystość odbywała się wewnątrz obiektu. Po odczytaniu aktu odwołania przez mł. bryg. Tomasza Wojciechowskiego Komendant Miejski pożegnał się ze sztandarem kaliskiej Komendy. Następnie złożył meldunek Prezydentowi Miasta Kalisza Grzegorzowi Sapińskiemu o zakończeniu służby.

W dalszej części uroczystości słowa podziękowania za dotychczasową służbę złożyli m.in.:
- W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP życzenia złożył bryg. Robert Klonowski
- Andrzej Grzyb, Grzegorz Sapiński, Krzysztof Nosal, st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Mikucki, Artur Szymczak, Stanisław Walczak oraz Magdalena Przybyła.
- W imieniu przybyłych Komendantów PSP życzenia złożył st. bryg. Robert Baran
- W imieniu przybyłych Komendantów pozostałych służb mundurowych życzenia złożył mł. insp. Mirosław Ścisły.

Tekst: na podstawie: www.pspkalisz.alte.pl
Foto: na podstawie: www.pspkalisz.alte.pl


15.07.2016
PROMOCJA CHORĄŻYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ


W dniu 15 lipca 2016 r. roku, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zakończyło się szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego SW, dla specjalizacji ochronnej i służby zdrowia. Szkolenie odbywało się w systemie samokształcenia kierowanego. Dla 259 funkcjonariuszy, to zwieńczenie okresu intensywnej nauki, zaliczeń i egzaminów.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wiceprezydent Miasta Kalisza, Artur Kijewski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Edward Prus, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień, mjr Przemysław Bojarczuk, Dyrektor Okręgowy SW w Opolu, ppłk Leszek Czereba, reprezentująca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kaliszu, por. Marzena Bielecka, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp, por. Maciej Żurkowski a także przedstawiciele Koła Naukowego Prawa Karnego Temida, kończący dziś w ośrodku warsztaty kryminologiczne.

Po wręczeniu dekretów i świadectw ukończenia szkolenia zawodowego na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Krzysztof Jędrzejak, podkreślił duży wysiłek nowo mianowanych chorążych, polegający na pogodzeniu obowiązku nauki ze służbą i życiem rodzinnym. Mówił o ciągłym doskonaleniu się i pracy nad sobą. Szkolenie zawodowe to początek dalszego, wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zachęcał do udziału w szkoleniach i kursach specjalistycznych. Podziękował zarówno słuchaczom, jak i kadrze dydaktycznej oraz wszystkim zaangażowanym w działalność ośrodka, za trud włożony w proces szkolenia i wsparcie, bez którego nie byłoby możliwe szkolenie na tak wysokim poziomie. Życzył wszystkim bezpiecznego powrotu do domu a także wypoczynku w gronie najbliższych.

Dowódcą uroczystości był por. Sebastian Grzegorczyk, dowódca kompanii. Asystę honorową stanowili funkcjonariusze COSSW w Kaliszu: por. Zbigniew Mackiewicz, dowódca pocztu sztandarowego, sierż. sztab. Piotr Stodzież i kpr. Mateusz Pastuszak.

