Strona Główna BIP Strona Główna
czerwiec
 

28.06.2016
SPOTKANIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KALISZU


Dnia 28 czerwca bieżącego roku przedstawiciele wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień Kaliszu Włodzimierz SELIGA oraz Maria GARCAREK przeprowadzili spotkanie (dyżur) promocyjno – informacyjne w ramach uzgodnień z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu. Spotkanie odbyło się w siedzibie PUP w Kaliszu, na którym bezrobotna młodzież mogła zaczerpnąć informacji na temat zasad naboru (powołania) do ochotniczych form służby wojskowej. Na spotkanie pojawiły się osoby z powiatu kaliskiego, które aktualnie nie znalazły jeszcze zatrudnienia. Być może po tym spotkaniu część z nich zwiąże swoją przyszłość zawodową z mundurem, gdzie czeka ich stała i stabilna praca w wojsku.

Foto: Maria GARCAREK;
Tekst: kpt. Jacek WOLF.


09.06.2016
MISJE POKOJOWE ONZ W OCZACH DZIECI


W czwartek 9 czerwca 2016 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Misje Pokojowe ONZ w oczach dzieci”, do którego zgłoszono 49 prac. W jego trakcie nagrodzono prace dwoje uczestników Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Jakub Marciniak zajął pierwsze miejsce, a Dominik Kijas drugą lokatę w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne”. Współorganizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 34 w Ostrowie Wielkopolskim, Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Poznaniu oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

Podsumowanie konkursu rozpoczęło się od wystąpienia zastępcy Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Wiesławy Wawroskiej, która powitała zgromadzonych na sali laureatów konkursu i ich opiekunów, a także zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. wizytator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty – Delegatura w Kaliszu - Marzena Bierła oraz Dyrektor szkół Stowarzyszenia „Edukacja-Młodzież: w Pleszewie Izabela Werner. Następnie głos zabrał Prezes Koła 34 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Jacek Bilkowski, który podziękował wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie, jakie włożyli podczas wykonywania swoich prac. Motywem przewodnim tychże prac byli z reguły polscy żołnierze biorący udział w misjach pokojowych w wielu regionach świata i pomagający tam dzieciom.

Głównym punktem uroczystości było ogłoszenie laureatów konkursu. Wyniki przedstawił Vice Prezes Koła 34 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ młodszy chorąży w stanie spoczynku Andrzej Dudziak, który przewodniczył Komisji Konkursowej, w skład której znalazło się również dwóch innych członków koła: Maria Frencel oraz Bogdan Krawczyk. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach. W kategorii „szkoły podstawowe” pierwsze miejsce zajął Patryk Pietrzak z Zespołu Szkół w Lamkach, drugie Julia Głodzik ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim, a trzecie Mikołaj Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim. W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” bezkonkurencyjni okazali się uczestnicy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Zwyciężył Jakub Marciniak, który wyprzedził swojego kolegę Dominika Kijasa. Trzecie miejsce zajęła Magdalena Jankowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Punktem kulminacyjnym uroczystości był pokaz multimedialny, dzięki któremu dzieci i młodzież zapoznała się z historią misji pokojowych ONZ. Osoby uczestniczące w misjach podzieliły się ponadto z uczniami swoimi doświadczeniami i przeżyciami. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała wspomnień i relacji weteranów zadając przy tym szereg pytań. Przekonała się o tym, jak ciężką służbę dla utrzymania pokoju na świecie wykonują uczestnicy misji.

W spotkaniu udział wziął również Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI, który wręczył zwycięzcom konkursu symboliczne upominki.

Tekst: na podstawie www.ckiw-pleszew.ohp.pl
Foto: Robert LEŚNIEWSKI


17.06.2016
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA PODOFICERSKIEGO SW


W dniu 17 czerwca 2016 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, na placu apelowym ośrodka, odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW. Stu sześćdziesięciu siedmiu funkcjonariuszy Służby Więziennej uzyskało odpowiednie kwalifikacje, niezbędne na zajmowanych stanowiskach działów ochrony. W uroczystości wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński.

Prymusem szkolenia został szer. Mikołaj Fryza strażnik działu ochrony z Zakładu Karnego w Koziegłowach. II lokatę uzyskał szer. Łukasz Zawadzki z Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka, a trzecią szer. Stanisław Piotrowski z Zakładu Karnego we Wronkach. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce oraz prezentowaną wzorową postawę w czasie pobytu w ośrodku, absolwentom zostały wręczone wyróżnienia w postaci pochwały i listów gratulacyjnych.

W uroczystości zakończenia szkolenia na placu apelowym ośrodka uczestniczyli: Prezydent Miasta Kalisza, Grzegorz Sapiński, Przewodnicząca Komisji Prawa Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Magdalena Spychalska, Skarbnik Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Bolesław Borkowski, ks. Jarosław Kołodziejczak, Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Szczypiornie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, Dyrektorzy Okręgowi SW, z Łodzi i Wrocławia, dyrektorzy jednostek penitencjarnych z Poznania, Sieradza, Rawicza, Koziegłów i Ostrowa Wlkp., a także Przewodniczący Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu, Dariusz Grajczyński, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu – Szczypiornie, Grażyna Stępniewska oraz Przewodniczący Koła Emerytów, Krzysztof Jackowski.