Tekst: mjr Joanna Kempa
Foto: COSSW w Kaliszu


14.07.2016
MJR STANISŁAW JEZIORNY ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI


14 lipca 2016r. w sali konferencyjnej Rządcówki odbyła się niecodzienna uroczystość. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mieszkaniec Gminy Łęka Opatowska major Stanisław Jeziorny został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie to jest docenieniem zasług w działalności na rzecz środowisk kombatanckich oraz pielęgnowaniem pamięci o najnowszej historii Polski. W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyli: major Stanisław Jeziorny z najbliższą rodzina, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, Poseł Tomasz Ławniczak, Senator Łukasz Mikołajczyk, Starosta Powiatu Kępińskiego Witold Jankowski, Wójt Gminy Adam Kopis, Przewodniczący Rady Michał Jerczyński, przedstawiciele Wojskowej Komedy Uzupełnień w Kaliszu - ppłk Andrzej Krupiński oraz kpt. Jacek Wolf, Sekretarz Gminy Małgorzata Gąszczak, Skarbnik Gminy Alina Brząkała, radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, harcerze. Przed uroczystym wręczeniem Orderu Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis przedstawił liczne zasługi Pana Stanisława: „Dzisiejsze spotkanie jest docenieniem zasług obecnego tutaj Pana Stanisława Jeziornego. Jego bogata historia życia rozpoczynająca się w 1924 roku prowadzi nas poprzez II wojnę światową, kiedy pracował jako przymusowy robotnik najpierw we Wrocławiu, a później we Francji w Rouen. Po utworzeniu drugiego frontu w Europie wstąpił jako ochotnik do 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, a po wyzwoleniu Abbeville (3 września 1944r.) do 4 Kompanii Strzelców Podhalańskich. Przeszedł cały szlak bojowy wyzwalając francuskie, belgijskie i holenderskie miasta. Po powrocie do Ojczyzny w 1946 roku był brutalnie przesłuchiwany przez Urząd Bezpieczeństwa w Kępnie. Szykanowany za udział w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie znalazł zatrudnienie we wrocławskim PAFAWAG-u, a od 1950r. w warsztatach kolejowych w Kępnie. Dopiero po odzyskaniu pełnej wolności przez Polskę w 1989r. ujawnił społeczeństwu swoje wojenne losy. Obecnie utrwala pamięć polskich żołnierzy i ich bohaterstwo w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Uczestniczy w uroczystościach kombatanckich na terenie Polski, m. in. w 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, która przejęła tradycje 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka oraz na terenie Belgii i Holandii. Major Stanisław Jeziorny przeszedł cały szlak walk 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka i 4 Kompanii Strzelców Podhalańskich od Falaise (FALES) do Wilheishaven rozsławiając dobre imię polskiego żołnierza. W okresie powojennym cieszy się autorytetem i uznaniem wśród społeczności Gminy Łęka Opatowska, co zostało uwieńczone nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łęka Opatowska w 2015r. Major Stanisław Jeziorny posiada wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.: Krzyż Walecznych, Krzyż Czynu Bojowego, Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta B. Komorowskiego, Brytyjska Gwiazda Zasługi za Walkę o Wyzwolenie Francji, Medal Jerzego VI za Walkę u boku Armii Brytyjskiej, Brytyjska Gwiazda Zasługi za ofiarną Walkę na terenie Niemiec, Holenderski Medal Zasługi za wyzwolenie Holandii, Belgijski Medal Zasługi za wyzwolenie Belgii, Medal Pro Memoria oraz wiele innych polskich, brytyjskich, holenderskich i belgijskich odznaczeń bojowych.

Odznaczenia pana Stanisława Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski dokonał w imieniu Prezydenta RP minister Andrzej Dera "Jesteśmy wszyscy dumni, że Pan major otrzymał to odznaczenie. Jest to skromne podziękowanie całej Rzeczypospolitej za całe jego życie, za jego postawę, za wszystko czego dokonał. Taka postać jak Pan major Jeziorny jest przykładem, że można walczyć, że trzeba walczyć, że trzeba nawet poświęcać to co jest najcenniejszego, czyli życie, po to abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce" – podkreślił minister Andrzej Dera.

Na ręce majora wszyscy uczestniczący w tym wyjątkowym wydarzeniu przekazali gratulacje, podziękowania, słowa wielkiego szacunku i uznania.

Jeszcze raz Gratulujemy Panu Stanisławowi i życzymy dużo zdrowia.

Tekst: na podstawie www.leka-opatowska.pl
Foto: kpt. Jacek WOLF, Marek Lis


08.07.2016
OGÓLNOPOLSKIE DNI NATO


W dniach 8-9 lipca 2016 r. z okazji Szczytu NATO na Placu Wolności w Poznaniu odbyły się główne uroczystości ogólnopolskich dni NATO, których organizatorem był Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew HOFFMANN oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI.

Pierwszy dzień uroczystości rozpoczął się przed Pomnikiem Armii Poznań uroczystym apelem, podczas którego wręczono świadectwa ukończenia kursu na pierwszy stopień podoficerski i promocji na stopień kaprala absolwentom Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Następnie na poznańskim Placu Wolności władze wojewódzkie, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych, państwowej straży pożarnej, policji, pracownicy i licznie zgormadzeni mieszkańcy oglądali transmisję uroczystego otwarcia Szczytu NATO. Później można było podziwiać paradę Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod dowództwem Kapelmistrza mjr. Pawła JOKSA.

Drugi dzień obchodów "Ogólnopolskich Dni NATO - Poznań Razem z NATO" o godz. 10:00 uroczyście rozpoczął Wojewoda Wielkopolski.

Następnie przystąpiono do przeprowadzenia konkursu wiedzy "Polska w NATO" pod hasłem "Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat" dla młodzieży klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Dwuetapowy konkurs zorganizowany został przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu przy współudziale Szefa WSzW w Poznaniu. Należy zwrócić uwagę, iż w pierwszym etapie konkursu młodzież rozwiązując test, składający się z 30 pytań otwartych, wykazała się dużą wiedzą merytoryczną.

W czasie trwania I etapu konkursu odbywał się pokaz musztry paradnej uczniów klasy mundurowej z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie, Mistrzów Polski z 2015 roku, jak również pokaz musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania.

Następnie o godz. 11:30 na scenie głównej przystąpiono do przeprowadzenia drugiego etapu konkursu "Polska w NATO", do którego zakwalifikowało się 6 drużyn. W wyniku zaciętej rywalizacji triumfatorami konkursu zostali:

I. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Mateusz BRONISŁAWSKI i Wiktor STAROSTA
II. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Kinga KACZMAREK i Joanna WICENTA
III. Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Natalia SZYMCZAK i Adrianna WAWRZYNIAK

Zwycięzcom zostały wręczone puchary z rąk Wojewody Wielkopolskiego Pana Zbigniewa HOFFMANNA, Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu gen. bryg. pil. Dariusza MALINOWSKIEGO oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisława MAŁKOWSKIEGO.

Podczas dwudniowych obchodów były wystawione liczne stoiska promocyjne oraz ekspozycje sprzętu wojskowego jednostek i instytucji wojskowych z Wielkopolski. Można było podziwiać sprzęt, wyposażenie i uzbrojenie wykorzystywane przez żołnierzy Wojska Polskiego. Zaprezentowano pokaz sprzętu bojowego, ratownictwa przedmedycznego, sztuk walki oraz pokaz musztry paradnej przez uczniów Zespołu Szkół im. Kopernika w Koninie, a zarazem Mistrzów Polski 2015.

Odbywały się liczne koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod batutą Kapelmistrza mjr. Pawła JOKSA oraz Zespołu "Poznańska Scena Młodych". Nie zabrakło również żołnierskiej grochówki przygotowanej na bazie kuchni polowej 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu. Uroczystości zakończył Koncert Galowy w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Tekst: Jagoda Burda - Orłowicz
Foto: Jagoda Burda - Orłowicz, Tomasz Nowak


05.07.2016
SPOTKANIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OSTRZESZOWIE


Dnia 5 lipca bieżącego roku przedstawiciele wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień Kaliszu Włodzimierz SELIGA przeprowadził spotkanie (dyżur) promocyjno – informacyjny w ramach uzgodnień z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu. Spotkanie odbyło się w siedzibie PUP w Kaliszu, na którym bezrobotna młodzież mogła zaczerpnąć informacji na temat zasad naboru (powołania) do ochotniczych form służby wojskowej. Na spotkanie pojawiły się osoby z powiatu kaliskiego, które aktualnie nie znalazły jeszcze zatrudnienia. Być może po tym spotkaniu część z nich zwiąże swoją przyszłość zawodową z mundurem, gdzie czeka ich stała i stabilna praca w wojsku.Tekst: Jan Socha
Foto: kpt. Jacek WOLF


01.07.2016
PROMOCJA OFICERSKA W COSSW W KALISZU


W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, na głównym placu apelowym, odbyła się uroczysta promocja oficerska absolwentów szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 262 funkcjonariuszom nadano stopień podporucznika Służby Więziennej.

W uroczystości, 1 lipca 2016 r. uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Dera, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Beata Kempa, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Tomasz Ławniczak, Piotr Marek Kaleta oraz Jan Mosiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński, Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej, o. Łukasz Buzun, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński. W promocji uczestniczyli także przedstawiciele Departamentu Więziennictwa z Litwy, na czele z Dyrektor Generalną Panią Żiivile Mikenaite. W promocyjnej uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, kurateli, nauki, szkolnictwa, zaprzyjaźnionych służb mundurowych: wojska, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej oraz przedstawiciele środowiska więziennego.

Prymusem szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej została ppor. Magdalena Nagler, która ukończyła szkolenie zawodowe ze średnią ocen 5,3 i uzyskała najwyższą ocenę celującą z testu końcowego. Pani podporucznik została wyróżniona także przez Niezależny Samorządny Związek Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, reprezentowany przez Przewodniczącego ZG, Czesława Tułę, a z rąk Prezesa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, por. Krzysztofa Kuteli, prymus otrzymała imiennie dedykowaną, pamiątkową szablę oficerską.

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Krzysztof Jędrzejak po uroczystym powitaniu gości, wskazał na znaczenie Roty Ślubowania każdego funkcjonariusza Służby Więziennej, odniósł się do wartości takich jak praca dla ojczyzny, wspólnota. W swoich słowach, wyraził gotowość: barwy biało-czerwone orzeł w koronie na sztandarach „Bóg, Honor, Ojczyzna” w sercach i umysłach – gotowość. Komendant złożył meldunek Dyrektorowi Generalnemu SW, gen. Jackowi Kitlińskiemu o gotowości profesjonalnie przygotowanych absolwentów do służby.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pana Andrzej Dera odczytał list gratulacyjny Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, skierowany do nowo promowanych oficerów, a Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Beata Kempa, list od Prezes Rady Ministrów, Beaty Szydło.

W uroczystości udział wziął również Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w zastępstwie ppłk Konrad STUBE oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.

Tekst i foto: na podstawie www.cossw.pl;