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Krzysztof Jędrzejak, pogratulował wszystkim słuchaczom ukończenia szkolenia. Delegując funkcjonariuszy do dyspozycji dyrektorów jednostek, wyraził przekonanie, że dzięki umiejętnościom uzyskanym w COSSW w Kaliszu, będą wzorowo wypełniać obowiązki służbowe. Podziękował także za ich postawę. Słuchacze poza nauką angażowali się w wiele przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i prospołecznym, m.in.: w akcję Honorowego Dawcy Krwi, Światowego Dnia Zdrowia, Żonkilowych Pól Nadziei, XV Międzynarodowego Seminarium Sztuk Walki i Technik Interwencji.

Tekst: mjr Joanna Kempa
Zdjęcia COSSW w Kaliszu


17.06.2016
VIVAT ACADEMIA, VIVANT PROFESSORES!


Kolejni absolwenci opuszczają mury Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 17 czerwca odbyło się absolutorium studentów, którzy zakończyli kolejny etap edukacji w roku akademickim 2015/2016.

Gospodarzem uroczystości był tradycyjnie senat uczelni, z dziekanem wydziału, prof. dr hab. Mirosławem Śmiałkiem na czele. W auli imienia profesora Jerzego Rubińskiego, obok gości specjalnych pojawiły się rodziny i przyjaciele kolejnego rocznika absolwentów. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kaliszu reprezentował mjr Przemysław BOJARCZUK.

Tekst i zdjęcia: Anna Błaszczyk


10.06.2016
PRZYSIĘGA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA RYNKU W GNIEŹNIE


W dniach 10-11 czerwca odbyły się uroczystości związane z przysięgą wojskowa elewów z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
10 czerwca w Katedrze gnieźnieńskiej odbyła się msza święta koncelebrowana przez Prymasa Polski ks. abp Wojciecha POLAKA, któremu asystował biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef GUZDEK.
W sobotnie popołudnie, na płycie Rynku gnieźnieńskiego 77 elewów złożyło przysięgę wojskową. Gościem honorowym był generał brygady Jan PODHORSKI, członek NSZ, AK i Powstaniec Warszawski który po wojnie przez wiele lat był więziony przez służby PRL. Dziś mówił, że dla żołnierza wyklętego to satysfakcja gdy patrzy na młode wojsko przysięgające na Boga, Honor i Ojczyznę. Podczas apelu został uhonorowany pamiątkowym ryngrafem. W uroczystości wziął również udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu ppłk Andrzej KRUPIŃSKI.
Interesującą atrakcją był pokaz umiejętności oddziałów specjalnych. Nie zabrakło defilady w trakcie której nad miastem przeleciał transportowysamolot. Całemu wydarzeniu towarzyszyła gra Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania.

Opracowano na podstawie strony internetowej WKU w Koninie.


09.06.2016
SZKOLENIE OBRONNE W SIEMIANICACH


W dniach 9 i 10 czerwca 2016 roku w Siemianicach odbyło się szkolenie obronne zorganizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kępnie.

W szkoleniu brały udział osoby zajmujące się problematyką obronną w Starostwach Powiatowych, Urzędach Miast i Gmin, przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej powiatów: Kępińskiego, Ostrzeszowskiego, Ostrowskiego i Krotoszyńskiego oraz zaproszeni goście. Zajęcia prowadzili również przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu: mjr Przemysław BOJARCZUK, Joanna SIKORA oraz Marek REGULSKI.

Do głównych celów szkolenia należało: kształcenie i doskonalenie kadr administracji publicznej szczebla powiatowego i gminnego, przedstawicieli powiatowych służb, straży, inspekcji w zakresie rozwiązywania zadań wynikających z określonych sytuacji planistycznych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa oraz doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem określonych zagrożeń.

Opracowano na podstawie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kępnie.


04.06.2016
PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA W M. SZAŁE


Dnia 4 czerwca bieżącego roku nad zalewem Szałe pod Kaliszem odbył się Miejsko- Powiatowy Dzień Dziecka, którego organizatorem była Komenda Miejska Policji w Kaliszu, Miasto Kalisz, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Gmina Opatówek oraz Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Piknik przyciągnął tłumy kaliszan, na których czekało całe mnóstwo atrakcji dla najmłodszych min.: gry i zabawy, konkursy, występy taneczne, specjały kulinarne kaliskich gmin, przejażdżki kolejką, kule wodne, bańki i dmuchańce.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się podniebne akrobacje pilotów z grupy „Żelazny”, pokaz gaszenia pożaru na wodzie, pokaz ratownictwa wodnego, a także pokaz umiejętności policyjnych i wojskowych komandosów. Ponadto nad zalewem odbyły się międzynarodowe zawody regat windsurfingowe. Dzięki stowarzyszeniu Bellona była możliwość obejrzenia pojazdów militarnych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu wraz z żołnierzami z 16. Batalionu Remontu Lotnisk z Jarocina oraz żołnierzami z 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia wspólnie przygotowali stoisko informacyjno – promocyjne , na którym udostępnili min.: wykrywacze metali FOERSTER MINEX, karabinki BERYL wraz z wyposażeniem, oraz trenażer CYKLOP do nauki celowania.

W godzinach wieczornych odbył się koncert zespołów DIADEM oraz MEJK. Imprezę zakończył pirotechniczny pokaz sztucznych ogni.
WKU w Kaliszu reprezentowali: mjr Jerzy SOBCZAK, kpt. Jacek WOLF oraz Monika MARCINKOWSKA.
Foto: mjr Jerzy SOBCZAK, kpt. Jacek WOLF, Monika MARCINKOWSKA
Autor tekstu: kpt. Jacek WOLF